CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

3B. Upgrade extruderu MK3S/MK2.5S

3B. Upgrade extruderu MK3S/MK2.5S

3B. Upgrade extruderu MK3S/MK2.5S
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
3B. Upgrade extruderu MK3S/MK2.5S
 Obtížnost
Střední
 Kroky
19
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Příprava dílů Extruder-body
Příprava dílů Extruder-body
Pro následující kroky si prosím připravte:
Adapter-printer-mmu2s
Balení by mělo obsahovat pouze oranžový adaptér. Pokud jste si díly tiskli sami, prosím nepoužívejte verzi s otvorem pro ocelovou kuličku.
12/2020: Tištěné části byly mírně aktualizovány a vzhled se může lišit od vzhledu na fotografiích v této kapitole. Sestavení je však stejné.
Adapter-mmu2-assembly
Adapter-mmu2-assembly
Vložte adaptér nakloněný, nejprve ke straně motoru.
Zatlačte jej dolů a zkontrolujte, zda je jeho horní povrch zarovnán s extruderem.
NEPOUŽÍVEJTE žádný šroub pro zajištění dílu Adapter-printer. Měl by držet uvnitř Extruder-body samovolně.
Příprava dílů IR filament senzoru
Příprava dílů IR filament senzoru
Pro následující kroky si prosím připravte:
Šroub M3x18 (1x)
Šroub M3x10 (1x)
Matka M3n (1x)
FS-cover-mmu2s (1x)
IR-sensor-holder-mmu2s (1x)
IR-sensor-cover-mmu2s (1x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Příprava dílů IR filament senzoru
Příprava dílů IR filament senzoru
Příprava dílů IR filament senzoru
Pro následující kroky si prosím připravte:
Prusa IR filament senzor (1x)
Šroub M2x8 (1x)
BUĎTE OPATRNÍ při manipulaci s IR senzorem filamentu, nedotýkejte se černé desky ani čipů na ní. Desku držte za boční hrany.
Následující montáž by měla být provedena v blízkosti extruderu, není třeba vytahovat kabel IR filament senzoru. Pro lepší pochopitelnost této příručky však byly některé části montáže provedeny odděleně od tiskárny.
MK3S/MK2.5S a MMU2S sdílí stejnou novou generaci IR-sensoru, liší se pouze v pozici uvnitř extruderu.
Můžete mít IR filament senzor s černým nebo červeným PCB. Červená verze je novější s hardwarovými optimalizacemi. Detekce filamentu funguje u obou stejně.
Montáž IR filament senzoru
Montáž IR filament senzoru
Montáž IR filament senzoru
Nejprve vytáhněte kabel IR filament senzoru nahoru, aby byl volnější pro montáž nových tištěných dílů. Zároveň sledujte druhý konec textilního rukávu, pokud kabel vytáhnete příliš, konektor zmizí v rukávu ;)
Vezměte menší konektor BEZ SENZORU! a opatrně jej protlačte úplně skrz IR-sensor-holder-mmu2s.
Jakmile konektor projde skrz, zapojte kabel a snímač dohromady.
Ujistěte se, že, bezpečnostní západka směřuje nahoru.
Senzor musí směřovat dolů.
Obrázky ukazují kabel infračerveného IR filament senzoru k tiskárně MK3S, ale používá se stejný postup pro i pro kabel tiskárny MK2.5S. To platí pro celou příručku.
Montáž IR filament senzoru
Montáž IR filament senzoru
Montáž IR filament senzoru
Montáž IR filament senzoru
Vezměte IR senzor filamentu a vložte jej do držáku, ujistěte se, že má stejnou orientaci jako na obrázku.
Vezměte kryt a položte jej nahoru. Kryt je asymetrický, viz obrázek. Menší mezera v krytu by měla být vlevo.
Zajistěte IR filament sensor a kryt s pomocí šroubu M2x8.
Montáž IR filament senzoru
Montáž IR filament senzoru
Montáž IR filament senzoru
Montáž IR filament senzoru
Opatrně vložte kabel do drážky a ujistěte se, že je celý uvnitř.
Vezměte FS-cover-mmu2s a zatlačte dovnitř matku M3n.
Zasuňte držák na kryt a znovu se ujistěte, že je úplně zasunutý, jinak otvory nebudou správně zarovnané.
Zajistěte obě části pomocí šroubu M3x10, správný otvor viz obrázek.
Sestavený IR filament senzor se v příručce označuje také jako "komínek".
Tip: Pokud nemůžete na matku dosáhnout, zkuste použít delší šroub se závitem po celé délce (z pytlíku s náhradními šrouby).
Montaž IR filament senzoru
Montaž IR filament senzoru
Montaž IR filament senzoru
Umístěte celý sestavený IR filament sensor na vrchní část extruderu.
Zarovnejte levý okraj s extruder-body (tělo extruderu).
Pomocí šroubu M3x18 spojte oba díly dohromady.
Opatrně stáhněte kabel dolů, dokud smyčka úplně nezmizí. Kabel však nenatahujte.
Dokončete montáž senzoru vložením a dotažením šroubu M3x40.
Ujistěte se, že mezi díly není mezera.
Pozice IR senzoru filamentu bude zkalibrována později v následující kapitole. Bez správné kalibrace nebude MMU2S schopen správně pracovat.
Dotažení X-carriage
Dotažení X-carriage
Dotažení X-carriage
Utáhněte oba šrouby M3x40. Předtím než je utáhnete se ujistěte, že jsou tištěné díly zarovnány.
Utáhněte oba šrouby M3x10 mezi díly extruder-body a X-carriage. Než to uděláte, ujistěte se, že mezi oběma částmi není skřípnutý žádný kabel. Pro všechny kabely je určena drážka (kanálek) v X-carriage.
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
Osazení ventilátoru hotendu
Ventilátor má dvě strany, na jedné z nich je nálepka Noctua. Ujistěte se, že tato strana směřuje dovnitř extruderu.
Nejprve na kabelu vytvořte smyčku. Ujistěte se, že černý ochranný obal je zarovnaný přibližně s okrajem ventilátoru. Viz obrázek.
Posouvejte ventilátor po dílu X-carriage a OPATRNĚ VTLAČTE kabel do drážky pomocí inbusového klíče. Než zatlačíte ventilátor úplně doleva, umístěte kabel do drážky v dílu X-carriage.
Ventilátor připevněte s pomocí následujících šroubů:
Šroub M3x14 (3x)
Šroub M3x20 (1x)
Šroub M3x20 také upevňuje fan-shroud. Pokud vypadl, dejte ho zpět.
Příprava dílů pro Extruder-idler
Příprava dílů pro Extruder-idler
Příprava dílů pro Extruder-idler
Příprava dílů pro Extruder-idler
Pro následující kroky si prosím připravte:
Extruder-idler-mmu2s (1x)
Podávací kolečko Bondtech BEZ otvoru pro zajišťovací šroub (1x)
Ložisko (2x) mohou být uvnitř podávacího kolečka
Osička (1x)
Matka M3n (1x)
Šroub M3x40 (2x)
Pružinku idleru (1x) umístěte na šroubek. Ten se společně s pružinkou může nacházet v extruderu
Vložení ložisek
Vložení ložisek
Vložte obě ložiska do ozubeného kolečka. Dejte pozor na to, že vám mohou během montáže vypadnout.
Montáž Extruder-idler-mmu2s
Montáž Extruder-idler-mmu2s
Montáž Extruder-idler-mmu2s
Montáž Extruder-idler-mmu2s
Vložte M3n matku do dílu Extruder-idler-mmu2s.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Vložte ozubené kolečko do tištěného dílu jako na obrázku.
Vsuňte osičku skrze obě součástky. Použijte přiměřenou sílu, jinak ZLOMÍTE tištěný díl.
Položte prst na ložisko a ujistěte se, že s ním můžete volně otáčet.
Montáž Extruder-idler-mmu2s
Montáž Extruder-idler-mmu2s
Montáž Extruder-idler-mmu2s
Montáž Extruder-idler-mmu2s
Pro tento krok si prosím připravte:
Šroub M3x40 (1x)
Vložte díl Extruder-idler-mmu2s na místo a zajistěte ho šroubem M3x40.
Utáhněte šroub velmi lehce a s citem. Slouží jako hřídel pro idler (kladku). Po utažení zkontrolujte, že se idler může volně otáčet (rozsah pohybu je malý).
Použijte šroub M3x40 s pružinkou, který vytvoří přítlak extruder idleru.
Držte extruder-idler na druhé straně, dokud šroub nedosáhne k matce. Vzhledem k tomu, že je použit pouze jeden přitlačný šroub, musíte jím vytvořit dostatečný přítlak. Hlava šroubu by měla být zarovnaná s plastovým dílem nebo mírně pod povrchem.
Znovusestavení X-carriage-back
Znovusestavení X-carriage-back
Otočte X-carriage-back dozadu a jemně ho zatlačte směrem k extruderu. Ujistěte se, že mezi oběma částmi nejsou skřípnuté žádné dráty!!!
Utáhněte všechny čtyři šrouby M3x10.
Šrouby utáhněte rozumnou silou. Ujistěte se, že nedojde k deformaci / zmáčknutí ložisek mezi tištěnými díly.
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Jemně zakruťte rukávem, abyste zmenšili jeho průměr okolo kabelů, šev rukávu směřujte dolů a poté jej zasuňte směrem k extruderu.
Vezměte 3 stahovací pásky a prostrčte je skrze spodní řadu děr na držáku (cable-holder).
Zakruťte mírně prsty s rukávem (aniž byste zkroutili kabely uvnitř) a utáhněte stahovací pásky.
DŮLEŽITÉ: Ustřihněte přesahující část stahovacích pásek pomocí kleští a to co nejblíže hlavičkám. Všimněte si správné polohy jednotlivých hlaviček (lehce mimo střed nalevo).
Použijte dvě stahovací pásky a protáhněte je horními otvory v dílu cable-holder. Přidejte kabely z hotendu a použijte kanál ve vytištěné části k jejich správnému uspořádání. Utáhněte stahovací pásky, zbývající části odstřihněte.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Velmi opatrně a především potichu otevřete sáček s Haribo medvídky. Hluk spojený s otevřením může přilákat predátory v okolí!
Rozdělte medvídky do šesti řádků podle následujícího schématu (barvy se mohou lišit):
Tato a předchozí kapitola byly velmi náročné, je potřeba alespoň 25 % celkového množství.
Sestavení přítlačné kladky je docela jednoduché, 10 % stačí.
Sestavení pulley-body vyžaduje vaši pozornost, nesnězte méně než 20 % všech medvídků.
Sestavení elektroniky je poslední kapitola s vysokou obtížností, snězte 25 %.
Výroba držáků cívek se zásobníkem je jednoduchá, výzkum ukazuje, že 10 % stačí.
Závěřečná kontrola je téměř bez námahy. Zkušený uživatel nebude vyžadovat více než 10 %.
Osa E je hotova!
Osa E je hotova!
Osa E je hotova!
Už je to hotové? Teprve začínáme!
Důležité pouze pro ty, kdo upgradují z MMU2 na MMU2S (jednotka MMU2S už je sestavená), můžete přeskočit na kapitolu Elektronika a zapojení MMU2S jednotky 
(Krok 23)
Zkontrolujte výsledný vzhled a porovnejte ho s obrázkem.
O kabel nemějte strach, připojíme ho později ;).
Máte vše zkontrolované? Posuňme se k sestavení jednotky MMU2S.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás