CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Řešení potíží s PrusaLinkem

Menu
Poslední aktualizace 4 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFRJA

Tento návod vám pomůže vyřešit nejčastější problémy s PrusaLink a Prusa Connect nainstalovanými na tiskárny MK4, MINI/+, XL, MK3/S/+, a MK2.5/S.

Original Prusa MK4, MK3.9, MK3.5, XL, MINI+, MINI

Přihlášení v prohlížeči nefunguje

Pokuste se přihlásit pomocí jiného prohlížeče, některé mohou mít s přihlášením do PrusaLink problémy. 

Tiskárna nenavazuje spojení (8+ minut)

Překontrolujte přihlašovací údaje v souboru prusa_printer_settings.ini a znovu je nahrajte na USB flash disk. V každém poli se ujistěte, že před a za znakem = není mezera. Pokud by součástí SSID byly následující speciální znaky, způsobilo by to, že by připojení nebylo navázáno. Ujistěte se, že nejsou součástí SSID: 

 • - (Pomlčka)
 • _ (Podtržítko)
 • ' (Apostrof)
 • . (Tečka)

U tiskárny MINI/+ může zobrazovat soubor prusa_printer_settings.ini řádek navíc, ujistěte se že není změněn (key_mgmt=WPA)

 

Original Prusa i3 MK3/S/+, MK2.5/S

Špatný X-Api-Key

Pokud je vybrán PrusaLink v PrusaSliceru, je nutné zadat klíč API. Pro verzi PrusaLink 0.7.0 nebo vyšší, klíč API naleznete v Prusa Connect, v nabídce kartě Nastavení, u starších verzí je zobrazen během PrusaLink průvodce. Popřípadě vyberte pro ověření HTTP digest a přidejte své PrusaLink uživatelské jméno a heslo.

Chyba interního serveru 500

Tato chyba je způsobena tím, že sériové číslo tiskárny není správně zapsáno v paměti EEPROM desky Einsy. Řešením je zkopírování sériového čísla do paměti EEPROM desky Einsy následujícím postupem: 

 1. Připojte powerbanku, USB nabíječku nebo jiný zdroj napájení (kromě počítače) k portu USB typu B tiskárny.
 2. Tiskárnu mějte zapnutou a stiskněte tlačítko reset. 

Některé možnosti v detailu tiskárny nejsou k dispozici

 • Ujistěte se, že je tiskárna online a připravena
 • Pokud se vám nezobrazují žádné možnosti, ujistěte se, že máte v RPi flashnutou správnou verzi 0.6.1 PrusaLink image na SD kartě. V případě pochybností, znovu stáhnněte PrusaLink image na SD kartu.

“ERR: NO IP” na LCD

 • Vyčkejte až 5 minut, někdy se IP zobrazí později.
 • Ujistěte se, že máte v dosahu Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz.
  5GHz Wi-Fi není podporována.
 • Znovu nastavte kartu SD v aplikaci Pi Imager, ujistěte se, že máte v nastavení aplikace Pi Imager správně zadané jméno a heslo.

IP adresa se nezobrazuje

 • Ujistěte se, že možnost RPi port v LCD menu -> Nastavení -> RPi port je ZAP. 
 • Zkontrolujte, zda v pravém dolním rohu RPi svítí nebo bliká zelená LED dioda.
  Pokud zelená LED nesvítí nebo nebliká, RPi nefunguje. Zkontrolujte pájení pinů a ujistěte se, že jsou kolíčky dostatečně dlouhé. Pi můžete otestovat připojením k napájení přes USB, ale v takovém případě se ujistěte, že není připojeno přes piny k desce Einsy!
 • Zkontrolujte, zda je SD karta v počítači přístupná. Pokud je to možné, vyzkoušejte jiný počítač nebo nastavte SD kartu v Pi Imageru znovu.

Přihlašovací údaje nelze uložit do zařízení RPi Imager

Zkontrolujte, zda je síť opatřena heslem. Síť bez hesla nelze do RPi Imager uložit.

Bílá/prázdná obrazovka po dokončení Průvodce

Ujistěte se, že jste přihlášeni na connect.prusa3d.com.

Zapomenuté přihlašovací jméno/heslo na webové stránky PrusaLinku nebo tiskárna omylem odstraněná ze služby Connect

Bude nutné znovu projít průvodcem. Odeberte soubor prusa_printer_settings.ini ze složky /home/pi, a nastavte SD kartu v Pi Imageru znovu.

Flashování trvá dlouho (více než 20 minut)

 • Ujistěte se, že používáte micro SD kartu Class10 nebo lepší. Pomalé microSD karty ovlivňují rychlost flashování.
 • Některé počítače, zejména starší, mohou mít pomalou čtečku SD karet. Pokud je k dispozici, yzkoušejte čtečku USB.

Průvodce je pomalý (načtení další stránky trvá více než 2 minuty)

 • PrusaLink se možná ještě načítá. Počkejte několik minut a zkuste to znovu.
 • Ujistěte se, že počítač a tiskárna jsou připojeny ke stejné síti. Pokud je například počítač připojen kabelem a tiskárna je připojena přes WiFi, může to způsobit tento problém.

Po více než 5 minutách se na LCD displeji zobrazí "Starting PrusaLink" (MK3/S/+)

Pomalé nahrávání G-codu na PrusaLink

Rychlost uploadu je při tisku omezena, aby nedocházelo ke zpomalování tisku.

Průvodce nemůže z tiskárny získat sériové číslo. (Chyba získání sériového čísla)

Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi firmwaru

Pokud předchozí krok problém nevyřešil, kontaktujte naší zákaznickou podporu

Chyba chybný token

K tomu může dojít, pokud používáte PrusaLink na jiné tiskárně, než na které byl nastaven. V takovém případě proveďte novou instalaci PrusaLink.

Chyba nepodporovaný FW

Aktualizujte tiskárnu na nejnovější firmware.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás