CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

3. Rozebrání tiskárny

3. Rozebrání tiskárny
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 6 months ago
3. Rozebrání tiskárny
 Obtížnost
Střední
 Kroky
11
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Odpojení kabelů
Odpojení kabelů
Odpojení kabelů
Odpojení kabelů
Podívejte se na tiskárnu zezadu.
Povolením prostředního šroubu na skříňce s elektronikou (základna Einsy) otevřete její dvířka.
Povolte všechny šrouby M3 na držácích kabelů na krabičce.
Dávejte pozor, abyste nepřeřízli kabely!!!
Pokud jsou některé z kabelů zabezpečeny utahovací páskou, opatrně tuto pásku přestřihněte.
Odpojte všechny kabely od desky s elektronikou EINSY.
Některé kabely mají na konektoru bezpečnostní západku. Před odpojením ji stiskněte.
Pomocí křížového šroubováku povolte všech 6 šroubů a opatrně vytáhněte napájecí kabely.
Demontáž boxu s elektronikou
Demontáž boxu s elektronikou
Demontáž boxu s elektronikou
Demontáž boxu s elektronikou
Povolte šroub M3 ve spodní části krabičky s elektronikou, který upevňuje vytištěnou krabičku k rámu. V tuto chvíli ji není třeba odstraňovat.
Uvolněte horní šroub M3 uvnitř krabičky. Prostrčte 2,5mm inbusový klíč nejvyšším větracím otvorem, abyste se dostali ke šroubu.
Vysuňte krabičku směrem na pravou stranu a vyjměte ji z tiskárny.
Demontáž dveří Einsy (Einsy-door)
Demontáž dveří Einsy (Einsy-door)
Povolte a vyndejte všechny čtyři šrouby M3 spolu s dvířky k einsy.
Většina následujících snímků je pořízena na nejnovější verzi rámu tiskárny. Rám má na zadní straně šestihranné prohlubně. Jedná se pouze o designový prvek. Nejnovější provedení rámu je funkčně shodné s předchozími.
Odstranění vyhřívané podložky
Odstranění vyhřívané podložky
Odstranění vyhřívané podložky
Povolte všech devět šroubů zajišťujících vyhřívanou podložku a odstraňte podložku z tiskárny.
Po sejmutí vyhřívané podložky zůstane na Y-carriage (pojezd osy Y) devět nepřipevněných distančních podložek. Odložte je někam bokem, aby se vám nepomíchaly s jinými podobnými součástkami. Tuto součástku už nebudete potřebovat.
Odstranění krytky kabelů vyhřívané podložky
Odstranění krytky kabelů vyhřívané podložky
Odstranění krytky kabelů vyhřívané podložky
Odstranění krytky kabelů vyhřívané podložky
Než zahájíme demontáž, musíte vytisknout všechny potřebné součásti. Pokud již díly máte, můžete přejít na další krok.
Tento díl se může mírně lišit v provedení krytu, umístění šroubů a jejich počtu.
Odstraňte šrouby upevňující svazek kabelů.
Odstraňte šroub upevňující kryt. Ze spodní strany uchopte kleštěmi prostřední matici M3nN a zároveň povolujte šroub.
Odstraňte kryt.
Povolte šrouby upevňující napájecí kabely vyhřívané podložky a kabely vyjměte. Ze spodní strany uchopte kleštěmi matice M3nN a zároveň povolujte šrouby.
Povolení vedení kabeláže
Povolení vedení kabeláže
Povolení vedení kabeláže
Povolení vedení kabeláže
Položte tiskárnu na pravý bok (stranu se zdrojem napájení).
Svrchu odřízněte stahovací pásky, kterými je svazek kabelů připevněn k rámu.
Dávejte pozor, abyste nepřeřízli kabely!!!
Otočte tiskárnu na její levou stranu.
Zkontrolujte stav kabelů motorů os Y a Z. Pokud jsou stahovací pásky příliš dlouho a příliš silně utažené, může dojít k poškození kabelů.
Odpojení kabelů LCD
Odpojení kabelů LCD
Odpojení kabelů LCD
Opatrně vytáhněte oba kabely LCD z profilu.
Odpojte kabely obrazovky LCD ze sestavy LCD.
Odpojení kabelů zdroje napájení (černý)
Odpojení kabelů zdroje napájení (černý)
Odpojení kabelů zdroje napájení (černý)
Tento krok je určen pouze pro tiskárny s černým zdrojem napájení (PSU). Pokud máte stříbrný zdroj, tento krok přeskočte.
Povolte šrouby M3 uvnitř krytu PSU (díl PSU-cover).
Z tiskárny odmontujte kryt zdroje napájení.
Kryt zdroje napájení si ponechejte, budete ho potřebovat pro upgrade na MK3.5.
Pomocí křížového šroubováku povolte všechny čtyři šrouby na zdroji napájení a vytáhněte napájecí kabely.
Odpojte kabel power panic.
Konektor power panic je vybaven bezpečnostní západkou. Tu je nutné před odpojením stisknout.
Přehled dílů
Přehled dílů
Přehled dílů
Přehled dílů
Tiskárnu jsme úspěšně rozložili a teď se podíváme na to, které součástky použijeme v nadcházejících kapitolách.
Pro následující kapitoly si prosím připravte následující díly:
Vyhřívaná podložka MK52 24V (1x)
PSU-cover (1x) for pouze černý zdroj
torzo tiskárny MK3S / MK3S+ (1x)
Všechny díly, které jste vytiskli pro upgrade.
Pro použití tiskárny si ponechte napájecí kabel ke zdroji napájení, pružný ocelový plát (pláty) a držák cívky.
Díly, které nejsou uvedeny v seznamu pro upgrade, již nebudete potřebovat. Ponechte si je stranou, aby nedošlo k jejich smíchání s novými díly.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás