CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

1c. Příprava dílů

1c. Příprava dílů
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 9 months ago
1c. Příprava dílů
 Obtížnost
Střední
 Kroky
24
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Odstranění krytky kabelů vyhřívané podložky
Odstranění krytky kabelů vyhřívané podložky
Odstranění krytky kabelů vyhřívané podložky
Odstranění krytky kabelů vyhřívané podložky
V následujících krocích vyměníte starý termistor vyhřívané podložky (z předchozího modelu tiskárny) za novou verzi, která je kompatibilní s tiskárnami MK4, MK3.9 a MK3.5.
Pokud jste si zakoupili novou vyhřívanou podložku s upgrade balíčkem — běžně pro uživatele tiskáren s 2+1 šrouby na staré vyhřívané podložce — ujistěte se, že je nový termistor předinstalován. To si můžete snadno ověřit tak, že zkontrolujete, zda je na konci kabelu termistoru bílý konektor. Přítomnost tohoto konektoru znamená, že nový termistor je již na místě a můžete přejít k následujícímu kroku Matky M3nEs: příprava dílů
Tento díl se může mírně lišit v provedení krytu, umístění šroubů a jejich počtu.
Odstraňte šrouby upevňující svazek kabelů.
Odstraňte šroub upevňující kryt. Ze spodní strany uchopte kleštěmi prostřední matici M3nN a zároveň povolujte šroub.
Odstraňte kryt.
Povolte šrouby upevňující napájecí kabely vyhřívané podložky a kabely vyjměte. Ze spodní strany uchopte kleštěmi matice M3nN a zároveň povolujte šrouby.
Demontáž termistoru vyhřívané podložky
Demontáž termistoru vyhřívané podložky
Demontáž termistoru vyhřívané podložky
Ze spodní strany vyhřívané podložky odlepte žlutou kaptonovou pásku a stříbrnou hliníkovou pásku.
Z vyhřívnané podložky vyjměte kabel termistoru vyhřívané podložky.
Nový termistor vyhřívané podložky: příprava dílů
Nový termistor vyhřívané podložky: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Termistor vyhřívané podložky MK4 (1x)
Kaptonová páska (1x)
Hliníková páska (1x)
Věnujte pozornost pokynům! „Žlutá“ kaptonová páska má tendenci se muchlat a nebudete moci obnovit její původní tvar!
Všechny potřebné díly naleznete v sáčku Sada termistorů.
Příprava vyhřívané podložky a termistoru
Příprava vyhřívané podložky a termistoru
Příprava vyhřívané podložky a termistoru
Příprava vyhřívané podložky a termistoru
Poté, co jste odstranili termistor a pásky, očistěte celou desku, abyste odstranili mastnotu. Můžete ponechat lepidlo, které bylo pod hliníkovou páskou.
Umístěte termistor na vyhřívanou podložku. Hrot termistoru musí být v kruhu.
Pokud toto místo vynecháte, tiskárna bude odečítat nesprávné hodnoty teploty.
Vezměte stříbrnou hliníkovou pásku a opatrně z ní sloupněte ochrannou fólii.
Přilepte pásku na vyhřívanou podložku, ALE POUZE na střed termistoru (uvnitř kruhu). Pořádně si zkontrolujte správné umístění.
Odlepte nebo mírně ohněte pásku, abyste odhalili špičku termistoru.
Zakrytí termistoru
Zakrytí termistoru
Udržujte polohu termistoru a zakryjte jej hliníkovou páskou. Ujistěte se, že je páskou zakrytý celý senzor termistoru.
Upevnění termistoru na místo
Upevnění termistoru na místo
Upevnění termistoru na místo
Upevnění termistoru na místo
Nyní nalepte finální "žlutou" kaptonovou pásku. NESLEPUJTE ochrannou fólii z celé kaptonové pásky najednou, zkroutí se!!!
Sloupněte asi 1 cm dlouhý proužek kaptonové pásky a přilepte jej na vyhřívanou podložku, tak jako na obrázku. Ujistěte se, že je páska správně spojena.
Ujistěte se, že kaptonová páska nepřekrývá žádné otvory pro šrouby ve vyhřívané podložce.
Kaptonová páska má větší plochu než stříbrná páska. Ujistěte se, že je stříbrná páska překryta ze všech stran.
Pokračujte v lepení pásky, nad oblastí s termistorem se na chvíli pozastavte. Dejte pozor, aby byla páska nalepena všude.
Po nalepení pásky na vyhřívanou podložku zkontrolujte, zda je celý povrch správně připojen.
Vložení matek M3nEs
Vložení matek M3nEs
Vložení matek M3nEs
Vložení matek M3nEs
Vložte matici M3nEs do levé krátké extruze (strana bez zdroje napájení). Nejdříve zasuňte stranu s pružinou (kovovou destičkou).
Prstem zatlačte celou matici dovnitř extruze.
Tuto metodu použijte pro obě matice M3nE. Na přesné poloze matic v tuto chvíli nezáleží.
Uchycení kabelových svorek
Uchycení kabelových svorek
Uchycení kabelových svorek
Uchycení kabelových svorek
Otočte rám jako na obrázku a zaměřte se na označenou oblast.
Vezměte jednu z kabelových svorek a zahákněte stranu se svorkou do vnitřní drážky spodní delší extruze. Na dílu je háček, viz detail.
Druhý konec svorky umístěte na spodní stranu extruze.
Na spodní stranu kabelové svorky zatlačte větší silou. Musí zapadnout do drážky a musíte cítit, jak "zacvakne".
Uchycení kabelových svorek
Uchycení kabelových svorek
Uchycení kabelových svorek
Na dlouhý profil namontujte tři úchyty.
Na krátký profil namontujte dva úchyty.
Otočte rám a nainstalujte dvě svorky na druhou krátkou extruzi.
PG-front-case: příprava dílů
PG-front-case: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
PG-front-case (1x)
Podložka 13x24x2,5 (1x) může být černá nebo bílá
Podložku 13x24x2,5 najdete v sáčku NEXTRUDER.
Montáž PG-front-case
Montáž PG-front-case
Montáž PG-front-case
Umístěte podložku do kruhové prohlubně v dílu PG-front-case a zatlačte ji až nadoraz dolů. Všimněte si správné orientace podložky.
Strana podložky se třemi kruhy nesmí směřovat nahoru! Jinak nebude převodovka správně fungovat.
Ujistěte se, že je podložka rovnoměrně zatlačena do tištěného dílu.
Nálepky a štítky: příprava dílů
Nálepky a štítky: příprava dílů
Nálepky a štítky: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
xLCD-cover (1x)
PG-front-case (1x)
Nálepka PG-case MK4 (1x) čtvercová, volitelná
xLCD-cover MK4 samolepka (1x) obdélníková, volitelná
Štítek se sériovým číslem (1x) stříbrný štítek
Čistící podložka (1x)
Všechny samolepky a štítky naleznete v sáčku UPDATE STICKERS.
Nálepka xLCD-cover MK4 (volitelné)
Nálepka xLCD-cover MK4 (volitelné)
Nálepka xLCD-cover MK4 (volitelné)
Nálepka xLCD-cover MK4 (volitelné)
Tento a následující krok jsou nepovinné. Také prosím BUĎTE TRPĚLIVÍ, menší písmena vyžadují více úsilí, aby byla správně přenesena a nalepena.
Pomocí čisticí podložky vyčistěte stranu bez kruhového otvoru na krytu xLCD.
Sloupněte kousek ochranné vrstvy a opatrně nalepte nálepku na xLCD-cover. Udržujte samolepku zarovnanou s okraji krytu displeje. Začněte na spodní straně.
Všimněte si bílého nápisu PRUSA přes nálepku. Srovnejte orientaci s druhým obrázkem.
Po nalepení samolepky přejeďte prstem po celé délce samolepky ve všech směrech, abyste zajistili její dokonalé přilnutí.
Nálepka xLCD-cover MK4 (volitelné)
Nálepka xLCD-cover MK4 (volitelné)
Nálepka xLCD-cover MK4 (volitelné)
Tento proces vyžaduje trpělivost a péči. Dokonalá přilnavost závisí na správném odmaštění dílu a okolní teplotě.
Začněte pomalu odlepovat aplikační vrstvu. Při odlepování vrstvu lehce přitlačte na nápis. Sledujte, zda jsou všechna písmena přilepená.
Po sloupnutí aplikační vrstvy zkontrolujte, zda výsledný vzhled odpovídá obrázku.
Nálepka PG-case MK4 (volitelné)
Nálepka PG-case MK4 (volitelné)
Nálepka PG-case MK4 (volitelné)
Nálepka PG-case MK4 (volitelné)
Tento a následující krok jsou nepovinné. Také prosím BUĎTE TRPĚLIVÍ, menší písmena vyžadují více úsilí, aby byla správně přenesena a nalepena.
Pomocí čisticího polštářku očistěte přední stranu PG-case.
Sloupněte kousek ochranné vrstvy a opatrně nalepte nálepku na PG-case. Samolepka musí být zarovnaná s okraji krytu.
Podívejte se na detail, abyste zajistili správnou orientaci nálepky. Jako vodítko použijte otvory pro šrouby.
Po nalepení samolepky přejeďte prstem po celé délce samolepky ve všech směrech, abyste zajistili její dokonalé přilnutí.
Nálepka PG-case MK4 (volitelné)
Nálepka PG-case MK4 (volitelné)
Nálepka PG-case MK4 (volitelné)
Tento proces vyžaduje trpělivost a péči. Dokonalá přilnavost závisí na správném odmaštění dílu a okolní teplotě.
Začněte pomalu odlepovat aplikační vrstvu. Při odlepování vrstvu lehce přitlačte na nápis. Sledujte, zda jsou všechna písmena přilepená.
Po sloupnutí aplikační vrstvy zkontrolujte, zda výsledný vzhled odpovídá obrázku.
Nalepení štítku se sériovým číslem
Nalepení štítku se sériovým číslem
Tento krok je nutný pro poskytnutí záruky! Nevyhazujte štítek!
Odlepte ochrannou vrstvu ze zadní strany štítku.
Štítek nalepte na levou stranu zadní desky. Ujistěte se, že je povrch čistý. Použijte dodanou čisticí podložku.
Přehled dílů
Přehled dílů
Přehled dílů
Přehled dílů
Následující díly si nechte stranou pro další kapitoly:
Rám tiskárny (1x)
Y-carriage (1x)
Vyhřívaná podložka (1x)
Hlazená tyč 8x370 (2x) osa X
Hlazená tyč 8x330 (2x) osa Y
LM8UU ložisko (6x) z osy X a Y
Všechny díly, které jste vytiskli pro upgrade.
Nezahazujte
Nezahazujte
Pro použití tiskárny si ponechte napájecí kabel ke zdroji napájení, pružný ocelový plát (pláty) a držák cívky.
Díly, které nejsou uvedeny v seznamu pro upgrade, již nebudete potřebovat. Ponechte si je stranou, aby nedošlo k jejich smíchání s novými díly.
A je to
A je to
Jakmile budete mít všechny uvedené díly, pokračujte v upgradu tiskárny.
Přejděte k další kapitole 2. Sestavení rámu
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás