CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Teplota tiskové hlavy neodpovídá #12210 (MINI/MINI+)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFR

Co se stalo?

Tiskárna zobrazuje zprávu "Temp not matching - naměřená teplota neodpovídá očekávané hodnotě. Zkontrolujte, zda je termistor v kontaktu s hotendem. V případě poškození jej vyměňte." pokud se naměřená teplota liší od očekávané teploty pro hotend.

K tomuto může dojít, pokud porucha termistoru na hotendu způsobí, že tiskárna odečte teplotu v rozmezí 6 °C od požadované teploty, ale nikoli samotnou požadovanou teplotu. Topení se bude nadále pokoušet ohřívat, ale požadovaná teplota nebude dosažena. Aby se zabránilo přehřátí, tiskárna vygeneruje chybu.

Jak to spravit?

Chyba může znamenat problém s kabeláží, kabely topného tělesa či termistoru mohou být poškozené.

Okolní teplota

Zkontrolujte, zda teplota v místnosti, kde je tiskárna, není nižší než 15 ºC.

Vizuální kontrola

Zkontrolujte hotend, kde se nachází termistor (fialová šipka) a topné těleso (zelená šipka), zda nedošlo k přerušení vodičů od čidla nebo samotného topného tělesa. Když je tiskárna vypnutá, zkuste opatrně rukou pohnout kabely. Pokud se některý z nich odpojil, vaše hledání skončilo a je třeba díl vyměnit. Nedoporučujeme tyto vodiče pájet, navíc u termistoru to změní jeho odpor a tím i údaje. Náhradní díly naleznete na našem e-shopu nebo se můžete obrátit na Podporu, kde vám pomohou.

Zkuste předehřát hotend v LCD-menu -> Nastavení -> Teploty -> Tryska na 250 ºC. Po dosažení teploty přesuňte kabely ručně za vyhřívanou podložku a zkontrolujte, zda se chyba objeví. V případě, že se na hlavní obrazovce LCD zobrazí 0/0 u teploty hotendu, zkontrolujte připojení kabelů k desce Buddy.

Povolte jeden šroubek upevňující kryt (zakroužkovaný na obrázku níže) a odklopte jej, abyste odhalili desku.

Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory pevně zasunuty do zásuvek podle obrázku níže. Zaměřte se především na kabely termistoru a topení (modrá pro tiskovou hlavu). Ačkoli je to nepravděpodobné, při přepravě nebo hrubé manipulaci mohlo dojít k uvolnění kabelů topného tělesa nebo termistoru.

Kontrola odporu

Tabulka níže popisuje správný odpor pro každý díl, a také měřítko, na které byste měli nastavit měřič. Další podrobnější návod najdete zde Použití multimetru. Všechny termistory jsou dimenzovány na 100 kΩ při 25 °C. Abychom byli realističtí, při kolísající se teplotě mezi 20 °C a 30 °C můžete očekávat širší rozsah hodnot (~85-125 kΩ) než u topného tělesa.

V kabelu se mohou vyskytnout mikrotrhliny, které přeruší spoje pouze v určitých místech. Zkuste proto při měření kabelem trochu pohnout a zjistěte, zda se hodnota výrazně změní.
 
Součástka
Odpor
Rozmezí Multimetru

Termistory (Podložka a hotend)

[80 kΩ - 125 kΩ]

200 kΩ

Topení hotendu

[12.3 Ω - 15.1 Ω]

200 Ω

Součástka by měla být při měření odporu studená (pokojová teplota) a odpojená od sítě!

Kde měřit

U každé komponenty existuje několik možností, my se zaměříme především na konektory. Měření se na LCD displeji multimetru zobrazí, jakmile se měřicí sondy dotknou součástky. Chcete-li získat správné a relevantní hodnoty, je třeba sondy přiložit právě na toto místo:

  • Termistory: kovové vložky v plastových konektorech

  • Kabely topení: šroubky upevňující kabely v konektoru

V případě, že zjistíte, že některé díly jsou vadné, objednejte si je prostřednictvím našeho e-shopu a poté postupujte podle servisních pokynů:

Jak vyměnit termistor hotendu (MINI/MINI+)

Jak vyměnit topení hotendu (MINI/MINI+)

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás