CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

2C. Demontáž extruderu u MK3/MK2.5

2C. Demontáž extruderu u MK3/MK2.5

2C. Demontáž extruderu u MK3/MK2.5
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
2C. Demontáž extruderu u MK3/MK2.5
 Obtížnost
Střední
 Kroky
16
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Než začnete, ujistěte se, že:
filament je vysunut z hotendu
tiskárna je správně zchlazená
tiskárna je odpojena
odstranili jste ocelový tiskový plát
Tato kapitola je určena pouze pro majitele tiskáren MK3/MK2.5. Pokud máte novější verzi tiskárny MK3S/MK2.5S, prosím přejděte na: 2B. Rozebrání extruderu MK3S/MK2.5S
Tiskárny MK3 a MK2.5 měli několik iterací, vaše tedy nemusí vypadat přesně jako ta na obrázku. Některé části návodu tedy nemusí být pro vaši tiskárnu použitelné, ty můžete přeskočit.
Uvolnění kabelového svazku
Uvolnění kabelového svazku
Uvolnění kabelového svazku
Uvolnění kabelového svazku
S pomocí inbusového klíče povolte šroub M3x40 a otevřete dvířka.
Povolte dva šrouby M3x10 a vyndejte extruder-cable-clip. Na starších tiskárnách přestříhněte stahovací pásku.
Pokud jsou v Einsy-case (krytu desky Einsy) stahovací pásky, opatrně je odstraňte.
Odstraňte stahovací pásky z dílu cable-holder (držák kabelů).
Sundejte textilní rukáv po celé délce až k Einsy-case.
Odpojení kabelů extruderu
Odpojení kabelů extruderu
Otevřete Einsy-case a následujte všechny kabely extruderu. Odpojujte je jeden po druhém.
UPOZORNĚNÍ: Některé kabely mají bezpečnostní západku, netahejte za ně!
Ostatní kabely nechte zapojené.
MK2.5 vyžaduje podobnou demontáž, sledujte všechny kabely ze svazku extruderu a odpojte je.
Odstranění kabelu senzoru filamentu
Odstranění kabelu senzoru filamentu
Odstranění kabelu senzoru filamentu
Odstranění kabelu senzoru filamentu
Povolte všech pět šroubů a odmontujte díl X-carriage-back. Buďte opatrní na vodiče. Odmontujte tištěný díl cable-holder a uschovejte jej pro znovusestavení.
Odpojte konektor a vyndejte kabel senzoru filamentu. Tento kabel už není potřeba a bude nahrazen novým.
Opatrně oddělte kabely a nastrkejte je ke stranám.
Uvolnění napětí řemenu osy X
Uvolnění napětí řemenu osy X
V závislosti na verzi vaší tiskárny můžete mít nahoře napínák. Uvolněte šroub (dokud jej nebudete moci ručně odstranit), ale držte jej v dílu X-end.
Povolte dva šrouby M3 na X-endu.
Natočte motor dle šipky, tedy směrem k rámu.
Nová verze X-endu umožňuje jednodušší úpravu napětí v řemenech, nicméně můžete pokračovat bez zní. Soubory k tištěním dílům najdete zde:prusa3d.com/prusa-i3-printable-parts/
Odstranění extruderu
Odstranění extruderu
Odstranění extruderu
Odstranění extruderu
Povolte a vyndejte oba šrouby M3.
Před povolením a vyjmutím posledního šroubu extruder podržte, jinak spadne dolů.
Opatrně položte extruder na vyhřívanou podložku a osou X prostrčte kabely.
Vraťte se k X-carriage:
Odstraňte černý nylon a nechte si ho na později.
Vyndejte řemen a nechte si ho po ruce na později.
Odstřihněte stahovací pásky a pojezd úplně vyndejte. Pro MK3S/MK2.5S budete potřebovat jiný.
Odstranění ventilátorů a motoru
Odstranění ventilátorů a motoru
Odstranění ventilátorů a motoru
Odstranění ventilátorů a motoru
Předtím, než odstraníte tiskový ventilátor, nezapomeňte nejprve vyndat nozzle-fan (fan-shroud).
Povolte všechny šrouby na obou ventilátorech a opatrně je vyndejte.
Povolte oba šrouby, které drží přítlačnou kladku.
Odstraňte podpěru ventilátoru
UPOZORNĚNÍ: povolte a vyjměte všechny tři šrouby, ale pamatujte, že MOTOR VYPADNE!
Po odstranění motoru najdete dvě průhledné podložky. Není třeba si je nechávat.
Odstranění P.I.N.D.A. sondy
Odstranění P.I.N.D.A. sondy
Povolte a vyndejte šroub M3x10.
Vyjměte senzor zatlačením nahoru. Pokud je to nutné, pomozte si rozevřením plastového dílu, který senzor drží.
Na tenhle vodič opatrně! Nevytahujte senzor ven taháním za kabel.
Nechte si sondu na pozdější znovusestavení.
Vyjmutí hotendu
Vyjmutí hotendu
Vyjmutí hotendu
Vyjmutí hotendu
Povolte oba šrouby M3 a odstraňte díl extruder-cover (kryt extruderu), abyste se mohli dostat k hotendu.
UPOZORNĚNÍ: Vyjmutí hotendu z extruderu vyžaduje „speciální“ techniku, díky které se hotend docela snadno vysune. Nepoužívejte nadměrnou sílu, jinak dojde k nevratnému poškození některých dílů!!!
Hotend se vyndavá současným nakloněním a tažením. Podívejte se na první obrázek ukazující NESPRÁVNÉ naklonění. Tento hotend je nakloněný příliš dopředu a mezi hotendem a tělem extruderu není žádná mezera. Hotend je částečně uvnitř a nebudete jej moct vyndat.
Druhý obrázek ukazuje SPRÁVNÝ sklon. Hotend je nakloněný, ale mezi hotendem a tělem extruderu je mezera. Tak jej budete moct vyndat.
Vyjmutí PTFE trubičky
Vyjmutí PTFE trubičky
TENTO KROK JE POVINNÝ! Tiskárny MK3S/MK2.5S používají kratší PTFE trubičky než MK3/MK2.5, takže je teď vyměníme!
Zatlačte černou plastovou objímku dolů (směrem k hotendu) a podržte ji.
Z hotendu odstraňte starou PTFE trubičku.
Uvolněte objímku.
Pro instrukce jak najít a vyměnit novou, referujte k následujícímu kroku.
Vložení nové PTFE trubičky
Vložení nové PTFE trubičky
Vložení nové PTFE trubičky
Vložení nové PTFE trubičky
Otevřete upgrade balíček a najděte pytlík s PTFE trubičkami.
Zkontrolujte novou PTFE trubičku. Ujistěte se, že jsou oba konce čisté.
Teď přišel čas vložit novou PTFE trubičku. Všimněte si, že má dva různé konce:
Jeden konec trubičky má "zaoblený" vnější okraj. Tento konec musí být uvnitř hotendu.
Podívejte se na druhý konec trubičky, kde je vyvrtané zahloubení směrem dovnitř. Toto je strana, do které vstupuje filament. Tato část musí být zvenku hotendu
Zatlačte černou objímku úplně dolů (na doraz). Zasuňte trubičku až dolů a držte ji!
Druhou rukou vytáhněte objímku a teprve poté uvolněte trubičku!!! TOTO JE DŮLEŽITÉ pro to, aby hotend fungoval správně. Trubička se nesmí pohybovat dovnitř ani ven!
Odstranění podávacího kolečka Bondtech
Odstranění podávacího kolečka Bondtech
EXTRA UPOZORNĚNÍ!!! Při tomto kroku buďte velmi opatrní!!! Pojistný šroub snadno strhnete a nenávratně poškodíte.
Nejprve se ujistěte, že Bondtech není na hřídeli přilepený. To platí v případě předem sestavené tiskárny. Pokud je tam lepidlo, nejprve hřídel zahřejte (teplovzdušnou pistolí, zapalovačem). Buďte opatrní, můžete se popálit.
Za druhé opatrně povolte zajišťovací šroub. Pokud je odpor příliš velký, použijte mazivo (např. WD-40) a chvíli počkejte.
Z hřídele sundejte podávací kolečko Bondtech a schovejte si ho na později.
Odstranění senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Odstranění senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Odstranění senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Tento krok je nepovinný.Tento díl není třeba rozebírat, krok můžete přeskočit. V novém extruderu bude použit jiný senzor.
Povolte dva šrouby, které drží filament-sensor-cover.
Povolte šroub M3x10, který drží senzor filamentu.
Vyndejte senzor a dávejte při tom pozor, abyste se nedotkli plochého spoje a čipů na něm.
Čas na Haribo?
Čas na Haribo?
Ještě ne! Odměny jsou jen pro ty, kdo sestaví tiskárnu. Počkejte na další kapitolu ;)
Demontáž je hotová!
Demontáž je hotová!
Tady jsme hotovi!
Před tím, než budete pokračovat, zrekapitulujte si přechozí kroky:
Uložte si nebo vyhoďte všechny staré plastové díly, nebudete je potřebovat. Ponechejte si pouze cable-holder.
Ponechte si oba ventilátory, hotend (s vyměněnou PTFE trubičkou), P.I.N.D.A. senzor, nylonovou strunu a řemen osy X.
Nechte si motor a obě podávací kolečka Bondtech včetně ložisek a hřídele.
Odložte senzor filamentu s kabelem, použijete nový.
Spojovací materiál najdete v upgrade kitu, tyto můžete použít jako náhradní.
Připraveni? Pojďme na sestavení extruderu
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás