PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

Jak wymienić płytkę xBuddy (MK4/MK3.9/MK3.5)

Menu

Jak wymienić płytkę xBuddy (MK4/MK3.9/MK3.5)

Jak wymienić płytkę xBuddy (MK4/MK3.9/MK3.5)
Ostatnia aktualizacja 6 days ago
Jak wymienić płytkę xBuddy (MK4/MK3.9/MK3.5)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
25
 Dostępne języki
ENCSDEESITFRJA
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces wymiany płytki xBuddy w Original Prusa MK4 oraz MK3.9.
Chociaż procedura jest prawie identyczna, niektóre kroki są nieco inne dla MK4 i MK3.9. Najprostszym sposobem jest spojrzenie na etykietę z numerem seryjnym z tyłu drukarki i sprawdzenie posiadanego modelu.
Wszystkie potrzebne części są dostępne w naszym sklepie internetowym shop.prusa3d.com
Pamiętaj, że musisz się zalogować, aby mieć dostęp do sekcji części zamiennych.
Nie wykręcaj żadnych elementów złącznych i nie demontuj żadnych komponentów, dopóki nie pojawi się odpowiednia instrukcja.
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Do tego rozdziału przygotuj:
Klucz imbusowy 2,5 mm
Wkrętak krzyżakowy PH2
Szczypce spiczaste
Uchwyt osi X (opcjonalny) - pomocne narzędzie do wydrukowania, które może ułatwić umieszczenie opasek zaciskowych. Tę część możesz pobrać z Printables.com.
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przesuń oś Z do samej góry. Wejdź w menu Sterowanie -> Ruch osi -> Ruch Z i obracaj pokrętło w prawo, aż oś podjedzie do szczytu.
Masz do dyspozycji sprytny skrót - naciśnij i przytrzymaj pokrętło LCD przez jedną sekundę, a następnie puść. Spowoduje to wyświetlenie menu przesuwania osi Z. Obróć pokrętło, aby przesunąć oś.
Jeśli nie można tego zrobić za pomocą menu, wyłącz drukarkę, odłącz przewód zasilający i przesuń oś w górę, obracając jednocześnie oba pręty gwintowane osi Z.
W takim przypadku nie zapomnij skalibrować osi Z po wymianie płytki xBuddy: Sterowanie -> Kalibracje i testy -> Kalibracja wyrównania Z i poczekaj, aż drukarka zakończy kalibrację.
Przed rozpoczęciem upewnij się, że drukarka jest WYŁĄCZONA, a przewód zasilający jest odłączony od drukarki (zasilacza)!
Otwarcie obudowy xBuddy
Otwarcie obudowy xBuddy
Otwarcie obudowy xBuddy
Otwarcie obudowy xBuddy
Po lewej stronie drukarki odkręć cztery śruby M3 mocujące pokrywę obudowy xBuddy [xBuddyBox-cover] i zdejmij pokrywę.
Odkręć dwie śruby M3 mocujące pokrywę obudowy xBuddy [xBuddyBox-cover] (część drukowana) i zdejmij ją z drukarki.

Odkręć dwie śruby M3x10 mocujące uchwyt przewodów ekstrudera [ext-cable holder] na górze obudowy xBuddy.

Dzięki temu będziemy mogli później przesunąć wiązkę przewodów, aby zapewnić sobie trochę więcej miejsca wewnątrz obudowy.
Organizacja przewodów xBuddy
Organizacja przewodów xBuddy
Organizacja przewodów xBuddy
Organizacja przewodów xBuddy
Odetnij wszystkie opaski zaciskowe mocujące przewody.
Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie przeciąć przewodów!

Organizacja przewodów różni się między fabryczną wersją MK4, MK4 zmodernizowaną z wcześniejszego modelu i MK3.9 / MK3.5.

Na przykład niektóre wersje drukarek mogą wykorzystywać adaptery przewodów dla niektórych przewodów silnikowych. Zobacz dwie ilustracje dla porównania.

Na każdym przewodzie silnika znajdują się żółte pierścienie, oznaczające, która oś jest napędzana przez dany silnik.

Proces wymiany płytki xBuddy jest jednak taki sam dla wszystkich wersji MK4/MK3.9/MK3.5.
Demontaż pokryw i modułu Wi-Fi ESP
Demontaż pokryw i modułu Wi-Fi ESP
Demontaż pokryw i modułu Wi-Fi ESP
Z tyłu drukarki wykręć śrubę M3x6 mocującą pokrywę modułu ESP-Wi-Fi. Zdejmij pokrywę.
Odłącz moduł ESP Wi-Fi.
Trzymaj płytkę za krawędzie. Nie dotykaj poszczególnych elementów wlutowanych w płytkę, aby uniknąć ich uszkodzenia. Używaj rękawiczek ESD, aby zapobiec uszkodzeniu elektroniki.
Wykręć dwie śruby M3x6 mocujące pokrywę przewodów stołu grzewczego.
Zdejmij pokrywę przewodów.
Odłączenie przewodów stołu i ekstrudera
Odłączenie przewodów stołu i ekstrudera
Odłączenie przewodów stołu i ekstrudera
Odkręć dwie śruby złączy zasilania stołu używając wkrętaka krzyżakowego i odłącz złącza.
Odłącz przewód termistora stołu grzewczego. Pamiętaj, że na złączu znajduje się zatrzask bezpieczeństwa, który należy wcisnąć, aby je odłączyć
Zwróć uwagę, że na złączu znajduje się mały zatrzask bezpieczeństwa, który należy wcisnąć podczas wyciągania złącza, aby je odłączyć.
Wyciągnij wiązkę przewodów stołu grzewczego z obudowy xBuddy.
Odłącz główną wiązkę ekstrudera. Pamiętaj, że na złączu znajduje się zatrzask bezpieczeństwa.
Odłącz przewód silnika osi X. Pamiętaj, że na złączu znajduje się zatrzask bezpieczeństwa.
Pociągnij wiązkę przewodów osi X i wiązkę przewodów ekstrudera do góry, aby wyjąć je z obudowy xBuddy.
W przypadku drukarki MK3.5 odłącz również adapter MK3.5 po prawej stronie.
Odłączenie pozostałych przewodów
Odłączenie pozostałych przewodów
Odłączenie pozostałych przewodów
Odłącz złącza silnika osi Y i dwóch silników osi Z. Zwróć uwagę, że na złączach znajdują się zatrzaski bezpieczeństwa.
Odłącz złącze xLCD, delikatnie je wyciągając.
Odłącz złącze Power Panic. Przewód może wyglądać inaczej w zależności od wersji drukarki.
Odkręć cztery śruby złączy zasilania używając wkrętaka krzyżakowego.

Używając klucza imbusowego 2,5 mm, odkręć śrubę M3x6 mocującą złącze przewodu PE i wyciągnij je.

Nad złączem znajduje się podkładka. Zachowaj podkładkę do późniejszego wykorzystania.
Demontaż płyty xBuddy
Demontaż płyty xBuddy
Demontaż płyty xBuddy
Demontaż płyty xBuddy
Wykręć pięć śrub M3x6 mocujących płytę xBuddy.
Pociągnij płytkę xBuddy od prawej strony, aby poluzować przyklejone pod spodem termopady, które mogą utrzymywać ją na miejscu.
Przesuń płytkę xBuddy w kierunku przodu drukarki, aby wyciągnąć złącza znajdujące się z lewej strony z otworów w obudowie. Następnie całkowicie wyjmij płytę xBuddy.
Jeśli wewnątrz obudowy xBuddy znajdują się resztki termopadów, należy je usunąć.
Nowa płyta xBuddy: przygotowanie części
Nowa płyta xBuddy: przygotowanie części
Nowa płyta xBuddy: przygotowanie części
Nowa płyta xBuddy: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Nowa płyta xBuddy (1x)
Trzymaj płytki tylko za krawędzie, gdy się nimi posługujesz. Nie dotykaj poszczególnych komponentów na płytce, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
Termopad 40x12x2,2 mm (1x)
Termopad 12x12x2,2 mm (2x)
Opaska zaciskowa (4x)

X-holder [uchwyt osi X] (1x) opcjonalnie

Przyklejenie termopadów
Przyklejenie termopadów
Przyklejenie termopadów
Przyklejenie termopadów
Odklej folię z termopadów.
Trzymaj płytki tylko za krawędzie, gdy się nimi posługujesz. Nie dotykaj czipów, kondensatorów ani innych części elektroniki.
Przyklej termopady z tyłu płytki xBuddy. Znajdują się tam oznaczenia wskazujące prawidłowy rozmiar i położenie.
Powierzchnia, do której przyklejany jest termopad, musi być odtłuszczona. Zapewni to lepszą przyczepność.
W celu ochrony komponentów elektronicznych, zdecydowanie zalecamy umieszczenie płytki xBuddy na miękkiej podkładce. Możesz użyć oryginalnej folii bąbelkowej z xBuddy.
Odklej niebieską folię z termopadów.
Montaż nowej płyty xBuddy
Montaż nowej płyty xBuddy
Montaż nowej płyty xBuddy
Montaż nowej płyty xBuddy
Umieść nową płytę xBuddy w obudowie xBuddy. Najpierw wyrównaj złącza z tyłu, aby pasowały do otworów w obudowie.
Przed pełnym zamocowaniem należy wyrównać otwory w płytce z gwintowanymi otworami (kolumnami) w obudowie xBuddy.
Przymocuj płytę xBuddy za pomocą pięciu śrub M3x6 w zaznaczonych miejscach. Nie dokręcaj jeszcze śrub do końca. Na razie wystarczy kilka obrotów.
Powstrzymaj swój instynkt i pozostaw pusty otwór w prawym dolnym rogu.
Całkowicie dokręć wszystkie pięć śrub, ale bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić płytki.
Mocowanie opasek zaciskowych
Mocowanie opasek zaciskowych
Mocowanie opasek zaciskowych
Mocowanie opasek zaciskowych
Przyjrzyj się bliżej obudowie xBuddy. Na metalowej ściance znajdują się cztery perforacje, przez które przełożymy opaski zaciskowe.
Postępuj bardzo ostrożnie. Uważaj, aby nie uszkodzić złączy ani komponentów na płycie xBuddy.
Uchwyt osi X [X-holder] może posłużyć jako prowadnica dla opaski zaciskowej. Umieść uchwyt osi X za najniższą perforacją, jak na ilustracji. Wsuń opaskę zaciskową przez występ do uchwytu osi X. Opaska powinna wystawać 3-5 cm poza perforację.
Zwróć uwagę na prawidłową orientację opaski zaciskowej. Ząbki na opasce muszą być widoczne.
Stosując tę samą technikę, umieść opaski zaciskowe we wszystkich czterech występach.
Podłączenie przewodu PE
Podłączenie przewodu PE
Podłącz złącze przewodu PE do prawego dolnego otworu na śrubę w płytce xBuddy. Przymocuj przewód za pomocą śruby M3x6 z podkładką M3w. Mocno dokręć śrubę.
Zwróć uwagę na prawidłową orientację złącza PE.
Poprowadź przewód PE tak, aby nie kolidował z gwintowanym otworem pod osłoną xBuddy. Podczas prowadzenia przewodów upewnij się, że otwór jest wolny od przeszkód, aby później można było zamontować osłonę.
Podłączenie przewodów zasilających
Podłączenie przewodów zasilających
Podłącz przewody zasilacza do płyty xBuddy w następującej kolejności (zaczynając od lewej i pierwszej pary przewodów z zasilacza):
Czerwony przewód zasilający (dodatni)
Czarny przewód zasilający (ujemny)
Czerwony przewód zasilający (dodatni)
Czarny przewód zasilający (ujemny)
Przymocuj wszystkie złącza przewodów zasilających za pomocą śrub zaciskowych. Mocno dokręć śruby.
Sprawdź prawidłowe ułożenie przewodów, porównując je z ilustracją. Jest to bardzo ważne! Nieprawidłowe ułożenie przewodów może spowodować uszkodzenie drukarki!
Jeśli posiadasz zasilacz w wersji srebrnej, złącza mogą się nieznacznie różnić. Zapoznaj się z tym przewodnikiem: Mocowanie przewodów zasilacza.
Podłączenie przewodów
Podłączenie przewodów
Podłączenie przewodów
Podłączenie przewodów
Podłącz przewód Power Panic do białego złącza w prawej dolnej części płyty xBuddy.
Twój przewód Power Panic może wyglądać nieco inaczej, w zależności od wersji drukarki.
Poprowadź przewody silników od dołu do górnej części obudowy xBuddy.
Poprowadź przewód xLCD nad przewodami silników i podłącz go do oznaczonej odpowiedniej wtyczki na płycie xBuddy.

Przymocuj wiązkę przewodów za pomocą dwóch opasek zaciskowych na dole. Zaciśnij opaski tylko na tyle, aby przewody trzymały się na miejscu. Ostrożnie odetnij końcówki opasek.

Nie zaciskaj opasek zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów.
Podłączenie przewodów silników
Podłączenie przewodów silników
Podłączenie przewodów silników
W tym kroku podłączymy przewody silników. Wszystkie przewody silników powinny mieć żółtą obrączkę z oznaczeniem osi napędzanej przez dany silnik.
W niektórych wersjach drukarki występują adaptery przewodów dla niektórych silników.
Podłącz silnik osi Y do odpowiedniego gniazda.
Podłącz silniki osi Z do dwóch odpowiednich gniazd. Podłączenie lewego i prawego złącza silnika do lewego czy prawego gniazda nie ma znaczenia.
Podłączenie lewego i prawego złącza silnika do lewego czy prawego gniazda nie ma znaczenia.
Podłączenie wiązki przewodów ekstrudera
Podłączenie wiązki przewodów ekstrudera
Podłączenie wiązki przewodów ekstrudera
Podłączenie wiązki przewodów ekstrudera

Umieść wiązkę przewodów ekstrudera i silnika osi X z powrotem w obudowie xBuddy.

Zamontuj uchwyt przewodów z powrotem na górze obudowy xBuddy. Upewnij się, że żaden z przewodów nie został przyciśnięty.

Podłącz przewód silnika osi X do odpowiedniego gniazda w lewym górnym rogu.
Podłącz główną wiązkę przewodów ekstrudera do odpowiedniego gniazda.

Zaciśnij opaski tylko na tyle, aby przewody trzymały się na miejscu. Ostrożnie odetnij końcówki opasek.

Nie zaciskaj opasek zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów.
Przymocuj uchwyt przewodów ekstrudera [Ext-cable-holder] do górnej części obudowy xBuddy za pomocą dwóch śrub M3x10. Upewnij się, że żaden przewód nie zostanie przyciśnięty pod spodem.
Upewnij się, że przewody nie są ściśnięte między częściami!
MK3.5: Podłączenie adaptera przewodów
MK3.5: Podłączenie adaptera przewodów
MK3.5: Podłączenie adaptera przewodów
Ten krok dotyczy tylko drukarki MK3.5.
Drukarka MK3.5 wykorzystuje adapter przewodu podłączony do złącza głównej wiązki przewodów na xBuddy.
Adapter przewodu MK3.5 dzieli się również na mniejsze złącze, które należy podłączyć do płytki xBuddy tuż pod głównym złączem.
Odnieś się do Przewodnika modernizacji MK3.5, aby sprawdzić, czy wszystko jest prawidłowo podłączone.
Montaż wiązki stołu grzewczego
Montaż wiązki stołu grzewczego
Montaż wiązki stołu grzewczego
Z tyłu drukarki wprowadź wiązkę przewodów stołu grzewczego do otworu w obudowie xBuddy.
Wiązka przewodód stołu zawiera również filament nylonowy jako usztywnienie. Wsuń filament w mały otwór tuż poniżej otworu, przez który przechodzą przewody.
Filament nylonowy powinien utrzymywać wiązkę przewodów ku górze.

Zamocuj ponownie dwa przewody zasilania stołu grzewczego w terminalach. Pamiętaj, że przewód dodatni (+ / czerwony) musisz podłączyć do zacisku po prawej stronie.

Używając wkrętaka krzyżakowego, całkowicie dokręć zaciski.

Podłącz przewód termistora stołu grzewczego.
Pokrywy Wi-Fi i przewodów
Pokrywy Wi-Fi i przewodów
Pokrywy Wi-Fi i przewodów
Ponownie zamontuj pokrywę przewodów stołu grzewczego i przymocuj ją do obudowy xBuddy za pomocą dwóch śrub M3x6.
Ponownie podłącz moduł ESP Wi-Fi do właściwego gniazda.
Trzymaj płytkę za krawędzie. Nie dotykaj poszczególnych elementów wlutowanych w płytkę, aby uniknąć ich uszkodzenia. Używaj rękawiczek ESD, aby zapobiec uszkodzeniu elektroniki.
Ponownie zamontuj pokrywę modułu Wi-Fi i przymocuj ją do obudowy xBuddy za pomocą śruby M3x6.
Montaż pokrywy obudowy xBuddy
Montaż pokrywy obudowy xBuddy
Montaż pokrywy obudowy xBuddy
Ponownie zamontuj pokrywę obudowy xBuddy [xBuddybox-cover] (część drukowana) i przymocuj ją za pomocą dwóch śrub M3.
Ponownie zamontuj pokrywę obudowy xBuddy [xBuddybox-cover] i przymocuj ją za pomocą dwóch śrub M3x6.
Aktualizacja firmware (część 1)
Aktualizacja firmware (część 1)
Aktualizacja firmware (część 1)
Wszystkie wysyłane przez nas płytki xBuddy mają najnowszą wersję firmware. Zalecamy jednak sprawdzenie i ewentualną aktualizację.
Odwiedź stronę help.prusa3D.com
Przejdź do odpowiedniej strony modelu drukarki.
Zapisz plik z najnowszą wersją firmware (.bbf) w pamięci USB.
Aktualizacja firmware (część 2)
Aktualizacja firmware (część 2)
Aktualizacja firmware (część 2)
Aktualizacja firmware (część 2)
Podłącz pamięć USB z najnowszą wersją firmware do drukarki.
Podłącz przewód zasilający i podłącz drukarkę do gniazdka.
Włącz drukarkę za pomocą przełącznika znajdującego się z tyłu.
Jeśli pojawi się ekran "Dostępna jest nowa wersja firmware", naciśnij FLASH przy pomocy pokrętła, aby zaktualizować firmware do najnowszej wersji.
Jeśli taki komunikat nie zostanie wyświetlony, oznacza to, że w drukarce jest już zainstalowane najnowsze firmware. Przejdź do następnego kroku.
Asystent: uruchomienie Selftestu
Asystent: uruchomienie Selftestu
Po uruchomieniu drukarki zostanie wyświetlony kreator konfiguracji wymagający przeprowadzenia Selftestu. Wybierz KONTYNUUJ, aby rozpocząć.
Kreator przetestuje wszystkie ważne komponenty drukarki. Cały proces zajmuje kilka minut. Niektóre części kreatora wymagają bezpośredniej interakcji użytkownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Po zakończeniu działania kreatora Selftestu można rozpocząć korzystanie z drukarki.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt