CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

8. Finále & Kalibrace

8. Finále & Kalibrace

8. Finále & Kalibrace
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 10 months ago
8. Finále & Kalibrace
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
19
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Příprava kalibrace SuperPINDA (volitelné)
Příprava kalibrace SuperPINDA (volitelné)
DŮLEŽITÉ: Doladění senzoru SuperPINDA je vyžadováno pouze v případě, že jste demontovali celý extruder a přemístili senzor. Pokud tomu tak není (např. majitelé MK3S a MK3S+), můžete přejít ke kroku 5.

V následujících krocích budeme znovu kalibrovat výšku senzoru SuperPINDA na extruderu.

Tento postup kalibrace je stejný jako u tiskáren vybavených starším leveling senzorem P.I.N.D.A..
Při pohybu extruderu funguje motor osy X jako alternátor. Jeho pohybem vytvoříte malé množství elektrické energie, které způsobí problikávání LCD obrazovky. S extruderem proto pohybujte rozumně pomalu a v budoucnu vždy používejte ovládací prvky tiskárny.
Doladění senzoru SuperPINDA (1. část)
Doladění senzoru SuperPINDA (1. část)
Doladění senzoru SuperPINDA (1. část)
Doladění senzoru SuperPINDA (1. část)
Ujistěte se, že tiskárna není zapnutá ani zapojená do zásuvky.
Během celého průběhu této ruční úpravy výšky senzoru SuperPINDA nepokládejte na vyhřívanou podložku přibalený tiskový plát. Vyčkejte na Kalibraci XYZ.
Posuňte ručně extruder zcela doleva.
Současným otáčením OBOU závitových tyčí osy Z posouvejte trysku do doby, než se dotkne vyhřívané podložky. Pokuste se otáčet oběma tyčemi stejně!
Při pohledu z jiného úhlu znovu zkontrolujte, zda se tryska mírně dotýká vyhřívané podložky. Ujistěte se, že tryska nepoškrábe povrch a že se vyhřívaná podložka během celého postupu neohne.
Doladění senzoru SuperPINDA (2. část)
Doladění senzoru SuperPINDA (2. část)
Doladění senzoru SuperPINDA (2. část)
Posuňte extruder opatrně zcela doprava.
Dávejte pozor, abyste při pohybu nepoškrábali povrch! Pokud se tryska začne zarývat do vyhřívané podložky, zvedněte pravou stranu osy X mírným otáčením pravého motoru Z ve směru hodinových ručiček.
Pokud je to nutné, lze snížit výšku trysky otočením závitové tyče pravého motoru osy Z proti směru ručiček.
Doladění senzoru SuperPINDA (3. část)
Doladění senzoru SuperPINDA (3. část)
Doladění senzoru SuperPINDA (3. část)
Doladění senzoru SuperPINDA (3. část)
Posuňte extruder na střed osy X.
Vezměte stahovací pásku a položte ji pod SuperPINDA senzor. Použijte prostřední část pásky, nikoliv špičku.
Povolte šroub, který drží senzor SuperPINDA a zatlačte jej jemně dolů proti pásce.
Opětovně dotáhněte šroub na držáku SuperPINDA senzoru.
!!! NEPOUŽÍVEJTE lepidlo pro zabezpečení senzoru SuperPINDA v držáku, nebude možné jej poté znovu povolit !!!
Správná výška SuperPINDA senzoru v porovnání s tryskou by měla být podobná poslednímu obrázku.
Dva typy MMU firmwaru
Dva typy MMU firmwaru
Dva typy MMU firmwaru
DŮLEŽITÉ!!! Než začnete stahovat a flashovat - Existují dva typy firmwaru pro MMU2S. Ujistěte se, že mezi nimi umíte rozlišovat.
Firmware EINSY RAMBo: Tento firmware je přehrán na desku uvnitř černého krytu elektroniky v blízkosti vyhřívané podložky. Použijte kabel USB typu B. (např. prusa3D_fw_MK3S_3_10_0_4481.hex nebo prusa3D_fw_MK25S_3_10_0_4481_RAMBo13a_en-cz.hex)
Fimware desky MMU2S: Tento firmware se nahraje na desku uvnitř jednotky MMU2S na vrchní straně rámu. Použijte kabel Micro-USB. (např. prusa3d_fw_MMU2board_1_0_6.hex)
Firmware pro tiskárnu a MMU2S je k dispozici ke stažení jako jeden balíček na prusa3d.com/drivers
PrusaSlicer vám nedovolí flashovat nesprávný firmware na odlišné typy desek.
Stáhněte si potřebný software
Stáhněte si potřebný software
V seznamu tiskáren najděte ORIGINAL PRUSA MMU2S, přejděte do sekce Drivers & Apps a stáhněte si poslední verzi.
Nechte tuto stránku otevřenou pro další krok!
Instalujte ovladače pro váš systém Windows, macOS nebo Linux.
PrusaSlicer je součástí balíčku ovladačů. Obsahuje nástroj pro aktualizaci firmwaru. Balíček ovladačů obsahuje také ukázkové objekty k tisku.
Stáhněte si nový firmware
Stáhněte si nový firmware
Vraťte se na stránku help.prusa3d.com/downloads a stáhněte si tam firmware pro vaši tiskárnu a jednotku MMU2S.
Stáhněte si ZIP soubor s posledním MMU2S firmwarem do svého počítače a rozbalte ho.
Upozorňujeme, že pro MMU2S existují dva typy firmwaru. Jeden je pro jednotku MMU2S (horní část rámu), druhý pro samotnou tiskárnu.
Pro tiskárny MK3S MMU2S a MK2.5S MMU2S použijte dvojici firmwaru 3.9.3 a 1.0.6 nebo novější. Pro jednotku MMU2S nepoužívejte firmware pro MMU2.
V dalším kroku přehrajeme soubory firmwaru. Nezapomeňte připravit oba kabely a ujistěte se, že tiskárna je ZAPNUTÁ.
Aktualizace obou firmwarů s pomocí PrusaSliceru
Aktualizace obou firmwarů s pomocí PrusaSliceru
Aktualizace obou firmwarů s pomocí PrusaSliceru
Aktualizace obou firmwarů s pomocí PrusaSliceru
Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.
Otevřete PrusaSlicer a vyberte Konfigurace ->Nahrát firmware tiskárny z horního menu.
Nejprve vyberte soubor firmwaru tiskárny na pevném disku (.hex). Neumisťujte firmware do sdílené síťové složky.
Připojte tiskárnu k počítači pomocí přibaleného USB kabelu typu B a vyberte ji z nabídky. Pokud tiskárna není na seznamu, stiskněte Znovu prohledat (Rescan).
Stiskněte Flash.
Počkejte, až bude proces dokončen. Kliknutím na „Pokročilý: ...“ zobrazíte flashovací proces včetně podrobného protokolu.
Až bude proces flashování u konce, budete informováni.
Nyní tento krok zopakujte, ale tentokrát připojte MicroUSB kabel a vyberte firmware pro jednotku MMU2S.
Pokud máte s flashováním firmwaru problémy, prosím pročtěte si náš článek o řešení problémů
Přidání nastavení MMU2S do PrusaSliceru
Přidání nastavení MMU2S do PrusaSliceru
Přidání nastavení MMU2S do PrusaSliceru
Přidání nastavení MMU2S do PrusaSliceru
Předtím než opustíte PrusaSlicer, prosím přidejte profily tiskárny MMU2S!!!
G-cody pro MMU2 a MMU2S nejsou kompatibilní!
Z horního menu vyberte Konfigurace -> Průvodce nastavením
Hledejte volbu MMU2S a vyberte svou tiskárnu
Klikněte na Další (Next), pak Dokončit (Finish).
Rozbalte nabídku Tiskárna a zkontrolujte, zda je k dispozici možnost MMU2S. Pokud ne, opakujte postup znovu.
Zapnutí a resetování jednotky MMU
Zapnutí a resetování jednotky MMU
Zapnutí a resetování jednotky MMU
Po dokončení aktualizace firmwaru se ujistěte, že v extruderu ani v jednotce MMU není zaveden žádný filament..
Pokud používáte firmware 3.0.0 a vyšší, musí být jednotka MMU před použitím zapnuta v menu.
Otevřete LCD menu > Nastavení > MMU

a ujistěte se, že je MMU nastaveno na [Zap.]
Stiskněte tlačítko reset na LCD displeji tiskárny.
Od této chvíle resetovací tlačítko na tiskárně resetuje také jednotku MMU. Chvíli počkejte, jednotka MMU projde autotestem. (doprovázeno blikáním LED kontrolky na jednotce MMU). Před zadáním jakýchkoli příkazů tiskárně vyčkejte, dokud správně nenabootuje.
Kalibrace IR Filament senzoru
Kalibrace IR Filament senzoru
Kalibrace IR Filament senzoru
Kalibrace IR Filament senzoru
Uvolněte PTFE trubičku z extruderu pomocí odšroubování šroubení.
Povolte dva šrouby, které drží IR senzor filamentu komínek.
Po povolení dvou šroubů se ujistěte, že lze komínem pohybovat doleva a doprava.
Vložte 1,5mm inbusový klíč do extruderu. Prozatím ho nezastrkujte na doraz.
Kalibrace IR Filament senzoru 2
Kalibrace IR Filament senzoru 2
Kalibrace IR Filament senzoru 2
Kalibrace IR Filament senzoru 2

Přejděte do Menu -> Podpora -> Senzor info -> Fil. senzor

Fil. senzor by měl ukazovat hodnotu 0 , pokud není inbusový klíč zasunutý až na doraz, takže dvířka idleru nejsou vyklopeny směrem ven.

Nyní zatlačte 1,5mm inbusový klíč dolů, dokud nedosáhne mezi ozubená kolečka Bondtech.
(nebojte se vyvinout dostatečnou sílu - směrem dolů, abyste klíč dostali mezi podávací kolečka)

Dvířka idleru na pravé straně extruderu by měly být nakloněny spodní stranou směrem ven (vpravo), tak, jako by byl zavedený filament.

Fil. senzor: hodnota na LCD displeji by měla být 1, když je inbusový klíč (nebo filament) vložen do extruderu.
Při zasouvání a vysouvání inbusového klíče z koleček Bontech v extrudéru pohybujte komínem doleva nebo doprava, dokud se číslo na LCD displeji odpovídajícím způsobem spolehlivě nezmění!
Kalibrace IR senzoru filamentu 3
Kalibrace IR senzoru filamentu 3
Kalibrace IR senzoru filamentu 3
Kalibrace IR senzoru filamentu 3
Aby jednotka MMU2S pracovala správně, je velmi důležitá kalibrace IR senzoru filamentu.
Tuto kontrolu prosím několikrát zopakujte.

Potvrďte, že senzor pracuje správně: Na LCD displeji se znovu podívejte na Fil. senzor číslo

zobrazí 1 když je inbusový klíč (/filament) úplně zasunutý uvnitř.
0 , pokud není zastrčen úplně na doraz.
Když senzor funguje spolehlivě a správně, zajistěte komínek na místě utažením dvou šroubů, které jej drží, pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Namontujte PTFE trubičku zpět na extruder pomocí zašroubování šroubení.
Více informací o kalibraci IR-senzoru filamentu najdete v článku Proces kalibrace IR-senzoru, nebo v kapitole 7.1 v Příručce k tiskárně.
Příprava kalibrace senzoru SuperFINDA
Příprava kalibrace senzoru SuperFINDA
Příprava kalibrace senzoru SuperFINDA
Příprava kalibrace senzoru SuperFINDA

Gratulujeme, zkalibrovali jste IR senzor filamentu. Nyní můžeme přejít ke kalibraci senzoru SuperFINDA uvnitř selektoru na MMU2S.

V dalším kroku zkontrolujeme, zda senzor správně detekuje filament, a případně upravíme jeho polohu.
Je velmi důležité, aby IR senzor filamentu i senzor SuperFINDA pracovaly správně a poskytovaly přesné údaje.
Nejnovější revize jednotky MMU2S má po stranách selektoru inspekční okénka. Je dobré začít vyrovnáním spodní strany senzoru SuperFINDA s horní částí inspekčního okénka, při pohledu ze strany motoru selektoru.
Začněte uvolněním PTFE trubičky z MMU2S odšroubováním šroubení.
Kalibrace senzoru SuperFINDA
Kalibrace senzoru SuperFINDA
Kalibrace senzoru SuperFINDA
Kalibrace senzoru SuperFINDA

Vezměte kousek filamentu s ostrým hrotem a vložte jej do selektoru do otvoru, ze kterého jste v předchozím kroku odstranili PTFE trubičku s šroubením.

Podívejte se na senzor SuperFINDA shora. Měli byste uvnitř senzoru vidět malé červené světýlko, které zhasne poté, co filament nadzvedne ocelovou kuličku uvnitř selektoru.

Pokud světýlko stále svítí, mírně snižte tlak na senzor SuperFINDA. Pokud se kontrolka nerozsvítí, zvedněte senzor SuperFINDA tak, že uvolníte šroubek u jejího boku, posunete senzor a znovu ji utáhnete.
Test opakujte a upravujte výšku senzoru SuperFINDA, dokud nebudete mít spolehlivé údaje ze senzoru při každém vkládání a vysouvání filamentu.
Pokud nevidíte světlo shora senzoru SuperFINDA, můžete údaje zobrazit v nabídce Menu -> Podpora -> Sensor info -> FINDA.
Jakmile budete mít hotovou kalibraci senzoru SuperFINDA, utáhněte plně šroub držící senzor na místě.

Připojte PTFE trubičku se šroubením zpět na jednotku MMU2S.

Příprava na zavedení filamentu pro test nastavení
Příprava na zavedení filamentu pro test nastavení
Příprava na zavedení filamentu pro test nastavení

Gratulujeme! To nejtěžší máte za sebou. Právě jste úspěšně zkalibrovali senzory.

Nyní můžeme přejít k zavádění filamentu a tisku testovacího objektu!

Uspořádání na prvním obrázku je to, kterého se snažíme dosáhnout.
Všimněte si umístění držáku cívky. Je důležité, aby se žádný filament nezasekl a nic nepřekáželo.
Připravte si prosím alespoň dva různé filamenty PLA a ujistěte se, že oba mají na konci ostrý hrot, jak je vidět na obrázku.
Připojení zadních PTFE trubiček
Připojení zadních PTFE trubiček
Vložte PTFE trubičku z MMU2S do zásobníku.
Vložte šroub M3x12 do PTFE trubičky a utáhněte jej tak, aby trubička nevypadla. Šroub neutahujte příliš. Přílišné tření v PTFE trubičce by mohlo později způsobit problémy při tisku.
To samé zopakujte pro všechny PTFE trubičky. Pozice filamentů si můžete uspořádat dle vašich preferencí.
Zavedení filamentu do zásobníku
Zavedení filamentu do zásobníku
Zavedení filamentu do zásobníku
Zavedení filamentu do zásobníku
Zasunujte filament do zásobníku, dokud ho nevytáhnete z druhé strany. Chyťte ho pomocí čelisťových kleští.
Naveďte filament do PTFE trubičky vedoucí do první, nejlevější pozice na jednotce MMU2S.
Zaveďte alespoň dva různé PLA filamenty do pozic 1 a 2.
Zavedení filamentu do MMU2S
Zavedení filamentu do MMU2S
Zavedení filamentu do MMU2S
Přejděte do Menu -> Zavést filament.
Vyberte pozici filamentu a zasuňte konec filamentu do příslušné zadní PTFE trubičky, dokud jednotky MMU nezačnou filament vtahovat. Filament musí být rovný a mít ostrý konec.
Pozice filamentů jsou označeny 1,2,3,4,5 ve směru zleva doprava.
Zopakujte pro druhý filament.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás