CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Senzor filamentu (MK4, MK3.9, XL)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 5 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFRJA

Senzor filamentu, kterým jsou tiskárny Original Prusa MK4 a Original Prusa MK3.9 vybaveny, detekuje přítomnost filamentu a jeho nedostatek. Senzor filamentu je Hallův senzor, spouštěný mechanismem složeným z pružinky, magnetu a kuličky.

Během používání je možné, že se kolem senzoru nebo jeho mechanismu nahromadí zbytky filamentu, které mohou způsobit chybné odečtení množství filamentu, a tím i nesprávnou funkci.

Jak vyčistit senzor filamentu

1) Stlačený vzduch

V horní části extruderu je malý otvor, do kterého vložte koncovku se stlačeným vzduchem. Volnou rukou si připravte kousek filamentu s nestringujícím hrotem. Opakovaně vkládejte a vysunujte filament z extruderu a přitom foukejte stlačený vzduch. Tím se uvolní nahromaděné nečistoty.

2) Vkládání hrotu filamentu

V případě, že nemáte po ruce stlačený vzduch, můžete se pokusit o podobný postup jako je výše uvedený.

Připravte si kousek filamentu s nestringujícím hrotem. Opakovaně vkládejte a vysunujte filament z extruderu. Pro dosažení dobrého vyčištění bude nutné kousek filamentu několikrát vložit a vyjmout, tato technika nemusí být vždy účinná. 

3) Vyjmutí senzoru

Před pokračováním dle následujícího postupu se ujistěte, že máte PG-assembly-adapter. Pokud jej nemáte, můžete si jej vytisknout pomocí níže uvedených souborů dle tiskárny, kterou budete používat: 
PG-assembly-adapter tisk na MK4
PG-assembly-adapter tisk na MK3/S/+

Pokud předchozí techniky nefungují, lze senzor filamentu vyjmout a vyčistit ručně. Tento postup vyžaduje částečnou demontáž osy E. 

 1. Vysuňte filament a počkejte, až tiskárna zcela vychladne. Poté tiskárnu vypněte. Vyjměte PG-case spolu s kroužkem PG-ring, převodovkou a hlavní deskou. Všechny tyto díly vyjměte v jednom kuse.
 1. Za pomoci kleští vyjměte díl Prusa-ball-holder.

 1. Opatrně vyjměte kombinaci kulička-magnet-pružinka z dílu Prusa-ball-holder a očistěte ji od nečistot. Vyčistěte také slot na chladiči.
 1. Znovu sestavte díl Prusa-ball-holder v následujícím pořadí: kovová kulička, magnet, a pružinka.

 1. Znovu sestavte blok s dílem PG-case, PG-ring, převodovkou a hlavní deskou.
V případě, že rozložené díly z kroku 6 nejsou v jednom bloku, podívejte se na kroky 7-15 návodu na sestavení Nextruderu, části návodu na sestavení MK4 kitu
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás