CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit desku xBuddy (MK4/MK3.9/MK3.5)

Jak vyměnit desku xBuddy (MK4/MK3.9/MK3.5)

Jak vyměnit desku xBuddy (MK4/MK3.9/MK3.5)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace a month ago
Jak vyměnit desku xBuddy (MK4/MK3.9/MK3.5)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
25
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Úvod
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou desky xBuddy na tiskárně Original Prusa MK4 a MK3.9.
Ačkoli je postup téměř totožný, některé kroky se u tiskáren MK4 a MK3.9 mírně liší. Nejjednodušší je podívat se na sériový štítek na zadní straně tiskárny a zjistit, jaký model tiskárny máte.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Neodstraňujte žádný spojovací materiál nebo díly, pokud k tomu nedostanete pokyn.
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
2,5mm inbusový klíč
Křížový šroubovák PH2
Čelisťové kleště
X-holder (volitelný) - užitečná pomůcka k vytisknutí, která vám usnadní vkládání stahovacích pásek. Tento díl si můžete stáhnout na Printables.com.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Posuňte osu Z zcela nahoru. Přejděte do Ovládání -> Posunout osu -> Posunout Z a otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček posunete osu nahoru.
Použití chytré klávesové zkratky - Stiskněte a podržte po dobu jedné sekundy tlačítko LCD a poté jej uvolněte. Tím vyvoláte nabídku pohybu v ose Z. Otáčením knoflíku přesuňte osu.
Pokud to nelze provést prostřednictvím menu, vypněte tiskárnu, odpojte kabel napájení a posuňte ji nahoru současným otáčením obou závitových tyčí osy Z.
V tomto případě nezapomeňte po výměně xBuddy zkalibrovat osu Z: Ovládání -> Kalibrace & Testy -> Kalibrace zarovnání Z a počkejte, až tiskárna dokončí kalibraci.
Než začnete, ujistěte se, že je tiskárna vypnutá a napájecí kabel odpojený od tiskárny (napájecí jednotky)!
Otevření krabičky xBuddy
Otevření krabičky xBuddy
Otevření krabičky xBuddy
Otevření krabičky xBuddy
Z levé strany tiskárny uvolněte čtyři šrouby M3 na krytu krabičky xBuddy a odstraňte ji z tiskárny.
Povolte dva šroubky M3, které zajišťují díl xBuddybox-cover (tištěný díl) a odstraňte jej z tiskárny.

Uvolněte dva šrouby M3x10, které drží držák kabelu extruderu na horní straně krabičky xBuddy.

Svazek kabelů tak můžeme později přesunout, abychom měli uvnitř krabičky více místa.
Vedení kabeláže xBuddy
Vedení kabeláže xBuddy
Vedení kabeláže xBuddy
Vedení kabeláže xBuddy
Odřízněte všechny stahovací pásky upevňující kabely.
Buďte velmi opatrní! Vyvarujte se přeříznutí kabelů!!!

Vedení kabelů se liší u nové tiskárny MK4 z výroby, u tiskárny MK4 vytvořené upgradem dřívějšího modelu tiskárny a u tiskárny MK3.9 / MK3.5.

Některé verze tiskárny mohou například využívat kabelové adaptéry pro některé kabely motoru. Srovnání naleznete na dvou obrázcích.

Na každém kabelu motoru jsou žluté objímky, které označují, která osa je poháněna daným motorem.

Postup výměny desky xBuddy je však stejný pro všechny verze MK4/MK3.9/MK3.5.
Odstranění krytů a ESP Wi-Fi
Odstranění krytů a ESP Wi-Fi
Odstranění krytů a ESP Wi-Fi
Na zadní straně tiskárny uvolněte šroub M3x6, který drží kryt modulu ESP-Wi-Fi. Sejměte kryt.
Odstraňte ESP Wi-Fi modul.
S modulem manipulujte držením po stranách. Nedotýkejte se jednotlivých komponent na samotné desce plošných spojů, aby nedošlo k jejímu poškození. Používejte rukavice ESD, abyste zabránili poškození elektroniky.
Uvolněte dva šrouby M3x6, které drží kryt kabelu vyhřívané podložky.
Odstraňte kryt kabelu vyhřívané podložky.
Odstranění vyhřívané podložky & kabelů extruderu
Odstranění vyhřívané podložky & kabelů extruderu
Odstranění vyhřívané podložky & kabelů extruderu
Using the Phillips screwdriver, remove the two heatbed power terminal screws and disconnect the cables.
Odpojte kabel termistoru vyhřívané podložky. Všimněte si, že na konektoru je malá bezpečnostní západka, kterou je třeba zatlačit a zároveň konektor vytáhnout, abyste jej mohli odpojit.
Všimněte si, že na konektoru je malá bezpečnostní západka, kterou je třeba zatlačit a zároveň konektor vytáhnout, abyste jej mohli odpojit.
Odstraňte svazek kabelů vyhřívané podložky z krabičky xBuddy.
Odpojte hlavní kabel extruderu. Všimněte si, že na konektoru je bezpečnostní západka.
Odpojte kabel motoru osy X. Všimněte si, že na konektoru je bezpečnostní západka.
Zvedněte osu X a svazek kabelů extruderu nahoře a vyjměte je z krabičky xBuddy.
U tiskárny MK3.5 odstraňte také MK3.5 adaptér na pravé straně.
Odstranění všech dalších kabelů
Odstranění všech dalších kabelů
Odstranění všech dalších kabelů
Vyjměte konektory osy Y a dvou motorů osy Z. Všimněte si, že na konektorech jsou bezpečnostní západky.
Vyjměte konektor xLCD jeho jemným vytažením.
Vyjměte konektor power panic. Kabel může v závislosti na verzi tiskárny vypadat jinak.
Using the Philips screwdriver, remove the four power terminal screws.

Za pomocí 2,5mm inbusového klíče, odstraňte šroub M3x6 držící konektor PE kabelu a odstraňte jej.

Všimněte si, že nad konektorem je podložka. Podložku si uschovejte pro pozdější použití.
Vyjmutí desky xBuddy
Vyjmutí desky xBuddy
Vyjmutí desky xBuddy
Vyjmutí desky xBuddy
Odstraňte pět šroubů M3x6, které drží desku xBuddy.
Zvedněte desku xBuddy na pravé straně, abyste uvolnili lepivé termální podložky pod ní, které ji mohou držet na místě.
Posuňte desku xBuddy směrem k přední části tiskárny a odpojte konektory v zadní části krabičky. Poté desku xBuddy zcela vyjměte.
Pokud jsou na vnitřní straně krabičky xBuddy zbytky termální podložky, odstraňte je.
Nová deska Buddy: příprava dílů
Nová deska Buddy: příprava dílů
Nová deska Buddy: příprava dílů
Nová deska Buddy: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nová deska xBuddy (1x)
Vždy se při manipulaci dotýkejte pouze stran desky. Nedotýkejte se jednotlivých součástek na desce, aby nedošlo k jejich poškození.
Termální podložka 40 x 12 x 2,2 mm (1x)
Termální podložka 12 x 12 x 2,2 mm (2x)
Stahovací páska (4x)

X-holder (1x) volitelné

Nasazení termálních podložek
Nasazení termálních podložek
Nasazení termálních podložek
Nasazení termálních podložek
Odlepte bílou ochrannou vrstvu ze všech termálních podložek.
Vždy se při manipulaci dotýkejte pouze stran desky. Nedotýkejte se čipů, kondenzátorů a dalších částí elektroniky.
Připevněte podložky na zadní stranu desky xBuddy. Jsou zde vyznačeny správné velikosti a polohy.
Povrch, na kterém jsou podložky přilepeny, musí být očištěn od mastnoty. Tím se zajistí lepší přilnavost.
Z důvodu ochrany elektronických součástek desky důrazně doporučujeme umístit desku xBuddy na měkkou podložku. Můžete použít originální balení s bublinkovou fólií xBuddy.
Odlepte modrou ochrannou vrstvu ze všech termálních podložek.
Montáž nové krabičky xBuddy
Montáž nové krabičky xBuddy
Montáž nové krabičky xBuddy
Montáž nové krabičky xBuddy
Vložte novou desku xBuddy do krabičky. Nejprve zarovnejte konektory na zadní straně tak, aby zapadly do otvorů v krabičce.
Než desku připevníte, zarovnejte otvory v desce s otvory se závitem (sloupky) v krabičce xBuddy.
Připevněte desku xBuddy na místo pomocí pěti šroubů M3x6 na vyznačených místech. Šrouby zatím nedotahujte úplně. Prozatím stačí několik otáček.
Vypadá to trochu nezvykle, ale nechte otvor vpravo dole prázdný.
Plně dotáhněte všech pět šroubů. Buďte velmi opatrní, jinak můžete poškodit desku s elektronikou.
Připevnění stahovacích pásek
Připevnění stahovacích pásek
Připevnění stahovacích pásek
Připevnění stahovacích pásek
Podívejte se blíže na krabičku xBuddy. Na kovové skříňce jsou čtyři háčky, do kterých musíte nainstalovat stahovací pásky.
Postupujte velmi opatrně. Dávejte pozor, abyste nepoškodili komponenty na desce xBuddy.
X-holder můžete použít pro zavedení stahovací pásky. Umístěte X-holder za nejnižší háček jako na obrázku. Stahovací pásku prostrčte protruzí k dílu X-holder. Stahovací páska musí vyčnívat 3 až 5 cm ven.
Věnujte pozornost správné orientaci stahovací pásky. Zoubky na stahovací pásce musí být na viditelné straně.
Stejným postupem namontujte stahovací pásky do všech čtyř protruzí.
Instalace PE kabelu
Instalace PE kabelu
Připojte konektor PE kabelu k pravému spodnímu otvoru pro šroub v desce xBuddy. Kabel zajistěte podložkou M3w a šroubkem M3x6. Šroub pevně utáhněte.
Dbejte na správnou orientaci konektoru PE.
Veďte PE kabel tak, aby nezasahoval do otvoru se závitem pod deskou xBuddy. Při vedení kabelů dbejte na to, aby otvor nebyl zakrytý, aby bylo možné později nasadit kryt.
Instalace kabelů napájení
Instalace kabelů napájení
Připojte kabely zdroje napájení k desce xBuddy v tomto pořadí (začněte zleva s prvním párem kabelů zdroje)::
Červený napájecí kabel (kladný)
Černý napájecí kabel (záporný)
Červený napájecí kabel (kladný)
Černý napájecí kabel (záporný)
Zajistěte všechny konektory napájecích kabelů pomocí šroubů na svorkovnici. Šrouby pevně utáhněte.
Zkontrolujte správné umístění kabelů a porovnejte je s obrázkem. Tento krok je kritický! Nesprávné zapojení může způsobit poškození tiskárny!
V případě, že máte stříbrnou verzi zdroje, mohou se konektory mírně lišit, viz tento návod: Zabezpečení kabelů zdroje napájení
Instalace kabelů
Instalace kabelů
Instalace kabelů
Instalace kabelů
Připojte kabel power panic k bílému konektoru na spodní straně desky xBuddy.
Power panic kabel se může v závislosti na verzi tiskárny mírně lišit.
Veďte kabely motoru zespodu k hosrní části krabičky xBuddy.
Veďte kabel xLCD přes kabely motoru a připojte jej k označené odpovídající zástrčce na desce xBuddy.

Svazek kabelů upevněte na místě pomocí dvou stahovacích pásek ke spodní straně. Utáhněte je tak, aby kabely držely na místě. Opatrně odřízněte zbytky stahovacích pásek.

Stahovací pásky příliš neutahujte. Jinak poškodíte kabely.
Instalace kabelů motoru
Instalace kabelů motoru
Instalace kabelů motoru
V tomto kroku budeme připojovat kabely motoru. Všechny kabely motorů by měly mít žlutou objímku označující osu poháněnou daným motorem.
U některých verzí tiskárny jsou k dispozici kabelové adaptéry pro některé kabely motoru.
Zapojte motor osy Y do příslušného konektoru.
Připojte motory osy Z do dvou odpovídajících konektorů. Na orientaci levého a pravého konektoru motoru nezáleží.
Na poloze konektorů levého a pravého motoru nezáleží.
Instalace kabelového svazku extruderu
Instalace kabelového svazku extruderu
Instalace kabelového svazku extruderu
Instalace kabelového svazku extruderu

Vložte svazek kabelů od extruderu a motoru osy X zpět do krabičky xBuddy.

Znovu namontujte držák kabelů zpět na horní část krabičky xBuddy. Dbejte na to, aby žádný z kabelů nebyl přiskřípnutý.

Připojte kabel motoru osy X do příslušného konektoru v levém horním rohu.
Zapojte hlavní kabel Extruderu do příslušného konektoru.

Utáhněte dvě stahovací pásky tak, aby kabely držely na místě. Opatrně odřízněte zbytky stahovacích pásek.

Stahovací pásky příliš neutahujte. Jinak poškodíte kabely.
Pomocí dvou šroubů M3x10 připevněte držák Ext-cable-holder na horní část krabičky xBuddy. Ujistěte se, že pod nimi nejsou přiskřípnuté kabely.
Ujistěte se, že pod nimi nejsou přiskřípnuté kabely.
MK3.5: Připojení adaptéru
MK3.5: Připojení adaptéru
MK3.5: Připojení adaptéru
Tento krok platí pouze pro tiskárnu MK3.5.
Tiskárna MK3.5 používá adaptér připojený k hlavnímu konektoru extruderu na xBuddy.
Adaptér MK3.5 se také rozděluje na menší konektor, který je třeba zapojit do desky xBuddy hned pod hlavním konektorem.
Viz Návod na MK3.5 upgrade, kde si můžete ověřit, zda je vše správně zapojeno.
Installing the heatbed cable bundle
Installing the heatbed cable bundle
Installing the heatbed cable bundle
On the back of the printer, guide the heatbed cable bundle into the opening in the xBuddy box.
The heatbed cable bundle also consists of a nylon filament reinforcement. Guide the filament into the small opening just below where the cables go.
The nylon filament should hold the cable bundle pointing upwards.

Re-install the the two heatbed power cables into the terminals. Note that the positive (+ / red) cable goes into the terminal on the right.

Using the Phillips screwdriver, fully tighten the terminals.

Connect the heatbed thermistor cable.
Instalace svazku kabelů vyhřívané podložky
Instalace svazku kabelů vyhřívané podložky
Instalace svazku kabelů vyhřívané podložky
Znovu namontujte kryt kabelu vyhřívané podložky a připevněte jej ke krabičce xBuddy pomocí šroubů M3x6.
Znovu nainstalujte modul ESP Wi-Fi na své místo.
S modulem manipulujte držením po stranách. Nedotýkejte se jednotlivých komponent na samotné desce plošných spojů, aby nedošlo k jejímu poškození. Používejte rukavice ESD, abyste zabránili poškození elektroniky.
Znovu namontujte kryt Wi-Fi a připevněte jej ke krabičce xBuddy pomocí šroubu M3x6.
Zakrytí krabičky xBuddy
Zakrytí krabičky xBuddy
Zakrytí krabičky xBuddy
Znovu namontujte díl xBuddybox-cover (tištěný díl) a připevněte jej na místo pomocí dvou šroubů M3.
Znovu namontujte kryt krabičky xBuddy a připevněte ji na své místo pomocí čtyř šroubů M3x6.
Firmware update (část 1)
Firmware update (část 1)
Firmware update (část 1)
Všechny dodané desky xBuddy by měly mít nejnovější verzi firmwaru. Doporučujeme však zkontrolovat a případně zaktualizovat.
Navštivte stránku help.prusa3D.com
Přejděte na příslušnou stránku pro váš model tiskárny.
Uložte nejnovější firmware soubor (.bbf) na přiložený USB disk.
Firmware update (část 2)
Firmware update (část 2)
Firmware update (část 2)
Firmware update (část 2)
Vložte USB disk s nejnovější verzí firmwaru do tiskárny
Připojte napájecí kabel a zapojte tiskárnu do zásuvky.
Zapněte tiskárnu pomocí tlačítka na zadní straně.
Pokud se Vám objeví hláška "Je dostupná nová verze firmwaru", potrvďte ji výběrem NAHRÁT. Nová verze se automaticky nahraje.
Pokud se žádná taková zpráva nezobrazí, na tiskárně již máte nejnovější firmware. Přejděte k dalšímu kroku.
Průvodce - Selftest
Průvodce - Selftest
Po spuštění tiskárny se zobrazí výzva průvodce nastavením a samotestování funkcí. Zvolte Pokračovat pro spuštění.
Průvodce otestuje všechny důležité součásti tiskárny. Celý proces zabere pár minut. Některé části vyžadují přímou interakci uživatele. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jakmile se Průvodce Selftestem dokončí, můžete začít tiskárnu používat.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás