CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Tipy pro údržbu tiskárny

Tipy pro údržbu tiskárny

Tipy pro údržbu tiskárny
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Tipy pro údržbu tiskárny
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
6
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Úvod do údržby
Úvod do údržby
Tento návod se zabývá údržbou tiskárny. Většina kroků jsou ukázány na modelu MK3S, ale lze jej použít téměř na jakékoli tiskárně Original Prusa i3.
Než začnete, ujistěte se, že je tiskárna správně vychlazená!
Čištění a mazání všech os
Čištění a mazání všech os
Následující kroky vás provedou procesem čištění a mazání všech hlazených tyčí na osách X, Y a Z.
Pro pravidelnou údržbu stačí na hlazené tyče nanést mazivo. Bude mazat vnitřní povrch lineárních ložisek.
Pro následující kroky si prosím připravte:
Prusa lubrikant nebo podobný (můžete najít na našem e-shopu)
Několik papírových utěrek nebo látek
Schválená maziva: GLEIT-µ HF 400, Mogul LV 2-EP nebo Super Lube 210xx.
Čištění všech os
Čištění všech os
Čištění všech os
Čištění všech os
Nejprve vyčistěte osy tiskárny. Použijeme osu X jako příklad, ale můžete podobný postup aplikovat i na ostatní osy. Pamatujte, že osa Z by měla být posunuta z menu tiskárny a ne manuálně.
Posuňte hlavu extruderu úplně doleva. Tímto způsobem necháte volnou většinu hladké tyče.
Vyčistěte celou volnou tyč a zaměřte se na okraje, kde se hromadí většina prachu.
Použijte papírovou utěrku nebo jakýkoli měkký látkový hadřík. Naneste IPA nebo podobný odmašťovač k odstranění veškerého nežádoucího maziva.
Vraťte se k extruderu (první obrázek) a přesuňte jej na druhou stranu osy. Opakujte postup čištění a znovu se zaměřte na okraj osy.
Stejnou techniku použijte i pro osy Y a Z. Nezapomeňte použít jiný kus nebo část ubrousku, jinak byste mohli rozetřít prach z dříve očištěné osy.
V dalším kroku pokračujte s mazáním.
Mazání osy X
Mazání osy X
Mazání osy X
Mazání osy X
Za předpokladu, že je osa X vyčištěna, přejděte k procesu mazání. Otevřete tubu a v případě potřeby perforujte její ochranný kryt.
Zajistěte, aby byl extruder posunut úplně na stranu.
Naneste malou kapku maziva na obě hlazené tyče. Prstem nebo ubrouskem rozetřete pastu kolem obvodu každé tyče. Nenanášejte příliš mnoho pasty, bude to mít opačný účinek.
Posuňte extruder zcela na druhou stranu.
Naneste ještě menší kapku na části tyčí, kde byl předtím extruder a extruder posuňte úplně dozadu.
Na obou tyčích byste měli vytvořit velmi tenkou vrstvu maziva, zkontrolovat případný výrazný přebytek pasty a případně ho odstranit, protože jinak časem zachytí hodně prachu.
Mazání osy Y
Mazání osy Y
Mazání osy Y
Za předpokladu, že je osa Y vyčištěna, přejdeme k procesu mazání. Otevřete tubu a v případě potřeby perforujte její ochranný kryt.
Zajistěte, aby byla vyhřívaná podložka posunuta úplně na stranu.
Naneste malou kapku maziva na obě hlazené tyče. Prstem nebo ubrouskem rozetřete pastu kolem každé tyče. Nenanášejte příliš mnoho pasty, bude to mít opačný účinek.
Posuňte vyhřívanou podložku až na druhou stranu. Pak několikrát sem a tam.
Na obou tyčích byste měli vytvořit velmi tenkou vrstvu maziva, zkontrolovat případný výrazný přebytek pasty a případně ho odstranit, protože jinak časem zachytí hodně prachu.
Mazání osy Z
Mazání osy Z
Mazání osy Z
Za předpokladu, že je osa Z vyčištěna, přejděte k procesu mazání. Otevřete tubu a v případě potřeby perforujte její ochranný kryt.
Zapněte tiskárnu a za pomoci Menu tiskárny (zmáčkněte a držte hlavní tlačítko, poté s ním otočte) posuňte osu Z úplně dolů. Dejte pozor, aby se nerozbila vyhřívaná podložka!
Naneste malou kapku maziva na obě hlazené tyče. Prstem nebo ubrouskem rozetřete pastu kolem každé tyče. Nenanášejte příliš mnoho pasty, bude to mít opačný účinek.
Posuňte osu Z úplně nahoru. Znovu použijte menu.
Naneste ještě menší kapku na části tyčí, kde byl předtím X-end a posuňte osu Z úplně dolů.
Na obou tyčích byste měli vytvořit velmi tenkou vrstvu maziva, zkontrolovat případný výrazný přebytek pasty a případně ho odstranit, protože jinak časem zachytí hodně prachu.
NEAPLIKUJTE MAZIVO NA TRAPÉZOVÉ TYČE NEBO TRAPÉZOVÉ MATKY !!!
Toto je vše pro mazací část.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás