CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit chladič (MINI/MINI+)

Menu

Jak vyměnit chladič (MINI/MINI+)

Jak vyměnit chladič (MINI/MINI+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit chladič (MINI/MINI+)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
25
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Úvod
Úvod

Tento návod se zabývá výměnou chladiče na Original Prusa MINI a MINI+.

Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Všechny potřebné díly jsou k dispozici na našem eshopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Ochrana vyhřívané podložky
Ochrana vyhřívané podložky
Zajistěte aby součásti tiskárny - tisková hlava a vyhřívaná podložka byly zchlazeny na pokojovou teplotu.
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!

Před těmito kroky se doporučuje chránit vyhřívanou podložku!

Sundejte pružný tiskový plát.

Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.

Demontáž šroubení
Demontáž šroubení
Demontáž šroubení

Uvolněte horní šroubení a odstraňte dlouhou PTFE trubičku z hotendu.

Uvolněte a odstraňte spodní šroubení z chladiče.
Odstranění textilního rukávu
Odstranění textilního rukávu
Odstranění textilního rukávu
Odstranění textilního rukávu
Existují dvě verze zajištění textilního rukávu k tiskové hlavě:

Nová verze bez stahovací pásky: Opatrně vytáhněte textilní rukáv z MINI-fan-spacer-clipu. Netahejte za kabely!

Starší verze se stahovací páskou: Odřízněte stahovací pásku na tiskové hlavě. Pozor, ať nepřeříznete kabel k tiskovému ventilátoru!

Sundejte textilní rukáv po celé délce až k extruderu.
Není potřeba odříznout další stahovací pásky!
Rozebrání hotendu
Rozebrání hotendu
Rozebrání hotendu
Pro tento krok je potřeba uvolnit kabely hotendu.Posuňte tiskovou hlavu o pár centimetrů ke středu osy X tak, jako to vidíte na obrázku.
Na straně chladiče uvolněte tři šroubky pomocí 1,5 mm inbusového klíče.
Přidržte si topný blok hotendu rukou.
Opatrně vysuňte topný blok hotendu s heatbreakem z chladiče.
Odstranění ventilátoru hotendu
Odstranění ventilátoru hotendu
Odstranění ventilátoru hotendu
Odstranění ventilátoru hotendu

Nová verze - MINI-minda-holder je přimontován k ventilátoru hotendu.

Povolte a vyndejte oba šroubky z ventilátoru a MINI-minda-holderu.
Stará verze - MINI-minda-holder není přimontován k ventilátoru.

Povolte a vyndejte oba šrouby ventilátoru.

Odstraňte ventilátor hotendu společně s MINI-fan-spacerem (plastový díl mezi ventilátorem a chladičem).
Ponechejte si vytištěnou část pro pozdější využití.
Odstranění chladiče
Odstranění chladiče
Odstranění chladiče
Povolte spodní šroubek na x-cariage.

Přidržte si chladič rukou.

Pomocí druhé ruky uvolněte horní šroubek na x-carriage a sundejte chladič z tiskárny.

UPOZORNĚNÍ: Dejte pozor, aby vám nespadl chladič na vyhřívanou podložku!

Instalace chladiče
Instalace chladiče
Instalace chladiče
Umístěte nový chladič na x-carriage.

Přidržte si chladič rukou.

Druhou rukou zajistěte chladič pomocí horního šroubku M3x20.

Vložte šroubek M3x20 do spodního otvoru zadní části x-carriage a utáhněte jej.
Instalace tiskového ventilátoru
Instalace tiskového ventilátoru
Instalace tiskového ventilátoru
Instalace tiskového ventilátoru

Vložte spodní okraj krytu ventilátoru dovnitř spodní části x-carriage.

Nasuňte ventilátor do x-carriage.

Zarovnejte otvor na šroubek ve ventilátoru s otvorem na X-carriage.

Vložte a utáhněte šroubek.

Instalace ventilátoru hotendu (nová verze)
Instalace ventilátoru hotendu (nová verze)
Instalace ventilátoru hotendu (nová verze)
Instalace ventilátoru hotendu (nová verze)

Umístěte ventilátor hotendu na MINI-fan-spacer. Zarovnejte otvory proti sobě.

Ujistěte se, že štítek je ze spodní strany ventilátoru.

"Zuby" na MINI-fan-spacer-clip musí být orientovány doleva nahoru.

Kabel ventilátoru musí směřovat doleva nahoru.

Umístěte ventilátor hotendu s MINI-fan-spacerem na chladič. Zarovnejte otvory pro šroubky na ventilátoru s otvory na chladiči.

Zajistěte ventilátor a distanční podložku pomocí dvou šroubků M3x20.

Ujistěte se, že nejsou kabely skřípnuté!!!

Instalace ventilátoru hotendu (stará verze)
Instalace ventilátoru hotendu (stará verze)
Instalace ventilátoru hotendu (stará verze)
Instalace ventilátoru hotendu (stará verze)
Umístěte ventilátor hotendu na fan-spacer a zarovnejte otvory pro šrouby.

Ujistěte se, že kabel ventilátoru a výčnělek fan-spaceru směřuje doleva nahoru stejně jako na obrázku.

Umístěte ventilátor hotendu s fan-spacerem na chladič. Zarovnejte otvory pro šroubky na ventilátoru s otvory na chladiči.

Vložte a utáhněte dva šroubky M3x20. Utahujte je opatrně, plastový rám ventilátoru může prasknout. Také se ujistěte, že není skříblý žádný kabel.

Aplikace teplovodivé pasty
Aplikace teplovodivé pasty
Aplikace teplovodivé pasty
Na heatbreak naneste zhruba polovinu obsahu balení teplovodivé pasty.
Rozprostřete pastu rovnoměrně po povrchu, ale ne až ke koncům. Ponechejte alespoň 2 mm každého konce bez pasty.
Neaplikujte pastu na závit!
Instalace hotendu
Instalace hotendu
Instalace hotendu
Instalace hotendu

Vložte a jemně opatrně nasuňte hotend do chladiče. Ujistěte se, že kabely trysky jsou na levé straně.

Přidržte si topný blok hotendu rukou.

Lehce utáhněte tři šroubky umístěné ze strany. Později je znovu uvolníte.

Přebývající pastu odstraňte pomocí papírového ubrousku nebo vatové tyčinky.

Zakrytí kabelů (nový design)
Zakrytí kabelů (nový design)
Zakrytí kabelů (nový design)

Pokud máte verzi, ve které je textilní rukáv zajištěn pomocí stahovací pásky k tiskové hlavě, tento krok přeskočte.

Obalte svazek kabelů textilním rukávem.

Zasuňte textilní rukáv do MINI-fan-spacer-clipu tak, aby přesahoval přibližně o 2-5 mm přes tento plastový díl .

Nyní přejděte na instalace PTFE trubičky hotendu

Zakrytí kabelů (starý design)
Zakrytí kabelů (starý design)
Zakrytí kabelů (starý design)
Zakrytí kabelů (starý design)

Tento krok je určen pro verzi s textilním rukávem zajištěným pomocí stahovací pásky k tiskové hlavě.

Obalte kabelový svazek textilním rukávem.

UPOZORNĚNÍ: Neutahujte stahovací pásku okolo kabelů příliš pevně, ponechejte je mírně uvolněné, jinak by se mohly poškodit!

Zajistěte pomocí stahovací pásky k fan-spaceru.

Zkontrolujte, že žádný kabel není moc napnutý. Pokud ano, odstřihněte stahovací pásek, trochu je uvolněte a stahovací pásek znovu utáhněte.

Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu

Pomocí světla na telefonu či na jiném zařízení sviťte ze shora do otvoru tiskové hlavy. Podívejte se dovnitř a zkontrolujte zda tam není žádný filament. Uvnitř byste měli vidět pouze kovový povrch bez nečistot. Pokud je potřeba, obrázek si otevřete v plné velikosti.

Čistá tisková hlava je důležitá pro úspěšný tisk.Ujistěte se, že není uvnitř filament!!!

Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu

Vložte PTFE trubičku a zatlačte ji úplně dolů do heatbreaku.

Na orientaci PTFE trubičky při její instalaci nezáleží. Oba její konce jsou symetrické.

Na straně chladiče uvolněte tři šroubky pomocí 1,5 mm inbusového klíče.

Zatlačte trysku směrem nahoru. Musíte vidět PTFE trubičku pohybovat se o kousek nahoru.

Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu
Namontujte spodní šroubení na vrchní část chladiče. Celé šroubení zašroubujte, ale nedotahujte. Jakmile došroubujete na poslední závit, uvolněte je o jednu celou otáčku (360°).
Věnujte pozornost správné orientaci fitinku. Vložte hrubý závit do chladiče.

Tlačte rozumnou silou heaterblock nahoru proti šroubení. Nesmí dojít k ohnutí celé osy. Toto uvnitř předepne PTFE trubičku. Je důležité nezapomenout stále na heaterblock tlačit.

Ujistěte se, že je heaterblock zarovnán s chladičem. Pokud ne, zarovnejte ho, ale nezapomeňte na heaterblock stále tlačit.

Zatímco zespodu držíte heaterblock (čímž se trubička tlačí dovnitř), zašroubujte všechny tři červíky.

Nyní můžete uvolnit heaterblock. Ujistěte se, že se nemůže pohnout. Pokud ano, znamená to, že nebyly červíky dostatečně utáhnuty. Uvolněte je a vraťte se na začátek tohoto kroku.

Je zásadní, aby nebyla žádná mezera mezi PTFE trubičkou a dalšími díly hotendu. To je důvod, proč to předem zdůrazňujeme.

Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu

Dotáhněte spodní šroubení. Pro dorovnání otáčky z minulého kroku byste s ním měli pootočit o celou otáčku.

Namontujte a utáhněte horní šroubení s dlouhou PTFE trubičkou.

Nastavení výšky senzoru M.I.N.D.A./SuperPINDA
Nastavení výšky senzoru M.I.N.D.A./SuperPINDA
Nastavení výšky senzoru M.I.N.D.A./SuperPINDA
Nastavení výšky senzoru M.I.N.D.A./SuperPINDA
Pomocí prstů otáčejte závitovou tyčí, čímž posunete celou osu X dolů. Zastavte jakmile se hotend dotkne vyhřívané podložky! Dejte pozor na prohnutí podložky!
Lehce povolte šroubek na minda-holderu tak, abyste byli schopni nastavit pozici senzoru M.I.N.D.A./SuperPINDA.
Umístěte kreditní kartu pod senzor M.I.N.D.A./SuperPINDA případně použijte špičku stahovací pásky.
Zatlačte jemně sensor M.I.N.D.A./SuperPINDA dolů proti kreditní kartě.
Utáhněte šroubek na minda-holderu. Nepoužívejte přílišnou sílu, mohlo by dojít k poškození vytištěného dílu!
Manuálně otáčejte závitovou tyčí v opačném směru, abyste posunuli osu alespoň o 5 mm nahoru.
Nyní prosím postupujte dle pokynů pro Kalibrace první vrstvy (i3).
...a je hotovo! Užijte si tiskárnu :)
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás