CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

2. Demontáž jednotky MMU2S (UPG)

2. Demontáž jednotky MMU2S (UPG)

2. Demontáž jednotky MMU2S (UPG)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 6 months ago
2. Demontáž jednotky MMU2S (UPG)
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
18
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Úvod
Úvod
Úvod
Úvod
V této kapitole částečně rozebereme jednotku MMU2S a vybereme několik klíčových dílů, které použijeme pro sestavení MMU3.
Ujistěte se, že je MMU tiskárna vypnutá a odpojená od sítě. Vysuňte veškeré filamenty jak z tiskárny, tak i z MMU jednotky.
Pokud je v extruderu zasunut filament, použijte funkci v nabídce Vysunout filament.
V následujících krocích začneme odpojením jednotky MMU od tiskárny a odpojením zásobníku od jednotky.
Věnujte pozornost popisu. Podle pokynů odložte díly z MMU2S. Konkrétní díly budou znovu použity v pozdějším kroku.
Udržujte své pracoviště přehledné, aby se vám starší díly nemíchaly s novými. Některé nové díly vypadají velmi podobně, jako ty staré, ale ve skutečnosti jsou jiné!
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte následující nářadí:
Čelisťové kleště
Univerzální klíč pro povolení Festo objímek
2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3
Křížový šroubovák na svorky napájecího kabelu
Můžete použít své vlastní nástroje, pokud je považujete za vhodnější.
Odpojení PTFE trubiček
Odpojení PTFE trubiček
Odpojení PTFE trubiček
Odpojení PTFE trubiček
Odšroubujte šroubení Festo QSM-M5 z tiskárny i z jednotky MMU. Pokud jsou šroubení utažená, můžete použít univerzální klíč (Unikey) nebo 8mm klíč.
PTFE trubičku se šroubením si ponechte stranou pro pozdější demontáž.
Zásobník budeme muset odpojit od jednotky MMU.
Povolte všechny šrouby na zásobníku, které zajišťují teflonové PTFE trubičky připojené k jednotce MMU. Odstraňte všech pět trubiček jejich vytažením.
Zásobník si ponechte pro pozdější rozebrání v další kapitole.
Na zadní straně jednotky MMU mírně povolte čtyři šrouby, které drží zadní držák PTFE (díl rear-PTFE-holder).
Vyjměte všech pět teflonových PTFE trubiček a okamžitě je vyhoďte. Tyto trubičky nebudou pro MMU3 znovu použity.
Jednotka MMU3 je navržena tak, aby fungovala s různě velkými PTFE trubičkami. Znovuvyužití trubiček MMU2S při montáži MMU3 bude mít za následek nesprávnou funkci.
Odpojení jednotky MMU2S (1. část)
Odpojení jednotky MMU2S (1. část)
Odpojení jednotky MMU2S (1. část)
Odpojení jednotky MMU2S (1. část)
Povolte šroub M3x40 na skříňce elektroniky tiskárny.
Otevřete kryt elektroniky.
Z MMU uvidíte vycházet datový kabel spolu s dvěma napájecími kabely, které budou všechny připojené k ovládací desce Einsy tiskárny.
Nikdy nepřemisťujte, nepřipojujte ani neodpojujte kabely, pokud je tiskárna zapnutá. Může to způsobit poškození elektroniky.
Začněte odpojením datového kabelu MMU.
Dávejte pozor, abyste neodpojili kabel senzoru filamentu, který se nachází hned pod datovým kabelem jednotky MMU.
Odpojení jednotky MMU2S (2. část)
Odpojení jednotky MMU2S (2. část)
Odpojení jednotky MMU2S (2. část)
Odpojení jednotky MMU2S (2. část)
Pomocí křížového (Philips) šroubováku opatrně uvolněte dvě napájecí svorky umístěné na levé spodní straně desky Einsy.
Konektory vidlice napájecího kabelu MMU jsou umístěny nad konektory hlavního napájecího zdroje desky Einsy. Jednotlivě odstraňte pouze konektory vidlic MMU a hlavní napájecí konektory ponechte na místě.
Pomocí křížového šroubováku Philips důkladně zajistěte napájecí svorky s odpojenou jednotkou MMU. Zkontrolujte, zda všechna připojení odpovídají obrázku.
Vyjměte svazek kabelů MMU z krabice s elektronikou. Krabičku uzavřete a prozatím ji zajistěte šroubem M3x40.
Odstranění MMU2S z tiskárny
Odstranění MMU2S z tiskárny
Odstranění MMU2S z tiskárny
Jednotka MMU2S byla úspěšně odpojena.
Zvedněte zadní část jednotky a odpojte držáky od rámu tiskárny. Poté vyjměte jednotku MMU z tiskárny.
Teď můžete tiskárnu odložit stranou.
Můžeme přejít k demontáži samotné jednotky MMU2S.
Pro následující krok si prosím připravte PTFE trubičku MMU-to-Extruder s připojeným Festo šroubením QSM-M5.
Demontáž PTFE trubičky mezi MMU a extruderem
Demontáž PTFE trubičky mezi MMU a extruderem
Vezměte PTFE trubičku MMU-to-extruder s Festo šroubením QSM-M5.
Odstraňte obě šroubení Festo ze staré PTFE trubičky.
Hold the Festo fitting by the metal part and press the blue collet in. While the collet is pressed, first press the PTFE tube in, then pull it out entirely.
Majitelé MK3S+/MK3.5: Šroubení Festo si ponechte pro pozdější použití. PTFE trubičku zlikvidujte, abyste si ji později nespletli s novou!
Majitelé MK4/MK3.9: Festo šroubení a PTFE trubičku vyhoďte! Váš balíček obsahuje nové šroubení Festo a novou PTFE trubičku. Jejich smíchání může vést k problémům!
Jednotka MMU3 je navržena tak, aby fungovala s různě velkými PTFE trubičkami. Znovuvyužití trubiček MMU2S při montáži MMU3 bude mít za následek nesprávnou funkci.
Demontáž jednotky MMU2S
Demontáž jednotky MMU2S
Demontáž jednotky MMU2S
Odstraňte dva šroubky M3x18 držící elektroniku na horní straně jednotky.
Vyšroubujte dva přítlačné šroubky idleru M3x30 s pružinkami.
Vyjměte sestavu desky s elektronikou z jednotky.
Odpojte všechny kabely od desky elektroniky. Nezapomeňte, že každý konektor má bezpečnostní západku, kterou musíte nejprve zmáčknout aby šlo konektor odpojit. Sestavu desky elektroniky si proteď odožte stranou.
Opatrně odřízněte stahovací pásky, které drží kabely pohromadě.
Buďte velmi opatrní, abyste nepoškodili kabely!
Odstranění textilního rukávu
Odstranění textilního rukávu
Odstranění textilního rukávu
Oddělte svazek napájecích a datových kabelů od ostatních kabelů.
Svlékněte textilní rukáv z kabelů a uložte si ho na pozdější použití.
Napájecí a datové kabely MMU2S nebudou u MMU3 použity.
Odstranění motoru idleru
Odstranění motoru idleru
Odstranění motoru idleru
Odstranění motoru idleru
Pomocí 2,5mm inbusového klíče vyšroubujte dva šrouby M3x10 z horní strany, které drží motor Idleru.
Otevřete díl idler body a vyjměte dva šrouby M3x10, které zajišťují motor z opačné strany.
Vyjměte dva šrouby M3x10, které drží hřídel motoru na válci idleru.
Vytáhněte motor Idleru z jednotky. Uložte si jej pro budoucí použití.
Odstranění hřídelí 5x16sh
Odstranění hřídelí 5x16sh
Odstranění hřídelí 5x16sh
Odstranění hřídelí 5x16sh
Vyšroubujte čtyři šrouby M3x18, které drží zadní držák PTFE (díl rear-ptfe-holder). Vyjměte držák i všechny PTFE trubičky pod ním.
Vyšroubujte šroub M3x10 na straně upevňující hřídel 5x16sh.
Pomocí kratší strany 2,5mm inbusového klíče zatlačte hřídel 5x16sh zevnitř ven.
Stejný postup opakujte i na druhé straně. Vyšroubujte šroub M3x10 a vytlačte hřídel 5x16sh směrem ven.
Hřídele 5x16sh si uschovejte pro pozdější použití.
Odstranění ložisek
Odstranění ložisek
Odstranění ložisek
Odstranění ložisek
Vyjměte Idler body s Idlerem.
Tyto díly již nejsou potřeba. Obsahují však cenné náhradní díly. Jejich demontáž může být náročná, proto ji na tomto místě nebudeme provádět.
Pomocí inbusového klíče vyklopte ložisko 625ZZ na pravé straně dílu pulley body (tělo řemeničky), abyste ho mohli vyjmout.
Stejným postupem vyndejte ložisko i na druhé straně.
Obě ložiska 625ZZ si nechte pro pozdější použití.
Odstranění motoru selektoru
Odstranění motoru selektoru
Odstranění motoru selektoru
Odstranění motoru selektoru
Otáčením hřídele motoru selektoru tento posuňte až na doraz na levou stranu.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče odstraňte pět šroubů M3x10, které drží motory.
Otáčejte hřídelí motoru, aby se odpojil od selektoru.
Vytáhněte motor selektoru a vyjměte jej z jednotky.
Motor si ponechte pro pozdější využití.
Odstranění selektoru
Odstranění selektoru
Odstranění selektoru
Odstranění selektoru
Na boku jednotky jsou dva otvory. Skrz ně jsou vidět konce hřídele selektoru.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče zatlačte obě hřídele až na doraz.
Vytáhněte obě hřídele 5x120sh a uschovejte si je pro pozdější použití.
Pokud se rozhodnete tyče vytáhnout pomocí čelisťových kleští, vytáhněte je krouživým pohybem. Dávejte pozor, abyste je nepoškrábali!
Zvedněte selektor nahoru a vyjměte jej z přístroje. Prozatím jej odložte stranou, protože jej budeme dále rozebírat.
Na zadní straně sekektoru je ostrá čepel. Postupujte opatrně, aby nedošlo ke zranění!
Odstranění motoru řemeničky
Odstranění motoru řemeničky
Odstranění motoru řemeničky
Odstranění motoru řemeničky
Jednotku otočte.
Na spodní straně odstraňte zbývající šrouby M3x10, které drží motor řemeničky.
Vyjměte pulley motor z jednotky.
Motor si ponechte pro pozdější využití.
Pomocí inbusového klíče nakloňte ložisko řemeničky, abyste ho mohli vyndat. Nechte si ho pro pozdější použití.
Rozebrání selektoru
Rozebrání selektoru
Rozebrání selektoru
Rozebrání selektoru
Vyšroubujte dva šrouby M3x10, které drží lichoběžníkovou (trapézovou) matici.
Odstraňte trapézovou (lichoběžníkovou) matici a odložte ji pro pozdější použití.
Vyšroubujte šroub M3x10 na boku selektoru.
Vyjměte senzor FINDA / SuperFINDA a ponechte si jej na pozdější použití.

Ze selektoru vypadne ocelová kulička.

Kulička není magnetická a nebude znovu využita. Později využijeme jednu magnetickou. Odložte si ji stranou, abyste si ji nepopletli s tou novou.
Ostatní díly ze selektoru již nepotřebujete, ale můžete si je ponechat jako náhradní.
Rozebrání ovládací desky
Rozebrání ovládací desky
Rozebrání ovládací desky
Připravte sestavu desky elektroniky.
Opatrně vyšroubujte tři šrouby M3x6 držící desku elektroniky.
Jemně uvolněte desku elektroniky ze sestavy, ale ještě ji zcela nevyjímejte. Řídicí desku prozatím ponechte uvnitř plastového dílu, abyste ji uchránili před poškozením.
S deskou manipulujte držením po stranách, aby nedošlo k jejímu poškození. Buďte opatrní v blízkosti elektroniky, nedotýkejte se jednotlivých součástek na desce. Nezapomeňte, že deska je citlivá na elektrostatický výboj (ESD).
Popis
Popis
Zde je přehled dílů, které si můžete uschovat pro pozdější použití:
Textilní rukáv 450x5 (1x)
Krokový motor(3x) Idler, selektor a Pulley motor (s připevněnou řemeničkou)

Elektronika: ovládací deska (1x) a senzor FINDA/SuperFINDA (1x)

Ložisko 625 (3x)
Trapézová matka (1x)
FESTO šroubení QSM-M5 (2x)
Tato šroubení jsou vhodná pouze pro verzi MK3S+. Pokud sestavujete verzi MK4, použijte místo ní nově dodávané šroubení!
Hřídel 5x16sh (2x)
Tyče selektoru (2x)
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás