CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

10B. Nastavení a kalibrace MK3S+

Menu

10B. Nastavení a kalibrace MK3S+

10B. Nastavení a kalibrace MK3S+
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
10B. Nastavení a kalibrace MK3S+
 Obtížnost
Velmi vysoká
 Kroky
31
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte následující nářadí:
Univerzální klíč pro utažení Festo objímek.
1,5mm inbusový klíč pro kalibraci senzoru filamentu
2.5mm inbusový klíč pro šrouby M3
Křížový šroubovák na svorky napájecího kabelu
Montáž jednotky MMU (1. část)
Montáž jednotky MMU (1. část)
Montáž jednotky MMU (1. část)
Montáž jednotky MMU (1. část)
Jednotka MMU3 by měla být umístěna uprostřed horní části hliníkového rámu tiskárny.
Umístěte jednotku MMU3 na rám.

Připevněte ji jen za horní háčky.
Podívejte se zezadu, jsou zde "svorky", které budou v dalším kroku použity pro zajištění jednotky k rámu.
Montáž jednotky MMU (2. část)
Montáž jednotky MMU (2. část)
Montáž jednotky MMU (2. část)
Ujistěte se, že je jednotka uprostřed rámu. Jakmile zacvaknete svorky, nebude se již tak snadno pohybovat doleva a doprava.
Zadní část jednotky MMU3 mírně zatlačte směrem dolů, dokud svorky nezapadnou do rámu.
Zkontrolujte, zda jsou obě spodní svorky na jednotce plně zasunuté.
Pokud potřebujete jednotku sundat z rámu, jednoduše zvedněte její zadní část. Tím se svorky uvolní.
Připojení svazku kabelů
Připojení svazku kabelů
Připojení svazku kabelů
Přejděme na stranu svazku kabelů extruderu, kde se nachází krabička s elektronikou.
Utáhněte rukáv kolem svazku kabelů. Před upevněním pomocí svorky a šroubů jej pevně držte. Textilní rukáv by měl být přidržován kabelovou svorkou.
Svazek kabelů upevněte na místě utažením dvou šroubů M3x10, které drží kabelovou svorku extruderu. Dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí žádného kabelu!
Pro snazší správu kabelů uvnitř boxu s elektronikou připevněte svazek kabelů extruderu k háčkům na vnitřní straně desky Einsy-base pomocí dvou stahovacích pásek na vyznačených místech.
Vedení MMU kabelu
Vedení MMU kabelu
Vedení MMU kabelu
Nyní povedeme kabely z jednotky MMU do tiskárny.
Ujistěte se, že je tiskárna VYPNUTÁ a odpojená ze zásuvky. Nikdy nepřipojujte ani neodpojujte jednotku MMU, pokud je tiskárna zapnutá.
Veďte svazek kabelů od jednotky MMU směrem k elektronice tiskárny. Kabel by měl být umístěn těsně vedle rámu tiskárny.
Kabel můžete k nožičce MMU3 připevnit pomocí stahovací pásky ve vyznačeném místě. Ujistěte se, že směřuje do strany - ne dolů. Jinak by mohl při tisku překážet kabelu extrudéru.
Veďte kabel směrem k boxu s elektronikou.
MK3S+ oříznutí dvířek skříňky elektroniky
MK3S+ oříznutí dvířek skříňky elektroniky
MK3S+ oříznutí dvířek skříňky elektroniky
MK3S+ oříznutí dvířek skříňky elektroniky
UPOZORNĚNÍ: Musíme odříznout část plastu na dvířkách krabičky s elektronikou, abychom uvolnili místo pro kabel MMU. Nezapomeňte si nasadit ochranné brýle!
Pokud přecházíte z MMU2S na MMU3 a vaše dvířka již byla v minulosti oříznuta, můžete tento krok přeskočit.
Release and remove the M3x10 screw in the upper hinge. Remove the door together with the hinge by pulling it up.
Pomocí kleští opatrně odřízněte roh dvířek. Musíme vytvořit prostor pro kabelový svazek jednotky MMU.
Srovnání upravených dveří (vlevo) a původního tvaru (vpravo).
MK3S+ instalace oříznutých dvířek elektroniky
MK3S+ instalace oříznutých dvířek elektroniky
MK3S+ instalace oříznutých dvířek elektroniky
Dveře opět nasaďte na spodní závěs.
Ujistěte se, že je horní závěs na správném místě.
Připevněte horní závěs k rámu tiskárny pomocí šroubu M3x10.
Ujistěte se, že je při zavírání dvířek dostatečný prostor pro kabel MMU3.
Kabel by měl držet za dveře, ale nesmí být příliš zmáčknutý. Jinak hrozí poškození kabelu!
MK3S+ schéma zapojení elektroniky
MK3S+ schéma zapojení elektroniky
V následujícím kroku připojíme kabely k již existujícím přípojkám na vaší tiskárně Original Prusa MK3S+. Prosím postupujte opatrně.
Follow the diagram shown here in case you need to reconnect any of the extruder cables into the Einsy Rambo control board.
Vzhledem k tomu, že model tiskárny MK2.5S není pro použití s MMU3 oficiálně podporován, tento návod nepokrývá zapojení elektroniky pro tuto kombinaci. Najdete ho však v návodu pro MMU2S na MK2.5S.
MK3S+ zapojení data a FS kabelů
MK3S+ zapojení data a FS kabelů
MK3S+ zapojení data a FS kabelů
MK3S+ zapojení data a FS kabelů
Note the marked position. The MMU Signal cable connector should go here. (upper row of the pins, brown wire in the plug must be facing left)
Upper row of the pins, the brown wire in the plug must be facing left!
Kabel IR filamentového senzoru je hned pod signálním kabelem MMU.
Spodní řada kolíků, bílý vodič směřuje vlevo.
Zkontrolujte, zda je konektor IR Filament senzoru správně nainstalován. Ujistěte se, že je zapojen správně, protože existuje více způsobů, jak to lze pokazit!
Ujistěte se, že je signální kabel správně připojen ke všem pinům!
MK3S+ připojení kabelů ke zdroji
MK3S+ připojení kabelů ke zdroji

Připojte vidličkové konektory napájecího kabelu.

Nejprve povolte šrouby na svorkách, abyste pro ně byl dostatek místa.

Stack the MMU power connectors on top of the the PSU cable connections in the first two clamps on the left side of the Einsy board.

"Vidlice" konektoru napájecího kabelu má ohnuté konce. Ujistěte se, že směřují nahoru. Podívejte se na obrázek.
Červený (+ / kladný) drát jde do prvního slotu.

Černý (- / záporný) drát jde do druhého slotu.
Utáhněte napájecí kabely pevně!
Zkontrolujte, zda jsou kabely připojeny ve správném pořadí, aby nedošlo k poškození zařízení.
MK3S+ zavření krabičky s elektronikou
MK3S+ zavření krabičky s elektronikou
MK3S+ zavření krabičky s elektronikou
Zavřete dvířka. Ujistěte se, že při zavírání dvířek nedošlo k přiskřípnutí žádného kabelu.
Z druhé strany utáhněte šroub M3x40, aby se dvířka zajistila.
Software ke stažení
Software ke stažení
Software ke stažení
Najděte v seznamu ORIGINAL PRUSA MMU3. V části Ovladače & Aplikace stáhněte nejnovější balíček.
Nechte tuto stránku otevřenou pro další kroky!
Nainstalujte balíček do počítače a otevřete aplikaci PrusaSlicer.
Aplikace PrusaSlicer je součástí balíčku ovladačů. Obsahuje nástroj pro aktualizaci firmwaru. Balíček Ovladače obsahuje také několik vzorových objektů k tisku.
Nastavení PrusaSliceru pro MMU3
Nastavení PrusaSliceru pro MMU3
Nastavení PrusaSliceru pro MMU3
Open the PrusaSlicer Assistant / Wizard. (Configuration > Configuration Assistant > Prusa FFF)

Přejděte dolů na rodinu MK3 a zvolte MMU3 profil pro váš typ tiskárny.

Výchozí tryska je z výroby 0,4 mm.
Kliknutím na tlačítko Dokončit zavřete Průvodce.
V menu Tiskárna:, zvolte pro budoucí slicování jako profil tiskárny MMU3.
Všimněte si, že MMU3 na MK3S+ je zpětně kompatibilní se starším MMU2S profilem Sliceru a G-cody - ale ne s profily pro MMU2!
Stáhnout soubory firmwaru
Stáhnout soubory firmwaru

You will need to update both the firmwares for the printer as well as the MMU unit. Use only a combination of the newest firmware versions for both devices together.

V článku MMU3 Firmware Compatibility naleznete informace o tom, jakou verzi firmwaru přesně potřebujete.
Přejděte zpět do help.prusa3d.com/downloads
Najděte v seznamu ORIGINAL PRUSA MMU3. Stáhněte nejnovější balíček FIRMWARU.
Výběr souboru firmwaru tiskárny
Výběr souboru firmwaru tiskárny
Výběr souboru firmwaru tiskárny
Otevřete dříve stažený balíček firmwaru. Otevřete jednu ze složek podle typu vaší tiskárny. (Pokud máte model MK3S+, vyberte "MK3S" )
Ve složce jsou dva soubory s firmwarem. Jeden pro tiskárnu a druhý pro jednotku MMU.
Jako soubor firmwaru pro MK3S+ vyberte soubor MK3S+ .hex.
Na tiskárně MK3S+, MMU3 vyžaduje firmware tiskárny 3.13 nebo novější!
Pokud provádíte aktualizaci tiskárny z firmwaru 3.11 nebo staršího, bude tiskárna vyžadovat, abyste nejprve provedli termální kalibraci modelu.
Flashování firmwaru MK3S+ (1. část)
Flashování firmwaru MK3S+ (1. část)
Zapojte tiskárnu do zásuvky a zapněte ji.

Nyní provedeme flashování firmwaru tiskárny.

Pro naflashování MK3S+ použijte přiložený kabel USB typu B a připojte počítač k horní části černého boxu s elektronikou na tiskárně.

Poté pokračujte k dalšímu kroku.
Flashování firmwaru MK3S+ (2. část)
Flashování firmwaru MK3S+ (2. část)
Flashování firmwaru MK3S+ (2. část)
Flashování firmwaru MK3S+ (2. část)
Otevřete PrusaSlicer a v horní nabídce přejďete do Konfigurace -> Nahrát Firmware Tiskárny.
First, select the printer's firmware file on your computer.
(e.g. FW3.13.0-MK3S-EINSY10a_MULTILANG.hex)
Klikněte na tlačítko Skenovat, abyste se ujistili, že se vaše tiskárna objeví v dropdown nabídce Sériový port:.
Stiskněte tlačítko Nahrát!.
Počkejte, až se zobrazí zpráva Flashování se zdařilo.
Pokud máte s flashováním firmwaru problémy, prosím pročtěte si náš článek o řešení problémů
MK3S+ zapnutí a resetování jednotky MMU
MK3S+ zapnutí a resetování jednotky MMU
MK3S+ zapnutí a resetování jednotky MMU
Po dokončení aktualizace firmwaru se ujistěte, že v extruderu ani v jednotce MMU není zaveden žádný filament..

Otevřete LCD menu > Nastavení > MMU

a ujistěte se, že je MMU nastaveno na [Zap.]

Stiskněte tlačítko reset na LCD displeji tiskárny.
Od této chvíle resetovací tlačítko na tiskárně resetuje také jednotku MMU. Chvíli počkejte, jednotka MMU projde autotestem. (doprovázeno blikáním LED kontrolky na jednotce MMU) Před zadáním jakýchkoli příkazů tiskárně vyčkejte, dokud správně nenabootuje.
V případě potřeby je užitečné také tlačítko reset, které vám pomůže dostat se z některých nenapravitelných situací i v případě jednotky MMU. Nezapomeňte však, že také okamžitě přeruší probíhající tisk.
Flashování firmwaru MMU3 (1. část)
Flashování firmwaru MMU3 (1. část)
Flashování firmwaru MMU3 (1. část)
Flashování firmwaru MMU3 (1. část)
Soubor firmwaru MMU3 je třeba flashnout do samotné jednotky MMU. Najděte konektor microUSB na pravé straně jednotky MMU3.
Připojte jednotku k počítači pomocí přiloženého microUSB kabelu.
V počítači vyberte příslušný MMU soubor firmwaru kompatibilní s vaším modelem tiskárny.
Flashování firmwaru MMU3 (2. část)
Flashování firmwaru MMU3 (2. část)
Flashování firmwaru MMU3 (2. část)
Flashování firmwaru MMU3 (2. část)
Otevřete PrusaSlicer a vyberte Konfigurace ->Nahrát firmware tiskárny z horního menu.
Stiskněte tlačítko Procházet a vyberte soubor s obrázkem firmwaru MMU3 v počítači.
(např. MMU3_2.1.93.0.0.hex)
Sériový port by měl být automaticky detekován.
Stiskněte tlačítko Nahrát.
Počkejte, až se zobrazí zpráva Flashování se zdařilo.
Po dokončení flashování odpojte kabel USB.
Pokud máte s flashováním firmwaru problémy, prosím pročtěte si náš článek o řešení problémů
Kalibrace IR senzoru filamentu (1. část)
Kalibrace IR senzoru filamentu (1. část)
Kalibrace IR senzoru filamentu (1. část)
Kalibrace IR senzoru filamentu (1. část)
V následujících krocích zkalibrujeme IR senzor filamentu uvnitř komínku na extruderu. Postupujte pečlivě podle pokynů, tato část je velmi důležitá!
Pomocí 2,5mm inbusového klíče se ujistěte, že zajišťovací šroub komínku (chimney) není dotažený. Neodstraňujte jej úplně. Drží komínek pohromadě.
Opatrně utáhněte kalibrační šroub na boku tak, aby se komínek posunul úplně vlevo.

When tightening the calibration screw, the chimney moves to the left, making it less sensitive to triggering.

Při povolování kalibračního šroubu se komínek posune doprava, takže je citlivější na spuštění.
Utáhněte kalibrační šroub tak, aby se komínek posunul úplně vlevo.
Vložte 1,5mm inbusový klíč do extruderu. Prozatím ho nezastrkujte na doraz.
Ujistěte se, že používáte nejtenčí z přiložených inbusových klíčů, tedy 1,5mm. Nepoužívejte 2mm!!
Kalibrace IR senzoru filamentu (2. část)
Kalibrace IR senzoru filamentu (2. část)
Kalibrace IR senzoru filamentu (2. část)
Kalibrace IR senzoru filamentu (2. část)

Přejděte do Menu -> Podpora -> Senzor info -> Fil. senzor na vaší MK3S+.

Fil. senzor by měl ukazovat hodnotu 0, pokud není inbusový klíč zasunutý až na doraz, takže dvířka idleru nejsou vyklopeny směrem ven.

Nyní zatlačte 1,5mm inbusový klíč dolů, dokud nedosáhne mezi ozubená kolečka Bondtech.
(nebojte se vyvinout dostatečnou sílu - směrem dolů, abyste klíč dostali mezi podávací kolečka)
Dvířka idleru na pravé straně extruderu by měly být nakloněny spodní stranou směrem ven (vpravo), tak, jako by byl zavedený filament.

Řádek Fil. senzor: na LCD displeji by nyní měl ukazovat hodnotu 1 s vloženým inbusovým klíčem (nebo filamentem). Uvolňujte kalibrační šroub, dokud se na displeji LCD neobjeví 1.

Poté jej uvolněte o další půl otáčky.

Otáčením kalibračního šroubu potřebujeme vyladit polohu komínku tak, aby se číslo na LCD displeji spolehlivě měnilo při vkládání a vyjímání inbusového klíče nebo filamentu z Bondtech koleček.

Kalibrace IR senzoru filamentu (3. část)
Kalibrace IR senzoru filamentu (3. část)
Kalibrace IR senzoru filamentu (3. část)
Aby jednotka MMU3 pracovala správně, je velmi důležitá kalibrace IR senzoru filamentu!
Tuto kontrolu prosím několikrát zopakujte.
Potvrďte, že senzor pracuje správně: Na LCD displeji se znovu podívejte na Fil. senzor číslo
zobrazí 1 když je inbusový klíč (/filament) úplně zasunutý uvnitř.
nebo 0 , pokud není zastrčen úplně na doraz.
Když senzor funguje spolehlivě a správně, zajistěte komínek na místě dotažením zajišťovacího šroubu shora.
Po utažení šroubu zkontrolujte, zda jsou údaje na displeji LCD při zasunutí a vyjmutí imbusového klíče stále správné.
Více informací o kalibraci IR-senzoru filamentu najdete v článku Proces kalibrace IR-senzoru, nebo v kapitole 7.1 v Příručce k tiskárně.
Informace o kalibraci senzoru SuperFINDA
Informace o kalibraci senzoru SuperFINDA
Informace o kalibraci senzoru SuperFINDA
Informace o kalibraci senzoru SuperFINDA
Skvěle! Zkalibrovali jste IR senzor filamentu. Nyní můžeme přejít ke kalibraci senzoru SuperFINDA uvnitř selektoru na jednotce MMU.
V dalším kroku upravíme polohu senzoru a zkontrolujeme, zda správně detekuje filament.
It is EXTREMELY important that both the IR filament sensor and the SuperFINDA sensor work reliably and provide accurate readings. Otherwise, you will have trouble with the device.
Na boku selektoru je kontrolní okénko, ve kterém můžete sledovat polohu SuperFINDA. Při pohledu ze strany motoru selektoru je dobré srovnat spodní část sondy SuperFINDA s horní částí kontrolního okénka.
Pokud je v selektoru filament, ocelová kulička se zvedne a měla by být detekována senzorem SuperFINDA. Vzdálenost mezi kuličkou a senzorem je to, co musí být dokonale kalibrováno.
Kalibrace senzoru SuperFINDA
Kalibrace senzoru SuperFINDA
Kalibrace senzoru SuperFINDA
Kalibrace senzoru SuperFINDA
Vezměte kousek filamentu s ostrým koncem a zasuňte jej do selektoru mosazným otvorem se závitem na přední straně.
Podívejte se na SuperFINDA shora a sledujte, zda malé červené světlo uvnitř senzoru zhasne, když filament zvedne ocelovou kuličku uvnitř.

Červené světlo= nebyl detekován filament = FINDA 0

žádné světlo = filament detekován = FINDA 1

Pokud světýlko stále svítí, mírně snižte tlak na senzor SuperFINDA.

Pokud se kontrolka nerozsvítí, zvedněte senzor SuperFINDA tak, že uvolníte šroubek u jejího boku, posunete senzor a znovu jej utáhnete.

Watch the sensor readings on the LCD ( Menu > Support > Sensor info or Info > Sensor Info) Note, there is a slight lag in the sensor's readings on the LCD; proceed slowly.

Test opakujte vkládáním a vyjímáním filamentu. Sledujte hodnoty na LCD displeji. Podle toho upravte výšku senzoru SuperFINDA, dokud nebudete mít spolehlivé údaje ze snímače při každém vložení a vyjmutí filamentu.
Detaily chybových kódů (část 1)
Detaily chybových kódů (část 1)

Později se zobrazí MMU chybová obrazovka, pokud se během operace něco pokazí. Viz ukázkový obrázek; první řádek stručně popisuje, o jakou chybu se jedná.

prusa.io/04101 je webová adresa, na které si můžete prohlédnout podrobný článek o přesném problému a o tom, jak jej odstranit.
FI:0 / SuperFINDA sensor reading. FI:0 / OFF = no filament detected. FI:1 / ON = it is detecting a filament.
(Všimněte si, že údaj o stavu FINDA na LCD displeji má mírné zpoždění.)
FS:0Filament Sensor reading. This is the sensor inside the chimney on the extruder / print head.

F1 je očekávaná poloha filamentu. To znamená, že selektor je v první poloze. 1>3 by znamenalo, že se selektor mění z první polohy na třetí. F? = pozice ještě není nastavena.

Detaily chybových obrazovek (část 2)
Detaily chybových obrazovek (část 2)
Detaily chybových obrazovek (část 2)
Na spodním řádku jsou tlačítka řešení. Některé chyby mají více řešení.
V pravém dolním rohu se po výběru dvou šipek dolů zobrazí podrobnější popis chyby a podněty, jak chybu vyřešit, pokud přetrvává.
To, že je jednotka MMU v chybovém stavu, je rovněž signalizováno blikáním kontrolky LED.
V chybovém stavu lze chybu vyřešit také pomocí tlačítek na jednotce MMU.
Prostřední tlačítko obvykle kopíruje funkci tlačítek řešení LCD
Všimněte si, že pokud je jednotka MMU v nečinném stavu, tlačítka mají jiné funkce; Například; Pokud není zaveden žádný filament, lze tlačítka na kraji použít k pohybu selektoru doprava a doleva... Ale na to se podrobněji podívame až později.
V chybovém stavu tiskárna může pípat. Nastavení zvuku lze najít v menu Ladit, nebo Nastavení.
PTFE trubička mezi MMU a Extruder: příprava dílů
PTFE trubička mezi MMU a Extruder: příprava dílů
PTFE trubička mezi MMU a Extruder: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
PTFE trubička 360x2,5mm (1x)
Nová PTFE trubička má vnitřní průměr 2,5 mm . V případě, že přecházíte z trubiček MMU2S o průměru 2 mm a máte problém rozlišit starou trubičku od nové, zkuste porovnat vnitřní průměr obou trubiček. Viz druhý obrázek. Trubička vlevo je ta nová.
Pro MMU3 je zapotřebí PTFE trubička o průměru 2,5 mm.
FESTO šroubení (2x)
PTFE trubička mezi MMU a extruderem
PTFE trubička mezi MMU a extruderem
PTFE trubička mezi MMU a extruderem
PTFE trubička mezi MMU a extruderem
Připevněte Festo šroubení na obě strany nové PTFE trubičky (4x2,5x360mm).
Zcela zasuňte PTFE trubičku.
Rychlý tip: Pokud potřebujete vyjmout PTFE trubičku ze šroubení, zatlačte modrou objímku dovnitř. Zatímco je stisknutá, nejprve zatlačte PTFE trubičku dovnitř a poté ji zcela vytáhněte.
Připevněte PTFE trubičku k tiskárně. Jeden konec jde do selektoru. Druhý konec se nasadí na extruder. Utáhněte šroubení pomocí univerzálního klíče (unikey).
Nastavení držáků cívky
Nastavení držáků cívky
Nastavení držáků cívky

Gratulujeme! Nejtěžší část je za vámi.

Na obrázku vidíte stav rozložení zásobníku a cívek, kterého se budeme snažit dosáhnout.

Uspořádejte držáky cívek a zásobník za tiskárnou tak, jak je vidíte na obrázku.

Připojte část "držáku tiskárny" na zásobníku k extruzi na tiskárně.
PTFE trubičky vedou z držáků cívek do zásobníku. Poté od zásobníku k zadní straně jednotky MMU.
Všimněte si umístění držáku cívky. Je důležité, aby filament měl co nejpřímější dráhu a aby mu nic nepřekáželo. PTFE trubičky by neměly být příliš ohnuté. Jinak se filament zasekne.
Vzhledem ke sníženému tření filamentu v MMU3 ve srovnání s MMU2S nemusí některé držáky cívek pro převíjení MMU2S jiných výrobců s MMU3 fungovat.
Připojení PTFE trubiček zásobníku
Připojení PTFE trubiček zásobníku
Připojení PTFE trubiček zásobníku
Připojení PTFE trubiček zásobníku
Připojte PTFE trubičky z MMU jednotky ke spodní řadě objímek na zásobníku a dbejte na to, aby číslování na zásobníku a na jednotce MMU odpovídalo.
Připojte každý konec PTFE trubičky ze zásobníku k PTFE držáku na každém držáku cívky.
Ujistěte se, že je každý držák cívky připojen k odpovídajícímu číslu pozice filamentu. (označené 1 až 5 na jednotce MMU a zásobníku.)
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás