CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit sestavu hotendu (MK4/MK3.9)

Jak vyměnit sestavu hotendu (MK4/MK3.9)

Jak vyměnit sestavu hotendu (MK4/MK3.9)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 months ago
Jak vyměnit sestavu hotendu (MK4/MK3.9)
 Obtížnost
Velmi nízká
 Kroky
15
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA

Krok 1 Úvod

Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou sestavy Hotendu na vaší tiskárně Original Prusa MK4 nebo MK3.9.
Následující instrukce jsou kompatibilní se všemi průměry trysek Prusa.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.

Krok 2 Příprava tiskárny

Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Vyjměte z tiskárny filament.
Doporučujeme sundat držák cívky z tiskárny.
Posuňte osu Z do středové pozice, abyste měli snadný přístup k extruderu shora i zdola.

Krok 3 Ochrana vyhřívané podložky

Ochrana vyhřívané podložky
Ochrana vyhřívané podložky
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.
Zajistěte, aby součásti tiskárny - tisková hlava a vyhřívaná podložka byly zchlazeny na pokojovou teplotu.
Než budete pokračovat, doporučujeme nejprve ochránit vyhřívanou podložku!
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.

Krok 4 Přístup ke kabelům hotendu

Přístup ke kabelům hotendu
Přístup ke kabelům hotendu
Přístup ke kabelům hotendu
Posuňte díl Loveboard-cover (kryt) nahoru a vyjměte jej z extruderu. Na zadní straně dílu jsou dva výřezy, které můžete uchopit pro snadnější vyjmutí.
Otevřete díl fan-door (dvířka ventilátoru) dokořán.

Krok 5 Odpojení kabelů hotendu

Odpojení kabelů hotendu
Odpojení kabelů hotendu
Odpojení kabelů hotendu
Odpojení kabelů hotendu
Každý konektor je vybaven bezpečnostní západkou. Před odpojením je nutné západku stisknout. V opačném případě může dojít k poškození konektoru.
Odpojte kabel topení hotendu.
Odpojte kabel termistoru hotendu.
Vyjměte kabel ventilátoru chladiče, termistor hotendu a kabely topného bloku hotendu z kabelového kanálu a prozatím je nechte volné.

Krok 6 Odstranění hotendu

Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Podržte hotendu rukou.
Druhou rukou povolte dva stavěcí šrouby. Nemusíte je úplně odšroubovat, stačí pár otáček.
Vysuňte sestavu hotendu z chladiče.
Současně vytlačte kabely hotendu za chladičem ven z extruderu.

Krok 8 Vložení hotendu

Vložení hotendu
Vložení hotendu
Vložení hotendu
Najděte odpovídající otvor na spodní straně chladiče extruderu a vložte do něj hotend.
Souběžně zasuňte kabely hotendu za ventilátor chladiče až k elektronice.
Zasuňte sestavu hotendu až na doraz do chladiče. Mezi chladičem a mosaznou částí trysky by měla být přibližně 2mm mezera.
Orientujte sestavu hotendu tak, aby symbol HOT na topném bloku směřoval dopředu.
Zatlačte sestavu hotendu dovnitř a pevně utáhněte spodní stavěcí šroub a horní stavěcí šroub. Mezi šrouby a chladič nepřiskřípněte žádný kabel!

Krok 9 Připojení hotendu

Připojení hotendu
Připojení hotendu
Připojení hotendu
Zapojte termistor hotendu do levého horního konektoru na desce Loveboard.
Zapojte topení hotendu do černého slotu v horní části desky LoveBoard.

Krok 10 Vedení kabelů hotendu

Vedení kabelů hotendu
Vedení kabelů hotendu
Vedení kabelů hotendu
Najděte kabelový kanál za vroubkovanými šrouby. Nejprve veďte kabel termistoru hotendu kanálem. Poté vložte kabel ohřívače hotendu.
Veďte kabel ventilátoru hotendu tak, jak to vidíte na obrázku. Zasuňte jej do kanálu pro kabely.

Krok 11 Uspořádání kabelů

Uspořádání kabelů
Uspořádání kabelů
Uspořádání kabelů
Uspořádání kabelů
Zavřete díl fan-door (dvířka ventilátoru)
Uspořádejte všechny kabely podle obrázku. Všechny kabely musí být přitisknuty co nejblíže k tělu extruderu, aby v dalším kroku nepřekážely krytu.

Krok 12 Zakrytí desky LoveBoard

Zakrytí desky LoveBoard
Zakrytí desky LoveBoard
Zakrytí desky LoveBoard
Nasaďte kryt Loveboard-cover na extruder. Zatlačte jej směrem dolů.
Dávejte pozor, abyste neskřípli ŽÁDNÉ kabely!
Jakmile je kryt správně a úplně zasunut, ucítíte zacvaknutí zadní západky.

Krok 13 Nastavení průměru trysky

Nastavení průměru trysky
Nastavení průměru trysky
Nastavení průměru trysky
Tento krok je důležitý pouze v případě, že jste změnili průměr nebo typ trysky.
Navštivte menu Nastavení > Hardware
Vyberte průměr trysky, kterou používáte (např. 0,25 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8).
U modelu MK4 je 0,40 mm standardní velikost trysky.
Pokud ji využíváte, zapněte možnost silikonová ponožka.
Vyberte typ trysky, pokud jste přepnuli mezi normální tryskou a verzí s vysokým průtokem.

Krok 14 Závěrečná kontrola

Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Pokud chcete zkontrolovat, zda je vše správně připojeno, přejděte do Ovládání > Teplota > Teplota trysky a nastavte jakoukoli teplotu nad 200°C.
Vraťte se na úvodní obrazovku a zkontrolujte na spodním panelu, zda se teplota zvyšuje.

Krok 15 To je ono!

To je ono!
To je ono!
Skvělá práce! Právě jste úspěšně vyměnili sestavu hotendu na vaší tiskárně Original Prusa MK4.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás