PL
 • English
 • Čeština
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
Login

Zrzut błędów (MK3/S/+ i MK2.5/S)

Menu
Ostatnia aktualizacja 2 years ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEESITFR
Zrzut błędów nie jest używany do rozwiązywania normalnych błędów drukarki! Należy go dostarczyć tylko na żądanie.

Zaczynając od wersji firmware 3.10.1, Original Prusa MK3/S/+ i MK2.5/S posiadają opcję zrzutu pamięci błędów, która zapisze zawartość pamięci RAM do pamięci xFlash. Może to być wykorzystane do diagnozowania nietypowych problemów z systemem.

Zrzut błędów zawiera ważne informacje o Twojej drukarce, takie jak numer seryjny i adres IP. Nie zaleca się publicznego udostępniania tych danych.

MK3, MK3S i MK3S+

Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, przejdź do Menu LCD -> Wsparcie -> Zrzut błędów. Z tej funkcji możesz skorzystać w dowolnym momencie, nawet podczas drukowania.

Pamiętaj, że drukarka zatrzyma się w celu wykonania zrzutu i jego zakończenie zajmie trochę czasu, dlatego radzimy nie korzystać z tej funkcji, jeśli nie występują żadne problemy.

Jedynym sposobem na uzyskanie poprawnego zrzutu z drukarki jest podłączenie drukarki do komputera za pomocą PuTTY lub Octoprint, tak samo, jak opisaliśmy to w tym artykule: Zrzut błędów

Pamiętaj, aby nie podłączać łącza szeregowego podczas drukowania, ponieważ może to spowodować ponowne uruchomienie drukarki i przerwanie ostatniego zadania drukowania.

Funkcja "Dump memory to xFlash" (zrzut błędów do xFlash) jest aktywna zawsze, a zrzut jest zapisywany w xFlash i może być pobrany nawet po restarcie systemu. Zostanie usunięty, gdy do drukarki zostanie wysłane nowe polecenie

D22
.

MK2.5, MK2.5S

Ponieważ seria MK2.5 nie zawiera pamięci xFlash, zrzut błędów nie może być przechowywany, więc musi być wysłany przez połączenie szeregowe. Aby uzyskać zrzut pamięci z drukarki, przed pobraniem zrzutu musi być dostępne połączenie szeregowe. Domyślnie, polecenie menu LCD -> Wsparcie -> Zrzut szeregowy i zrzut pamięci są wyłączone po ponownym uruchomieniu drukarki.

Aby uzyskać zrzut należy wykonać następujący proces i użyć komend szeregowych:

 1. Podłącz łącze szeregowe do drukarki. Ponieważ połączenie łącza szeregowego powoduje ponowne uruchomienie drukarki, należy to zrobić przed wykonaniem jakichkolwiek dalszych czynności.
 2. Wysłanie polecenia
  D23
  przez łącze szeregowe włącza tryb zrzutu błędów poprzez ustawienie flagi crash dump i aktywuje polecenie menu LCD -> Wsparcie -> Zrzut szeregowy.
 3. Polecenie
  D23 R
  wyłącza tryb zrzutu błędów i usuwa widoczność opcji menu LCD -> Wsparcie -> Zrzut szeregowy.
 4. Polecenie
  D23 E
  natychmiast wysyła zrzut przez łącze szeregowe i resetuje drukarkę.
 5. Polecenia
  D20
  ,
  D21
  ,
  D22
  są ignorowane.
 6. Polecenie zrzutu szeregowego powinno być dostępne nawet podczas drukowania i możesz je znaleźć ponownie w menu LCD -> Wsparcie -> Zrzut szeregowy.

W przypadku pojawienia się na ekranie dziwnych znaków należy nacisnąć przycisk reset pod pokrętłem LCD.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt