CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Multimateriálové malování

Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFRJA

Příprava modelů pro multimateriálový FDM tisk bývala poměrně komplikovanou a časově náročnou záležitostí. Počínaje verzí programu PrusaSlicer 2.4, vybarvení objektu pro multimateriálový tisk vyžaduje pouze několik úkonů vylití barvy a tahů štětcem.

Nástroje pro malování

Štětec

Podobný nástroj jako je malování podpěr nebo švů. Podržením levého tlačítka myši malujete první barvou, pravým tlačítkem myši malujete druhou barvou.

Chytré vybarvení

Při výběru nástroje Chytré vybarvení se po najetí myší na model v reálném čase zobrazí náhled automaticky rozpoznané oblasti, kterou je třeba vybarvit. Barva vyplní oblast pod kurzorem myši až po ostrý okraj, přičemž prahový úhel je nastavitelný. 

Vylití barvou

Nahraďte jednu barvu za jinou.

Video ukázka

Výběr barev

Kombinované boxy První barva a Druhá barva na panelu umožňují namapovat různé extrudery na levé a pravé tlačítko myši. Číslo a barva vybraného extruderu jsou zobrazeny pro přehlednost. Barvu, kterou používáte pro vizualizaci, lze přepsat kliknutím na barevný čtvereček vedle vybraného extruderu. Tato barva pro vizualizaci se nikam neukládá a po zavření aplikace je zapomenuta.

Segmentování barev

Během slicování jsou nabarvené oblasti chytře prodlouženy směrem dovnitř, což dává různým barvám/polymerům nejlepší šanci se spojit.

Povrch objektu je rozdělen na oblasti ze stejného materiálu a tyto oblasti jsou rozšířeny směrem dovnitř. Oblasti vymalované na horním, resp. dolním povrchu se rozšíří o počet vrstev top_solid_layers, resp. bottom_solid_layers (konfigurovatelné v Nastavení tisku - Vrstvy a perimetry). Oblasti namalované na bočních stěnách jsou rozšířeny směrem dovnitř až do maximální šířky mmu_segmented_region_max_width (což je nový konfigurační parametr přístupný v Nastavení tisku->Více Extruderů->Pokročilý).

Malování ovlivňuje pouze výsledek slicování, samotný model se nemění a barevné "části" nelze exportovat samostatně.

Poznámky

Pamatujte prosím, že tenké prvky nejsou pomocí technologie FDM tisknutelné, takže například vybarvení tenké stěny dvěma různými barvami nezajistí, aby byla tenká stěna tisknutelná. Takové tenké netisknutelné oblasti vytvořené při segmentaci jsou proto detekovány a sloučeny se sousední oblastí, přičemž se změní její barva. PrusaSlicer vytiskne tenčí prvky se zapnutou funkcí "detekovat tenké zdi", proto doporučujeme zkusit tuto funkci zapnout, pokud malujete přes tenké prvky.

Existují další dvě omezení vyplývající z technických důvodů:

Multimateriálové malování je omezeno 16 extrudery. Pokud vaše tiskárna používá více extruderů, bude pouze prvních 16 k dispozici v nástrojích pro malování.

Multimateriálové malování nemůže být kombinováno s kompenzací velikosti XY. Kompenzace velikosti XY bude při slicování ignorována, pokud je objekt také multimateriálově vymalován. V obou případech je uživatel informován oznámením.

Příklady vybarvených modelů

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás