CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

4. Sestavení Idler body (tělo přítlačné kladky)

4. Sestavení Idler body (tělo přítlačné kladky)

4. Sestavení Idler body (tělo přítlačné kladky)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
4. Sestavení Idler body (tělo přítlačné kladky)
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
15
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte následující nářadí:
2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3
1.5mm inbusový klíč pro zarovnání matek
Všimněte si, že máme dva typy 2,5 mm inbusových klíčů. Delší použijte pro šrouby, které jsou obtížně dosažitelné, protože tento inbusový klíč má kulový konec.
Můžete použít své vlastní nástroje, pokud je pro stavbu považujete za vhodnější.
Příprava dílů pro přítlačnou kladku
Příprava dílů pro přítlačnou kladku
Pro následující kroky si prosím připravte:
mmu2-idler (1x)
Ložisko 625 (6x)
Šroub M3x10 (2x)
Matka M3nS (2x)
Hřídel 5x16sh (5x)
Všimněte si, že potřebujete 6 ložisek, ale jen 5 hřídelí ;)
Sestavení ložisek přítlačné kladky (1. část)
Sestavení ložisek přítlačné kladky (1. část)
Sestavení ložisek přítlačné kladky (1. část)
Sestavení ložisek přítlačné kladky (1. část)
UPOZORNĚNÍ: pečlivě si přečtěte pokyny, ložiska musíte sestavit ve správném pořadí, jinak se později dočkáte problémů!
Vezměte první ložisko a umístěte jej do středu přítlačné kladky. Vložte hřídel podle obrázku, ujistěte se, že používáte otvor nahoře.
Zasuňte hřídel pomocí 2,5 mm inbusového klíče. Ujistěte se, že je hřídel zcela zasunutý a neblokuje další otvory pro ložiska.
Vezměte druhé ložisko s hřídelem a smontujte jej stejným způsobem jako předchozí.
Vezměte třetí ložisko s hřídelí a vložte je do idleru.
Proveďte závěrečnou kontrolu, ujistěte se, že všechna tři ložiska se mohou volně otáčet.
Na idleru jsou po obou stranách menší otvory, kterými můžete případně vytlačit osičku zpět.
Sestavení ložisek přítlačné kladky (2. část)
Sestavení ložisek přítlačné kladky (2. část)
Sestavení ložisek přítlačné kladky (2. část)
Otočte přítlačnou kladku a pokračujte v sestavování ložisek.
Začněte s otvorem nejblíže středu dílu idler.
Dokončení sestavení ložisek s drážkou na pravé straně.
Nakonec proveďte poslední kontrolu, ujistěte se, že se obě ložiska mohou volně otáčet. Nemělo by docházet ke zvýšenému tření nebo nárazům, které by ložisko zpomalily.
Vložení matek do idleru
Vložení matek do idleru
Vezměte dvě matky M3nS a vložte je do přítlačné kladky až nadoraz.
S pomocí 1,5mm inbusového klíče zajistětě správné zarovnání.
Vezměte dva šrouby M3x10 a zlehka je zašroubujte do přítlačné kladky, jen aby chytily matky. Prozatím tedy bude stačit pět nebo šest otáček.
Montáž ložiska do středu idleru
Montáž ložiska do středu idleru
Montáž ložiska do středu idleru
Vezměte zbývající ložisko a zasuňte jej do středu idleru.
Ujistěte se, že je ložisko v jedné rovině s povrchem přítlačné kladky.
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Než budete pokračovat, zkontrolujte následující:
Všech pět ložisek se může volně otáčet.
Šesté ložisko zarovnáno s povrchem tištěného dílu.
Obě matky jsou vloženy.
Šrouby jsou jen lehce utažené.
Mějte přítlačnou kladku po ruce, bude brzy potřeba.
Příprava dílů Idler-body
Příprava dílů Idler-body
Příprava dílů Idler-body
Pro následující kroky si prosím připravte:
mmu2-idler-body (1x)
Šroub M3x10 (5x)
Matka M3nS (2x)
Hřídel 5x16sh (1x)
Idler / motor (ten s krátkou hřídelí) (1x)
V případě upgradu MMU1 na MMU2S, použijte motor z rozebraného MMU1. Tento motor není součástí balíčku MMU1-MMU2 upgrade. Na motoru je napsáno "Extruder" místo "Idler".
Vložení matek M3nS do idler-body
Vložení matek M3nS do idler-body
Vložení matek M3nS do idler-body
Vložení matek M3nS do idler-body
Vezměte matku M3nS a vložte ji od otvoru v dílu idler-body, až nadoraz.
Otočte idler-body na druhou stranu, vezměte druhou matku M3nS a vložte ji do otvoru, až nadoraz.
S pomocí 1,5mm inbusového klíče zajistětě správné zarovnání obou matek.
Vložení idleru do idler-body
Vložení idleru do idler-body
Vložení idleru do idler-body
Vložení idleru do idler-body
Zasuňte podávací kolečko do idler-body. Dbejte na správnou orientaci šroubů M3x10.
Zatlačte idler dolů.
Prsty otočte idlerem sem a tam, abyste zajistili, že ložiska mohou snadno klouzat po drážkách. Nějaká míra tření mezi díly je v této fázi přijatelná.
Otáčení přítlačné kladky je omezeno zarážkou na idler-body.
Montáž motoru idleru (1. část)
Montáž motoru idleru (1. část)
Montáž motoru idleru (1. část)
Před montáží motoru do idler-body musíme správně nastavit hřídel.
Podívejte se na otvor, který NENÍ ZCELA KRUHOVÝ! Nachází se v něm plochá část, která odpovídá tvaru hřídele motoru.
Otočte hřídelí jako na druhém obrázku. Tak, aby kopírovala otvor v přítlačné kladce.
Montáž motoru idleru (2. část)
Montáž motoru idleru (2. část)
Montáž motoru idleru (2. část)
Montáž motoru idleru (2. část)
Posuňte motor k idler-body. Pokud je to potřeba, UPRAVTE NATOČENÍ HŘÍDELE tak, aby sedělo s otvorem v idleru.
Ujistěte se, že KABEL z motoru směřuje NAHORU.
Zasuňte dva šrouby M3x10 do otvoru na idler-body a lehce je utáhněte.
Otočte celý složený díl vzhůru nohama a vložte druhý pár šroubků M3x10 do otvorů, opět je lehce dotáhněte.
Ujistěte se, že je motor správně usazen (v přímém kontaktu s idler-body), poté utáhněte všechny čtyři šrouby. Šrouby utahujte diagonálně (jako u kola na autě).
K lepšímu dosažení šroubků M3 na spodní straně použijte nejdelší 2,5mm inbusový klíč s kulatým koncem.
Montáž motoru idleru (3. část)
Montáž motoru idleru (3. část)
Montáž motoru idleru (3. část)
Montáž motoru idleru (3. část)
UPOZORNĚNÍ: Nejprve si přečtěte pokyny! Tištěný díl může prasknout!
Vložte hřídel 5x16sh do idler-body a zarovnejte ji s povrchem. Ujistěte se, že hřídel dosáhla na podávací kolečko.
Zajistěte, aby ložiska byla uprostřed drážek v idler-body a abyste mohli přítlačnou kladkou snadno otáčet. Pokud to nejde, celou kladku posuňte.
Zkontrolujte, zda je mezi podávacím kolečkem (válečkem) a idler-body je malá mezera. V případě, že se díly dotýkají a obrušují, můžete mít problémy se zaváděním filamentu!
Jako pojistku zašroubujte šroub M3x10.
Utahujte oba šrouby M3x10 dokud nedosáhnete hřídele motoru. Utahujte opatrně, neboť byste mohli zlomit tištěný díl (idler)!!!
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Na chvíli se zastavte a dopřejte si ;)
Sestavení přítlačné kladky je docela jednoduché, 10 % stačí.
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Ujistěte se, že se hřídel volně otáčí. Rotace je omezena zarážkami, ale v rámci nich by měla být plynulá.
Ujistěte se, že obě matky M3nS jsou uvnitř.
Jste připraveni na další krok? Přejdeme ke kapitole 5. Složení Pulley-body
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás