CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit trysku Prusa (MK4/MK3.9)

Jak vyměnit trysku Prusa (MK4/MK3.9)

Jak vyměnit trysku Prusa (MK4/MK3.9)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
Jak vyměnit trysku Prusa (MK4/MK3.9)
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
20
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou trysky Prusa na tiskárně Original Prusa MK4 a MK3.9.
Následující instrukce jsou kompatibilní se všemi průměry trysek Prusa.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Nozzle Replacement Tool (Nástroj pro výměnu trysky)
Nozzle Replacement Tool (Nástroj pro výměnu trysky)
Doporučení: Existuje alternativní metoda výměny trysky, která vyžaduje použití vytištěného nástroje pro výměnu trysky. Tento postup je rychlejší a jednodušší, protože umožňuje vyměnit trysku přímo na tiskárně.
Tato metoda vyžaduje vytištění díu Nozzle Replacement Tool (Nástroj pro výměnu trysky). Pokud nemáte možnost díl vytisknout, postupujte podle instrukcí v následujících krocích.
Díl Nozzle Replacement Tool (Nástroj pro výměnu trysky) je dostupný ke stažení na Printables.com.
Po vytištění dílu postupujte podle stručného návodu nebo instruktážního videa na téže stránce Printables.
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
Klíč 13-16
Univerzální klíč
Kus látky min. 15 x 15 cm pro ochranu vyhřívané podložky
Malý mosazný kartáček pro čištění trysky
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Vytáhněte filament z tiskárny.
Doporučujeme sundat držák cívky z tiskárny.
Posuňte osu Z do středové pozice, abyste měli snadný přístup k extruderu shora i zdola.
Čištění hotendu
Čištění hotendu
Čištění hotendu
Čištění hotendu
UPOZORNĚNÍ: Hotend a vyhřívaná podložka jsou velmi HORKÉ. Nedotýkejte se těchto součástek!!!
Pro následující kroky je nutné mít topný blok a hotend očištěný od zbytků filamentu. V opačném případě může být obtížné uvolnit trysku.
Pokud máte na hotendu ochranu Prusa, odstraňte ji.
Na obrazovce tiskárny přejděte do Nastavení -> Teplota -> Teplota trysky a pomocí knoflíku nastavte 250°C.
Počkejte alespoň 5 minut. Zbytky filamentu je třeba mírně zahřát, aby se daly snáze odstranit.
Pomocí mosazného kartáčku pečlivě očistěte topný blok a hotend od zbytků filamentu. Vyvarujte se kontaktu kartáče s kabely hotendu, protože by mohlo dojít ke zkratu.
Ve chvíli, kdy jsou topný blok a hotend perfektně čisté, můžete tiskárnu nechat zchladnout. Na obrazovce přejděte do nabídky Předehřev -> Zchladit.
Vyčkejte, až horké díly zchladnou na okolní teplotu. To zabere přibližně 10 minut.
Ochrana vyhřívané podložky
Ochrana vyhřívané podložky
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.
Zajistěte aby součásti tiskárny - tisková hlava a vyhřívaná podložka byly zchlazeny na pokojovou teplotu.
Než budete pokračovat, doporučujeme nejprve ochránit vyhřívanou podložku!
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Přístup ke kabelům hotendu
Přístup ke kabelům hotendu
Přístup ke kabelům hotendu
Posuňte díl Loveboard-cover (kryt) nahoru a vyjměte jej z extruderu. Na zadní straně dílu jsou dva výřezy, které můžete uchopit pro snadnější vyjmutí.
Otevřete díl fan-door (dvířka ventilátoru) dokořán.
Odpojení kabelů hotendu
Odpojení kabelů hotendu
Odpojení kabelů hotendu
Odpojení kabelů hotendu
Každý konektor je vybaven bezpečnostní západkou. Před odpojením je nutné západku stisknout. V opačném případě může dojít k poškození konektoru.
Odpojte kabel topení hotendu.
Odpojte kabel termistoru hotendu.
Vyjměte kabel ventilátoru chladiče, termistor hotendu a kabely topného bloku hotendu z kabelového kanálu a prozatím je nechte volné.
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Podržte hotend rukou.
Druhou rukou povolte dva stavěcí šrouby. Nemusíte je úplně odšroubovat, stačí pár otáček.
Vysuňte sestavu hotendu z chladiče.
Současně vytlačte kabely hotendu za chladičem ven z extruderu.
Odstranění trysky Prusa
Odstranění trysky Prusa
Odstranění trysky Prusa
Pomocí 13mm výřezu v univerzálním klíči X uchopte topný blok.
Pomocí 7mm výřezu v univerzálním klíči Y uchopte trysku a uvolněte ji.
Ručně uvolněte a vyjměte trysku s nástavcem ze sestavy hotendu.
Instalace trysky Prusa
Instalace trysky Prusa
Instalace trysky Prusa
Našroubujte novou trysku až na doraz do topného bloku, dokud se tryska nedotkne povrchu topného bloku.
Uchopte topný blok pomocí klíče o velikosti 13-16.
Pomocí 7mm výřezu v univerzálním klíči utáhněte trysku proti topnému bloku. Nepoužívejte žádnou větší sílu!
Specifikovaná hodnota krouticího momentu je 1,5 Nm. Doporučuje se používat momentový klíč.
Vložení hotendu
Vložení hotendu
Vložení hotendu
Najděte otvor v chladiči zespodu extruderu a zasuňte do něj hotend.
Souběžně zasuňte kabel hotendu za ventilátor chladiče až k elektronice.
Zasuňte sestavu hotendu až na doraz do chladiče. Mezi chladičem a mosaznou částí trysky by měla být přibližně 2mm mezera.
Orientujte sestavu hotendu tak, aby symbol HOT na topném bloku směřoval dopředu.
Zatlačte sestavu hotendu dovnitř a pevně utáhněte spodní stavěcí šroub a horní stavěcí šroub. Mezi šrouby a chladič nepřiskřípněte žádný kabel!
Připojení hotendu
Připojení hotendu
Připojení hotendu
Zapojte termistor hotendu do horního levého slotu na desce LoveBoard.
Zapojte topení hotendu do černého slotu v horní části desky LoveBoard.
Vedení kabelů hotendu
Vedení kabelů hotendu
Vedení kabelů hotendu
Najděte kabelový kanál za vroubkovanými šrouby. Nejprve veďte kabel termistoru hotendu kanálem. Poté vložte kabel ohřívače hotendu.
Veďte kabel ventilátoru hotendu tak, jak to vidíte na obrázku. Zasuňte jej do kanálu pro kabely.
Uspořádání kabelů
Uspořádání kabelů
Uspořádání kabelů
Uspořádání kabelů
Zavřete díl fan-door (dvířka ventilátoru)
Uspořádejte všechny kabely podle obrázku. Všechny kabely musí být přitisknuty co nejblíže k tělu extruderu, aby v dalším kroku nepřekážely krytu.
Zakrytí desky LoveBoard
Zakrytí desky LoveBoard
Zakrytí desky LoveBoard
Nasuňte Loveboard-cover (kryt) na extruder. Zatlačte ho směrem dolů.
Dávejte pozor, abyste neskřípli ŽÁDNÉ kabely!
Když je kryt správně a úplně zasunut, ucítíte mírné "cvaknutí" zadní západky.
Nastavení průměru trysky
Nastavení průměru trysky
Nastavení průměru trysky
Tento krok je důležitý pouze v případě, že jste změnili průměr nebo typ trysky.
Navštivte menu Nastavení > Hardware
Vyberte průměr trysky, kterou používáte (např. 0,25 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8).
U modelu MK4 je 0,40 mm standardní velikost trysky.
Pokud ji využíváte, zapněte možnost silikonová ponožka.
Vyberte typ trysky, pokud jste přepnuli mezi normální tryskou a verzí s vysokým průtokem.
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Pokud chcete zkontrolovat, zda je vše správně připojeno, přejděte do Ovládání > Teplota > Teplota trysky a nastavte jakoukoli teplotu nad 200°C.
Vraťte se na úvodní obrazovku a zkontrolujte na spodním panelu, zda se teplota zvyšuje.
To je ono!
To je ono!
Skvělá práce! Právě jste úspěšně vyměnili trysku Prusa na vaší tiskárně Original Prusa MK4.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás