CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit tiskový ventilátor (MK4/MK3.9)

Jak vyměnit tiskový ventilátor (MK4/MK3.9)

Jak vyměnit tiskový ventilátor (MK4/MK3.9)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
Jak vyměnit tiskový ventilátor (MK4/MK3.9)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
10
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Úvod
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou Tiskového ventilátoru na vaší tiskárně Original Prusa MK4 nebo MK3.9.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Příprava
Příprava
Příprava
Než začnete, ujistěte se, že je extruder na tiskárně uprostřed os X i Z.
Vypněte tiskárnu a odpojte ji od napájení.
Odstranění krytky Loveboard
Odstranění krytky Loveboard
Odstranění krytky Loveboard
Nadzvednutím odstraňte krytku Loveboard na extruderu.
Odpojte tiskový ventilátor od desky Loveboard
Všimněte si, že na konektoru je malá bezpečnostní západka, kterou je třeba zatlačit a zároveň konektor vytáhnout, abyste jej mohli odpojit.
Odstranění ventilátoru
Odstranění ventilátoru
Odstranění ventilátoru
Pomocí 2,5mm inbusového klíče odstraňte dva šrouby M3x6, které drží tiskový ventilátor.
Odstraňte tiskový ventilátor.
Vedení kabeláže tiskového ventilátoru
Vedení kabeláže tiskového ventilátoru
Vedení kabeláže tiskového ventilátoru
Vezměte náhradní tiskový ventilátor a veďte jeho kabel otvorem v držáku tiskového ventilátoru.
Kabel zasuňte do určeného kanálku v držáku tiskového ventilátoru. Kabel z kanálku nesmí vyčnívat, jinak nebude možné později ventilátor zasunout.
Instalace tiskového ventilátoru
Instalace tiskového ventilátoru
Instalace tiskového ventilátoru
Instalace tiskového ventilátoru

Zakryjte kabel tiskovým ventilátorem, jak je vidět na obrázku.

Nejprve vložte spodní část ventilátoru do dílu fan-shroud (tištěný díl pod ventilátorem). Poté ventilátor zatlačte směrem k držáku tiskového ventilátoru, který je za ním.

Neskřípněte kabel!
Ujistěte se, že mezi tiskovým ventilátorem a držákem tiskového ventilátoru za ním není žádná mezera - to znamená, že kabel řádně zapadá do určeného kanálku.
Zkontrolujte, zda je ventilátor správně zasunut do dílu Fan-shroud.
Dokončení instalace ventilátoru
Dokončení instalace ventilátoru
Dokončení instalace ventilátoru
Dokončení instalace ventilátoru
Připevněte ventilátor na své místo pomocí dvou šroubů M3x6.
Připojte kabel ventilátoru k příslušnému konektoru na desce Loveboard.
Zakryjte zeshora extruder krytem Loveboard. Dbejte na to, aby žádný z kabelů nebyl přiskřípnutý.
Hotovo
Hotovo
Hotovo
Výměna ventilátoru je dokončena. Zkontrolujte, zda je extruder sestaven tak, jak je vidět na obrázku.
Pokud chcete vyzkoušet funkci ventilátoru, navštivte nabídku Ovládání > Kalibrace & Testy > Test ventilátoru.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás