CS
  • English
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

9A. MK4 Modifikace Nextruderu

Menu

9A. MK4 Modifikace Nextruderu

9A. MK4 Modifikace Nextruderu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 17 days ago
9A. MK4 Modifikace Nextruderu
 Obtížnost
Velmi vysoká
 Kroky
28
 Dostupné překlady
ENPLDEITFR
Úvod
Úvod
Úvod
V tomto návodu se chystáme upravit Nextruder na vaší tiskárně MK3.9 / MK4 tak, aby podporoval funkci MMU.
Pokud používáte jiný typ tiskárny, přečtěte si příslušnou kapitolu pro danou tiskárnu.
Tiskárna MK3.9 je funkčně ekvivalentní tiskárně MK4. Proto bude v této příručce označována jako MK4.
Vysuňte filament z tiskárny a odstraňte držák filamentu.
Ujistěte se, že je extruder na tiskárně uprostřed os X i Z.
Vypněte tiskárnu a odpojte ji od napájení.
Pytlík s náhradními díly
Pytlík s náhradními díly
Během konverze Nextruderu na vícemateriálovou verzi budete pracovat s mnoha díly, které vypadají podobně, ale liší se. Doporučujeme vyhradit si pytlík na náhradní díly, do kterého budete ukládat součástky, které již nebudete potřebovat.
Ujišťujeme vás, že v našem průvodci bude jasně uvedeno, které díly budou znovu použity a které ne.
Pojďme začít!
Rozebrání Nextruderu (část 1.)
Rozebrání Nextruderu (část 1.)
Rozebrání Nextruderu (část 1.)
Rozebrání Nextruderu (část 1.)
Odstraňte horní kryt Loveboard (Loveboard-cover) z extruderu jeho vytažením nahoru.
Otevřete Idler swivel

Plně vyšroubujte šrouby M3x25, které drží kryt převodovky.

Ponechejte šrouby na místě. Neodstraňujte je zatím úplně.

Existuje více verzí Nextruderu. Dřívější model má vepředu čtyři šroubky. Novější model má pouze tři.
Rozebrání Nextruderu (část 2.)
Rozebrání Nextruderu (část 2.)
Rozebrání Nextruderu (část 2.)
Rozebrání Nextruderu (část 2.)
Vyjměte celou sestavu převodovky z Nextruderu.
Najděte kovovou podložku, která by měla být mezi převodovkou a motorem. Může být přilepená k sestavě převodovky.
Dřívější verze Nextruder používají oranžovou distanční podložku namísto kovové podložky.
Pokud se podložka / distanční podložka uvolnila z hřídele, znovu ji na hřídel motoru nasaďte.
Díly mohou být mastné. Očistěte je od přebytečného maziva.
Rozebrání Nextruderu (část 3.)
Rozebrání Nextruderu (část 3.)
Rozebrání Nextruderu (část 3.)
Povolte stavěcí šroub pomocí inbusového klíče 1.5mm
Pokud máte čtyřšroubovou verzi Nextruderu, tento konkrétní šroubek tam nemáte.
Odstraňte Idler.
Vyšroubujte dva šroubky M3x30 s pružinkami.
Odstraňte sestavu Idler swivel.
Rozebrání Nextruderu (část 4.)
Rozebrání Nextruderu (část 4.)
Rozebrání Nextruderu (část 4.)
On top of the Nextruder heatsink, there is a filament sensor assembly. We will need to remove it.
Pomocí čelisťových kleští opatrně vytáhněte sestavu senzoru filamentu z chladiče.
Postupujte velmi opatrně, je zde pružinka a velmi malá kulička, která může vypadnout!
Pokud se sestava senzoru filamentu špatně vytahuje, sáhněte do otvoru pro filament na vrchní části pomocí 2,5mm inbusového klíče a zatlačte ocelovou kuličku uvnitř sestavy dovnitř. Poté sestavu senzoru filamentu vytáhněte.
Tuto sestavu senzoru filamentu nelze použít s multi-materiálovým Nextruderem. Doporučujeme ji uložit do sáčku na náhradní díly.
Rozebrání přítlačné kladky (idler)
Rozebrání přítlačné kladky (idler)
Rozebrání přítlačné kladky (idler)
Je třeba rozebrat sestavu Idleru.
Vyndejte šroub M3x6.
Rozdělte tištěné díly a otevřete je.
Odložte stranou pro pozdější použití: Ložiska, kolíčky, distanční podložka a šroub.
Vytištěné díly nebudou znovu použity. Odložte je stranou, aby se nemíchaly s novými díly.
Příprava dílů pro novou přítlačnou kladku (idler)
Příprava dílů pro novou přítlačnou kladku (idler)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Idler-lever-a (1x) nový díl
Idler-lever-b (1x)  nový díl
The older Idler printed parts, made from PETG, are prone to bending over time. Do not reuse these old parts, as they may cause the printer to malfunction.
Ložisko 693 2RS (2x) dříve vyjmuté
Kolík 2,9x8,5 (2x) dříve vyjmutý
Šroub M3x6 (1x) dříve vyjmutý
Váleček 13.2x3.8x0.35 (1x) který jste odmontovali dříve
Sestava nového idleru
Sestava nového idleru
Sestava nového idleru
Sestava nového idleru
Vezměte nový díl Idler-lever-a.
Zasuňte oba kolíčky do příslušných otvorů.
Namontujte ložiska na kolíčky.
Zakryjte sestavu pomocí dílu Idler-lever-b.
Vložte váleček (13.2x3.8x0.35) do příslušného otvoru.
Zajistěte sestavu pomocí šroubku M3x6.
Rozebrání sestavy Swivel
Rozebrání sestavy Swivel
Rozebrání sestavy Swivel
Rozebrání sestavy Swivel
Sestavu Swivelu budem muset rozebrat.
Pomocí klíče Torx T10 odšroubujte a vyjměte šrouby, zatímco matičky přidržujete kleštěmi.
Odložte stranou pro pozdější použití: matky M3nN a distanční podložku.
Vytištěné díly a šroubky nebudou znovu použity. Odložte je stranou, aby se nemíchaly s novými díly.
Příprava dílů pro matku Idleru FS
Příprava dílů pro matku Idleru FS
Pro následující kroky si prosím připravte:
Matka Idleru FS (1x) nový díl
Magnet 3x1mm (1x)
Součástí balení jsou dva tyto malé magnety. Oddělte je a použijte pouze jeden; druhý magnet slouží jako náhradní.
Matka Idleru sestavy FS
Matka Idleru sestavy FS
Napozicujte díl matku Idleru FS tak, jako to vidíte na obrázku.
Nainstalujte malý magnet 3x1 mm do označeného otvoru na dílu matka Idleru FS.
Zasuňte magnet až na doraz.
Polarita / orientace magnetu není důležitá. Tiskárna se jí automaticky přizpůsobí během procesu kalibrace senzoru filamentu.
Příprava dílů pro nový Swivel
Příprava dílů pro nový Swivel
Pro následující kroky si prosím připravte:
Matka Idleru FS (1x) s nainstalovaným 3x1mm magnetem
Swivel B (1x) nový díl
Swivel A (1x) nový díl
Matka M3nN (2x) dříve vyjmutá
Podložka 6x3,1x8 (1x) kterou jste dříve odmontovali
Šroub M3x22 (2x)
Tento šroub je nový typ, který se dosud na tiskárně nepoužíval! Staré šrouby již znovu nepoužívejte, protože mají jinou velikost a nepasovaly by!
Nová sestava Swivel (část 1)
Nová sestava Swivel (část 1)
Nová sestava Swivel (část 1)
Nová sestava Swivel (část 1)
Vezměte komponentu Swivel A a orientujte ji podle obrázku.
Vložte šroubek M3x22 do otvoru poblíž tlusté části dílu Swivel A.
Nasuňte podložku na šroub.
Do dalšího otvoru na boku vložte druhý šroub M3x22.
Nasuňte díl Idler nut FS na šroubek M3x22.
Nová sestava Swivel (část 2)
Nová sestava Swivel (část 2)
Nová sestava Swivel (část 2)
Nová sestava Swivel (část 2)
Sestavu Swivel orientujte podle obrázku.
V díle Idler Nut FS je malinký magnet. Ujistěte se, že je stále na místě a dobře drží.
V případě, že magnet vypadl, je v balení náhradní.
Nasaďte díl Swivel B na šroubky.
Na šrouby připevněte matky M3nN. Šrouby jemně utáhněte a matice přitom přidržujte čelisťovými kleštěmi.
Matky příliš neutahujte. Swivel se musí volně pohybovat.
Příprava dílů přítlačných šroubků
Příprava dílů přítlačných šroubků
Příprava dílů přítlačných šroubků
Pro následující kroky si prosím připravte:
Šrouby M3x30 s pružinami (2x), které jste odmontovali v předchozích krocích.
Budete potřebovat samotné pružinky. Staré šrouby M3x30 nebudou znovu použity.
Odstraňte pružinky ze starých šroubů M3x30.
Šroubky M3x35 (2x) nové, lehce delší.
Tento šroub je nový typ, který se dosud na tiskárně nepoužíval! Staré šrouby již znovu nepoužívejte, protože mají jinou velikost a nepasovaly by!
Díl Screw guide (1x)
Sestava přítlačných šroubků
Sestava přítlačných šroubků
Sestava přítlačných šroubků
Sestava přítlačných šroubků
Vezměte nové šroubky M3x35.
Compare the size of the screws. Set the old M3x30 and the new M3x35 screws apart so that they don’t mix up.
Staré kratší šrouby M3x30 nebudou znovu použity.
Prostrčte šrouby M3x35 skrze díl screw guide.
Na konce obou šroubů připevněte pružinky.
Demontáž převodovky
Demontáž převodovky
Demontáž převodovky
Vezměte sestavu převodovky a rozdělte ji.
Díly mohou být mastné. Očistěte je od přebytečného maziva.
Odložte stranou pro pozdější použití: PG-cover, PG-ring, PG-assembly, šrouby M3x25.
Vytištěný díl main-plate nebude znovu použit. Odložte jej stranou, aby se nespletl s novým dílem.
Příprava dílů Main plate
Příprava dílů Main plate
Pro následující kroky si prosím připravte:
nový Main plate (1x)

Budeme potřebovat nově dodaný main-plate.

Je jiný než ten původní v sestavě převodovky, který byl vytištěný z PETG. Starý main-plate již nepoužívejte, protože by ním MMU tiskárna po čase nemusela fungovat správně!

Nový main-plate je vytištěn 3D technologií MJF. Bohužel jej nelze vytisknout ve stejné kvalitě pomocí bežné technologie 3D tisku, FDM.
O-kroužek 24,5x1,5 (1x)
Sestava dílu Main plate
Sestava dílu Main plate
Sestava dílu Main plate
Na vnitřní straně velkého kulatého otvoru na novém main-platu je drážka ve tvaru V.
Vložte o-kroužek do korespondující drážky. Ujistěte se, že do ní dobře sedí.
MMU Nextruder: příprava dílů
MMU Nextruder: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Stavěcí šroub M3x25 (1x)
Pokud máte čtyřšroubovou verzi Nextruderu, tento konkrétní šroubek tam nemáte.
Sestava přítlačných šroubků (1x)
Sestava Swivel (1x)
Sestava přítlačné kladky (idleru) (1x)
Sestava dílu Main plate (1x)
Planetová kolečka (1x)
Sestavení MMU Nextruderu (1. část)
Sestavení MMU Nextruderu (1. část)
Sestavení MMU Nextruderu (1. část)
Přidejte k extruderu sestavu Idleru.
Zafixujte jej pomocí stavěcího šroubu M3x25.
V případě, že máte verzi Nextruder se 4 šrouby, můžete dočasně použít šroub M3x25 k upevnění sestavy idleru.
Na extrudér nasaďte Sestavu Swivelu. Vyčnívající část Idler nut FS by měla zapadnout do kapsy pro filament senzor v chladiči, jak je vidět na obrázku.
Sestavení MMU Nextruderu (2. část)
Sestavení MMU Nextruderu (2. část)
Sestavení MMU Nextruderu (2. část)
Prosuňte sestavu přítlačných šroubků skrz chladič a veďte ji směrem k sestavě Swivelu.
Přítlačné šroubky utahujte postupně, jeden po druhém, dokud se konce šroubů nezarovnají s tištěným dílem na druhé straně, jako na obrázku.
Sestavení MMU Nextruderu (3. část)
Sestavení MMU Nextruderu (3. část)
Sestavení MMU Nextruderu (3. část)
Sestavení MMU Nextruderu (3. část)
Připevněte novou sestavu main-platu k extrudéru a ujistěte se, že její vyčnívající části správně zapadají do chladiče.
Zářez v jednom z rohů by měl pasovat na stavěcí šroub Idleru.
Ujistěte se, že páčka na sestavě Swivelu správně zapadá do výřezu na main-platu.

Připevněte planetová kolečka převodovky k hřídeli motoru. Při vkládání sestavy do otvoru s O-kroužkem buďte velmi opatrní. Dávejte pozor na případnou deformaci nebo poškození O-kroužku. Dbejte na to, aby zůstal řádně usazen v drážce! Může vám pomoci kolečky mírně kývat, během jejich zasouvání.

Dávejte pozor na případnou deformaci nebo poškození O-kroužku. Dbejte na to, aby O-kroužek zůstal řádně usazen v drážce na hlavní desce. K tomu může pomoci mírné kývání.
Sestava převodovky: příprava dílů
Sestava převodovky: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
PG-assembly-adapter (1x)
PG-ring (1x)
Šrouby M3x25 (3x nebo 4x v závislosti na verzi Nextruderu)
Sestavení PG-case (1x)
Sestavení převodovky (část 1)
Sestavení převodovky (část 1)
Sestavení převodovky (část 1)
Sestavení převodovky (část 1)
Připevněte adaptér k PG-assembly (sestava převodovky) a ujistěte se, že jsou čelní ozubená kolečka správně vyrovnaná a těsně zapadají do výřezů na adaptéru.
Carefully slide the PG-ring onto the adapter, pushing it all the way in gently, until it locks onto the gears.
Všimněte si, že na jedné straně dílu PG-ring je zkosení. Tato strana by měla směřovat k ozubeným kolečkům při vkládání dílu PG-ring.

Při nasazování dílu PG-ring na ozubená kolečka opatrně otáčejte adaptérem, abyste převodovku správně vyrovnali.

Vyjměte adaptér a držte převodovku na místě.
Sestavení převodovky (část 2)
Sestavení převodovky (část 2)
Sestavení převodovky (část 2)
Sestavení převodovky (část 2)
Zkontrolujte, zda je díl PG-ring dostatečně nalubrikovaný. V případě potřeby naneste malé množství maziva, podobně jako v postupu pro MK4 kit.
Zakryjte převodovku pomocí PG-case.
Kryt upevněte pomocí šroubů M3x25. Šrouby příliš neutahujte!
Nasaďte horní kryt Loveboard cover zpět na extruder.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás