PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

2. Demontaż MMU2S (modernizacja)

2. Demontaż MMU2S (modernizacja)

2. Demontaż MMU2S (modernizacja)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja a year ago
2. Demontaż MMU2S (modernizacja)
 Poziom trudności
Łatwy
 Kroki
18
 Dostępne języki
ENCSDEESITFRJA
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie
W tym rozdziale częściowo rozmontujemy moduł MMU2S i pozyskamy kilka kluczowych części, które zostaną wykorzystane do budowy MMU3.
Upewnij się, że drukarka z MMU jest wyłączona i odłączona od zasilania. Rozładuj wszystkie filamenty zarówno z drukarki, jak i z modułu MMU.
Jeśli w ekstruderze jest załadowany filament, użyj funkcji Rozładuj filament w menu.

W kolejnych krokach zaczniemy od demontażu modułu MMU z drukarki i odłączenia od niego bufora.

.Zwróć szczególną uwagę na opis. Po otrzymaniu instrukcji odłóż komponenty MMU2S na bok. Określone części zostaną ponownie użyte na kolejnych etapach
Utrzymuj dobrą organizację obszaru pracy, aby uniknąć mieszania starszych części z nowymi. Chociaż niektóre nowe komponenty mogą przypominać te stare, w rzeczywistości są one różne. Pamiętaj, że niektóre komponenty nie powinny być ponownie używane w MMU3, podczas gdy inne są niezbędne do aktualizacji.
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Do tego rozdziału przygotuj następujące narzędzia:
Szczypce spiczaste
Klucz wielofunkcyjny do odkręcania złączek Festo.
Klucz imbusowy 2,5 mm do śrub M3
Wkrętak krzyżakowy do złącz przewodów zasilania
Możesz użyć swoich narzędzi, jeśli uważasz, że sprawdzą się lepiej.
Odłączenie rurek PTFE
Odłączenie rurek PTFE
Odłączenie rurek PTFE
Odłączenie rurek PTFE
Wykręć złączki Fest QSM-M5 z drukarki i modułu MMU. Jeśli złączki są mocno dokręcone, możesz użyć klucza wielofunkcyjnego lub klucza 8 mm.
Odłóż rurkę PTFE ze złączkami na bok - rozłączymy części później.
Będziemy musieli odłączyć bufor od modułu MMU.
Poluzuj wszystkie śruby na buforze mocujące rurki PTFE podłączone do modułu MMU. Wyciągnij wszystkie pięć rurek.
Zachowaj bufor do demontażu w następnym rozdziale.
Z tyłu modułu MMU poluzuj lekko cztery śruby mocujące tylny uchwyt PTFE.
Wyciągnij wszystkie pięć rurek PTFE i natychmiast je zutylizuj. Rurki te nie będą ponownie używane w MMU3.
MMU3 został zaprojektowany do pracy z rurkami PTFE o innych rozmiarach. Ponowne użycie rurek z MMU2S podczas montażu MMU3 spowoduje nieprawidłowe działanie.
Odłączenie MMU2S (część 1)
Odłączenie MMU2S (część 1)
Odłączenie MMU2S (część 1)
Odłączenie MMU2S (część 1)
Poluzuj śrubę M3x40 na obudowie elektroniki drukarki.
Otwórz obudowę elektroniki.
Z MMU widać wychodzący przewód danych wraz z dwoma przewodami zasilającymi, wszystkie podłączone do płytki sterującej Einsy w drukarce.
Nigdy nie ruszaj, nie podłączaj ani nie odłączaj przewodów, gdy drukarka jest włączona. Może to spowodować uszkodzenie elektroniki.
Rozpocznij od odłączenia przewodu danych MMU.
Uważaj, aby nie odłączyć przewodu czujnika filamentu znajdującego się tuż pod przewodem danych MMU.
Odłączenie MMU2S (część 2)
Odłączenie MMU2S (część 2)
Odłączenie MMU2S (część 2)
Odłączenie MMU2S (część 2)
Za pomocą wkrętaka krzyżakowego Philips delikatnie poluzuj dwa zaciski zasilające znajdujące się w lewym dolnym rogu płyty Einsy.
Złącza widełkowe przewodu zasilającego MMU są umieszczone nad głównymi złączami zasilania Einsy. Odłącz tylko pojedyncze złącza widełek MMU, pozostawiając główne złącza zasilania na miejscu.
Używając wkrętaka krzyżakowego Philips, dokładnie dokręć zaciski zasilania przy odłączonej jednostce MMU. Upewnij się, że wszystkie połączenia są zgodne z ilustracją.
Wyjmij wiązkę przewodów MMU z obudowy elektroniki. Zamknij obudowę i przykręć pokrywę za pomocą śruby M3x40.
Demontaż MMU2S z drukarki
Demontaż MMU2S z drukarki
Demontaż MMU2S z drukarki
Moduł MMU2S został pomyślnie odłączony.
Podnieś tylną część modułu, aby odłączyć uchwyty od ramy drukarki. Następnie wyjmij moduł MMU z drukarki.
Na razie możesz odłożyć drukarkę na bok.
Możemy przejść do demontażu samego modułu MMU2S.
Do następnego etapu przygotuj rurkę PTFE MMU-Ekstruder z założonymi złączkami Fest QSM-M5.
Demontaż rurki PTFE MMU-ekstruder
Demontaż rurki PTFE MMU-ekstruder
Weź rurkę PTFE MMU-ekstruder ze złączkami Fest QSM-M5.
Zdejmij oba złącza Festo z rurki PTFE.
Przytrzymaj złączkę Festo za metalową część i wciśnij niebieski kołnierz. Gdy kołnierz jest wciśnięty, najpierw wciśnij rurkę PTFE, a następnie całkowicie ją wyciągnij.
Dla posiadaczy MK3S+ / MK3.5: zachowaj złączki Festo do późniejszego wykorzystania. Wyrzuć rurkę PTFE, aby nie pomylić jej z nową.
Posiadacze MK4/MK3.9: Wyrzuć złączki Festo i rurkę PTFE! Pakiet zawiera nowe złączki Festo i rurkę PTFE. Mieszanie ich może prowadzić do problemów!
MMU3 został zaprojektowany do pracy z rurkami PTFE o innych rozmiarach. Ponowne użycie rurek z MMU2S podczas montażu MMU3 spowoduje nieprawidłowe działanie.
Demontaż jednostki MMU2
Demontaż jednostki MMU2
Demontaż jednostki MMU2
Odkręć dwie śruby M3x18 mocujące elektronikę na górze urządzenia.
Odkręć dwie śruby M3x30 napinające docisk wraz ze sprężynami.
Wyjmij płytkę elektroniki z modułu.
Odłącz wszystkie przewody od płytki. Pamiętaj, że każde złącze ma zatrzask bezpieczeństwa, który należy nacisnąć, aby wyjąć wtyczkę. Odłóż płytkę na bok.
Ostrożnie odetnij wszystkie opaski zaciskowe spinające przewody.
Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić przewodów!
Ściągnięcie owijki tekstylnej
Ściągnięcie owijki tekstylnej
Ściągnięcie owijki tekstylnej
Oddziel wiązkę przewodów zasilania i sygnałowych od reszty przewodów.
Zdejmij owijkę tekstylną z przewodów i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania.
Przewody zasilania i danych MMU2S nie będą używane w MMU3.
Demontaż silnika docisku
Demontaż silnika docisku
Demontaż silnika docisku
Demontaż silnika docisku
Używając kulistej końcówki klucza imbusowego 2,5 mm, wykręć dwie śruby M3x10 z górnej części, mocujące silnik docisku (oznaczony jako "Idler").
Otwórz korpus docisku i odkręć dwie śruby M3x10 mocujące silnik z drugiej strony.
Wykręć dwie śruby M3x10 mocujące wałek silnika do bębna docisku.
Wyciągnij silnik docisku z modułu. Zachowaj go do późniejszego wykorzystania.
Demontaż prętów 5x16sh
Demontaż prętów 5x16sh
Demontaż prętów 5x16sh
Demontaż prętów 5x16sh
Wykręć cztery śruby M3x18 mocujące tylny uchwyt PTFE.  Zdejmij uchwyt, a także wszystkie znajdujące się pod nim rurki PTFE.
Wykręć śrubę M3x10 z boku zabezpieczającą pręt 5x16sh.
Używając krótszej strony klucza imbusowego 2,5 mm, wypchnij pręt 5x16sh od wewnątrz na zewnątrz.
Powtórz ten sam proces po drugiej stronie. Wykręć śrubę M3x10 i wypchnij pręt 5x16sh na zewnątrz.
Zachowaj pręty 5x16sh do późniejszego wykorzystania.
Demontaż łożysk
Demontaż łożysk
Demontaż łożysk
Demontaż łożysk
Wyciągnij korpus docisku z bębnem docisku.
Te komponenty nie są już potrzebne. Zawierają one jednak cenne części zamienne. Ich demontaż może być trudny, więc nie będziemy tego robić w tym momencie.
Za pomocą klucza imbusowego poważ łożysko 625ZZ po prawej stronie korpusu kół radełkowanych, aby je wyciągnąć.
Używając tej samej techniki, wyciągnij łożysko również po drugiej stronie.
Zachowaj oba łożyska 625ZZ do późniejszego wykorzystania.
Demontaż silnika wybieraka
Demontaż silnika wybieraka
Demontaż silnika wybieraka
Demontaż silnika wybieraka
Obracając wałek silnika wybieraka, przesuń wybierak całkowicie w lewą stronę.
Używając klucza imbusowego 2,5 mm, odkręć pięć śrub M3x10 mocujących silniki.
Obróć wał silnika bardziej, aby odłączyć go od wybieraka.
Wyciągnij silnik wybieraka z urządzenia.
Zachowaj silnik do późniejszego wykorzystania.
Demontaż wybieraka
Demontaż wybieraka
Demontaż wybieraka
Demontaż wybieraka
Z boku modułu znajdują się dwa otwory. Widać przez nie końcówki wałka wybieraka.
Wsuń klucz imbusowy w otwory, aby docisnąć oba pręty do końca.
Wyciągnij oba pręty 5x120sh i zachowaj je do późniejszego wykorzystania.
Jeśli zdecydujesz się użyć szczypiec spiczastych do wyciągnięcia prętów, zrób to wykonując ruch obrotowy. Uważaj, aby ich nie zarysować!
Podnieś wybierak i wyjmij go z modułu. Na razie odłóż go na bok, ponieważ będziemy go później demontować na części.
Z tyłu wybieraka znajduje się ostrze. Postępuj ostrożnie, aby uniknąć obrażeń!
Demontaż silnika kół radełkowanych
Demontaż silnika kół radełkowanych
Demontaż silnika kół radełkowanych
Demontaż silnika kół radełkowanych
Obróć moduł.
W dolnej części wykręć pozostałe śruby M3x10 mocujące silnik kół radełkowanych (oznaczony jako "Pulley").
Wyciągnij silnik kół radełkowanych z modułu.
Zachowaj silnik do późniejszego wykorzystania.
Za pomocą klucza imbusowego poważ łożysko wałka kół radełkowanych aby je wyciągnąć. Zachowaj je również do późniejszego wykorzystania.
Demontaż wybieraka
Demontaż wybieraka
Demontaż wybieraka
Demontaż wybieraka
Odkręć dwie śruby M3x10 mocujące nakrętkę trapezową.
Wyciągnij nakrętkę trapezową i zachowaj do późniejszego wykorzystania.
Wykręć śrubę M3x10 z boku wybieraka.
Wyciągnij czujnik FINDA / SuperFINDA i zachowaj go do późniejszego użycia.

Z wybieraka wypadnie stalowa kulka.

Kulka nie jest magnetyczna i nie będzie ponownie używana. Magnetycznej użyjemy później. Odłóż ją na bok, aby nie pomylić jej z nową.
Pozostałe części wybieraka nie są już potrzebne, ale możesz je zachować jako części zamienne.
Demontaż płyty głównej
Demontaż płyty głównej
Demontaż płyty głównej
Przygotuj zespół elektroniki.
Ostrożnie wykręć trzy śruby M3x6 mocujące płytkę elektroniki.
Ostrożnie poluzuj płytkę elektroniki, ale nie wyjmuj jej jeszcze całkowicie. Pozostaw płytkę w plastikowej części, aby na razie zabezpieczyć ją przed uszkodzeniem.
Aby uniknąć uszkodzeń, trzymaj płytkę za krawędzie. Zachowaj ostrożność w pobliżu elektroniki, nie dotykaj poszczególnych elementów wlutowanych w płytkę. Miej na uwadze, że płyta jest wrażliwa na wyładowania elektrostatyczne (ESD).
Podsumowanie
Podsumowanie
Oto podsumowanie części, które należy zachować do późniejszego wykorzystania:
Owijka tekstylna 405x5 (1x)
Silnik krokowy [3x]: docisk [Idler], wybierak [Selector] i koła radełkowane [Pulley; z zamontowanymi kołami radełkowanymi]

Elektronika: płyta kontrolna (1x) i czujnik FINDA/SuperFINDA (1x)

Łożysko 625 (3x)
Nakrętka trapezowa (1x)
Złączka FESTO QSM-M5 (2x)
Złączki te są wymagane tylko przy MK3S+. Jeśli montujesz wersję do MK4, użyj nowych złączek!
Pręt 5x16sh (2x)
Pręt 5x120sh (2x)
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt