CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Kalibrace termálního modelu

Relevantní pro:
Poslední aktualizace 4 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFRJA

Počínaje firmwarem 3.12.0 budou mít tiskárny Original Prusa MK3/S/+ systém teplotní ochrany. To povede k lepšímu fungování při řešení teplotních chyb.

Jak to funguje

Během tisku tiskárna neustále porovnává teplotu naměřenou termistory se systémem tepelotním modelem, který se od tiskárny očekává. V případě, že naměřená teplota neodpovídá modelu, tiskárna zapípá a zobrazí upozornění THERMAL ANOMALY (tepelná anomálie), ale tisk bude pokračovat. Pokud anomálie zmizí, varování se po 20 sekundách zruší. Pokud anomálie přetrvává, tiskárna vypne ohřev a aktivuje chybu. Pokud se rozhodnete po jejím zastavení pokračovat v tisku, doporučujeme zůstat v blízkosti tiskárny.

Toto pomůže v případech, kdy je problém s teplotou pouze dočasný, například při otevření okna v blízkosti tiskárny. Dále v případě, že je na tiskárně blob, který se obtáčí kolem hotendu, by měl být tepelný model schopen zastavit tisk dříve, než dojde k poškození kabelů hotendu.

Pokud vás zajímají další informace k tomu, jak systém teplotní ochrany funguje, navštivte Blog vývojářského deníku.

Tiskárna pouze pozná, že je něco špatně, tj. že systém nepracuje dle očekávání. Dále je již na uživateli, aby tiskárnu zkontroloval a ověřil, zda se někde nevyskytují problémy.

Kalibrace

Po instalaci nového firmwaru tiskárna zahájí kalibraci. Toto trvá přibližně 12 minut a poté se profil tiskárny automaticky uloží.

Systém teplotní ochrany funguje i pro komponenty třetích stran. Upozorňujeme, že pokud v tiskárně často měníte komponenty, může se chyba Thermal Anomaly (teplotní anomálie) začít objevovat častěji. Pokud se tak stane, spusťte kalibraci znovu.

Pokud používáte enclosure, musí být deska Einsy uvnitř boxu, aby systém teplotní ochrany fungoval, jinak dojde k falešnému spuštění.

Limitace

Vzhledem k tomu, že byl systém teplotní ochrany navržen na modelu extruderu z výroby, nemusí správně fungovat na některých upravených nebo dodatečně prodávaných extruderech. Je známo, že Revo v této verzi nefunguje a vyžaduje ruční vypnutí modelu.

Pokud se během procesu kalibrace vyskytnou problémy, spusťte proces popsaný v Výpis chyb a po spuštění záznamu resetujte tiskárnu a zadejte sekvenci:

M310 ;nahlásit aktuální nastavení teplotního modeluM155 S1 C3 ;povolit pokročilé zaznamenávání teploty a ventilátorůD70 I1 ;povolit záznam ladění dočasného modeluM310 A F1;spuštění kalibrace modelu teploty

Pokud během tisku narazíte na problémy, postupujte dle Výpis chyb a po spuštění záznamu spusťte sekvenci:

M310 ;nahlásit aktuální nastavení teplotního modeluM155 S1 C3 ;povolit pokročilé zaznamenávání teploty a ventilátorůD70 I1 ;povolit záznam ladění dočasného modelu

Vypnutí systému teplotní ochrany

Systém teplotní ochrany lze vypnout připojením tiskárny k počítači (Octoprint, PuTTY...) a odesláním M310 S0. Další M500 uloží nastavení a systém teplotní ochrany modelu zůstane vypnutý i po dalším restartu.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

0
Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás