CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit PTFE trubičku hotendu (MINI/MINI+)

Menu

Jak vyměnit PTFE trubičku hotendu (MINI/MINI+)

Jak vyměnit PTFE trubičku hotendu (MINI/MINI+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit PTFE trubičku hotendu (MINI/MINI+)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
14
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Úvod
Úvod

Tento návod se zabývá výměnou PTFE trubičky hotendu na Original Prusa MINI a MINI+.

Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Všechny potřebné díly jsou k dispozici na našem eshopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Nářadí a spojovací materiál nezbytný pro tento návod
Nářadí a spojovací materiál nezbytný pro tento návod
Nářadí a spojovací materiál nezbytný pro tento návod
Nářadí a spojovací materiál nezbytný pro tento návod
1,5mm inbusový klíč (1x)
Čelisťové kleště / pinzeta (1x)
Klíč 10 mm (1x)
Tkanina nebo kus látky 15x15 cm (1x)
Tkanina bude využita k ochraně vyhřívané podložky. Můžete použít jakýkoliv materiál látky.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Ujistěte se, že:
Filament je vyjmut z tiskárny.
Tisková hlava a vyhřívaná podložka jsou zchlazeny na pokojovou teplotu!!!
Tiskárna je vypnutá a vypojená ze zásuvky.
Dodatečná ochrana vyhřívané podložky
Dodatečná ochrana vyhřívané podložky
Před dalšími kroky se doporučuje chránit vyhřívanou podložku!
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte kus pevné tkaniny nebo látky, abyste zakryli celou vyhřívanou podložku. Zajistíte tím ochranu vyhřívané podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Demontáž šroubení
Demontáž šroubení
Demontáž šroubení
Uvolněte horní šroubení a odstraňte dlouhou PTFE trubičku z hotendu.
Uvolněte a odstraňte spodní šroubení z chladiče.
Odstranění PTFE trubičky hotendu
Odstranění PTFE trubičky hotendu
Odstranění PTFE trubičky hotendu
Odstranění PTFE trubičky hotendu
Opatrně vyjměte starou PTFE trubičku z chladiče pomocí kleští nebo pinzety.
Pomocí světla na telefonu či na jiném zařízení sviťte ze shora do otvoru tiskové hlavy. Podívejte se dovnitř a zkontrolujte zda není žádný filament na spodní části heatbreaku. Uvnitř byste měli vidět pouze kovový povrch bez nečistot. Pokud je potřeba, obrázek si otevřete v plné velikosti.
Čistá tisková hlava je důležitá pro úspěšný tisk.Ujistěte se, že není uvnitř filament!!!
Čištění tiskové hlavy
Čištění tiskové hlavy
Čištění tiskové hlavy
Čištění tiskové hlavy
UPOZORNĚNÍ:Nedotýkejte se HORKÝCH dílů!!!
Pokud v tiskové hlavě vidíte zbytky filamentu, odstraňte je následujícím způsobem:
Odstraňte látku z vyhřívané podložky.
Připojte tiskárnu a zapněte ji.
Předehřejte trysku. V Menu přejděte doNastavení -> Teplota -> Tryska a otočte na - 230 °C.
Vytlačte zbytek filamentu tak, že zasunute kus filamentu shora do tiskové hlavy.
Vytáhněte filament a zkontrolujte, zda v tiskové hlavě nezůstaly jeho zbytky. Tisková hlava musí být čistá!
Ochrana vyhřívané podložky
Ochrana vyhřívané podložky
Zchlaďte tiskárnu a počkejte minimálně deset minut, než přejdete k dalšímu kroku.
Poté, co se tiskárna zchladí, ochraňte vyhřívanou podložku tkaninou.
Vypněte a odpojte tiskárnu.
Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu
Vložte novou PTFE trubičku a zatlačte ji úplně dolů do heatbreaku.
Na orientaci PTFE trubičky při její instalaci nezáleží. Oba konce jsou symetrické.
Na straně chladiče uvolněte tři šroubky pomocí 1,5 mm inbusového klíče.
Zatlačte trysku směrem nahoru. Musíte vidět PTFE trubičku pohybovat se o kousek nahoru.
Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu
Namontujte spodní šroubení na vrchní část chladiče. Celé šroubení zašroubujte, ale nedotahujte. Jakmile došroubujete na poslední závit, uvolněte je o jednu celou otáčku (360°).
Věnujte pozornost správné orientaci fitinku. Vložte stranu s hrubým závitem do chladiče.
Tlačte rozumnou silou heaterblock nahoru proti šroubení. Nesmí dojít k ohnutí celé osy. Toto uvnitř předepne PTFE trubičku. Je důležité nezapomenout stále na heaterblock tlačit mírně směrem nahoru.
Ujistěte se, že je heaterblock zarovnán s chladičem. Pokud ne, zarovnejte ho, ale nezapomeňte na heaterblock stále tlačit.
Zatímco zespodu držíte heaterblock (čímž se trubička tlačí dovnitř), zašroubujte všechny tři červíky.
Nyní můžete uvolnit heaterblock. Ujistěte se, že se nemůže pohnout. Pokud ano, znamená to, že nebyly červíky dostatečně utáhnuty. Uvolněte je a vraťte se na začátek tohoto kroku.
Je zásadní, aby nebyla žádná mezera mezi PTFE trubičkou a dalšími díly hotendu. To je důvod, proč to předem zdůrazňujeme.
Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu
Dotáhněte spodní šroubení. Pro dorovnání otáčky z minulého kroku byste s ním měli pootočit o jednu celou otáčku.
Namontujte a utáhněte horní šroubení s dlouhou PTFE trubičkou pomocí klíče. Nepoužívejte příliš velkou sílu!
Nastavení výšky senzoru M.I.N.D.A./SuperPINDA
Nastavení výšky senzoru M.I.N.D.A./SuperPINDA
Nastavení výšky senzoru M.I.N.D.A./SuperPINDA
Nastavení výšky senzoru M.I.N.D.A./SuperPINDA
Pomocí prstů otáčejte závitovou tyčí, čímž posunete celou osu X dolů. Zastavte jakmile se hotend dotkne vyhřívané podložky! Dejte pozor na prohnutí podložky!
Lehce povolte šroubek na minda-holderu tak, abyste byli schopni nastavit pozici senzoru M.I.N.D.A./SuperPINDA.
Vezměte stahovací pásku a položte ji pod M.I.N.D.A./SuperPINDA senzor. Použijte prostřední část pásky, nikoliv špičku.
Zatlačte jemně sensor M.I.N.D.A./SuperPINDA dolů proti kreditní kartě.
Utáhněte šroubek na minda-holderu. Nepoužívejte přílišnou sílu, mohlo by dojít k poškození vytištěného dílu!
Manuálně otáčejte závitovou tyčí v opačném směru, abyste posunuli osu alespoň o 5 mm nahoru.
Nyní prosím postupujte dle pokynů pro Kalibrace první vrstvy (MINI/MINI+).
...a je hotovo! Užijte si tiskárnu :)
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás