PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Używanie CW1 - Mycie

Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 3 years ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSESDEITFR

Podłącz ​zewnętrzny zasilacz​ do CW1 i do źródła zasilania. Aby odłączyć przewód, pociągnij za wtyczkę w kierunku przeciwnym do urządzenia, aby odbezpieczyć ją, następnie wyciągnij. Włącz urządzenie przełącznikiem ​mechanicznym​ umieszczonym obok gniazda zasilania.

Wraz z włączeniem CW1 włączy się również wyświetlacz na przednim panelu. ​Pokrętło​ znajdujące się obok wyświetlacza to ​główny kontroler urządzenia.​ Przekręcając je w lewo i w prawo zmieniasz pozycje w menu a naciskając potwierdzasz wybór / zmieniasz opcje.

Przygotowanie pojemnika na IPA

Przed rozpoczęciem procesu mycia musisz przygotować pojemnik z alkoholem izopropylowym.

Przygotuj ​pojemnik ze stali nierdzewnej​ i​ magnetyczne mieszadełko. ​Połóż mieszadełko na płasko na dnie zbiornika. Skrzydełka muszą być skierowane do góry. Ostrożnie​ wlej alkohol izopropylowy do pojemnika.​Płyn​ powinien sięgać ​2-3 cm​ (ok. 1 cala) od górnej krawędzi naczynia.

Mycie

Umieść zbiornik z alkoholem izopropylowym i mieszadełkiem w CW1, aby ​oparł się na dwóch szynach.​ Z tyłu znajduje się czujnik, który wykrywa obecność zbiornika. Jego wykrycie jest komunikowane zmianą na wyświetlaczu - pokaże ​Start mycia. ​Jeśli nie jest wykrywany, to wyświetlany będzie komunikat ​Start Suszenia / Utwardzania.

Zalecamy mycie wydruku, który jest nadal​ przytwierdzony do platformy roboczej. Jeśli jednak nie posiadasz Original Prusa SL1 lub pierwsze mycie nie wypłukało całości żywicy (np. pomiędzy gęstymi podporami), możesz zdjąć wydruk ​z platformy​ i włożyć go do metalowego koszyka.

Alkohol izopropylowy jest lotną, łatwopalną substancją - nie zamykaj pokrywy, gdy pojemnik z płynem znajduje się wewnątrz CW1!

Mycie wydruku przytwierdzonego do platformy roboczej SL1

Po zakończeniu wydruku: otwórz akrylową pokrywę SL1 i nałóż​ nakładkę ochronną​ na okolice zbiornika. Ściągnij resztki żywicy z górnej części platformy roboczej przy pomocy plastikowej szpatułki lub ręcznika papierowego. Odkręć czarne pokrętło i wyciągnij platformę - noś rękawiczki!

Ostrożnie przenieś platformę roboczą z wydrukiem do CW1. Weź ​metalową pokrywkę​ z mechanizmem blokującym i wciśnij kciukiem przycisk na górze ​- odblokuje to mechanizm. Wsuń platformę roboczą na sześciokątne mocowanie i puść przycisk.

Następnie nałóż ​pokrywkę na zbiornik z alkoholem izopropylowym,​ aby zanurzyć ​w nim wydruk​. Zalecamy tę procedurę, ponieważ zarówno platforma, jak i wydruk zostaną umyte.

Wybierz ​Start mycia​ na wyświetlaczu urządzenia - maszyna będzie myć wydruk przez 3 minuty​​ (domyślnie). Możesz zmienić czas mycia przez obracanie pokrętłem podczas trwania procedury, lub przez wybranie opcji Czasy przed rozpoczęciem. Nie zalecamy mycia wydruków w alkoholu izopropylowym dłużej niż ​przez 10 minut​ - narażenie wydruku na zbyt długie działanie IPA może spowodować mikro-pęknięcia na powierzchni (mogą ujawnić się nawet dopiero po 24 godzinach).

Mycie małych wydruków / wydruków odseparowanych od platformy roboczej

Po zakończeniu wydruku: otwórz akrylową pokrywę SL1 i nałóż nakładkę ochronną na okolice zbiornika. Ściągnij resztki żywicy z górnej części platformy roboczej przy pomocy plastikowej szpatułki lub ręcznika papierowego. Odkręć czarne pokrętło i wyciągnij platformę - noś rękawiczki!

Zdejmij wydruk z platformy roboczej przy pomocy metalowej szpachelki. Możesz również od razu odciąć podpory.

Włóż wydruk do metalowego koszyka i umieść całość w zbiorniku z alkoholem. Wsuń zbiornik do CW1 tak, aby oparł się na obydwóch szynach.

Wybierz ​Start mycia​ na wyświetlaczu urządzenia - maszyna będzie myć wydruk przez ​3 minuty​ (domyślnie). Możesz zmienić czas mycia przez ​obracanie pokrętłem​ podczas trwania procedury,lub przez wybranie opcji ​Czasy​ przed rozpoczęciem. Nie zalecamy mycia wydruków w alkoholu izopropylowym ​dłużej niż przez 10 minut​ - narażenie wydruku na zbyt długie działanie IPA może spowodować mikro-pęknięcia na powierzchni (mogą ujawnić się nawet dopiero po 24 godzinach)

Po myciu

Używając ochronnych rękawiczek, wyciągnij wydruk ze zbiornika oraz sam zbiornik. Możesz go teraz wysuszyć i utwardzić.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt