CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit IR-senzor (MK3S/MK3S+)

Menu

Jak vyměnit IR-senzor (MK3S/MK3S+)

Jak vyměnit IR-senzor (MK3S/MK3S+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit IR-senzor (MK3S/MK3S+)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
28
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou IR-senzoru na tiskárně Original Prusa i3 MK3SaMK3S+.
Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Všechny potřebné díly jsou dostupné v našem e-shopu shop.prusa3d.com
Pokud tiskárna nedetekuje zavedený filament, začněte výměnou IR-senzoru. Postupujte podle těchto kroků: Nářadí potřebné pro výměnu IR-senzoru
Pokud výměna IR-senzoru nepomůže a tiskárna stále nemůže detekovat filament, pokračujte výměnou kabelu IR-senzoru. Postupujte podle těchto kroků: Nářadí potřebné pro výměnu kabelu IR-senzoru
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Vytáhněte filament z tiskárny.
Zajistěte, aby byla tiskárna zchlazena na pokojovou teplotu.
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Před těmito kroky doporučujeme zakrýt vyhřívanou podložku!
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Odstranění IR-senzoru
Odstranění IR-senzoru
Odstranění IR-senzoru
Odstranění IR-senzoru
Povolte šroubek na fs-coveru.
Odstraňte fs-cover z extruderu.
Povolte šroub na IR-senzoru.
Vyndejte z drážky IR-senzor
Odpojte IR senzor od kabelu senzoru filamentu a a vyjměte jej z tiskárny.
Příprava nového IR-senzoru
Příprava nového IR-senzoru
Příprava nového IR-senzoru
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nový IR-senzor (1x)
Elektroniku mějte vždy v ESD sáčku do chvíle, než budete vyzváni k její instalaci.
Vždy se při manipulaci dotýkejte pouze stran desky. Nedotýkejte se čipů, kondenzátorů a dalších částí elektroniky.
Instalace nového IR-senzoru
Instalace nového IR-senzoru
Instalace nového IR-senzoru
Instalace nového IR-senzoru
Vždy se při manipulaci dotýkejte pouze stran desky. Nedotýkejte se čipů, kondenzátorů a dalších částí elektroniky.
Zapojte nový IR-senzor ke kabelu senzoru filamentu.
Použijte zářez na konektoru pro správnou orientaci a zapojení do filament senzoru, viz obrázek.
Usaďte IR-sensor na horní část dílu Extruder-body a přišroubujte ho pomocí šroubu M2x8. Ujistěte se, že černý plast "ve tvaru U" směřuje dolu.
Umístěte fs-cover na extruder a zajistěte ho šroubkem M3x10. Šroubek nesmí přijít do otvoru na filament!
Kontrola konektoru
Kontrola konektoru
Kontrola konektoru
Kontrola konektoru
Zkontrolujte správnou funkci senzoru filamentu:
Zapněte tiskárnu a na obrazovce přejděte do Menu ->Podpora -> sjeďte dolů a vyberte Senzor info.
Vložte kus filament do otvoru pro filament v extruderu.
Podívejte se na Stav senzoru na obrazovce tiskárny. Tiskárna musí ukazovat IR: 1(filament je detekován). Nyní prosím přejděte na: Hotovo!
Pokud tiskárna ukazuje IR: 0 (filament není detekován), pokračujte výměnou kabelu IR-senzoru:Nářadí potřebné pro výměnu kabelu IR-senzoru
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Vytáhněte filament z tiskárny.
Posuňte osu Z do 1/3 výšky osy.
Podržte knoflík LCD po dobu jedné sekundy, dokud se na displeji nezobrazí funkce pohybu osy Z. Poté otáčejte knoflíkem pro pohyb osy Z.
Zajistěte, aby byla tiskárna zchlazena na pokojovou teplotu.
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Před těmito kroky doporučujeme zakrýt vyhřívanou podložku!
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Odpojení kabelu IR-senzoru
Odpojení kabelu IR-senzoru
Odpojení kabelu IR-senzoru
Odpojení kabelu IR-senzoru
Otevřete kryt elektroniky a odřízněte dvě stahovací pásky ze svazku kabelů. Vyvarujte se říznutí do kabelů!
Odpojte kabel IR-senzoru od desky Einsy.
Odpojte ventilátor hotendu od desky Einsy.
Odstranění textilního rukávu
Odstranění textilního rukávu
Odstranění textilního rukávu
Povolte dva šroubky na cabel clipu a odstraňte clip.
Odřízněte pět stahovacích pásek z držáku kabelů. Vyvarujte se říznutí do kabelů!
Z kabelového svazku sundejte textilní rukáv.
Odstranění dílu x-carriage-back
Odstranění dílu x-carriage-back
Odstranění dílu x-carriage-back
Odstranění dílu x-carriage-back
Uvolněte čtyři šroubky na dílu x-carriage-back.
Vyjměte díl x-carriage-back z extruderu.
Protáhněte kabel ventilátoru hotendu otvorem v x-carriage-back. Vyjmutí tohoto kabelu vám poskytne lepší přístup k protažení kabelu IR-senzoru otvorem.
Kabel IR senzoru protlačte skrz otvor v x-carriage-back.
Operace extruderu
Operace extruderu
Operace extruderu
Operace extruderu
Uvolněte dva šroubky na extruderu.
Odpojte kabel IR-senzoru od IR-senzoru.
Povolte čtyři šroubky z ventilátoru hotendu.
Vyjměte ventilátor hotendu a umístěte ho mezi X-belt.
Operace extruderu
Operace extruderu
Operace extruderu
Operace extruderu
K povolení šroubu v extruderu použijte zakulacený inbus. Není potřeba šroub vyndavat.
K povolení šroubu v extruderu z druhé strany, použijte zakulacený inbus. Není potřeba šroub vyndavat.
Opatrně položte extruder na ochráněnou vyhřívanou podložku.
Pokud extruder nedosáhne vyhřívané podložky, posuňte osu Z ručně dolů rovnoměrným otáčením závitových tyčí.
Odstranění kabelu IR-senzoru
Odstranění kabelu IR-senzoru
Odstranění kabelu IR-senzoru
Vyjměte kabel IR-senzoru z drážky v x-carriage.
Vyjměte kabel motoru extruderu z drážky v x-carriage.
Odstraňte kabel IR-senzoru z kanálu (drážce) v x-carriage. A vyndejte ho z tiskárny.
Vedení nového kabelu IR-senzoru
Vedení nového kabelu IR-senzoru
Vedení nového kabelu IR-senzoru
Vezměte nový kabel IR-senzoru a najděte si konec s menším konektorem.
Vložte kabel do dílu X-carriage a zavlečte ho pod malé tištěné výstupky, aby držel uvnitř.
Vzdálenost mezi konektorem a dílem X-carriage by měla být přibližně 15 mm.
Veďte kabel IR-senzoru skrze drážku v x-carriage.
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Umístěte extruder zpět na x-carriage.
Jednou rukou podržte extruder a druhou rukou ho zajistěte v pravém otvoru zadní části x-carriage pomocí šroubku M3x40.
Do levého otvoru vložte a utáhněte šroub M3x40.
Připojte kabel IR-senzoru do IR-senzoru. Ujistěte se, že je červený kabel nalevo.
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
K utažení šroubku M3x10 v extruderu použijte zakulacený inbus.
V extruderu z druhé strany utáhněte šroub M3x10.
Kabel senzoru P.I.N.D.A. a kabel tiskového ventilátoru protáhněte drážkou.
Montáž ventilátoru hotendu
Montáž ventilátoru hotendu
Montáž ventilátoru hotendu
Montáž ventilátoru hotendu
Ventilátor má dvě strany, na jedné z nich je nálepka Noctua. Ujistěte se, že tato strana směřuje dovnitř extruderu.
Nejprve na kabelu vytvořte smyčku. Ujistěte se, že černý ochranný obal je zarovnaný přibližně s okrajem ventilátoru. Viz obrázek.
Umístěte ventilátor na extruder a postupujte následujícím způsobem:
Nejprve umístěte kabel ventilátoru do horní drážky
Posouvejte ventilátor po dílu X-carriage a OPATRNĚ VTLAČTE kabel do drážky pomocí inbusového klíče. Než zatlačíte ventilátor úplně doleva, umístěte kabel do drážky v dílu X-carriage.
Ujistěte se, že není žádný kabel skřípnutý.
Pro upevnění ventilátoru použijte tři šrouby M3x14. Neutajhujte šrouby příliš silně. Můžete poškodit plastovové tělo ventilátoru. Po dotažení zkontrolujte, že se může ventilátor volně otáčet.
Do čtvrtého otvoru ve ventilátoru hotendu vložte a utáhněte šroubek M3x20 (M3x18).
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Kabel ventilátoru hotendu protlačte skrz otvor v dílu x-carriage-back.
Umístěte x-carriage-back do x-carriage a zajistěte jej pomocí čtyř šroubků M3x10.
Ujistěte se, že nejsou dráty skřípnuté mezi tištěnými díly!
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Otevřete jeden z konců textilního rukávu a nasaďte jej na svazek kabelů z extruderu včetně nylonu.
Kabely z Hotendu prozatím ponechte stranou.
Délka zabalené části by měla být o kousek delší než držák kabelu (cable-holder), cca 5 cm stačí.
Jemně zakruťte rukávem, abyste zmenšili jeho průměr okolo kabelů, šev rukávu směřujte dolů a poté jej zasuňte směrem k extruderu.
Vezměte 3 stahovací pásky a prostrčte je skrze spodní řadu otvorů na držáku (cable-holder).
Zakruťte mírně prsty s rukávem (aniž byste zkroutili kabely uvnitř) a utáhněte stahovací pásky.
DŮLEŽITÉ: Ustřihněte přesahující část stahovacích pásek pomocí kleští a to co nejblíže hlavičkám. Všimněte si správné polohy jednotlivých hlaviček (lehce mimo střed nalevo).
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Prostrčte dvě stahovací pásky skrz horní sloty na dílu cable-holder.
POZOR! Před utažením stahovacích pásek přidejte kabely z hotendu. Použijte drážku v tištěném dílu pro uspořádání kabeláže.
Jakmile přidáte kabely, utáhněte pásky a ustřihněte přesahující části.
Otevřete textilní rukáv a vložte kabely z hotendu.
Porovnejte vzhled kabeláže s posledním obrázkem.
Uspořádání stahovacích pásek bylo otestováno na dvojitém držáku cívek (je dodán v kitu a bude nasazen později). Pokud plánujete použít na rámu jiný typ držáku, ujistěte se, že do něj stahovací pásky nenarazí, což by mohlo způsobit chybu při tisku.
Připojení kabelu IR-senzoru
Připojení kabelu IR-senzoru
Připojení kabelu IR-senzoru
Připojte kabel IR-senzoru k desce Einsy. !!! POUŽIJTE SPODNÍ ŘADU slotu, horní řadu nechejte volnou !!!
Ujistěte se, že je červený kabel v konektoru na pravé straně tak, jako vidíte na obrázku.
POZNÁMKA: Některé tiskárny mohli být bez "plug aligneru" (oranžový plastový díl ve slotu). V tomto případě dejte pozor, aby byly všechny piny ve spodní řadě vloženy v konektoru kabelu IR-senzoru.
Zapojte kabel ventilátoru hotendu do desky Einsy.
Vedení textilního rukávu
Vedení textilního rukávu
Vedení textilního rukávu
Vedení textilního rukávu
Nasuňte oplet do držáku alespoň na 3/4 jeho výšky.
Znovu se ujistěte, že nylonový filament netlačí na kabeláž motorů a bude-li třeba, povolte částečně textilní oplet a zatlačte filament nahoru.
Použijte díl Extruder-cable-clip a dva šrouby M3x10 pro uchycení svazku kabeláže.
Uspořádejte všechny kabely v Einsy base tak, jak vidíte na obrázku.
Veďte kabel ventilátoru hotendu tak, jako je to znázorněno na obrázku.
V pravém rohu krytu elektroniky (Einsy base) jsou dva otvory. Použijeme je pro upevnění svazku kabelů.
Protáhněte stahovací pásek skrz spodní perforaci a svažte kabelový svazek. Pásku neutahujte příliš silně!
Protáhněte stahovací pásek skrz horní perforaci a svažte kabelový svazek. Pásku neutahujte příliš silně!
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Zkontrolujte správnou funkci senzoru filamentu:
Na displeji tiskárny přejděte do Menu ->Podpora -> sjeďte dolů a vyberte Sensor info
Vložte kus filament do otvoru pro filament v extruderu.
Sledujte stav senzoru na displeji tiskárny. Tiskárna musí zobrazovat IR: 1 (filament je detekován).
Pokud tiskárna ukazuje IR: 0 (filament není detekován), projděte celou proceduru znovu. Zkontrolujte, že konektory jsou správně zapojeny.
Hotovo!
Hotovo!
POZNÁMKA: Pokud jste během operace ručně posunuli osu Z (ručním otáčením závitových tyčí), musíte osu Z kalibrovat.
Na displeji tiskárny přejděte do LCD Menu -> Kalibrace -> Kalibrovat Z a postupujte podle instrukcí.
Dobrá práce!Senzor filamentu funguje dobře ;)
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás