CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit heatbreak/chladič/topný blok (MK3S+/MK3S/MK2.5S/MMU2S)

Menu

Jak vyměnit heatbreak/chladič/topný blok (MK3S+/MK3S/MK2.5S/MMU2S)

Jak vyměnit heatbreak/chladič/topný blok (MK3S+/MK3S/MK2.5S/MMU2S)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit heatbreak/chladič/topný blok (MK3S+/MK3S/MK2.5S/MMU2S)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
33
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou chladiče,heatbreaku a topného bloku hotendu.
Tento návod je určen pro tyto tiskárny:
Original Prusa i3 MK3S+
Original Prusa i3 MK3S
Original Prusa i3 MK2.5S
Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu shop.prusa3d.com
POZNÁMKA:Pečlivě si přečtěte návod. Některé kroky se mohou lišit v závislosti na typu dílu, který vyměňujete.
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
K výměně dílů hotendu si prosím připravte:
Čelisťové kleště na stahovací pásky (1x)
Klíč velikosti 16 EU  
Inbusové klíče - 2,5/2,0/1,5 mm (1x)
Momentový klíč (1x)
Standardní hlavice 7 mm EU (1x)
Tkanina nebo kus látky 15x15 cm (2x)
Momentový klíč musí být nastaven na hodnoty kolem 2–3 Nm a je zásadní pro správné utažení trysky. Můžete použít běžný klíč, ale existuje riziko poškození hotendu.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Ujistěte se, že:
Filament je uvolněn z hotendu (odstraňte také cívku a držák cívky).
Osa X s extruderem je mírně nad středem výšky osy Z.
UPOZORNĚNÍ: V některých krocích budete muset tiskárnu předehřát. Nedotýkejte se HORKÝCH dílů!
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
V tomto návodu není třeba rozebírat celý extruder. Díky novému designu stačí uvolnit šroubky a posunout plastové díly mírně od sebe.
Povolte a vyndejte šroubek M3x14 z ventilátoru hotendu.
Uvolněte a vyjměte šroubek M3x20 (M3x18) z ventilátoru hotendu. Pamatujte, že fan-shroud může vypadnout.
Další dva šoubky ve ventilátoru hotendu ponechejte na místě. Není třeba je odstraňovat.
Povolte a vyndejte oba šroubky a odstraňte přední tiskový ventilátor.
Opatrně vložte přední tiskový ventilátor do řemene osy X.
Předehřátí trysky
Předehřátí trysky
Předehřátí trysky
Předehřátí trysky
VAROVÁNÍ: Tento ani další krok nejsou určeny pro výměnu CHLADIČE! Přeskočte k ochrana vyhřívané podložky
Na displeji tiskárny přejděte do Nastavení.
Otevřete nabídku Teplota.
Nastavte teplotutrysky na 275 °C otočením čudlíku.
Uvolnění trysky
Uvolnění trysky
Uvolnění trysky
Uvolnění trysky
UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se HORKÉ trysky!!!
Nastavte momentový klíč na 3 Nm.
Některé momentové klíče nejsou určeny k povolování. Přečtěte si instrukce pro váš momentový klíč. Případně lze použít ráčna nebo oboustranný klíč o velikosti 7 mm.
Jednou rukou přidržte topný blok pomocí klíče o velikosti 16 mm. Umístěte klíč pod kabely, aby nedošlo k poškození.
Druhou rukou použijte momentový klíč, uchopte jím trysku a mírně ji povolte.Trysku zatím neodstraňujte.
Přejděte do nabídky Predehrev a na konci vyberte Zchladit.
Než přejdete k dalšímu kroku, počkejte 15 - 20 minut, než se hotend zcela ochladí.
Ochrana vyhřívané podložky
Ochrana vyhřívané podložky
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Před těmito kroky se doporučuje chránit vyhřívanou podložku!
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
V tomto návodu není třeba rozebírat celý extruder. Díky novému designu stačí uvolnit šroubky a posunout plastové díly mírně od sebe.
Uvolněte oba šroubky, ale neodstraňujte je. Použijte je pro udržení dílů extruderu pohromadě.
Uvolněte oba šroubky, ale neodstraňujte je. Pouze se ujistěte, že nebudou blokovat motor při pohybu.
Povolte přítlačný šroubek na boku, abyste jej odpojili od dvířek idleru.
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Předtím, než posunete jakoýkoliv díl se ujistěte, že je dostatečná vůle v kabelu motoru extruderu!!!
Pokud ne, musíte odříznout stahovací pásky na textilním rukávu, otevřít krabici s elektronikou a ujistit se, že se může kabel motoru volně hýbat.
Opatrně oddělte extruder. Nejprve zatáhněte za motor, poté za spodní část s tiskovým ventilátorem.
Vytvořte mezeru podobně jako vidíte na obrázku. Zarovnejte tištěný díl držící motor s okrajem rámu ventilátoru.
Uchopte hotend a nakloňte jeho horní část k motoru, měli byste ho být schopni zespoda vysunout.
Pokud je hotend stále zaseknutý uvnitř, uvolněte více šroubků a zvětšete mezeru mezi tištěnými díly.
BUĎTE VELICE OPATRNÍ s kabely hotendu!!! Mohli byste je poškodit! Použijte pouze malou sílu pro vytažení hotendu. Neohýbejte kabely.
Vyjmutí PTFE trubičky
Vyjmutí PTFE trubičky
Vyjmutí PTFE trubičky
Než budete v tomto kroku pokračovat, ujistěte se, že je tryska uvolněná.
Jednou rukou podržte topný blok a druhou začněte odšroubovávat chladič s vyjmutým heatbreakem.
Když je heatbreak venku, zatlačte černou plastovou objímku dolů a uvolněte PTFE trubičku.
Vyjměte PTFE trubičku z chladiče.
Odstranění heatbreaku
Odstranění heatbreaku
Druhým kusem látkyochraňte závit heatbreaku.
Podržte chladič a s pomocí kleští uvolněte a vyndejte heatbreak.
Odstranění starého chladiče je hotové, pojďme k dalšímu kroku - nainstalujeme nový ;).
Aplikace teplovodivé pasty
Aplikace teplovodivé pasty
Aplikace teplovodivé pasty
Aplikace teplovodivé pasty
Vezměte nový heatbreak a naneste většinu obsahu balíčku teplovodivé pasty na jeho delší závit. Rovnoměrně pastu rozetřete papírovým ubrouskem.
Neaplikujte pastu na krátký závit!
Nesprávná aplikace:teplovodivá pasta pokrývá oba závity heatbreaku.
Správná aplikace:teplovodivá pasta pokrývá delší závit heatbreaku.
Nanesení pasty na kratší závit může později vést k vytvoření mezery mezi heatbreakem a tryskou. Při zavedení filamentu by se mohla tryska ucpat.
Vložte heatbreak zpět
Vložte heatbreak zpět
Vložte heatbreak zpět
Vložte heatbreak zpět
Zašroubujte dlouhý závit heatbreaku (s pastou) do chladiče. Ujistěte se, že byl zašroubován celý závit.
Poté, co heatbreak znovu našroubujete, setřete přebytečnou pastu z povrchu chladiče.
Pro dokončení procesu výměnypřejděte na Znovusestavení hotendu
Výměna chladiče: příprava dílů
Výměna chladiče: příprava dílů
Výměna chladiče: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nový chladič (1x)
Teplovodivá pasta (1x)
Chladič obsahuje novou černou plastovou objímku, nepoužívejte starou.
Vyjmutí PTFE trubičky
Vyjmutí PTFE trubičky
Zatlačte černou plastovou objímku dolů a uvolněte PTFE trubičku.
Vyjměte PTFE trubičku z chladiče.
Odstranění starého chladiče
Odstranění starého chladiče
Odstranění starého chladiče
Odstranění starého chladiče
Jednou rukou podržte topný blok a druhou začněte odšroubovávat chladič.
Vyvarujte se povolení heatbreaku od topného bloku!
Chcete-li pevně chytit topný blok, doporučujeme použít klíč velikosti 16. Klíč udržujte v dostatečné vzdálenosti od kabelů, aby nedošlo k jejich poškození.
Odstranění starého chladiče je hotové, pojďme k dalšímu kroku - nainstalujeme nový ;).
Aplikace teplovodivé pasty
Aplikace teplovodivé pasty
Před instalací nového chladiče očistěte z heatbreaku starou teplovodivou pastu.
Naneste většinu obsahu balíčku teplovodivé pasty na delší závit heatbreaku. Rovnoměrně ji rozetřete papírovým ubrouskem.
Znovusestavení hotendu
Znovusestavení hotendu
Znovusestavení hotendu
Našroubujte nový chladič na heatbreak. Ujistěte se, že je heatbreak celý v chladiči.
Poté, co heatbreak znovu našroubujete, setřete přebytečnou pastu z povrchu chladiče.
Pro dokončení procesu výměnypřejděte na Sestavení PTFE trubičky
Rozebrání hotendu
Rozebrání hotendu
UPOZORNĚNÍ: Netahejte za kabely termistoru nebo topení. Následujte instrukce!
Povolte šroubek termistoru a za pomoci 1,5mm inbusové klíče opatrně vytlačte termistor ven.
Povolte šroub topení za pomoci 2,0mm inbusové klíče opatrně vytlačte topení ven.
Rozebrání hotendu
Rozebrání hotendu
Z topného bloku vyjměte trysku a nechte si ji na později.
Jednou rukou podržte topný blok a druhou začněte odšroubovávat chladič.
Odstranění starého topného bloku je hotové, pojďme k dalšímu kroku - nainstalujeme nový ;).
Znovusestavení hotendu
Znovusestavení hotendu
Vložte termistor do nového topného bloku hotendu a zajistěte ho utažením zajišťovacího šroubu.
Poté vložte topení do topného bloku a zajistěte jej utažením černého šroubu. Ujistěte se, že topení visí na pravé straně, viz obrázek.
Ujistěte se, že jsou termistor i topení správně vloženy a utáhnuty!
Znovusestavení hotendu
Znovusestavení hotendu
Znovusestavení hotendu
Zašroubujte opatrně trysku do topného bloku hotendu. Vytvořte mezeru asi 0,5 mm tak, jako na obrázku.
Rukou zajistěte trysku, aby se nehýbala.
Na druhé straně našroubujte druhou rukou heatbreak s chladičem do topného bloku hotendu, dokud se nedotkne trysky uvnitř.Prozatím nic neutahujte pomocí momentového klíče!!!
Sestavení PTFE trubičky
Sestavení PTFE trubičky
Sestavení PTFE trubičky
Sestavení PTFE trubičky
Nyní je čas na opětovné zavedení PTFE trubičky. Pamatujte, že je každý konec trubičky jiný.
Jeden konec trubičky má "zaoblený" vnější okraj. Tento konec musí být uvnitř hotendu.
Podívejte se na druhý konec trubičky, kde je vyvrtané zahloubení směrem dovnitř. Toto je strana, do které vstupuje filament. Tato část musí být zvenku hotendu
Zatlačte černou objímku úplně dolů (na doraz). Zasuňte trubičku až dolů a držte ji!
Za pomoci druhé ruky vytáhněte objímku a až poté můžete uvolněte trubičku!!! TOTO JE DŮLEŽITÉ pro správnou funkci hotendu.
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Umístěte hotend zpět do extruderu. Zajistěte, aby byla orientace stejná, jako je na obrázku, tedy s kabely směřujícími doleva.
JE DŮLEŽITÉ zajistit, aby hotend zapadl do extruder-body!!! Tištěný díl je tvarován podle hotendu. Podívejte se na druhý a třetí obrázek!
Utažení trysky
Utažení trysky
Utažení trysky
VAROVÁNÍ: Tento krok není určen pro výměnu CHLADIČE! Přeskočte k dalšímu kroku.
Zapojte tiskárnu, zapněte ji a předehřejte trysku na 250 °C.
UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se HORKÉ trysky!!!
Nastavte momentový klíč na 2,5 Nm.
Jednou rukou přidržte topný blok pomocí klíče o velikosti 16 mm. Umístěte klíč nad kabely, aby nedošlo k poškození.
Druhou rukou použijte momentový klíč, uchopte jím trysku a utáhněte ji.
Přejděte do nabídky Predehrev a na konci vyberte Zchladit.
Než přejdete k dalšímu kroku, počkejte 15 - 20 minut, než se hotend zcela ochladí.
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Opatrně a pomalu přitlačte všechny části k sobě. V případě, že zaznamenáte výrazný odpor, okamžitě přestaňte a zkontrolujte, který díl blokuje pohyb.
Ještě jednou zkontolujte správnou pozici hotendu. Podívejte se zespodu extruderu. Topný blok hotendu by měl být orientován tak jako na obrázku.
Ujistěte se, že kabely termistoru hotendu (dva tenčí) vedou nad kabely topení. Pokud ne, veďte je podle obrázku.
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Utáhněte oba šroubky, ale dejte pozor,aby nebyl žádný kabel skříplý na obou stranách extruderu.
Stejný postup opakujte na přední straně. Utáhněte oba šroubky. Zajistěte, aby nebyl žádný kanel skřípnutý.
Zajistěte, aby byly všechny díly extruderu dotažené a nehýbaly se. Pozornost věnujte především hotendu!
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Připevněte ventilátor s pomocí dvou šroubů M3x20. Oba šrouby utáhněte jen lehce, před jejich dotažením ještě musíme upravit jiné díly.
Pro upevnění ventilátoru použijte šroubek M3x14. Neutajhujte šrouby příliš silně. Můžete poškodit plastovové tělo ventilátoru.
Umístěte fan-shroud zpět do extruderu. Zajistěte ho pomocí šroubku M3x20 (M3x18).
Jakmile jsou všechny díly usazeny, utáhněte oba šroubky na předním tiskovém ventilátoru. Buďte opatrní, abyste nerozbili plastové tělo.
Utahujte přítlačný šroubek, dokud nebude přibližně v jedné rovině s plastovou částí, abyste nastavili napětí přítlačného šroubku.
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Podívejte se ze strany extruderu. Tryska by měla být kousek pod tištěným fan-shroudem.
Plochá část krytu ventilátoru musí být rovnoběžná s povrchem vyhřívané podložky.
Nyní prosím postupujte dle pokynů pro Kalibrace první vrstvy (i3).
Hotovo!
Hotovo!
Hotovo!
Skvělá práce!
Předehřejte tiskárnu a vyzkoušejte ji :)
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás