CS
  • English
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Teplota vyhřívané podložky neodpovídá #13209 (MK3.9/MK4) #23209 (MK3.5)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEITFR

Tiskárna zobrazuje zprávu "Teplota neodpovídá - naměřená teplota neodpovídá očekávané hodnotě. Zkontrolujte, že je termistor v kontaktu s vyhřívanou podložkou. V případě poškození jej vyměňte." když se naměřená teplota liší od teploty očekávané pro vyhřívanou podložku.

K tomu může dojít, pokud porucha termistoru na vyhřívané podložce způsobí, že tiskárna odečte teplotu v rozmezí několika stupňů od cílové teploty, ale nikoli samotnou cílovou teplotu. Topné těleso bude nadále aktivní, cílové teploty ale nebude dosaženo. Aby se zabránilo přehřátí, tiskárna vygeneruje chybu.

Chyba může naznačovat nějaký problém s kabeláží, buď topného tělesa, nebo s kabely termistoru, které mohou být poškozené.

Ujistěte se, že v místnosti, kde je tiskárna umístěna, není teplota nižší než 15 ºC.

Vizuální kontrola

Zkontrolujte vyhřívanou podložku, kde se nachází termistor a topné těleso, zda nedošlo k přerušení vodičů od senzoru nebo od topného tělesa. Opatrně zkuste kabely ručně posunout, zatímco je tiskárna vypnutá. Pokud se některý z nich odpojil, vaše hledání skončilo a je třeba díl vyměnit. Nedoporučujeme tyto vodiče pájet, navíc u termistoru to změní jeho odpor a tím i údaje. Náhradní díly naleznete na našem e-shopu nebo se můžete obrátit na Podporu, kde vám pomohou.

Pokuste se předehřát vyhřívanou podložku v LCD menu -> Ovládání -> Teplota -> Vyhřívaná podložka na 90 ºC. Po dosažení této teploty přesuňte ručně kabely za topné těleso a zkontrolujte, zda se chyba objeví. Pokud se na hlavní LCD obrazovce zobrazí 0/0 u teploty vyhřívané podložky, zkontrolujte připojení kabelů k hlavní desce a na vyhřívané podložce.

Připojení vyhřívané podložky a termistoru na xBuddyKonektory na vyhřívané podložce

Kontrola odporu

Níže uvedená tabulka popisuje správný odpor pro každý díl a škála, na kterou byste měli nastavit měřicí přístroj. Další podrobnější návod najdete na stránce Použití multimetru. Všechny termistory jsou dimenzovány na 100 kΩ při 25 °C. Abychom byli realističtí, při měnící se teplotě mezi 20 °C a 30 °C můžete očekávat širší rozsah hodnot (~85-125 kΩ) než u topného tělesa.

Na kabelu se mohou vyskytnout mikrotrhliny, které přeruší spoje pouze v určitých místech. Proto zkuste při měření kabelem pohybovat a zjistěte, zda se hodnota výrazně nezmění.

DílOdporMěřítko multimetru
Termistory (Podložka a hotend)[80 kΩ - 125 kΩ]200 kΩ
Vyhřívaná podložka[2.0 Ω - 4.0 Ω]200 Ω
 
Díl by měl být při měření odporu studený (pokojová teplota) a odpojený od sítě!

V případě, že zjistíte, že některé díly jsou vadné, objednejte si je prostřednictvím našeho e-shopu a poté postupujte podle servisních pokynů:

Jak vyměnit Termistor vyhřívané podložky (MK4 / MK3.9 / MK3.5)

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás