CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Vodič filamentu (MK4)

Vodič filamentu (MK4)

Vodič filamentu (MK4)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 9 months ago
Vodič filamentu (MK4)
 Obtížnost
Velmi nízká
 Kroky
8
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Úvod
Úvod
Úvod
Vodič Filamentu je volitelný doplněk pro vaší tiskárnu Original Prusa MK4. Při tisku vysokých objektů s plnou cívkou filamentu zabraňuje toto příslušenství zamotání filamentu, pokud spadne z cívky na stranu.
Kde získat vodič filamentu?
Tiskárny sestavené z výroby obsahují v balení vodič (označený E1) a spojovací materiál.
G-code předslicovaný pro PLA (označený jako R1) lze najít na přiloženém USB flash disku.
Editovatelný soubor 3MF naleznete na Printables nebo v balíčku ovladačů.
Všimněte si, že označení na tištěných dílech je buď Ex u vytištěných ve firmě, nebo Rx pro vlastní tisk. Geometrie je stejná.
Sestavení držáku cívky
Sestavení držáku cívky
Sestavení držáku cívky
Sestavení držáku cívky
Všechny tři díly položte před sebe. Všimněte si, že obě "ramena" jsou stejná. Ujistěte se, že otvor ve tvaru písmene C, který se zacvakne do rámu tiskárny, směřuje k vám.
Vezměte "rameno" na pravé straně, vložte jej opatrně do hlavního dílu a pozvolna otočte po směru hodinových ručiček (směrem od sebe). K zamknutí dílu stačí přibližně polovina otáčky.
Take the other "arm" on the left side, insert it gently into the main part and rotate it anti-clockwise until it locks in place.
Příprava dílů pro vodič filamentu
Příprava dílů pro vodič filamentu
Příprava dílů pro vodič filamentu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Vodič filamentu (1x)
PTFE trubička pro vodič filamentu (2x)
Matka M3n (3x)
Šroub M3x10 (2x)
Šroub M3x18 (1x)
Sestavený držák cívky (1x) pro upevnění vodiče filamentu
Sestava vodiče filamentu (část 1.)
Sestava vodiče filamentu (část 1.)
Sestava vodiče filamentu (část 1.)
Sestava vodiče filamentu (část 1.)
Do označených otvorů vložte dvě matky M3n.
Delší šroub M3x18 použijte jako rukojeť pro nasazení matky.
Do označených otvorů vložte dvě PTFE trubičky.
Upevněte trubičky na místo dvěma šrouby M3x10 z druhé strany.
Vložte třetí matku M3n do otvoru na straně.
Sestava vodiče filamentu (část 2.)
Sestava vodiče filamentu (část 2.)
Sestava vodiče filamentu (část 2.)
Sestava vodiče filamentu (část 2.)
Připevněte držák cívky na střed rámu tiskárny.
Ujistěte se, že je držák cívky nakloněn směrem k zadní části tiskárny.

Nasaďte vodič filamentu na držák filamentu.

Měl by se zacvaknout mezi vrchní dvě drážky, viz obrázek. Ujistěte se, že míří směrem nahoru.

Zajistěte vodič na místě pomocí šroubku M3x18.
Zavádění filamentu
Zavádění filamentu
Zavádění filamentu
Na jednu z bočních částí držáku cívky připevněte cívku svého oblíbeného Prusamentu.
Chcete-li zavést filament, vezměte jeho konec a protáhněte jej PTFE trubičkou ve vodítku. Poté jej zaveďte do extrudéru tiskárny.
Nepoužívaný filament
Nepoužívaný filament
Nepoužívaný filament
Aby se předešlo zamotání filamentu, je třeba při jeho nepoužívání vložit konec filamentu do malého otvoru na držáku cívky.
To se hodí, pokud máte na držáku dvě cívky.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás