CS
  • English
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

10C. Nastavení a kalibrace MK3.5

10C. Nastavení a kalibrace MK3.5

10C. Nastavení a kalibrace MK3.5
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
10C. Nastavení a kalibrace MK3.5
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
26
 Dostupné překlady
ENPLDEITFR
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte následující nářadí:
Univerzální klíč pro utažení Festo objímek.
1,5mm inbusový klíč pro kalibraci senzoru filamentu
2.5mm inbusový klíč pro šrouby M3
Křížový šroubovák na svorky napájecího kabelu
Montáž jednotky MMU (1. část)
Montáž jednotky MMU (1. část)
Montáž jednotky MMU (1. část)
Montáž jednotky MMU (1. část)
Jednotka MMU3 by měla být umístěna uprostřed horní části hliníkového rámu tiskárny.
Umístěte jednotku MMU3 na rám.

Připevněte ji jen za horní háčky.
Podívejte se zezadu, jsou zde "svorky", které budou v dalším kroku použity pro zajištění jednotky k rámu.
Montáž jednotky MMU (2. část)
Montáž jednotky MMU (2. část)
Montáž jednotky MMU (2. část)
Ujistěte se, že je jednotka uprostřed rámu. Jakmile zacvaknete svorky, nebude se již tak snadno pohybovat doleva a doprava.
Zadní část jednotky MMU3 mírně zatlačte směrem dolů, dokud svorky nezapadnou do rámu.
Zkontrolujte, zda jsou obě spodní svorky na jednotce plně zasunuté.
Pokud potřebujete jednotku sundat z rámu, jednoduše zvedněte její zadní část. Tím se svorky uvolní.
Vedení kabelu
Vedení kabelu
Nyní povedeme kabely z jednotky MMU do tiskárny.
Ujistěte se, že je tiskárna VYPNUTÁ a odpojená ze zásuvky. Nikdy nepřipojujte ani neodpojujte jednotku MMU, pokud je tiskárna zapnutá.
Veďte svazek kabelů od jednotky MMU směrem k elektronice tiskárny. Kabel by měl být umístěn těsně vedle rámu tiskárny.
MK3.5 Zapojení kabelů
MK3.5 Zapojení kabelů
MK3.5 Zapojení kabelů
MK3.5 Zapojení kabelů
Vezměte plastovou součástku Ext-cable-holder-a. Je zde malá část, která je třeba odlomit, aby se uvolnilo místo pro kabel MMU. Odstraňte tuto část pomocí čelisťových kleští.

Podobně odstraňte odlamovací část na Ext-cable-holder-b.
Povolte dva šrouby M3x10 na horní části krytky kabelu.
Veďte kabel MMU/Tiskárny skrze odpovídající otvor v krabičce xBuddy.
MK3.5 Vedení kabeláže
MK3.5 Vedení kabeláže
MK3.5 Vedení kabeláže
MK3.5 Vedení kabeláže
Zapojte kabel MMU/tiskárny do odpovídajícího konektoru na vrchní straně desky xBuddy.
Pomocí dvou šroubů M3x10 připevněte díl cable-holder-b zpět ke krabičce desky xBuddy.
Do označeného otvoru na vnitřní straně krabičky xBuddy vložte dvě nové stahovací pásky. Ujistěte se, že pásky obepínají svazek kabelů.
Pomocí dvou šroubů M3x18 připevněte díl cable-holder-a. Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí žádného kabelu.
Pro ověření správného zapojení zbývajících kabelů si přečtěte Návod k montáži MK3.5
MK3.5 Zavření krabičky s elektronikou
MK3.5 Zavření krabičky s elektronikou
MK3.5 Zavření krabičky s elektronikou
Ujistěte se, že všechny konektory ve svazku kabelů zůstaly zcela zasunuté.
Stáhněte stahovací pásky okolo svazku kabelů a opatrně je stáhněte. Zbývající stahovací pásky odřízněte.
Zajistěte stahovací pásky pevně, ale ne příliš, abyste předešli riziku nechtěného odpojení nebo poškození kabelů.
Zarovnejte kryt boxu xBuddy s boxem samotným a zajistěte jej čtyřmi šrouby M3x6.
Software ke stažení
Software ke stažení
Software ke stažení
Navštivte stránku MMU3 na adrese Help.Prusa3D.com
V části Ovladače & Aplikace stáhněte nejnovější balíček.
Nechte tuto stránku otevřenou pro další kroky!
Nainstalujte stažený balíček do počítače a otevřete aplikaci PrusaSlicer.
PrusaSlicer je součástí balíčku ovladačů. Obsahuje nástroj pro aktualizaci firmwaru. Balíček Ovladače obsahuje také několik vzorových objektů k tisku.
Nastavení PrusaSliceru pro MMU3
Nastavení PrusaSliceru pro MMU3
Nastavení PrusaSliceru pro MMU3
Otevřete průvodce PrusaSlicer. (Konfigurace > Konfigurace průvodce > Prusa FFF.)
Přejděte dolů na rodinu MK3.5 a zkontrolujte, zda je vybrána odpovídající tiskárna + MMU3.
Výchozí tryska je z výroby 0,4 mm.
Kliknutím na tlačítko Dokončit zavřete Průvodce.
V menu Tiskárna: , zvolte profil tiskárny MMU3 pro budoucí slicování.
Všimněte si, že MMU3 na MK3.5 je zpětně kompatibilní se starším MK3S+ MMU3 nebo MMU2S profilem Sliceru a G-cody - ale ne s profily MMU2!
Stáhnout soubory firmwaru
Stáhnout soubory firmwaru
Je třeba aktualizovat firmware tiskárny i jednotky MMU. Používejte pouze kombinaci nejnovějších verzí firmwaru pro obě zařízení dohromady.
V článku MMU3 Firmware Compatibility naleznete informace o tom, jakou verzi firmwaru přesně potřebujete.
Vraťte se zpět na Help.Prusa3D.com
Stáhněte si nejnovější balíček Firmwaru pro váš model tiskárny.
Výběr souboru firmwaru tiskárny
Výběr souboru firmwaru tiskárny
Výběr souboru firmwaru tiskárny
Otevřete dříve stažený balíček firmwaru. Otevřete jednu ze složek určenou pro tiskárny MK3.5 (označenou MK35)
V každé složce jsou dva soubory firmwaru. Jeden pro tiskárnu a druhý pro jednotku MMU.
Jako soubor firmwaru pro MK3.5 vyberte soubor MK35 .bbf.
Flashování firmwaru MK3.5 (1. část)
Flashování firmwaru MK3.5 (1. část)
Zapojte tiskárnu do zásuvky a zapněte ji.
Nyní provedeme flashování firmwaru tiskárny.
Pro flashování tiskárny MK3.5 vložte do tiskárny jednotku USB se souborem firmwaru. Poté tiskárnu restartujte pomocí tlačítka reset.
Na obrazovce aktualizace firmwaru vyberte "FLASH" a počkejte na dokončení procesu.
MK3.5 Zapnutí MMU
MK3.5 Zapnutí MMU
MK3.5 Zapnutí MMU
MK3.5 Zapnutí MMU
Po dokončení aktualizace firmwaru se ujistěte, že v extruderu ani v jednotce MMU není zaveden žádný filament..
Přejděte do LCD menu > Nastavení > MMU

a ujistěte se, že je MMU zapnuto.
Tato volba nejen zapne funkci MMU ve firmwaru, ale také zapne napájení jednotky MMU, které je nezbytné pro aktualizaci FW.
Od této chvíle resetovací tlačítko na tiskárně resetuje také jednotku MMU. Chvíli počkejte, jednotka MMU projde autotestem. (doprovázeno blikáním LED kontrolky na jednotce MMU) Před zadáním jakýchkoli příkazů tiskárně vyčkejte, dokud správně nenabootuje.
Jelikož jste extruder přestavěli na MMU verzi, po výzvě k překonfigurování chování senzoru filamentu, který se zobrazí okamžitě, vyberte možnost 'Pokračovat'.
Typ extruderu lze změnit v Nastavení > Hardware > Extruder
Flashování firmwaru MMU3 (1. část)
Flashování firmwaru MMU3 (1. část)
Flashování firmwaru MMU3 (1. část)
Soubor firmwaru MMU3 je třeba flashnout do samotné jednotky MMU. Najděte konektor microUSB na pravé straně jednotky MMU3.
Připojte jednotku k počítači pomocí přiloženého microUSB kabelu.
V počítači vyberte příslušný MMU soubor firmwaru kompatibilní s vaším modelem tiskárny.
Flashování firmwaru MMU3 (2. část)
Flashování firmwaru MMU3 (2. část)
Flashování firmwaru MMU3 (2. část)
Flashování firmwaru MMU3 (2. část)
Otevřete PrusaSlicer a vyberte Konfigurace ->Nahrát firmware tiskárny z horního menu.
Stiskněte tlačítko Procházet a vyberte soubor s obrázkem firmwaru MMU3 v počítači.
(např. MMU3_3.0.0.hex)
Sériový port by měl být automaticky detekován.
Stiskněte tlačítko Nahrát.
Počkejte, až se zobrazí zpráva Flashování se zdařilo.
Po dokončení flashování odpojte kabel USB.
Pokud máte s flashováním firmwaru problémy, prosím pročtěte si náš článek o řešení problémů
Kalibrace IR senzoru filamentu (1. část)
Kalibrace IR senzoru filamentu (1. část)
Kalibrace IR senzoru filamentu (1. část)
Kalibrace IR senzoru filamentu (1. část)
V následujících krocích zkalibrujeme IR senzor filamentu uvnitř komínku na extruderu. Postupujte pečlivě podle pokynů, tato část je velmi důležitá!
Pomocí 2,5mm inbusového klíče se ujistěte, že zajišťovací šroub komínku (chimney) není dotažený. Neodstraňujte jej úplně. Drží komínek pohromadě.
Opatrně utáhněte kalibrační šroub na boku tak, aby se komínek posunul úplně vlevo.
Při utahování kalibračního šroubu se komínek (chimney) posune doleva, takže je méně citlivý na spuštění.
Při povolování kalibračního šroubu se komínek (chimney) posune doprava, takže je více citlivý na spuštění.
Utáhněte kalibrační šroub tak, aby se komínek posunul úplně vlevo.
Vložte 1,5mm inbusový klíč do extruderu. Prozatím ho nezastrkujte na doraz.
Ujistěte se, že používáte nejtenčí z přiložených inbusových klíčů, tedy 1,5mm. Nepoužívejte 2mm!!
Kalibrace IR senzoru filamentu (2. část)
Kalibrace IR senzoru filamentu (2. část)
Kalibrace IR senzoru filamentu (2. část)
Kalibrace IR senzoru filamentu (2. část)
Přejděte do Info > Info o senzoru na tiskárně MK3.5

Fil. senzor by měl ukazovat hodnotu NINS (not inserted), pokud není inbusový klíč zasunutý až na doraz, takže dvířka idleru nejsou vyklopena směrem ven.
Nyní zatlačte 1,5mm inbusový klíč dolů, dokud nedosáhne mezi ozubená kolečka Bondtech.
(nebojte se vyvinout dostatečnou sílu - směrem dolů, abyste klíč dostali mezi podávací kolečka)
Dvířka idleru na pravé straně extruderu by měly být nakloněny spodní stranou směrem ven (vpravo), tak, jako by byl zavedený filament.
Řádek Filament senzor na LCD displeji by nyní měl ukazovat hodnotu INS s vloženým inbusovým klíčem (nebo filamentem). Uvolňujte kalibrační šroub, dokud se na displeji LCD neobjeví INS.

Poté jej uvolněte o další půl otáčky.
Otáčením kalibračního šroubu musíme doladit polohu komínku tak, aby se číslo na LCD displeji spolehlivě měnilo při zasouvání a vysouvání inbusového klíče nebo filamentu z koleček Bondtech.
Kalibrace IR senzoru filamentu (3. část)
Kalibrace IR senzoru filamentu (3. část)
Kalibrace IR senzoru filamentu (3. část)
Aby jednotka MMU3 pracovala správně, je velmi důležitá kalibrace IR senzoru filamentu!
Tuto kontrolu prosím několikrát zopakujte.
Potvrďte, že senzor pracuje správně: Na LCD displeji se znovu podívejte na Filament senzor číslo
zobrazí INS když je inbusový klíč (/filament) úplně zasunutý uvnitř.
nebo NINS, pokud není zastrčen úplně na doraz.
Když senzor funguje spolehlivě a správně, zajistěte komínek na místě dotažením zajišťovacího šroubu shora.
Po utažení šroubu zkontrolujte, zda jsou údaje na displeji LCD při zasunutí a vyjmutí imbusového klíče stále správné.
Informace o kalibraci senzoru SuperFINDA
Informace o kalibraci senzoru SuperFINDA
Informace o kalibraci senzoru SuperFINDA
Informace o kalibraci senzoru SuperFINDA
Skvěle! Zkalibrovali jste IR senzor filamentu. Nyní můžeme přejít ke kalibraci senzoru SuperFINDA uvnitř selektoru na jednotce MMU.
V dalším kroku upravíme polohu senzoru a zkontrolujeme, zda správně detekuje filament.
Je MIMOŘÁDNĚ důležité, aby IR senzor filamentu a senzor SuperFINDA fungovaly spolehlivě a poskytovaly přesné údaje. V opačném případě budete mít se zařízením problémy.
Na boku selektoru je kontrolní okénko, ve kterém můžete sledovat polohu SuperFINDA. Při pohledu ze strany motoru selektoru je dobré srovnat spodní část sondy SuperFINDA s horní částí kontrolního okénka.
Pokud je v selektoru filament, ocelová kulička se zvedne a měla by být detekována senzorem SuperFINDA. Vzdálenost mezi kuličkou a senzorem je to, co musí být dokonale kalibrováno.
Kalibrace SuperFINDA
Kalibrace SuperFINDA
Kalibrace SuperFINDA
Kalibrace SuperFINDA
Vezměte kousek filamentu s ostrým koncem a zasuňte jej do selektoru mosazným otvorem se závitem na přední straně.
Podívejte se na SuperFINDA shora a sledujte, zda malé červené světlo uvnitř senzoru zhasne, když filament zvedne ocelovou kuličku uvnitř.
Červené světlo= nebyl detekován filament = FINDA NINS / 0 / OFF

žádné světlo = filament detekován = FINDA INS / 1 / ON
Pokud světýlko stále svítí, mírně snižte tlak na senzor SuperFINDA.

Pokud se kontrolka nerozsvítí, zvedněte senzor SuperFINDA tak, že uvolníte šroubek u jejího boku, posunete senzor a znovu jej utáhnete.
Sledujte údaje senzoru na displeji LCD (Info > Info o senzoru -> FINDA ). Všimněte si, že údaje senzoru na displeji LCD se zobrazují s mírným zpožděním; postupujte pomalu.
Test opakujte vkládáním a vyjímáním filamentu. Sledujte hodnoty na LCD displeji. Podle toho upravte výšku senzoru SuperFINDA, dokud nebudete mít spolehlivé údaje ze snímače při každém vložení a vyjmutí filamentu.
Detaily chybových kódů (část 1)
Detaily chybových kódů (část 1)
Později se zobrazí MMU chybová obrazovka, pokud se během operace něco pokazí. Viz ukázkový obrázek; první řádek stručně popisuje, o jakou chybu se jedná.
prusa.io/04101 je webová adresa, na které si můžete prohlédnout podrobný článek o přesném problému a o tom, jak jej odstranit.
Stav senzoru filamentu se vždy zobrazuje v zápatí chybové obrazovky, aby pomohl při diagnostice.
Vedle něj se nachází stav senzoru Finda.
(Všimněte si, že údaj o stavu FINDA na LCD displeji má mírné zpoždění.)
Detaily chybových obrazovek (část 2)
Detaily chybových obrazovek (část 2)
Na spodním řádku jsou tlačítka řešení. Některé chyby mají více řešení.
Prostřednictvím QR kódu můžete také navštívit stránku s podrobným popisem chyby.
To, že je jednotka MMU v chybovém stavu, je rovněž signalizováno blikáním kontrolky LED.
Ve stavu ERROR lze chybu řešit také pomocí tlačítek na jednotce MMU.
Prostřední tlačítko obvykle kopíruje funkci tlačítek řešení LCD
Všimněte si, že pokud je jednotka MMU v nečinném stavu, tlačítka mají jiné funkce; Například; Pokud není zaveden žádný filament, lze tlačítka na kraji použít k pohybu selektoru doprava a doleva... Ale na to se podrobněji podívame až později.
PTFE trubička mezi MMU a Extruder: příprava dílů
PTFE trubička mezi MMU a Extruder: příprava dílů
PTFE trubička mezi MMU a Extruder: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
PTFE trubička 360x2,5mm (1x)
Nová PTFE trubička má vnitřní průměr 2,5mm. V případě, že přecházíte z trubičky MMU2S ID o průměru 2 mm a máte problém rozlišit starou trubičku od nové, zkuste porovnat vnitřní průměr obou trubiček. Viz druhý obrázek. Trubička vlevo je ta nová.
Pro MMU3 je zapotřebí PTFE trubička o průměru 2,5 mm.
FESTO šroubení (2x)
PTFE trubička mezi MMU a extruderem
PTFE trubička mezi MMU a extruderem
PTFE trubička mezi MMU a extruderem
PTFE trubička mezi MMU a extruderem
Připevněte Festo šroubení na obě strany nové PTFE trubičky (4x2,5x360mm).
Zcela zasuňte PTFE trubičku.
Rychlý tip: Pokud potřebujete vyjmout PTFE trubičku ze šroubení, zatlačte modrou objímku dovnitř. Zatímco je stisknutá, nejprve zatlačte PTFE trubičku dovnitř a poté ji zcela vytáhněte.
Připevněte PTFE trubičku k tiskárně. Jeden konec jde do selektoru. Druhý konec se nasadí na extruder. Utáhněte šroubení pomocí univerzálního klíče (unikey).
Nastavení držáků cívky
Nastavení držáků cívky
Gratulujeme! Nejtěžší část je za vámi.
Nastavení zásobníku a cívek na obrázku je takové, jakého se budeme snažit dosáhnout. Uspořádejte držáky cívek a zásobník tak, jak je vidět na obrázku.
Připojte část "držáku tiskárny" na zásobníku k extruzi na tiskárně.
PTFE trubičky vedou z držáků cívek do zásobníku. Poté od zásobníku k zadní straně jednotky MMU.
Všimněte si umístění držáku cívky. Je důležité, aby filament měl co nejpřímější dráhu, a aby mu nic nepřekáželo. PTFE trubičky by neměly být příliš ohnuté. Jinak se filament zasekne.
Vzhledem ke sníženému tření filamentu v MMU3 ve srovnání s MMU2S nemusí některé držáky cívek pro převíjení MMU2S jiných výrobců s MMU3 fungovat.
Připojení PTFE trubiček zásobníku
Připojení PTFE trubiček zásobníku
Připojení PTFE trubiček zásobníku
Připojení PTFE trubiček zásobníku
Připojte PTFE trubičky z MMU jednotky ke spodní řadě objímek na zásobníku a dbejte na to, aby číslování na zásobníku a na jednotce MMU odpovídalo.
Připojte každý konec PTFE trubičky ze zásobníku k PTFE držáku na každém držáku cívky.
Ujistěte se, že je každý držák cívky připojen k odpovídajícímu číslu pozice filamentu. (označené 1 až 5 na jednotce MMU a zásobníku.)
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás