PL
  • English
  • Čeština
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

Input Shaper (MK4, XL, MINI/+)

Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 7 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEITFRJA

Począwszy od firmware 5.0.0 dla MK4, oraz 5.1.0 dla MINI/+ i XL, drukarki będą wyposażone w funkcję Input Shaper.

Input Shaper to funkcja zaprojektowana w celu zmniejszenia efektu ghostingu poprzez eliminację drgań rezonansowych. Działa ona poprzez analizę ruchów drukarki i zastosowanie filtra sygnałów wejściowych. Dzięki większej prędkości posuwu i przyspieszeniu minimalizuje powstawanie nitek i umożliwia szybsze drukowanie. Ciśnienie w dyszy wynikające z szybszego drukowania jest kompensowane przez inną funkcję firmware, Pressure Advance.

Jak to wpływa na moją drukarkę?

Zalecamy przeprowadzenie podstawowej konserwacji w MK4 przed rozpoczęciem korzystania z Input Shapera, aby osiągnąć najlepszą możliwą wydajność drukowania. Upewnij się, że paski osi X i Y nie są poluzowane, dysza jest w dobrym stanie, a na prętach liniowych nie ma żadnych zanieczyszczeń.

Wykrywanie zderzeń

Z powodu dużych przyspieszeń i prędkości drukowania funkcja wykrywania zderzeń nie jest kompatybilna.

Założyliśmy nową podsekcję na forum MK4 poświęconą Input Shaping. Będziemy zbierać opinie i odpowiadać na pytania. Zapraszamy do dzielenia się udanymi wydrukami, zadawania pytań i zgłaszania błędów - przed wysłaniem wiadomości prosimy o zapoznanie się z listą znanych błędów na końcu informacji o wydaniu.

Proifle w PrusaSlicerze

Aby korzystać z Input Shapera, konieczne jest nie tylko zainstalowanie odpowiedniego firmware, ale także profilu Input Shaper w PrusaSlicerze. Po wybraniu profilu zobaczysz, że nazwy profili wysokości warstw zostały zmienione, aby lepiej odzwierciedlały ich zastosowanie.

W profilach bez Input Shapera, dwa warianty profilu druku dla każdej wysokości warstwy są następujące:

  • Quality (jakość): ustawienia skoncentrowane przede wszystkim na ogólnym wyglądzie i precyzji, z kompromisem w zakresie szybkości, przez co drukowanie trwa dłużej.
  • Speed (prędkość): ustawienia skoncentrowane głównie na oszczędności czasu, z pewnymi kompromisami w zakresie wyglądu i precyzji.

Przy Input Shaper, dwa warianty dla każdej wysokości warstwy są następujące:

  • Structural (strukturalny): ustawienia skoncentrowane na jakości, precyzji i integralności strukturalnej przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo wysokiej prędkości drukowania (nadal znacznie wyższej niż bez Input Shaper).
  • Speed (prędkość): ten profil priorytetyzuje krótki czas drukowania. Doprowadza on drukarkę do granic jej możliwości przy jednoczesnym zachowaniu dobrej jakości i dokładności.

Profil Ultradetail w ustawieniach Input Shaper to Fast detail, który oferuje najmniejszą wysokość warstwy dla profilu z Input Shaper i dyszy 0,4 mm.

Należy pamiętać, że Input Shaper jest określany nie tylko przez prędkość i przyspieszenie ruchów roboczych (drukujących) czy jałowych (posuwu bez drukowania), firmware lub ograniczenia sprzętowe drukarki. Czynnikiem ograniczającym jest również drukowany materiał. Każdy filament musi być odpowiednio stopiony w dyszy, ekstrudowany w odpowiedniej temperaturze i schłodzony po osadzeniu na warstwie poniżej. Jeśli temperatura jest zbyt niska albo wysoka, a chłodzenie zbyt szybkie lub wolne, wydruk z pewnością będzie miał problemy - głównie ze słabym wiązaniem międzywarstwowym i ogólnie z naruszoną integralnością strukturalną. Profile "Speed" dla naszych drukarek są zoptymalizowane, dzięki czemu wydrukowany obiekt można ukończyć szybko, ale z niewielkim wpływem na jego integralność strukturalną.

Jak ustawić to w G-code

G-code do zastosowania to M593. Poniżej znajdują się parametry, które można ustawić.

Damping Ratio (współczynnik tłumienia)
D - Ustawienie współczynnika tłumienia Input Shaper. Jeśli osie (X, Y itd.) nie zostały określone, jest ustawiany dla wszystkich osi. Wartość domyślna to 0,1. 

Frequency (częstotliwość)
F - ustawia częstotliwość Input Shaper. Jeśli osie (X, Y itd.) nie zostały określone, jest ustawiany dla wszystkich osi. Domyślną wartością jest 0 Hz, co oznacza, że Input Shaper jest wyłączony. 

Type (typ)
T[map] - ustawia typ Input Shaper, 0:ZV, 1:ZVD, 2:MZV, 3:EI, 4:2HUMP_EI i 5:3HUMP_EI. Wartością domyślną jest 0:ZV. 

Vibration Reduction (redukcja wibracji)
R - ustawia redukcję drgań Input Shapera. Ten parametr jest używany tylko dla typu 3:EI, 4:2HUMP_EI i 5:3HUMP_EI. Wartość domyślna to 20.

Limit to X-axis or Y-axis (ograniczenie do osi X lub Y)
X<1> - ustawia parametry Input Shapera tylko dla osi X.
Y<1> - ustawia parametry Input Shapera tylko dla osi Y.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt