CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky (MK4)

Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky (MK4)

Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky (MK4)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace a year ago
Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky (MK4)
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
17
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Úvod
Úvod
Tento návod vás provede instalací adaptéru trysky Nextruder V6 na tiskárně Original Prusa MK4.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Následující instrukce jsou kompatibilní se všemi průměry trysek V6.
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
Klíč 13-16
Univerzální klíč
Kus látky min. 15 x 15 cm pro ochranu vyhřívané podložky
Malý mosazný kartáček pro čištění trysky
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Vyjměte z tiskárny filament.
Doporučujeme sundat držák cívky z tiskárny.
Posuňte osu Z do středové pozice, abyste měli snadný přístup k extruderu shora i zdola.
Čištění hotendu
Čištění hotendu
Čištění hotendu
Čištění hotendu
UPOZORNĚNÍ: Hotend a vyhřívaná podložka jsou velmi HORKÉ. Nedotýkejte se těchto součástek!!!
Pro následující kroky je nutné mít topný blok a hotend očištěný od zbytků filamentu. V opačném případě může být obtížné uvolnit trysku.
Pokud máte na hotendu ochranu Prusa, odstraňte ji.
Na obrazovce tiskárny přejděte do Nastavení -> Teplota -> Teplota trysky a pomocí knoflíku nastavte 250°C.
Počkejte alespoň 5 minut. Zbytky filamentu je třeba mírně zahřát, aby se daly snáze odstranit.
Pomocí mosazného kartáčku pečlivě očistěte topný blok a hotend od zbytků filamentu. Vyvarujte se kontaktu kartáče s kabely hotendu, protože by mohlo dojít ke zkratu.
Ve chvíli, kdy jsou topný blok a hotend perfektně čisté, můžete tiskárnu nechat zchladnout. Na obrazovce přejděte do nabídky Předehřev -> Zchladit.
Vyčkejte, až horké díly zchladnou na okolní teplotu. To zabere přibližně 10 minut.
Ochrana vyhřívané podložky
Ochrana vyhřívané podložky
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.
Zajistěte, aby součásti tiskárny - tisková hlava a vyhřívaná podložka byly zchlazeny na pokojovou teplotu.
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Než budete pokračovat, doporučujeme nejprve zakrýt či jinak ochránit vyhřívanou podložku!
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost silná na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajistíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Přístup ke kabelům hotendu
Přístup ke kabelům hotendu
Přístup ke kabelům hotendu
Posuňte díl Loveboard-cover (kryt) nahoru a vyjměte jej z extruderu. Na zadní straně dílu jsou dva výřezy, které můžete uchopit pro snadnější vyjmutí.
Otevřete díl fan-door (dvířka ventilátoru) dokořán.
Odpojení kabelů hotendu
Odpojení kabelů hotendu
Odpojení kabelů hotendu
Odpojení kabelů hotendu
Každý konektor je vybaven bezpečnostní západkou. Před odpojením je nutné západku stisknout. V opačném případě může dojít k poškození konektoru.
Odpojte kabel topení hotendu.
Odpojte kabel termistoru hotendu.
Vyjměte kabel ventilátoru chladiče, termistor hotendu a kabely topného bloku hotendu z kabelového kanálu a prozatím je nechte volné.
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Podržte hotendu rukou.
Druhou rukou povolte dva stavěcí šrouby. Nemusíte je úplně odšroubovat, stačí pár otáček.
Vysuňte sestavu hotendu z chladiče.
Současně vytlačte kabely hotendu za chladičem ven z extruderu.
Odstranění trysky Prusa
Odstranění trysky Prusa
Odstranění trysky Prusa
Pomocí univerzálního klíče 13-16 uchopte topný blok.
Pomocí 7mm výřezu v Univerzálním klíči uchopte trysku a uvolněte ji.
Ručně uvolněte a vyjměte trysku Prusa s nástavcem ze sestavy hotendu.
Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky
Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky
Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky
Instalace Nextruder V6 adaptéru trysky
Ze strany s kabely přišroubujte adaptér trysky Nextruder V6 k topnému bloku.
Podržte topný blok v ruce a utáhněte adaptér trysky Nextruder V6 univerzálním klíčem.
Z druhé strany topného bloku našroubujte trysku V6. Nedotahujte ji úplně. Mezi tryskou a topným blokem ponechte mezeru 2 - 3 mm.
Mezi tryskou a topným blokem zůstává přibližně dvoumilimetrová mezera, což je správné.
Připojení hotendu
Připojení hotendu
Připojení hotendu
Připojení hotendu
Najděte otvor v chladiči zespodu extruderu a zasuňte do něj hrot hotendu.
Souběžně zasuňte kabel hotendu za ventilátor chladiče až k elektronice.
Zatím ještě nedotahujte vroubkované utahovací šrouby pro zajištění hotendu! Počkejte na instrukci.
Zapojte termistor hotendu do horního levého slotu na desce LoveBoard.
Zapojte topení hotendu do černého slotu v horní části desky LoveBoard.
Sestavu hotendu nechte viset na kabelech. Za hotend netahejte.
Utažení trysky
Utažení trysky
Utažení trysky
Utažení trysky
V následujících krocích budete muset trysku zahřát. Nedotýkejte se HORKÝCH částí na hotendu.
Odstraňte látku z vyhřívané podložky!
Připojte napájecí kabel k tiskárně a zapněte ji.
Nyní je třeba nastavit teplotu trysky na 250 °C. Na obrazovce tiskárny přejděte na Nastavení -> Teplota -> Teplota trysky a pomocí knoflíku nastavte 250 °C.
UPOZORNĚNÍ: Nyní jsou hotend a vyhřívaná podložka velmi HORKÉ. Nedotýkejte se těchto součástek!!!
Uchopte topný blok pomocí klíče o velikosti 13-16. Vyvarujte se tahání za hotend!
Trysku utáhněte univerzálním klíčem. Nepřetahujte ji, mohli byste poškodit závit. Použijte jen dostatečnou sílu. Předepsaný utahovací moment je 1,5 Nm.
POZNÁMKA: Při utahování se vyhněte ohýbání sestavy hotendu! Poté bude mezi tryskou a topným blokem vzdálenost přibližně 1 mm.
Utažení sestavy hotendu
Utažení sestavy hotendu
Utažení sestavy hotendu
Utažení sestavy hotendu
POZOR!!! Před provedením tohoto kroku VYČKEJTE, AŽ TISKÁRNA ZCHLADNE. Vyčkejte, dokud horké části nevychladnou na teplotu okolí. Trvá to přibližně 10 minut.
Zasuňte sestavu hotendu až na doraz do chladiče. Mezi chladičem a mosaznou částí trysky by měla být přibližně 2mm mezera.
Orientujte sestavu hotendu tak, aby symbol HOT na topném bloku směřoval dopředu.
Zatlačte sestavu hotendu dovnitř a pevně utáhněte spodní stavěcí šroub a horní stavěcí šroub. Mezi šrouby a chladič nepřiskřípněte žádný kabel!
Najděte kabelový kanál za vroubkovanými šrouby. Nejprve veďte kabel termistoru hotendu kanálem. Poté vložte kabel ohřívače hotendu.
Veďte kabel ventilátoru chladiče tak, jak vidíte na obrázku. Zasuňte jej do kanálu pro kabely.
Uspořádání kabelů
Uspořádání kabelů
Uspořádání kabelů
Uspořádání kabelů
Zavřete díl fan-door (dvířka ventilátoru)
Uspořádejte všechny kabely podle obrázku. Všechny kabely musí být přitisknuty co nejblíže k tělu extruderu, aby v dalším kroku nepřekážely krytu.
Zakrytí desky LoveBoard
Zakrytí desky LoveBoard
Zakrytí desky LoveBoard
Nasuňte Loveboard-cover (kryt) na extruder. Zatlačte ho směrem dolů.
Dávejte pozor, abyste neskřípli ŽÁDNÉ kabely!
Když je kryt správně a úplně zasunut, ucítíte mírné "cvaknutí" zadní západky.
Hotovo!
Hotovo!
Gratulujeme! Právě jste úspěšně vyměnili adaptér trysky NextruderV6 na vaší tiskárně Original Prusa MK4.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás