CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Kontrola/vyrovnání podávacích koleček (MK3S/MK2.5S)

Relevantní pro:
Poslední aktualizace 9 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEJAESITFR

Podávací kolečka mají velkou sílu. Mohou vypadat dobře utažená, ale pokud tomu tak opravdu není, a zejména pokud nejsou utažena na ploché straně hřídele motoru, mohou se povolit a přestat se točit. Nejprve možná budou fungovat přerušovaně a způsobovat podextruzi, ale postupně se budou dál povolovat a/nebo se vychýlí ze správné dráhy filamentu.

Typický problém (falešné ucpání)

Nejprve se to může jevit jako ucpání, ale přitom vidíte, že osa motoru se stále plně otáčí a navíc neslyšíte žádné cvakání, které je běžné při ucpání hotendu. Filament se vůbec nepohybuje a když ho vytáhnete, nevypadá, že by byl kolečkem odřený. Proto „falešné“ nebo „stínové“ ucpání.

Nakreslete si na osu kolečka čárku - snáz tak uvidíte, jestli se otáčí, nebo ne.

Přístup k podávacím kolečkům

Začněte tím, že si připravíte 1,5mm a 2,5mm inbus. S pomocí 2,5mm inbusu zcela uvolněte šrouby idleru s pružinkou a otevřete dvířka idleru (idler-door). U tiskáren typu Original Prusa MK3S & MK3S+ je jeden (obrázek vlevo) a u Original Prusa MK3 jsou dva (obrázek vpravo). Extruder MMU2S má jeden šroub, ale také další přidané součástky.

Original Prusa MK3S & MK3S+Original Prusa MK3 (bez S/+ upgradu)
 U Original Prusa MMU2S musíte odstranit celá dvířka idleru (idler-door) (modré šipky), a to tak, že odšroubujete šroub, který slouží jako jejich pant (červená šipka).
U tiskárny Original Prusa MK3S odšroubujte jeden šroub na vrchu extruderu, abyste odstranili kryt senzoru filamentu a mohli úplně otevřít dvířka idleru.

Otočení hřídelí motoru

Teď máte přístup k podávacím kolečkům. S otevřenými dvířky idleru zkontrolujeme, zda jsou podávací kolečka správně přitažena k ploché straně hřídele motoru a zda není podávací kolečko špatně zarovnané ve směru pohybu filamentu. Nedoporučujeme pohybovat hřídelí motoru ručně. Nejlepší je spustit rotaci z nabídky LCD-menu:

  • Předehřejte trysku přes LCD-menu -> Nastavení -> Teplota -> Tryska -> 180 °C. Firmware vám nedovolí ručně posunout motor extruderu, dokud se nezahřeje na alespoň 175 °C.
Tryska je teď horká! Buďte opatrní, ať se o ni nespálíte.
  • V LCD-menu jděte do Nastavení -> Posunout osu -> Extruder. S pomocí otočného tlačítka na LCD panelu teď můžete otáčet motorem extruderu. 

Zajistěte, aby byla plochá strana hřídele motoru viditelná (červené čáry), zarovnaná s černým stavěcím šroubem na podávacím kolečku (fialová šipka), a že drážky podávacího kolečka jsou zarovnané s filamentem (zelená čárka).

Stavěcí šroub může být zaseknutý kvůli rzi nebo prostředku Loctite. Pokud použijete příliš síly, riskujete stržení hlavičky šroubu. Předtím, než zkusíte opravdu zabrat, konzultujte to raději s naší technickou podporou.

Pro kontrolu zarovnání můžete použít kus filamentu, který vložíte zvrchu (modrá šipka). K tomu, abyste pak podávací kolečko dostali do správné pozice, použijte 1,5mm inbus nebo svůj nehet. Pak dotáhněte stavěcí šroub.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

0
Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás