CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Experimentální menu (MK3/S/+)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFR

Komponenty namontované na vaší tiskárně závisí na konfiguraci firmwaru. Pro usnadnění práce s komponentami pocházejícími od jiných dodavatelů s verzí firmwaru 3.9.1 jsme zavedli "Experimentální menu". Protože různý hardware má různé specifikace, firmware je nyní schopen upravit definiční parametry některých komponent.

Experimentální menu je určeno pro pokročilé uživatele. Pro tiskárny s továrními součástkami se parametry firmwaru nemění a není nutná žádná interakce uživatele.

Pokud chcete aktivovat experimentální menu, přejděte do LCD menu -> Nastavení -> Nastavení HW, poté přejděte na libovolnou položku v menu a podržte knob (čudlík) po dobu 2-3 sekund. Poté, co uslyšíte zvuk "kliknutí" se v dolní části seznamu menu objeví nová možnost s názvem "Experimentální" (obrázek vlevo).

V rámci 'Experimentální' naleznete následující možnosti:

  • "Detekce Altfan" (Altfan det.) [Zap/Vyp]
  • E-cool mód [Zap/Vyp]
  • Fake serial number (Falešné sériové číslo)

Detekce altfan

Tato možnost je k dispozici, pokud používáte alternativní ventilátor k ventilátoru hotendu Noctua.Firmware je schopen upravit parametry pulzně šířkové modulace (PWM) pro ventilátor hotendu. Toto je způsob, jak řídit elektrický proud tím, že odebíráte plné napětí a proud a velmi rychle ho zapínáte a vypínáte určitou rychlostí namísto využití stálého toku energie. Některé ventilátory vyžadují pro optimální rychlost nižší množství energie, zatímco jiné potřebují 100% tok energie.

U tiskárny s továrními součástkami nedochází k žádným změnám parametrů firmwaru a není nutný žádný zásah uživatele. Když je tiskárna spuštěna poprvé po sestavení, nebo po úplném obnovení továrního nastavení, firmware automaticky detekuje ventilátor a nastaví příslušnou hodnotu PWM. Tato hodnota je trvale uložena v paměti EEPROM a zůstává tam i po aktualizaci firmwaru. Lze jej smazat pouze provedením úplného obnovení továrního nastavení.

U upravených tiskáren, které nepoužívají původní ventilátory, musí uživatel zasáhnout pouze v případě, že dojde k obnovení továrního nastavení, protože se může stát, že tiskárna nenastaví správnou hodnotu PWM pro ventilátor dodaný třetí stranou. Vypnutím detekce Altfan tiskárna spustí ventilátor na 100 % výkonu.

Nastavení konkrétní vlastní hodnoty PWM není v současné době možné.

E-cool mód

Naši vývojáři zjistili, že používání funkce StealthChopu bez "proudové zpětné vazby" krokových ovladačů TMC2130 pozitivně ovlivňují teplotu motoru extruderu. Testování na naší farmě ukázalo, že lze tímto způsobem teplotu snížit až o 10 °C. Tato konfigurace se nazývá E-cool mód a funguje jak v Normálním režimu, tak v režimu Stealth.

Tato funkce byla testována pouze pro motory dodané Prusa Research!U motorů od jiných výrobců nemůžeme zaručit, že u nich lze toto zesílení proudu aplikovat, jelikož by mohlo dojít k jejich poškození v důsledku proudové špičky. Právě z tohoto důvodu je tato funkce u všech tiskáren vypnuta a uživatel ji musí ručně zapnout na vlastní nebezpečí.

Fake serial number (Falešné sériové číslo)

Od verze firmwaru 3.11.0 byla přidána kontrola sériového čísla základní desky. To se týká služeb vzdáleného tisku, jako je PrusaConnect/Link, Repetier nebo Octoprint.

U desek Einsy RAMBo, které nepocházejí od společnosti Prusa Research, nebude nahráno sériové číslo. To platí pro desky zakoupené přímo od společnosti Ultimachine nebo pro klony desek třetích stran.

Pro úspěšné absolvování kontroly sériového čísla uloží tato funkce do paměti EEPROM desky "fake" ("falešné") sériové číslo, aby nebylo prázdné. Bez něj může při připojování k těmto službám dojít k problému s časovým limitem.

Tuto funkci nepoužívejte, pokud používáte originální desku Einsy od společnosti Prusa Research! Může to ovlivnit schopnost tiskárny používat některé služby vzdáleného tisku.

Pokud je tato funkce aktivována náhodně, můžete provést obnovení továrního nastavení a znovu nahrát původní sériové číslo do paměti EEPROM desky Einsy.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás