PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

7. Zaawansowany system filtracji (dodatek)

Menu

7. Zaawansowany system filtracji (dodatek)

7. Zaawansowany system filtracji (dodatek)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 years ago
7. Zaawansowany system filtracji (dodatek)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
90
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces montażu zaawansowanego systemu filtracji w Original Prusa Enclosure.
Wśród dostarczonych elementów złącznych znajdują się dodatkowe części zamienne.
Należy pamiętać, że filtracja wykorzystuje wewnętrzny obieg powietrza. Nie ma potrzeby wybijania/wiercenia jakichkolwiek otworów w obudowie.
Inny zasilacz zewnętrzny
Inny zasilacz zewnętrzny
Zaawansowany system filtracji jest dostarczany z dwoma rodzajami zewnętrznego zasilacza, każdy od innego producenta. Funkcjonalność obu wersji jest taka sama, ale procedura montażu jest nieco inna.
Na etykiecie zewnętrznego zasilacza sprawdź jaki masz model i postępuj zgodnie z odpowiednią instrukcją:
Zewnętrzny zasilacz Delta model MEA-065A24C: przejdź do Wprowadzenie - Zewnętrzny zasilacz Delta
Zewnętrzny zasilacz XP Power model VEC65US24: przejdź do Wprowadzenie - Zewnętrzny zasilacz XP Power
Wprowadzenie - zewnętrzny zasilacz Delta
Wprowadzenie - zewnętrzny zasilacz Delta
Wprowadzenie - zewnętrzny zasilacz Delta
Wprowadzenie - zewnętrzny zasilacz Delta
Poniższe instrukcje są przeznaczone do montażu zaawansowanego systemu filtracji z zewnętrznym zasilaczem Delta model MEA-065A24C w Original Prusa Enclosure.

Zanim zaczniesz montować dodatek, WYDRUKUJ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE CZĘŚCI PLASTIKOWE! External-PSU-bracket-DELTA [uchwyt zewnętrznego zasilacza DELTA] oraz Basic-board-cover [pokrywa płyty podstawowej] są dostępne do pobrania na Printables.com.

Uwaga: uchwyt zewnętrznego zasilacza DELTA [External-PSU-bracket-DELTA] jest przeznaczony do montażu zewnętrznego zasilacza na obudowie. Nie jest on jednak wymagany.
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia nie są dołączone do paczki z dodatkiem.
Do tego rozdziału przygotuj:
Klucz imbusowy 2,5 mm
Szczypce spiczaste (do obcięcia opasek zaciskowych)
Tkanina lub inny materiał o wymiarach co najmniej 15x15 cm
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie): przygotowanie części
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie): przygotowanie części
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie): przygotowanie części
Uwaga: uchwyt zewnętrznego zasilacza DELTA [External-PSU-bracket-DELTA] jest przeznaczony do montażu zewnętrznego zasilacza na obudowie. Nie jest on jednak wymagany. Jeśli nie chcesz instalować uchwytu zewnętrznego zasilacza, przejdź do Przygotowanie drukarki.
Do kolejnych etapów przygotuj:
Zewnętrzny zasilacz (1x)
Śruba M3x8 (1x)
Nakrętka kwadratowa M3nS (1x)
External-PSU-bracket-DELTA [uchwyt zewnętrznego zasilacza DELTA] (1x)
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Włóż nakrętkę kwadratową M3nS do uchwytu zewnętrznego zasilacza DELTA [External-PSU-bracket-DELTA]. Używając klucza imbusowego, wciśnij nakrętkę do końca w drukowaną część i wyrównaj ją z otworem.
Montaż uchwytu zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż uchwytu zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż uchwytu zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż uchwytu zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Włóż zewnętrzny zasilacz do uchwytu zasilacza DELTA [External-PSU-bracket-DELTA] i wciśnij go do końca. Zwróć uwagę na prawidłową orientację zasilacza.
Poprowadź przewód zasilacza zewnętrznego jak na ilustracji i wepnij filtr ferrytowy w zaczep na części drukowanej.
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Otwórz drzwi obudowy.
Umieść drukarkę pod kątem (jak na ilustracji) w obudowie za stopami antypoślizgowymi.
To tylko tymczasowa pozycja drukarki - dokładnie ustawimy ją później.
Zdejmij płytę stalową stołu.
Połóż tkaninę na podgrzewanym stole.
Demontaż zasilacza
Demontaż zasilacza
Demontaż zasilacza
Odrygluj wszystkie blokady zasilacza [PSU-lock]. Chwyć zespół zasilacza za uchwyt i wyjmij go z tylnego panelu.
Ostrożnie połóż zasilacz na podgrzewanym stole zabezpieczonym kawałkiem materiału. Obróć go z uchwytem skierowanym do góry.
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Uważaj, aby nie przygnieść palców podczas czynności pod obudową.
Jeśli manipulowanie obudową jest trudne ze względu na jej ciężar, możesz wyjąć drukarkę na zewnątrz.
Obróć obudowę tak, aby tylna strona była skierowana w Twoją stronę.
Przez prostokątny otwór w tylnym panelu odkręć dwie śruby mocujące stopę do dolnego panelu.
Wyjmij stopę z dolnej części obudowy. Nie wyrzucaj tej części, będziemy jej potrzebować później.
Poprowadź przewód zasilacza przez wycięcie w dolnym panelu do wnętrza obudowy.
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Uważaj, aby nie przygnieść palców podczas czynności pod obudową.
Poprowadź przewód zewnętrznego zasilacza przez kanał w stopie. Zwróć uwagę na orientację stopy.
Wsuń stopę z przewodem pod narożnik obudowy.
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Uważaj, aby nie przygnieść palców podczas czynności pod obudową.
Poniższe instrukcje dotyczą montażu zewnętrznego zasilacza na obudowie. Jeśli nie chcesz montować zewnętrznego zasilacza na obudowie, przejdź do Montaż zasilacza.
Wyrównaj otwory w stopie z otworami w dolnych profilach.
Przykręć stopę dwoma śrubami M3x12.
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Poniższe instrukcje dotyczą montażu zewnętrznego zasilacza na obudowie, który jest opcjonalny. Jeśli nie chcesz montować zewnętrznego zasilacza na obudowie, przejdź do Montaż zasilacza.
Od wewnątrz wsuń dwie śruby M3x8 przez otwór w dolnym profilu, obok logo PRUSA.
Zamocuj zewnętrzny zespół zasilacza na profilu, następnie wyrównaj ze śrubą.
Dokręć śrubę M3x8 od wewnątrz, aby przymocować zewnętrzny zasilacz.
Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Upewnij się, że blokady zasilacza [PSU-lock] są nadal ustawione w tej samej pozycji:
Na dolnej ramie obróć blokady zasilacza do pozycji poziomej.
Na wsporniku obróć blokady zasilacza do pozycji pionowej.
Przełóż zasilacz przez otwór w tylnym panelu.
Zamocuj uchwyt zasilacza [PSU-holder] na wszystkich blokadach [PSU-lock].
Obróć wszystkie blokady zasilacza o 90°, aby zablokować zespół zasilacza.
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Uważaj, aby nie przygnieść palców podczas czynności pod obudową.
Odkręć dwie śruby mocujące przednią lewą stopę.
Wyjmij stopę z obudowy. Nie wyrzucaj tej części, będziemy jej potrzebować później.
Poprowadź przewód zewnętrznego zasilacza przez wycięcie w dolnym panelu na zewnątrz obudowy.
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Uważaj, aby nie przygnieść palców podczas czynności pod obudową.
Poprowadź przewód zewnętrznego zasilacza przez kanał w stopie.
Wsuń stopę z przewodem pod narożnik obudowy i wyrównaj otwory w części z otworami w profilu dolnym.
Przykręć stopę dwoma śrubami M3x12.
Pozostaw na razie przewód zewnętrznego zasilacza luźno. Podłączymy go później.
Montaż filtracji: przygotowanie części
Montaż filtracji: przygotowanie części
Montaż filtracji: przygotowanie części
Montaż filtracji: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Stopa tłumiąca (4x)
Nakrętka radełkowana M3 (4x)
Śruba M3x8 (4x)
Śruba M3x16b z łbem stożkowym (2x)
O-ring dmuchawy (1x)
Pakiet filtracyjny (1x)
Montaż filtracji: przygotowanie części
Montaż filtracji: przygotowanie części
Montaż filtracji: przygotowanie części
Wypchnij filtr z pakietu filtracyjnego i podziel pakiet na te poszczególne części:
Dmuchawa wysokociśnieniowa (1x)
Filtr HEPA (1x)
Filter-Bracket [uchwyt filtra] (1x)
Montaż filtracji
Montaż filtracji
Montaż filtracji
Montaż filtracji
Umieść uchwyt filtra [filter-bracket] jak na ilustracji i wciśnij klucz imbusowy przez otwór, aby końcówka była widoczna z drugiej strony.
Nałóż śrubę M3x8 na końcówkę klucza imbusowego.
Używając klucza imbusowego, wciśnij śrubę na całej długości przez przedni otwór uchwytu. Śruba musi częściowo wystawać.
Montaż filtracji
Montaż filtracji
Montaż filtracji
Wkręć stopę tłumiącą na śrubę.
Powtórz to samo dla drugiej stopy tłumiącej.
Montaż filtracji
Montaż filtracji
Montaż filtracji
Montaż filtracji
Używając klucza imbusowego, wciśnij śrubę M3x8 przez występ z drugiej strony uchwytu filtra [filter-bracket].
Wkręć stopę tłumiącą na śrubę.
Powtórz to samo dla drugiej stopy tłumiącej.
Montaż dmuchawy
Montaż dmuchawy
Montaż dmuchawy
Montaż dmuchawy
Umieść o-ring dmuchawy w uchwycie filtra [filter-bracket].
Włóż dmuchawę wysokociśnieniową do wspornika filtra [filter-bracket], tak aby wylot dmuchawy był skierowany na sześciokątne otwory w części drukowanej.
Przykręć części do siebie dwoma śrubami z łbem stożkowym M4x16b.
Montaż filtra HEPA
Montaż filtra HEPA
Otwórz worek z filtrem i wyjmij filtr HEPA.
Uważnie posługuj się filtrem. Jeśli powierzchnia HEPA (biała, plisowana powierzchnia) zostanie uszkodzona, filtr straci swoją skuteczność. Chroń swoje ręce, gdy zdejmujesz zużyty filtr i wkładasz go do plastikowej torby. Nasycony filtr nie nadaje się do recyklingu.
Montaż filtra HEPA
Montaż filtra HEPA
Montaż filtra HEPA
Montaż filtra HEPA
Ustaw zespół filtrujący zgodnie z rysunkiem. Upewnij się, że dwa wsporniki są skierowane do Ciebie, a przewód jest skierowany w lewo.
Upewnij się, że filtr HEPA jest już wyjęty z worka.
Wsuń filtr HEPA od lewej strony do uchwytu filtra [filter-bracket]. Zwróć uwagę na orientację filtra.
Montaż filtracji
Montaż filtracji
Montaż filtracji
Z tyłu obudowy wyciągnij dwa nylonowe nity w lewym górnym rogu.
Od wewnątrz naciśnij na nylonowe nity używając kciuka lub końcówki szczypiec szpiczastych. Używając szczypiec uważaj, aby nie uszkodzić tylnego panelu i profilu.
Spójrz do wewnątrz i skup się na tylnym górnym prawym rogu. To obszar, w którym zamocujemy system filtracji.
Montaż filtracji
Montaż filtracji
Montaż filtracji
Montaż filtracji
Od wewnątrz zamocuj system filtracji w obszarze prawego górnego rogu tak, aby mocowania stóp tłumiących wystawały przez otwory w tylnych profilach.
Zamocuj śruby prawej i dolnej stopy tłumiącej, dokręcając dwie nakrętki radełkowane.
Montaż filtracji
Montaż filtracji
Zamocuj pozostałe dwie stopy tłumiące na zespole filtracyjnym za pomocą dwóch nakrętek radełkowanych.
Aby się upewnić, mocno dokręć ręką wszystkie nakrętki radełkowane.
Organizacja przewodu filtracji
Organizacja przewodu filtracji
Organizacja przewodu filtracji
Organizacja przewodu filtracji
Rozwiąż przewód filtrujący i pozostaw go luźno.
Przełóż opaskę zaciskową przez wszystkie trzy perforacje w górnym profilu tylnym. Zwróć uwagę na orientację opasek zaciskowych.
Poprowadź przewód zasilający system filtracji przez opaski zaciskowe wzdłuż górnego profilu.
Przymocuj przewód zaciskając opaski.
Nie zaciskaj opasek zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodu.
Organizacja przewodu filtracji
Organizacja przewodu filtracji
Organizacja przewodu filtracji
Przełóż cztery opaski przez otwory w lewym tylnym profilu.
Poprowadź przewód zasilający przez opaski zaciskowe.
Zaciśnij wszystkie opaski, aby zamocować przewód.
Nie zaciskaj opasek zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodu.
Organizacja przewodu filtracji
Organizacja przewodu filtracji
Organizacja przewodu filtracji
Organizacja przewodu filtracji
Przełóż trzy opaski przez otwory w dolnym lewym profilu.
Utwórz pętlę z przewodu zasilacza zgodnie z ilustracją.
Zbierz razem przewód zasilający system filtracji i przewód zasilacza i poprowadź je. Przymocuj oba przewody pierwszą opaską zaciskową na dolnym profilu.
Poprowadź przewód wzdłuż dolnego profilu przez opaski zaciskowe i zaciśnij dwie pozostałe opaski.
Organizacja przewodu filtracji
Organizacja przewodu filtracji
Organizacja przewodu filtracji
Organizacja przewodu filtracji
Poprowadź przewód zasilania systemu filtracji przez wycięcie w dolnym panelu na zewnątrz obudowy.
Zrób małą pętlę z przewodu zewnętrznego zasilacza.
Przymocuj przewód zasilacza za pomocą opaski zaciskowej do perforacji na dolnym profilu.
Zmień położenie drukarki, jak na ilustracji. Umieść ją na środku obudowy i ustaw właściwą pozycję:
Montaż płyty podstawowej
Montaż płyty podstawowej
Montaż płyty podstawowej
Montaż płyty podstawowej
Nałóż nakrętkę M3nS na śrubę M3x12. Nakręć ją na końcówkę śruby o kilka obrotów.
Wciśnij śrubę z nakrętką do otworu o tym samym kształcie wewnątrz pokrywy płyty podstawowej [Basic-Board-Cover].
Wykręć śrubę.
Podłączenie przewodu filtracji
Podłączenie przewodu filtracji
Podłączenie przewodu filtracji
Podłączenie przewodu filtracji
Podłącz przewód zasilający system filtracji do złącza na płycie podstawowej.
Od wewnątrz wsuń dwie śruby M3x12 przez przedni profil.
Nałóż dwie podkładki koronkowe M3w na śruby.
Montaż płyty podstawowej
Montaż płyty podstawowej
Montaż płyty podstawowej
Montaż płyty podstawowej
Umieść płytę podstawową w pokrywie płyty podstawowej i wyrównaj otwory na obu częściach.
Weź zespół płyty podstawowej i wyrównaj otwory ze śrubami w profilu.
Zamocuj zespół płyty podstawowej na śrubach i dokręć śruby od wewnątrz.
Dobra robota!
Dobra robota!
Dobra robota!
Sprawdź, czy system działa prawidłowo. Naciśnij przycisk FILTER na panelu płyty podstawowej i sprawdź, czy wentylator filtra obraca się. Pozostaw drzwi obudowy otwarte, aby wentylator był dobrze słyszalny.
Dobra robota! Zaawansowany system filtracji został pomyślnie zainstalowany.
Poniższe instrukcje są przeznaczone do montażu zaawansowanego systemu filtracji z zewnętrznym zasilaczem XP Power model VEC65US24.
Wprowadzenie - zewnętrzny zasilacz XP Power
Wprowadzenie - zewnętrzny zasilacz XP Power
Wprowadzenie - zewnętrzny zasilacz XP Power
Wprowadzenie - zewnętrzny zasilacz XP Power
Poniższe instrukcje są przeznaczone do montażu zaawansowanego systemu filtracji z zewnętrznym zasilaczem XP Power model VEC65US24 na Original Prusa Enclosure.
Zanim zaczniesz montować dodatek, WYDRUKUJ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE CZĘŚCI PLASTIKOWE! External-PSU-bracket-XP [uchwyt zewnętrznego zasilacza XP] oraz Basic-board-cover [pokrywa płyty podstawowej] są dostępne do pobrania na Printables.com.
Uwaga: uchwyt zewnętrznego zasilacza XP [External-PSU-bracket-XP] jest przeznaczony do montażu zewnętrznego zasilacza na obudowie. Nie jest on jednak wymagany.
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia nie są dołączone do paczki z dodatkiem.
Do tego rozdziału przygotuj:
Klucz imbusowy 2,5 mm
Szczypce spiczaste (do obcięcia opasek zaciskowych)
Tkanina lub inny materiał o wymiarach co najmniej 15x15 cm
Sugestia
Sugestia
Sugestia
W kolejnych krokach należy uzyskać dostęp do dolnej części obudowy. Osiągniemy to poprzez wysunięcie jednej z dolnych krawędzi ramy poza powierzchnię roboczą. Zalecamy umieszczenie obudowy na kartonie.
Wymiary pudełka muszą wynosić co najmniej 600 x 600 x 100 mm.
Wskazówka: możesz użyć oryginalnego kartonu z opakowania obudowy.
Nie stawiaj jeszcze obudowy na kartonie. Poczekaj na instrukcję.
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie): przygotowanie części
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie): przygotowanie części
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie): przygotowanie części
Uwaga: Uchwyt zewnętrznego zasilacza XP [External-PSU-bracket-XP] jest przeznaczony do montażu zewnętrznego zasilacza na obudowie. Nie jest on jednak wymagany. Jeśli nie chcesz instalować uchwytu zewnętrznego zasilacza, przejdź do Demontaż LCD.
Do kolejnych etapów przygotuj:
Zewnętrzny zasilacz XP Power (1x)
Śruba M3x8 (1x)
Nakrętka kwadratowa M3nS (1x)
External-PSU-bracket-XP [uchwyt zewnętrznego zasilacza XP] (1x)
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Włóż nakrętkę kwadratową M3nS do uchwytu zewnętrznego zasilacza XP [External-PSU-bracket-XP]. Używając klucza imbusowego, wciśnij nakrętkę do końca w drukowaną część i wyrównaj ją z otworem.
Montaż uchwytu zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż uchwytu zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż uchwytu zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż uchwytu zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Włóż zewnętrzny zasilacz do uchwytu zasilacza [External-PSU-bracket-XP] i wciśnij go do końca. Zwróć uwagę na prawidłową orientację zasilacza.
Poprowadź przewód zewnętrznego zasilacza przez kanał w stopie.
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Ostrożnie odetnij opaskę zaciskową mocującą wiązkę przewodów LCD.
Odkręć dwie śruby mocujące zespół LCD.
Odłącz obydwa przewody LCD od modułu LCD.
Wciągnij wiązkę przewodów LCD przez otwór w dolnym panelu do wnętrza obudowy.
Wyciągnięcie drukarki
Wyciągnięcie drukarki
Wyciągnięcie drukarki
Wyciągnięcie drukarki
Otwórz drzwi obudowy.
Umieść drukarkę pod kątem (jak na ilustracji) w obudowie za stopami antypoślizgowymi.
Odrygluj wszystkie blokady zasilacza [PSU-lock]. Chwyć zespół zasilacza za uchwyt i wyjmij go z tylnego panelu.
Ostrożnie połóż zasilacz na stole grzewczym zabezpieczonym kawałkiem materiału. Obróć go z uchwytem skierowanym do góry.
Wyciągnięcie drukarki
Wyciągnięcie drukarki
Ostrożnie wyciągnij drukarkę z obudowy.
Uważaj, aby nie porysować drukarki, ani obudowy.
Odstaw drukarkę na jakiś czas, będzie nam potrzebna później.
Poluzowanie dolnego panelu
Poluzowanie dolnego panelu
Poluzowanie dolnego panelu
Umieść obudowę na kartonie tak, aby tylna strona (strona z otworem na zasilacz w tylnym panelu) wystawała poza karton.
Konieczne jest, aby obie stopy po lewej stronie stały na jednej ze swoich podkładek antywibracyjnych. Przyjrzyj się uważnie ilustracji. Unikaj stawiania obudowy bezpośrednio na ramie.
UWAGA: Zachowaj szczególną ostrożność i upewnij się, że obudowa jest stabilna i nie chwieje się. W przeciwnym razie obudowa może spaść z pudełka i zrobić Ci krzywdę oraz uszkodzić się.
Od spodu odkręć i wyciągnij dwie śruby znajdujące się najbliżej prawego narożnika.
W ten sam sposób przesuń obudowę tak, aby prawa strona wystawała poza karton.
Odkręć i wyciągnij cztery śruby z dolnego profilu.
Postaw obudowę tak, aby wszystkie stopy znajdowały się na powierzchni.
Montaż zewnętrznego zasilacza
Montaż zewnętrznego zasilacza
Montaż zewnętrznego zasilacza
Montaż zewnętrznego zasilacza
Od wewnątrz wsuń dwie śruby M3x8 przez otwór w dolnym profilu, obok logo PRUSA.
Wyrównaj otwór na śrubę w uchwycie zewnętrznego zasilacza XP [External-PSU-bracket-XP] z wystającą śrubą i przymocuj go do profilu.
Dokręć śrubę M3x8 od wewnątrz, aby przymocować zewnętrzny zasilacz.