PL
 • English
 • Čeština
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
 • 日本語
Login

Profile płyt stalowych

Menu
Ostatnia aktualizacja a month ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSESDEITFRJA

Magnetyczny stół podgrzewany pozwala na używanie giętkich, zdejmowalnych płyt stołu ze stali sprężynowej (arkuszy druku). Każda płyta ma swoją charakterystykę i mocne strony, ale mają one również różne grubości, co ma wpływ na kalibrację.

Więcej szczegółów o właściwościach giętkich płyt stalowych znajdziesz w artykule Giętkie płyty stołu ze stali sprężynowej (zalecenia).

Wdrożyliśmy profile arkuszy druku dla naszych drukarek, które wymagają kalibracji pierwszej warstwy. Funkcja ta umożliwia utworzenie do ośmiu osobnych profili dla konfiguracji drukarki. 

Dla każdego arkusza należy ustawić wartość Live Z. Po zapisaniu wartości w pamięci drukarki możliwe jest szybkie przełączanie między profilami. Drukarka nie będzie przypominać o zmianie profilu arkusza, ponieważ nie może wykryć, który arkusz stali jest położony na stole

Jak to działa (MK2.5/S & MK3/S/+)

Obecnie masz możliwość ustawienia ośmiu profili i nadania im własnych nazw.

Aby ustawić własne profile płyt, przejdź do Menu LCD -> Ustawienia -> Ustawienia HW -> Płyty stalowe:

hw setup profiles

Dla każdego profilu są dostępne następujące ustawienia:

 • Wybierz - potwierdza wybór płyty, która stanie się domyślną
 • Kalibracja 1 warstwy - rozpoczyna procedurę kalibracji pierwszej warstwy dla danego profilu
 • Zmień nazwę - umożliwia nadanie własnej nazwy - do 7 znaków
 • Reset - resetuje ustawienia do wartości fabrycznych

Szybkie przełączanie

Po ustawieniu co najmniej dwóch profili (po kalibracji pierwszej warstwy dla nich) pojawi się opcja szybkiej zmiany bezpośrednio z głównego menu.

hw profile 2

Nie pomyl przypisanego profilu! Zawsze uważnie obserwuj pierwszą warstwę i jeśli dysza jest ustawiona zbyt wysoko lub zbyt nisko, wstrzymaj wydruk i popraw ustawienie przez zmianę profilu lub kalibrację Live Adjust Z.

Zmiana nazw arkuszy

Wybór opcji Zmień nazwę pozwoli Ci wpisać własną nazwę profilu o długości do 7 znaków. Słowo "płyta" nie może być zmienione - możesz modyfikować sekcje nazwane na początku "Smooth1", "Textur1" itp. Nie ma możliwości skasowania źle wpisanego znaku, ale możesz ponownie rozpocząć zmianę nazwy.

Zaczynasz od lewej i przechodzisz do prawej. Obracając pokrętło zmieniasz znaki, a naciskając je potwierdzasz wybór znaku na danej pozycji i przechodzisz do kolejnej. Podczas zmiany danej pozycji pojawia się pod nią znacznik.

Jak to działa (MINI/+)

Aby ustawić profile, przejdź do menu LCD -> Ustawienia -> Ustawienia HW -> Płyty stalowe (ilustracja z lewej).

Dla każdej płyty są dostępne poniższe opcje (ilustracja z prawej):

 • Wybierz - potwierdza wybór płyty i ustawia ją jako domyślną
 • Kalibracja pierwszej warstwy - rozpoczyna proces kalibracji pierwszej warstwy dla wybranego profilu
 • Reset - resetuje ustawienia profilu do fabrycznych
 • Odsunięcie - ustawia wartość Live Adjust Z dla danego profilu, bez kalibracji 

Zrzuty ekranu wykonane na MK3.5. Te same ustawienia są dostępne w MINI/+.

Szybkie przełączanie

Po ustawieniu co najmniej dwóch profili (po kalibracji pierwszej warstwy dla nich) pojawi się opcja szybkiej zmiany bezpośrednio z menu Sterowanie. Szybki przełącznik jest dostępny w menu LCD -> Sterowanie -> Profil arkusza.

Zrzut ekranu wykonany na MK3.5. Ten sam przełącznik jest dostępny w MINI/+. 

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt