CS
  • English
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Teplota hotendu neodpovídá #23210 (MK3.5)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 5 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEITFR

Co se stalo? 

Tiskárna Original Prusa MK3.5 nepřetržitě monitoruje teplotu používané nástrojové hlavy a její odchylky od očekávané referenční hodnoty. V případě, že tiskárna rozpozná odchylku mimo přijatelný rozsah, zobrazí následující zprávu: "Naměřená teplota neodpovídá očekávané hodnotě. Zkontrolujte, zda je termistor v kontaktu s topným blokem. V případě poškození jej vyměňte". 

Název chyby: Hotend temp not matching 

Kód chyby: #23210

V takovém případě tiskárna zastaví ohřev a zobrazí zprávu na obrazovce. Tiskárna poté počká, až uživatel zkontroluje všechny části a problém odstraní. 

Jak to spravit? 

  1. Ujistěte se, že okolní teplota v místě, kde se tiskárna nachází, je stabilní a vyšší než 10 ºC.
  2. Ujistěte se, že je vaše sestava hotendu správná, zejména pokud v ní byly nedávno provedeny zásahy nebo údržba.

  3. Vizuálně zkontrolujte, zda je termistor stále bezpečně a správně namontován v topném bloku. Celá cartridge by měla být uvnitř bloku a žádná její část by neměla vyčnívat.
  4. Zkontrolujte, zda jsou termistor a topení správně zapojeny do desky elektroniky. Ověření připojení naleznete v Kroku 18 z odkazovaného návodu.
  5. Zkontrolujte, zda nejsou spálené pojistky.

Pokud problém přetrvává, chyba pravděpodobně vznikla v důsledku problému s termistorem hotendu nebo vzácněji s topným tělesem hotendu.

Poškození termistoru nebo topnení můžete ověřit také pomocí multimetru.
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás