CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

2. Montáž rámu

2. Montáž rámu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 9 months ago
2. Montáž rámu
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
19
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
2,0mm inbusový klíč pro utažení stavěcího šroubu
2,5mm inbusový klíč pro většinu šroubů M3 v sestavě
3mm inbusový klíč pro šrouby M5 používané na rámu
krabička xBuddy: příprava dílů
krabička xBuddy: příprava dílů
krabička xBuddy: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Krabička xBuddy (1x)
Krabička xBuddy je umístěna v krabici s plastovými díly.
Termální podložka 40 x 12 x 2,2 mm (1x)
Termální podložka 12 x 12 x 2,2 mm (2x)
Šroub M3x6 (9x)
Šroub M3x10 (2x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Montáž krabičky xBuddy: příprava dílů
Montáž krabičky xBuddy: příprava dílů
Montáž krabičky xBuddy: příprava dílů
Montáž krabičky xBuddy: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Deska xBuddy (1x)
Vždy se při manipulaci dotýkejte pouze stran desky. Nedotýkejte se čipů, kondenzátorů a dalších částí elektroniky.
Stahovací páska (4x)
X-holder (1x)
Montáž krabičky xBuddy
Montáž krabičky xBuddy
Montáž krabičky xBuddy
Otočte tiskárnu tak, aby profily extruzí s kratšími délkami směřovaly k vám.
Většina následujících snímků je pořízena na nejnovější verzi rámu tiskárny. Rám má na zadní straně šestihranné prohlubně. Jedná se pouze o designový prvek. Nejnovější provedení rámu je funkčně shodné s předchozími.
Vložte čtyři šrouby M3x6 do zadní části rámu (strana s kratšími profily) tak, aby připomínaly obdélníkový vzor. Šrouby zcela utáhněte do rámu, aby se vyčistily závity. Poté šrouby povolte a mezi hlavou šroubu a rámem nechte mezeru alespoň 3 mm.
Ujistěte se, že používáte správné otvory.
Do matic M3nE ve druhé krátké extruzi vložte dva šrouby M3x10. Pomocí 2,5mm inbusového klíče jimi otočte pouze 3-4krát, aby šrouby zůstaly na svém místě.
Montáž krabičky xBuddy
Montáž krabičky xBuddy
Montáž krabičky xBuddy
Připevněte díl xBuddy box na v profilu připravené šroubky M3x10. Zatím šroubky neutahujte!
Posuňte xBuddy box k rámu a upevněte ho pomocí všech čtyř šroubků. Šroubky musí zapadnout do horní části výřezu. Viz detail obrázku.
Montáž krabičky xBuddy
Montáž krabičky xBuddy
Montáž krabičky xBuddy
Plně utáhněte všechny čtyři šrouby M3x6, abyste krabičku xBuddy zajistili.
Při dotahování "zadního" vrchního šroubku buďte opatrní. Pro finální dotažení použijte kratší stranu inbusového klíče.
Plně utáhněte oba šrouby M3x10 v maticích M3nE.
Nasazení termálních podložek
Nasazení termálních podložek
Nasazení termálních podložek
Nasazení termálních podložek
Odlepte bílou ochrannou vrstvu ze všech termálních podložek.
Vždy se při manipulaci dotýkejte pouze stran desky. Nedotýkejte se čipů, kondenzátorů a dalších částí elektroniky.
Připevněte podložky na zadní stranu desky xBuddy. Jsou zde vyznačeny správné velikosti a polohy.
Povrch, na kterém jsou podložky přilepeny, musí být očištěn od mastnoty. Tím se zajistí lepší přilnavost.
Z důvodu ochrany elektronických součástek desky důrazně doporučujeme umístit desku xBuddy na měkkou podložku. Můžete použít originální balení s bublinkovou fólií xBuddy.
Odlepte modrou ochrannou vrstvu ze všech termálních podložek.
Montáž desky xBuddy
Montáž desky xBuddy
Montáž desky xBuddy
Montáž desky xBuddy
Pro lepší přístup k boxu na desku xBuddy, opatrně umístěte rám na stranu se zdrojem napájení.
Vložte desku xBuddy do boxu (krabičky). Než ji připevníte, ujistěte se, že otvory desky lícují s otvory v sloupcích na boxu.
Zafixujte pozici xBuddy desky pěti šroubky M3x6. Zatím je nedotahujte. Prozatím stačí pouze několik otoček.
Vypadá to trochu nezvykle, ale nechte otvor vpravo dole prázdný.
Plně dotáhněte všech pět šroubů. Buďte velmi opatrní, jinak můžete poškodit desku s elektronikou.
Připevnění stahovacích pásek
Připevnění stahovacích pásek
Připevnění stahovacích pásek
Připevnění stahovacích pásek
Podívejte se blíže na krabičku xBuddy. Na kovovém pouzdře jsou čtyři perforace.
Pro lepší přístup k boxu na desku xBuddy, opatrně umístěte rám na stranu se zdrojem napájení.
Postupujte velmi opatrně. Dávejte pozor, abyste nepoškodili konektory nebo kondenzátory na desce xBuddy.
Použijte díl X-holder jako vodítko pro stahovací pásku. Umístěte díl X-holder za nejnižší perforaci jako na obrázku. Stahovací pásku prostrčte výstupkem k dílu X-holder. Stahovací páska musí vyčnívat 3 až 5 cm od perforace.
Věnujte pozornost správné orientaci stahovací pásky. Zoubky na stahovací pásce musí být na viditelné straně.
Tento postup použijte pro všechny čtyři výstupky.
Díl X-holder nevyhazujte. Budete jej potřebovat později.
Umístěte tiskárnu zpět na "nohy".
Montáž dílu Y-belt-idler
Montáž dílu Y-belt-idler
Otočte rám tak, aby delší profily byly čelem k vám.
Připevněte díl Y-belt-idler "zevnitř" k přední desce. Všimněte si správné orientace dílu.
Zajistěte díl Y-belt-idler pomocí dvou šroubů M3x10.
Sestavení motoru osy Y: příprava dílů
Sestavení motoru osy Y: příprava dílů
Sestavení motoru osy Y: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Y-motor-holder (1x)
Termální podložka 25 x 25 x 1,2 mm (1x)
Šroub M3x18 (3x)
Šroub M3x10 (2x)
Matka M3nS (2x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Sestavení motoru osy Y
Sestavení motoru osy Y
Pro následující kroky si prosím připravte:
Y motor (1x) 
Ujistěte se, že používáte správný motor! Na spodní části motoru je umístěno označení. Důvodem je rozdílná délka kabelů každého z motorů.
Řemenička GT2-16 (1x)
Sestavení dílu Y-motor-holder
Sestavení dílu Y-motor-holder
Sestavení dílu Y-motor-holder
Vložte matku M3nS do odpovídajícího otvoru na vrchní straně dílu Y-motor-holder. Pomocí inbusového klíče zatlačte matku až na doraz.
Zasuňte matku M3nS až na doraz do dílu z boku.
Umístěte motor osy Y jako na obrázku. Jako pomůcku použijte kabel motoru.
Upevněte díl Y-motor-holder na motor osy Y a spojte oba díly třemi šrouby M3x18.
Sestavení dílu Y-motor-holder
Sestavení dílu Y-motor-holder
Sestavení dílu Y-motor-holder
Sestavení dílu Y-motor-holder
Na hřídeli motoru je plochá strana. Otočte hřídel tak, aby byla plochá strana proti vám skrz otvor v dílu Y-motor-holder.
Připevněte řemeničku na hřídel a ujistěte se, že jeden z červíků směřuje k ploché části hřídele. Červík zatím nedotahujte.
Věnujte pozornost SPRÁVNÉ ORIENTACE řemeničky.
Přiložte jakýkoliv inbusový klíč na NEJVYŠŠÍ plochu tištěného dílu, tak jako na obrázku. Následně řemeničku zarovnejte s inbusovým klíčem.
Když je řemenička zarovnaná, utáhněte červík v řemeničce proti ploché části hřídele. Poté řemeničku otočte a utáhněte druhý červík.
Připevnění dílu Y-motor-holder
Připevnění dílu Y-motor-holder
Připevnění dílu Y-motor-holder
Připevnění dílu Y-motor-holder
Odlepte bílou ochrannou fólii z teplovodivé podložky 25x25x2,2 mm na motoru osy Y.
Strana s bílou fólií lepí více. Pokud máte teplovodivou podložku s modrou ochrannou fólií na obou stranách, na orientaci nezáleží.
Nalepte teplovodivou podložku na motor osy Y a odlepte druhou ochranou fólii.
Povrch, na kterém jsou podložky přilepeny, musí být očištěn od mastnoty. Tím se zajistí lepší přilnavost.
Umístěte díl Y-motor-holder na vnitřní stranu zadní desky rámu.
Zajistěte správnou orientaci. Řemenička musí směřovat ke zdroji napájení.
Připevněte díl Y-motor-holder pomocí dvou šroubů M3x10.
Aby byl kabel motoru Y během montáže v bezpečí, dočasně jej schovejte do extruze na straně krabičky xBuddy.
Haribo
Haribo
Velmi opatrně a především potichu otevřete sáček s Haribo medvídky. Hluk spojený s otevřením může přilákat predátory v okolí!
Celý obsah sáčku rozprostřete na čistý talíř a naaranžujte ho podle obrázku. Na barvě tolik nezáleží.
Celkový počet ve vašem balíčku se může mírně lišit. Důležitý je však přesný počet. Pokud některý z gumových medvídků chybí, neprodleně zajděte do nejbližší prodejny se sladkostmi.
Snězte pět medvídků.
Věděli jste, že gumové medvídky poprvé vytvořil německý výrobce sladkostí Hans Riegel ve 20. letech 20. století.
Hotovo!
Hotovo!
Porovnejte vámi složený díl s obrázkem.
Tak to by pro začátek bylo celkem jednoduché, ne? I tak, skvělá práce!
Nyní si pojďme zahrát s další kapitolou: 3. Osa X & sestavení X-carriage
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás