CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit desku Loveboard (MK4)

Jak vyměnit desku Loveboard (MK4)

Jak vyměnit desku Loveboard (MK4)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 9 months ago
Jak vyměnit desku Loveboard (MK4)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
15
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Úvod
Úvod
Úvod
V této příručce se budeme zabývat výměnou desky Loveboard na tiskárně MK4.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Než začnete, ujistěte se, že je extruder na tiskárně uprostřed os X i Z.
Vypněte tiskárnu a odpojte ji od napájení.
Odstranění krytů
Odstranění krytů
Odstranění krytů
Odstraňte horní kryt Loveboard (Loveboard-cover) z extruderu jeho vytažením nahoru.
Povolte šroub M3x10 na pravé straně extruderu.
Z extruderu odstraňte díl Loveboard-cover-right.
Odpojení kabelů
Odpojení kabelů
Odpojení kabelů
Odpojení kabelů
Odpojte kabel motoru extruderu, kabel senzoru Loadcell a kabel senzoru filamentu. Všimněte si, že na každém z konektorů jsou bezpečnostní západky, které je třeba zatlačit, abyste mohli konektor odpojit.
Všimněte si, že na každém z konektorů jsou bezpečnostní západky, které je třeba zatlačit, aby bylo možné konektor vyjmout.
Odpojte kabel topení hotendu a kabel termistoru hotendu.
Odpojte termistor chladiče, ventilátor chladiče a kabely tiskového ventilátoru.
Odstranění zadního krytu
Odstranění zadního krytu
Odstranění zadního krytu
Odstranění zadního krytu
Odřízněte dvě stahovací pásky, které drží kryt kabelu extruderu.
Sejměte horní část krytu kabelu extruderu.
Uvolněte tři šrouby, které drží zadní kryt. Šrouby můžete ponechat uvnitř tištěné části. Odstraňte zadní kryt.
Všimněte si, že po sejmutí zadního krytu není extruder přidržován na horní hladké tyči a může se posunout dopředu. Při práci jej přidržujte rukou.
Odstraňte šroub M3x6, který drží desku Loveboard.
Odstranění desky Loveboard
Odstranění desky Loveboard
Odstranění desky Loveboard
Odstranění desky Loveboard
Nakloňte desku Loveboard dozadu a odpojte konektor hlavního kabelu extruderu od desky Loveboard.
Odstraňte desku Loveboard.
Nezapomeňte odložit starou desku Loveboard stranou, aby nedošlo k záměně s novou.
Loveboard: příprava dílů
Loveboard: příprava dílů
Loveboard: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
náhradní deska Loveboard (1x)
Stahovací páska (2x)
Instalace desky Loveboard
Instalace desky Loveboard
Instalace desky Loveboard
Instalace desky Loveboard
Připojte hlavní kabel extruderu k desce Loveboard.
Připevněte desku Loveboard k X-carriage pomocí šroubu M3x6 ve vyznačené pozici.
Ujistěte se, že hlavní kabel extrudéru je dobře uspořádán v otvoru pod horní hladkou tyčí - aby později, po opětovném nasazení krytu, nedošlo k jeho přiskřípnutí.
Instalace zadního krytu
Instalace zadního krytu
Instalace zadního krytu
Znovu namontujte na extruder zadní kryt.
Ujistěte se, že žádný z jednotlivých vodičů hlavního kabelu extruderu není skřípnutý.
Zkontrolujte, zda je gumová podložka na správném místě, za horním lineárním ložiskem, jak je vidět na obrázku.
Kryt upevněte na místo pomocí jednoho šroubu M3x10 na horní straně.
Utáhněte dva šrouby M3x18 na spodní straně zadního krytu.
Instalace krytu kabelu extruderu
Instalace krytu kabelu extruderu
Instalace krytu kabelu extruderu
Nasaďte zpět horní kryt kabelu. Ujistěte se, že je kabel dole dobře uspořádaný a nevyčnívá po stranách.
Kryt upevněte na místo pomocí dvou stahovacích pásek. Ujistěte se, že jsou jejich konce umístěny ve vyhrazených kapsách na boku držáku kabelu (díl cable-holder), jak je vidět na obrázku.
Utáhněte stahovací pásky a zatlačte kryt směrem ke kabelu, aby se sestava stlačila.
Pomocí čelisťových kleští odřízněte přebytečnou část stahovacích pásek.
Připojení desky Loveboard (1. část)
Připojení desky Loveboard (1. část)
Připojení desky Loveboard (1. část)
Nyní musíme zapojit všechny kabely do příslušných konektorů na desce Loveboard.
Některé kabely mají stejný konektor. Postupujte opatrně a zapojte všechny kabely do správného konektoru!
Všimněte si, že všechny kabely z Nextruderu na levé straně tiskové hlavy musí být vedeny vyhrazeným kanálem v X-carriage. Pokud nebudou kabely v kanálu dobře uspořádány, budete mít později problémy se zavíráním dvířek tiskového ventilátoru.
Připojení termistoru chladiče
Připojení termistoru chladiče
Připojení termistoru chladiče
Připojte termistor chladiče do označeného konektoru na desce Loveboard.
Ujistěte se, že z chladiče vychází správný kabel, nikoli kabel vycházející z topení trysky!
Připojení ventilátorů
Připojení ventilátorů
Připojení ventilátorů
Připojte kabel ventilátoru chladiče do vyhrazeného konektoru v levé dolní části desky Loveboard.
Připojte kabel tiskového ventilátoru k příslušnému konektoru na desce Loveboard.
Tiskový ventilátor je ventilátor na výklopných dvířkách vlevo od extruderu.
Připojení topení a termistoru
Připojení topení a termistoru
Připojení topení a termistoru
Připojte kabel termistoru hotendu / trysky do příslušného konektoru.
Připojte ohřívač hotendu do příslušného konektoru na horní straně desky Loveboard.
Připojení zbývajících kabelů
Připojení zbývajících kabelů
Nakonec připojte zbývající tři kabely k desce Loveboard.
Kabel motoru extruderu nahoře.
Kabel Loadcell zasuňte do pravého horního konektoru.
Hallův senzor filamentu do pravého spodního konektoru.
Opětovné připevnění krytů
Opětovné připevnění krytů
Opětovné připevnění krytů
Znovu nasaďte kryt Loveboard-right na extruder. Ujistěte se, že zakrývá všechny kabely pod sebou.
Připevněte jej na místo pomocí šroubu M3x10.
Znovu nasaďte horní kryt desky Loveboard. Ujistěte se, že pod ním nejsou přiskřípnuté žádné kabely.
Zavřete dvířka tiskového ventilátoru.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás