CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit termistor hotendu (MK3S/MK3S+)

Jak vyměnit termistor hotendu (MK3S/MK3S+)

Jak vyměnit termistor hotendu (MK3S/MK3S+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 10 months ago
Jak vyměnit termistor hotendu (MK3S/MK3S+)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
16
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Úvod
Úvod
Úvod
Tento návod see zabývá výměnou termistoruv extruderu na Original Prusa i3 MK3S a MK3S+.
Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Pokud je termistor poškozen, zobrazí se vám na displeji chybová hláška MINTEMP.
Všechny potřebné díly jsou k dispozici na našem eshopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
K výměně termistoru hotendu si prosím připravte:
Inbusový klíč 1,5 mm
Inbusový klíč 2,0 mm
Inbusový klíč 2,5 mm
Čelisťové kleště
Tkanina nebo kus látky 15x15 cm
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Před těmito kroky doporučujeme zakrýt vyhřívanou podložku!
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Odpojení termistoru
Odpojení termistoru
Odpojení termistoru
Odpojení termistoru
S pomocí inbusového klíče povolte šroub M3x40 a otevřete dvířka.
Ze svazku kabelů odřízněte dvě stahovací pásky. Vyvarujte se říznutí do kabelů!
Povolte dva šroubky na cabel clipu a odstraňte clip.
Odpojte kabel termistoru od desky EINSY.
Odstranění textilního rukávu
Odstranění textilního rukávu
Odstranění textilního rukávu
Odstranění textilního rukávu
Svlékněte textilní rukáv z kabelového svazku a sundejte ho po celé délce až k extruderu.
Odřízněte dvě spodní stahovací pásky na držáku kabelů. Vyvarujte se říznutí do kabelů!
Pokud máte na kabelu topení a kabelu termistoru stahovací pásku, odřízněte ji.
Operace extruderu
Operace extruderu
Operace extruderu
Operace extruderu
Uvolněte a vyjměte šroubek M3x20 (M3x18) z ventilátoru hotendu. Pamatujte, že fan-shroud může vypadnout.
Další dva šoubky ve ventilátoru hotendu ponechejte na místě. Není třeba je odstraňovat.
Povolte a vyndejte oba šrouby a odstraňte přední tiskový ventilátor.
Opatrně vložte přední tiskový ventilátor do řemene osy X.
Odstranění termistoru
Odstranění termistoru
Odstranění termistoru
Povolte "červíka" (stavěcí šroub) na spodu topného bloku s pomocí 1,5mm inbusového klíče.
UPOZORNĚNÍ: Netahejte za kabely termistoru. Následujte instrukce!
S pomocí inbusové klíče opatrně vytlačte termistor ven.
Instalace termistoru
Instalace termistoru
Vložte termistor do topného bloku hotendu.
Utažením zajistěte zajišťovací šroub. Neutahujte červík příliš. Mohlo by dojít k poškození termistoru nebo šroubu.
Ujistěte se, že termistor je vložený správně a nehýbe se!
Guiding the hotend thermistor cables
Guiding the hotend thermistor cables
Guiding the hotend thermistor cables
Make sure the hotend thermistor cables (thinner pair) are going above the heater cables. If not, guide them according to the picture.
Guiding the thermistor cables below the heater cables may cause issues later.
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Prostrčte dvě stahovací pásky skrz horní sloty na dílu cable-holder.
POZOR! Před utažením stahovacích pásek přidejte kabely z hotendu. Použijte drážku v tištěném dílu pro uspořádání kabeláže.
Jakmile přidáte kabely, utáhněte pásky a ustřihněte přesahující části.
Otevřete textilní rukáv a vložte kabely od hotendu.
Porovnejte vzhled kabeláže s posledním obrázkem.
Uspořádání stahovacích pásek bylo otestováno na dvojitém držáku cívek (je dodán v kitu a bude nasazen později). Pokud plánujete použít na rámu jiný typ držáku, ujistěte se, že do něj stahovací pásky nenarazí, což by mohlo způsobit chybu při tisku.
Vedení textilního rukávu
Vedení textilního rukávu
Vedení textilního rukávu
Vedení textilního rukávu
Než budeme pokračovat, musíme zakroutit textilní oplet. Tím docílíme toho, aby kabely během tisku nevypadly.
Pomocí prstů opatrně zakruťte oplet, nikoliv však kabely uvnitř. Výsledkem bude několik ovinutí.
Kroucení rukávu (opletu) jej efektivně zkrátí.
Nasuňte oplet do držáku alespoň na 3/4 jeho výšky.
Znovu se ujistěte, že nylonový filament netlačí na kabeláž motorů a bude-li třeba, povolte částečně textilní oplet a zatlačte filament nahoru.
Použijte díl Extruder-cable-clip a dva šrouby M3x10 pro uchycení svazku kabeláže.
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Seřaďte všechny kabely v základně Einsy jako na obrázku. A zajistěte je dvěma stahovacími pásky.
Zajistěte svazek kabelů pomocí dvou stahovacích pásek.
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
POZNÁMKA: Před těmito kroky odstraňte ochrannou látku z vyhřívané podložky.
UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se HORKÉ trysky!!!
Připojte tiskárnu a zapněte ji.
Na displeji tiskárny přejděte z menu doPředehřev.
Vyberte PLA.
Přejděte zpět na úvodní obrazovku a zkontrolujte zda se teplota zvyšuje.
Hotovo!
Hotovo!
Dobrá práce! Práve jste u své tiskárny vyměnili termistor na extruderu.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás