PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

10. Biała taśma LED (dodatek)

Menu

10. Biała taśma LED (dodatek)

10. Biała taśma LED (dodatek)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 years ago
10. Biała taśma LED (dodatek)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
75
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces montażu białej taśmy LED w Original Prusa Enclosure.
Wśród dostarczonych elementów złącznych znajdują się dodatkowe części zamienne.
 
Inny zasilacz zewnętrzny
Inny zasilacz zewnętrzny
Biała taśma LED jest dostarczana z dwoma rodzajami zewnętrznego zasilacza, każdy od innego producenta. Funkcjonalność obu wersji jest taka sama, ale procedura montażu jest nieco inna.
Na etykiecie zewnętrznego zasilacza sprawdź jaki masz model i postępuj zgodnie z odpowiednią instrukcją:
Zewnętrzny zasilacz Delta model MEA-065A24C: przejdź do Wprowadzenie - Zewnętrzny zasilacz Delta
Zewnętrzny zasilacz XP Power model VEC65US24: przejdź do Wprowadzenie - Zewnętrzny zasilacz XP Power
Wprowadzenie - zewnętrzny zasilacz Delta
Wprowadzenie - zewnętrzny zasilacz Delta
Wprowadzenie - zewnętrzny zasilacz Delta
Wprowadzenie - zewnętrzny zasilacz Delta
Poniższe instrukcje są przeznaczone do montażu białej taśmy LED z zewnętrznym zasilaczem Delta model MEA-065A24C na Original Prusa Enclosure.

Zanim zaczniesz montować dodatek, WYDRUKUJ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE CZĘŚCI PLASTIKOWE! External-PSU-bracket-DELTA [uchwyt zewnętrznego zasilacza DELTA] oraz Basic-board-cover [pokrywa płyty podstawowej] są dostępne do pobrania na Printables.com.

Uwaga: uchwyt zewnętrznego zasilacza DELTA [External-PSU-bracket-DELTA] jest przeznaczony do montażu zewnętrznego zasilacza na obudowie. Nie jest on jednak wymagany.
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia nie są dołączone do paczki z dodatkiem.
Do tego rozdziału przygotuj:
Klucz imbusowy 2,5 mm
Szczypce spiczaste (do obcięcia opasek zaciskowych)
Tkanina lub inny materiał o wymiarach co najmniej 15x15 cm
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie): przygotowanie części
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie): przygotowanie części
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie): przygotowanie części
Uchwyt zewnętrznego zasilacza [External PSU bracket] jest przeznaczony do montażu zewnętrznego zasilacza na obudowie. Nie jest on jednak wymagany. Jeśli nie chcesz instalować uchwytu zewnętrznego zasilacza, przejdź do Przygotowanie drukarki.
Do kolejnych etapów przygotuj:
Zewnętrzny zasilacz Delta (1x)
Śruba M3x8 (1x)
Nakrętka kwadratowa M3nS (1x)
External-PSU-bracket-DELTA [uchwyt zewnętrznego zasilacza DELTA] (1x)
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Włóż nakrętkę kwadratową M3nS do uchwytu zewnętrznego zasilacza. Używając klucza imbusowego, wciśnij nakrętkę do końca w drukowaną część i wyrównaj ją z otworem.
Montaż uchwytu zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż uchwytu zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż uchwytu zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż uchwytu zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Włóż zewnętrzny zasilacz do uchwytu zasilacza i wciśnij go do końca. Zwróć uwagę na prawidłową orientację zasilacza.
Poprowadź przewód zasilacza zewnętrznego jak na ilustracji i wepnij filtr ferrytowy w zaczep na części drukowanej.
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Otwórz drzwi obudowy.
Umieść drukarkę pod kątem (jak na ilustracji) w obudowie za stopami antypoślizgowymi.
Odrygluj wszystkie blokady zasilacza [PSU-lock]. Chwyć zespół zasilacza za uchwyt i wyjmij go z tylnego panelu.
Ostrożnie połóż zasilacz na podgrzewanym stole zabezpieczonym kawałkiem materiału. Obróć go z uchwytem skierowanym do góry.
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Uważaj, aby nie przygnieść palców podczas czynności pod obudową.
Jeśli manipulowanie obudową jest trudne ze względu na jej ciężar, możesz wyjąć drukarkę na zewnątrz.
Obróć obudowę tak, aby tylna strona była skierowana w Twoją stronę.
Przez prostokątny otwór w tylnym panelu odkręć dwie śruby mocujące stopę do dolnego panelu.
Wyjmij stopę z dolnej części obudowy. Nie wyrzucaj tej części, będziemy jej potrzebować później.
Poprowadź przewód zasilacza przez wycięcie w dolnym panelu do wnętrza obudowy.
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Uważaj, aby nie przygnieść palców podczas czynności pod obudową.
Poprowadź przewód zewnętrznego zasilacza przez kanał w stopie. Zwróć uwagę na orientację stopy.
Wsuń stopę z przewodem pod narożnik obudowy.
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Poniższe instrukcje dotyczą montażu zewnętrznego zasilacza na obudowie. Jeśli nie chcesz montować zewnętrznego zasilacza na obudowie, przejdź do Montaż zasilacza.
Od wewnątrz wsuń dwie śruby M3x8 przez otwór w dolnym profilu, obok logo PRUSA.
Zamocuj zewnętrzny zespół zasilacza na profilu, następnie wyrównaj ze śrubą.
Dokręć śrubę M3x8 od wewnątrz, aby przymocować zewnętrzny zasilacz.
Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Upewnij się, że blokady zasilacza [PSU-lock] są nadal ustawione w tej samej pozycji:
Na dolnej ramie obróć blokady zasilacza do pozycji poziomej.
Na wsporniku obróć blokady zasilacza do pozycji pionowej.
Przełóż zasilacz przez otwór w tylnym panelu.
Zamocuj uchwyt zasilacza [PSU-holder] na wszystkich blokadach [PSU-lock].
Obróć wszystkie blokady zasilacza o 90°, aby zablokować zespół zasilacza.
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Uważaj, aby nie przygnieść palców podczas czynności pod obudową.
Odkręć dwie śruby mocujące przednią lewą stopę.
Wyjmij stopę z obudowy. Nie wyrzucaj tej części, będziemy jej potrzebować później.
Poprowadź przewód zewnętrznego zasilacza przez wycięcie w dolnym panelu na zewnątrz obudowy.
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Uważaj, aby nie przygnieść palców podczas czynności pod obudową.
Poprowadź przewód zewnętrznego zasilacza przez kanał w stopie.
Wsuń stopę z przewodem pod narożnik obudowy i wyrównaj otwory w części z otworami w profilu dolnym.
Przykręć stopę dwoma śrubami M3x12.
Pozostaw na razie przewód zewnętrznego zasilacza swobodnie. Podłączymy go później.
Montaż taśmy LED
Montaż taśmy LED
Montaż taśmy LED
Montaż taśmy LED
Umieść nakrętkę M3n w każdym uchwycie LED.
Nakrętka musi być całkowicie osadzona w wydrukowanej części i zlicowana z powierzchnią. Niedostateczne osadzenie nakrętki może spowodować problemy podczas montażu w obudowie.
Wsuń dolną szczelinę uchwytu płytki LED na płytkę LED i ustaw uchwyt względem pierwszego otworu w płytce LED najbliższego białego złącza.
Uważaj, aby nie wsunąć uchwytu na chipy i diody! Można je trwale uszkodzić.
Nasuń uchwyt LED do końca na płytkę LED.
Użyj tej samej techniki dla wszystkich trzech uchwytów płytki LED.
Montaż taśmy LED
Montaż taśmy LED
Montaż taśmy LED
Zdejmij folię ochronną z obu stron dyfuzora LED.
Wciśnij dyfuzor LED na uchwyty LED. Użyj górnej szczeliny.
Orientacja dyfuzora LED nie ma znaczenia. Część jest symetryczna.
Montaż taśmy LED
Montaż taśmy LED
Montaż taśmy LED
Od zewnątrz włóż trzy śruby M3x18 w otwory w przednim lewym wsporniku.
Od wewnątrz obudowy wsuń zmontowany zespół LED na śruby M3x18.
Złącze LED musi być skierowane w dół.
Dokręć wszystkie trzy śruby M3x18, aby zamocować zespół LED.
Organizacja przewodów
Organizacja przewodów
Organizacja przewodów
Organizacja przewodów
Przełóż trzy opaski przez otwory w dolnym lewym profilu.
Utwórz pętlę z przewodu zasilacza zgodnie z ilustracją.
Przymocuj przewód zasilacza za pomocą opaski zaciskowej do perforacji na dolnym profilu.
Poprowadź przewód wzdłuż dolnego profilu przez opaski zaciskowe i zaciśnij dwie pozostałe opaski.
Nie zaciskaj opasek zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodu.
Podłączenie przewodu LED
Podłączenie przewodu LED
Podłączenie przewodu LED
Podłączenie przewodu LED
Podłącz przewód LED do złącza znajdującego się w dolnej części taśmy LED.
Poprowadź przewód zasilający LED przez wycięcie w dolnym panelu na zewnątrz obudowy.
Poprowadź opaskę zaciskową przez perforację w dolnym panelu i zepnij razem przewód LED i przewód zewnętrznego zasilacza.
Nie zaciskaj opasek zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodu.
Zmień położenie drukarki, jak na ilustracji. Umieść ją na środku obudowy i ustaw właściwą pozycję:
Montaż płyty podstawowej
Montaż płyty podstawowej
Montaż płyty podstawowej
Montaż płyty podstawowej
Nałóż nakrętkę M3nS na śrubę M3x12. Nakręć ją na końcówkę śruby o kilka obrotów.
Wciśnij śrubę z nakrętką do otworu o tym samym kształcie wewnątrz pokrywy płyty podstawowej.
Wykręć śrubę.
Podłączenie przewodu LED
Podłączenie przewodu LED
Podłączenie przewodu LED
Podłączenie przewodu LED
Podłącz przewód LED do złącza na płycie podstawowej.
Od wewnątrz wsuń dwie śruby M3x12 przez przedni profil.
Nałóż dwie podkładki koronkowe M3w na śruby.
Montaż płyty podstawowej
Montaż płyty podstawowej
Montaż płyty podstawowej
Montaż płyty podstawowej
Umieść płytę podstawową w pokrywie płyty podstawowej i wyrównaj otwory na obu częściach.
Weź zespół płyty podstawowej i wyrównaj otwory ze śrubami w profilu.
Zamocuj zespół płyty podstawowej na śrubach i dokręć śruby od wewnątrz.
To wszystko!
To wszystko!
To wszystko!
Sprawdź, czy działa prawidłowo. Naciśnij przycisk LIGHT na panelu płyty podstawowej i sprawdź, czy włączyło się oświetlenie LED wewnątrz.
Dobra robota! Właśnie udało Ci się pomyślnie zamontować taśmę LED.
Poniższe instrukcje są przeznaczone do montażu białej taśmy LED z zewnętrznym zasilaczem XP Power model VEC65US24.
Wprowadzenie - zewnętrzny zasilacz XP Power
Wprowadzenie - zewnętrzny zasilacz XP Power
Wprowadzenie - zewnętrzny zasilacz XP Power
Wprowadzenie - zewnętrzny zasilacz XP Power
Poniższe instrukcje są przeznaczone do montażu białej taśmy LED z zewnętrznym zasilaczem XP Power model VEC65US24 na Original Prusa Enclosure.
Zanim zaczniesz montować dodatek, WYDRUKUJ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE CZĘŚCI PLASTIKOWE! External-PSU-bracket-XP [uchwyt zewnętrznego zasilacza XP] oraz Basic-board-cover [pokrywa płyty podstawowej] są dostępne do pobrania na Printables.com.
Uwaga: uchwyt zewnętrznego zasilacza XP [External-PSU-bracket-XP] jest przeznaczony do montażu zewnętrznego zasilacza na obudowie. Nie jest on jednak wymagany.
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia nie są dołączone do paczki z dodatkiem.
Do tego rozdziału przygotuj:
Klucz imbusowy 2,5 mm
Szczypce spiczaste (do obcięcia opasek zaciskowych)
Tkanina lub inny materiał o wymiarach co najmniej 15x15 cm
Sugestia
Sugestia
Sugestia
W kolejnych krokach należy uzyskać dostęp do dolnej części obudowy. Osiągniemy to poprzez wysunięcie jednej z dolnych krawędzi ramy poza powierzchnię roboczą. Zalecamy umieszczenie obudowy na kartonie.
Wymiary pudełka muszą wynosić co najmniej 600 x 600 x 100 mm.
Wskazówka: możesz użyć oryginalnego kartonu z opakowania obudowy.
Nie stawiaj jeszcze obudowy na kartonie. Poczekaj na instrukcję.
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie): przygotowanie części
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie): przygotowanie części
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie): przygotowanie części
Uwaga: Uchwyt zewnętrznego zasilacza XP [External-PSU-bracket-XP] jest przeznaczony do montażu zewnętrznego zasilacza na obudowie. Nie jest on jednak wymagany. Jeśli nie chcesz instalować uchwytu zewnętrznego zasilacza, przejdź do Demontaż LCD.
Do kolejnych etapów przygotuj:
Zewnętrzny zasilacz XP Power (1x)
Śruba M3x8 (1x)
Nakrętka kwadratowa M3nS (1x)
External-PSU-bracket-XP [uchwyt zewnętrznego zasilacza XP] (1x)
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Włóż nakrętkę kwadratową M3nS do uchwytu zewnętrznego zasilacza XP [External-PSU-bracket-XP]. Używając klucza imbusowego, wciśnij nakrętkę do końca w drukowaną część i wyrównaj ją z otworem.
Montaż uchwytu zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż uchwytu zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż uchwytu zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Montaż uchwytu zewnętrznego zasilacza (opcjonalnie)
Włóż zewnętrzny zasilacz do uchwytu zasilacza [External-PSU-bracket-XP] i wciśnij go do końca. Zwróć uwagę na prawidłową orientację zasilacza.
Poprowadź przewód zewnętrznego zasilacza przez kanał w stopie.
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Ostrożnie odetnij opaskę zaciskową mocującą wiązkę przewodów LCD.
Odkręć dwie śruby mocujące zespół LCD.
Odłącz obydwa przewody LCD od modułu LCD.
Wciągnij wiązkę przewodów LCD przez otwór w dolnym panelu do wnętrza obudowy.
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Umieść drukarkę pod kątem (jak na ilustracji) w obudowie za stopami antypoślizgowymi.
To tylko tymczasowa pozycja drukarki - dokładnie ustawimy ją później.
Zdejmij płytę stalową stołu.
Połóż tkaninę na podgrzewanym stole.
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Umieść drukarkę pod kątem (jak na ilustracji) w obudowie za stopami antypoślizgowymi.
Odrygluj wszystkie blokady zasilacza [PSU-lock]. Chwyć zespół zasilacza za uchwyt i wyjmij go z tylnego panelu.
Ostrożnie połóż zasilacz na podgrzewanym stole zabezpieczonym kawałkiem materiału. Obróć go z uchwytem skierowanym do góry.
Wyciągnięcie drukarki
Wyciągnięcie drukarki
Ostrożnie wyciągnij drukarkę z obudowy.
Uważaj, aby nie porysować drukarki, ani obudowy.
Odstaw drukarkę na jakiś czas, będzie nam potrzebna później.
Poluzowanie dolnego panelu
Poluzowanie dolnego panelu
Poluzowanie dolnego panelu
Umieść obudowę na kartonie tak, aby tylna strona (strona z otworem na zasilacz w tylnym panelu) wystawała poza karton.
Konieczne jest, aby obie stopy po lewej stronie stały na jednej ze swoich podkładek antywibracyjnych. Przyjrzyj się uważnie ilustracji. Unikaj stawiania obudowy bezpośrednio na ramie.
UWAGA: Zachowaj szczególną ostrożność i upewnij się, że obudowa jest stabilna i nie chwieje się. W przeciwnym razie obudowa może spaść z pudełka i zrobić Ci krzywdę oraz uszkodzić się.
Od spodu odkręć i wyciągnij dwie śruby znajdujące się najbliżej prawego narożnika.
W ten sam sposób przesuń obudowę tak, aby prawa strona wystawała poza karton.
Odkręć i wyciągnij cztery śruby z dolnego profilu.
Postaw obudowę tak, aby wszystkie stopy znajdowały się na powierzchni.
Montaż zewnętrznego zasilacza
Montaż zewnętrznego zasilacza
Montaż zewnętrznego zasilacza
Montaż zewnętrznego zasilacza
Od wewnątrz wsuń dwie śruby M3x8 przez otwór w dolnym profilu, obok logo PRUSA.
Wyrównaj otwór na śrubę w uchwycie zewnętrznego zasilacza XP [External-PSU-bracket-XP] z wystającą śrubą i przymocuj go do profilu.
Dokręć śrubę M3x8 od wewnątrz, aby przymocować zewnętrzny zasilacz.
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Przesuń tylny róg z zasilaczem ponad krawędź pudełka.
Przez prostokątny otwór w tylnym panelu odkręć dwie śruby mocujące stopę do dolnego panelu.
Wyjmij stopę z dolnej części obudowy. Nie wyrzucaj tej części, będziemy jej potrzebować później.
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Lekko podnieś dolny panel od dołu.
Od spodu przepchnij przewód zasilacza z filtrem ferrytowym (cylindryczny element na przewodzie) przez otwór w dolnym panelu do wnętrza obudowy.
Poprowadź przewód zewnętrznego zasilacza przez kanał w stopie. Zwróć uwagę na orientację stopy.
Zachowaj orientację stopy i zamocuj ją na swoim miejscu na spodzie obudowy. Wyrównaj otwory w części z otworem w ramie dolnej obudowy.
Upewnij się, że przewód nie wypadł z kanału.
Przykręć stopę dwoma śrubami M3x12.
Delikatnie pociągnij przewód do przodu i do tyłu, aby sprawdzić, czy nie jest ściśnięty. Pozostaw nadmiar przewodu, jak na ilustracji.
Przymocowanie dolnego panelu
Przymocowanie dolnego panelu
Wysuń tylną stronę obudowy poza krawędź kartonu lub stołu. Konieczne jest, aby obie stopy po tylnej stronie stały na jednej ze swoich podkładek antywibracyjnych. Przyjrzyj się uważnie ilustracji. Unikaj stawiania obudowy bezpośrednio na ramie.
UWAGA: Zachowaj szczególną ostrożność i upewnij się, że obudowa jest stabilna i nie chwieje się. W przeciwnym razie obudowa może spaść z pudełka i zrobić Ci krzywdę oraz uszkodzić się.
Przykręć dolny panel dwoma śrubami M3x4 od dołu.
Postaw obudowę tak, aby wszystkie stopy znajdowały się na powierzchni.
Poluzowanie dolnego panelu
Poluzowanie dolnego panelu
Umieść obudowę na kartonie tak, aby przednia strona wystawała poza karton.
Konieczne jest, aby obie stopy przedniej strony stały na jednej ze swoich podkładek antywibracyjnych. Przyjrzyj się uważnie ilustracji. Unikaj stawiania obudowy bezpośrednio na ramie.
UWAGA: Zachowaj szczególną ostrożność i upewnij się, że obudowa jest stabilna i nie chwieje się. W przeciwnym razie obudowa może spaść z pudełka i zrobić Ci krzywdę oraz uszkodzić się.
Od dołu odkręć pierwsze dwie śruby od lewej strony.
Przesuń lewy przedni róg nad krawędź kartonu lub stołu.
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Lekko podnieś dolny panel od dołu.
Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie uszczypnąć sobie palców.
Przełóż filtr ferrytowy (cylindryczny element) na przewodzie zewnętrznego zasilacza przez otwór.
Poprowadź przewód zewnętrznego zasilacza przez otwór i pozostaw go na razie luźno.
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Odkręć dwie śruby mocujące stopę.
Wyciągnij stopę z dolnej części obudowy.
W stopie znajduje się kanał na przewód. Poprowadź przewód zewnętrznego zasilacza przez ten kanał. Zwróć uwagę na prawidłową orientację części.
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Organizacja przewodu zewnętrznego zasilacza
Zachowaj orientację stopy i zamocuj ją na swoim miejscu na spodzie obudowy. Wyrównaj otwory w części z otworem w ramie dolnej obudowy.
Upewnij się, że przewód nie wypadł z kanału.
Przykręć stopę dwoma śrubami M3x12.
Delikatnie pociągnij przewód do przodu i do tyłu, aby sprawdzić, czy nie jest ściśnięty.
Pozostaw przewód rozciągnięty jak na ilustracji. Odstęp pomiędzy filtrem ferrytowym a stopą powinien wynosić około 2 - 5 cm.
Przymocowanie dolnego panelu
Przymocowanie dolnego panelu
Przymocowanie dolnego panelu
Wysuń przednią stronę obudowy poza krawędź kartonu lub stołu. Konieczne jest, aby obie stopy po przedniej stronie stały na jednej ze swoich podkładek antywibracyjnych. Przyjrzyj się uważnie ilustracji. Unikaj stawiania obudowy bezpośrednio na ramie.
UWAGA: Zachowaj szczególną ostrożność i upewnij się, że obudowa jest stabilna i nie chwieje się. W przeciwnym razie obudowa może spaść z pudełka i zrobić Ci krzywdę oraz uszkodzić się.
Przykręć dolny panel dwoma śrubami M3x4 od dołu.
Wysuń lewą stronę obudowy poza krawędź kartonu lub stołu. Konieczne jest, aby obie stopy po lewej stronie stały na jednej ze swoich podkładek antywibracyjnych. Przyjrzyj się uważnie ilustracji. Unikaj stawiania obudowy bezpośrednio na ramie.
Przykręć dolny panel dwoma śrubami M3x4 od dołu.
Teraz postaw obudowę na wszystkich stopach na stole roboczym i odsuń karton. Nie będzie on nam już potrzebny.
Umieszczenie drukarki w obudowie
Umieszczenie drukarki w obudowie
Umieszczenie drukarki w obudowie
Aby umieścić drukarkę w obudowie, najpierw wsuń jej lewą stronę.
Uważaj, aby nie porysować bocznych paneli drukarką!
Umieść drukarkę pod kątem (jak na ilustracji) w obudowie za stopami antypoślizgowymi.
To tylko tymczasowa pozycja drukarki - dokładnie ustawimy ją później.