CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit senzor SuperPINDA (MINI/MINI+)

Menu

Jak vyměnit senzor SuperPINDA (MINI/MINI+)

Jak vyměnit senzor SuperPINDA (MINI/MINI+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit senzor SuperPINDA (MINI/MINI+)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
16
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou vašeho aktuálního senzoru za SuperPINDA na Original Prusa MINI a MINI+.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu shop.prusa3d.com
Tento návod lze použít k výměně senzorů M.I.N.D.A. i SuperPINDA.
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
2,5mm inbusový klíč
Čelisťové kleště na stahovací pásky
Budou využity později. Stahovací pásky jsou součástí balení s náhradními díly SuperPINDA.
Tkanina nebo kus látky 15x15 cm
Tkanina bude využita k ochraně vyhřívané podložky. Můžete použít jakýkoliv materiál látky.
Dodatečná ochrana vyhřívané podložky
Dodatečná ochrana vyhřívané podložky
Zajistěte aby součásti tiskárny - tisková hlava a vyhřívaná podložka byly zchlazeny na pokojovou teplotu.
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Před těmito kroky doporučujeme zakrýt vyhřívanou podložku!
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Povolte a vyndejte z krytu elektroniky šroub M3x12.
Odstraňte tištěnou krytku kabelů.
Lehce zdvihněte víko krytu elektroniky. Než ho sejmete úplně, zatlačte s ním směrem k hliníkové extruzi, aby se oba zobáčky uvolnily z otvorů.
Odstranění textilního rukávu
Odstranění textilního rukávu
Odstranění textilního rukávu
Odstranění textilního rukávu
Odřízněte stahovací pásky připevněné k extruderu.
Začněte opatrně sundávat textilní rukáv z celého kabelového svazku. Pamatujte, že u některých jednotek může být rukáv fixován pomocí stahovacího pásku, opatrně jej odstřihněte. Vyvarujte se tahání za kabely!
Sundejte textilní rukáv z MINI-fan-spacer-clipu.
Odstranění senzoru SuperPINDA
Odstranění senzoru SuperPINDA
Odstranění senzoru SuperPINDA
Stiskněte bezpečnostní kolíček na konektoru a odpojte senzor SuperPINDA z desky. Nevytahujte konektor bez stisknutí kolíčku, mohlo by dojít k poškození konektoru nebo desky.
Povolte lehce šroub na dílu minda-clip.
Uchopte senzor SuperPINDA za kovovou část a vytáhněte jej z minda-holderu.
Pokud cítíte odpor při vytahování senzoru, zastavte a více povolte šroubek.
Ponechte si všechny vyndané šrouby a matky pro opětovnou montáž.
Příprava senzoru SuperPINDA
Příprava senzoru SuperPINDA
Příprava senzoru SuperPINDA
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nový senzor SuperPINDA (1x)
Stahovací páska (4x)
Stará platební karta (1x) nová by mohla být odmagnetizována
Pokud nemáte starou neaktivní kreditní kartu, můžete použít špičku stahovací pásky, která má podobnou tloušťku.
Instalace senzoru SuperPINDA
Instalace senzoru SuperPINDA
Instalace senzoru SuperPINDA
Vložte nový senzor SuperPINDA do MINI-minda-holderu.
Zašroubujte šroubek M3x12 o 2-3 závity. Více jej utáhnete později.
Upravte polohu senzoru SuperPINDA, pod MINI-minda-holder by mělo být 4-5 závitů. Toto je dočasná pozice. Správnou pozici nastavíme později.
Utáhněte šroubek na minda-holderu. Nepoužívejte příliš velkou sílu, mohlo by dojít k poškození minda-holderu!
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
Zasuňte všechny kabely z tiskové hlavy do MINI-fan-spacer-clipu. Srovnejte clip tak, jako je ukázáno na obrázku, zkosená strana má být směrem nahoru.
Veďte kabel tiskového ventilátoru drážkou v MINI-fan-spacer-clipu.
Zasuňte MINI-fan-spacer-clip dolů a namontujte jej na distanční podložku pomocí šroubku M3x20. Utáhněte šroubek a poté jej mírně uvolněte o 1/4 otáčky (90 °). Není zde potřeba žádná matka.
MINI-fan-spacer-clip se musí volně pohybovat.
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
Spojte všechny kabely vedoucí od hotendu dohromady a veďte je směrem nahoru.
Nandejte textilní rukáv na svazek kabelů a zasuňte jej do MINI-fan-spacer-clipu tak, aby přesahoval z druhé strany přibližně o 2-5 mm.
Za kabely netahejte, kolem ventilátoru ponechejte volné místo.
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
UPOZORNĚNÍ: Dodržujte pečlivě tyto pokyny! Pokud připojíte kabelový svazek do nesprávné pozice, při tisku nastanou problémy!
Začněte otáčením závitové tyče dokud není osa X úplně nahoře.
Posuňte tiskovou hlavu úplně doprava a ujistěte se, že se vytištěné díly vzájemně dotýkají.
Mírně ohněte svazek kabelů a pomocí nejvyššího otvoru pro stahovací pásek částečně utáhněte celý svazek.
Přidejte kabel motoru EXTRUDERU do svazku a pomocí textilního rukávu zakryjte kabely po celé délce až k elektronice.
Zkontrolujte, zda dosáhne textilní rukáv až do vnitřního prostoru krytu elektroniky. Pokud ne, nechali jste příliš mnoho vůle nad osou X, upravte ji.
Vraťte se k ose X a znovu zkontrolujte, že lze tisková hlava posunout až úplně doprava bez toho, že by byla tažena zpět svazkem kabelů.
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
Utáhněte stahovací pásku, kterou jste nasadili v předchozím kroku. Použijte přiměřenou sílu, aby nedošlo k poškození kabelů. Hlavičku stahovací pásky posuňte doleva.
Přidejte druhý a třetí stahovací pásek. Opět je opatrně utáhněte a otočte hlavy doleva.
Přesuňte tiskovou hlavu úplně doleva, abyste zajistili, že nedojde ke kolizi mezi stahovacími páskami a krytem ventilátoru.
Zajistěte textilní rukáv pomocí čtvrté stahovací pásky 1-2 mm před koncem kabelového svazku. Utáhněte je dostatečně na to, aby se textilní rukáv nemohl volně pohybovat. Stahovací pásku ale neutahujte příliš, kabely by se mohly skřípnout.
Zkuste za rukáv zatáhnout rukou a ujistěte se, že se nepohybuje.
Zapojení nového senzoru SuperPINDA
Zapojení nového senzoru SuperPINDA
Zapojení nového senzoru SuperPINDA
Zapojení nového senzoru SuperPINDA
Zapojte konektor senzoru SuperPINDA do příslušné zástrčky. Orientujte se podle obrázku.
Opatrně vložte kabely do krytu elektroniky.
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Než kryt uzavřete, zkontrolujte, že je čtverhranná matice správně usazená v tištěném dílu. Matice nesmí vypadnout! Mohlo by dojít k fatálnímu poškození elektroniky.
Vložte víko zpátky, ujistěte se, že je správně usazeno v otvorech.
Nasaďte do rohu krytku a uspořádejte kabely takto:
Svazek extruderu, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř. Svazek musí být vedený směrem od tiskárny.
Svazek vyhřívané podložky, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř.
Kabel senzoru filamentu (volitelný doplněk), textilní oplet musí být částečně zasunutý dovnitř.
Nyní rohovou krytku utáhněte. Dejte pozor, abyste neskřípli žádný kabel.
Nastavení výšky senzoru SuperPINDA
Nastavení výšky senzoru SuperPINDA
Nastavení výšky senzoru SuperPINDA
Nastavení výšky senzoru SuperPINDA
Pomocí prstů otáčejte závitovou tyčí, čímž posunete celou osu X dolů. Zastavte jakmile se hotend dotkne vyhřívané podložky! Dejte pozor na prohnutí podložky!
Lehce povolte šroubek na minda-holderu tak, abyste byli schopni nastavit pozici senzoru SuperPINDA.
Umístěte kreditní kartu pod senzor SuperPINDA případně použijte špičku stahovací pásky.
Pokud nemáte starou neaktivní kreditní kartu, můžete použít špičku stahovací pásky, která má podobnou tloušťku.
Zatlačte jemně sensor SuperPINDA dolů proti kreditní kartě.
Utáhněte šroubek na minda-holderu. Nepoužívejte přílišnou sílu, mohlo by dojít k poškození vytištěného dílu!
Manuálně otáčejte závitovou tyčí v opačném směru, abyste posunuli osu alespoň o 5 mm nahoru.
Nyní položte ocelový tiskový plát zpět na vyhřívaný. Zapněte tiskárnu a spusťte Kalibraci první vrstvy . Další informace naleznete zde article.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás