CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Obnova továrního nastavení (MK2S/MK2.5S/MK3S)

Menu
Poslední aktualizace a year ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Obnovu továrního nastavení lze využít při řešení problémů pro vymazání konfigurace, kalibrace a statistiky z paměti tiskárny.

Existují dvě cesty jak provést obnovu továrního nastavení. Konkrétní způsob závisí na verzi vašeho firmwaru. Předně, zjistěte verzi svého firmwaru přes LCD menu - Podpora - Firmware. Jakmile znáte verzi vašeho firmwaru, postupujte podle odpovídajících instrukcí níže. Doporučujeme, abyste měli v tiskárně nainstalovánu vždy nejnovější verzi firmwaru.

Návod k obnovení továrního nastavení jednotky MMU2S najdete v tomto článku.

Firmware 3.0.11 a novější

Od této verze firmwaru jsme obnovení továrního nastavení výrazně zjednodušili. Proveďte tyto tři kroky níže:

 1. Stiskněte a uvolněte tlačítko reset označené "X" pod hlavním tlačítkem na LCD displeji.
 2. Okamžitě stiskněte a držte hlavní tlačítko dokud se na LCD displeji neobjeví "Factory reset" (po 2-3 sekundách). V závislosti na vašem nastavení také uslyšíte dlouhé pípnutí.
 3. Uvolněte hlavní tlačítko a měla by se objevit nová nabídka.

LCD displej bude ukazovat nabídku s následujícími možnostmi:

 • Language: Vyresetuje nastavený jazyk a umožní vám vybrat si jiný.
 • Statistics: Vymaže z paměti všechny záznamy o délce tisku a použitém filamentu.
 • Shipping prep: Vynuluje pouze nastavení jazykové verze. Všechna kalibrační data, včetně Doladění osy Z zůstanou beze změny. Přesto tiskárna poté požádá o spuštění funkce Kalibrovat Z. Tento "lehký" reset používáme hlavně pro vyresetování sestavených tiskáren, než je zabalíme na cestu k zákazníkům, kdy po vybalení musí zvolit jazyk a provést Kalibrovat Z.
 • Service prep (počínaje firmwarem 3.10.0): Stejná jako Shipping prep, ale nevymaže statistiky tisku.
 • All data: vyresetuje vše včetně kalibračních dat a vynuluje EEPROM. Měli byste
  tedy projít znovu celým Kalibračním procesem, kromě nastavení výšky sondy.
 • Bowden length (pouze pro Multimaterial firmware): tuto volbu využijete, když budete chtít přenastavit bovdenových kabelů a délka nových kabelů se liší od původní továrních součástek. Po resetu můžete délku upravit v tomto menu.

Verze firmwaru od 3.0.8 do 3.0.11 (před květnem 2017)

Light factory reset

 1. Stiskněte a uvolněte tlačítko reset (označené "X" pod hlavním tlačítkem na LCD displeji)
 2. Jakmile na LCD uvidíte text "Original Prusa i3 Prusa Research",RYCHLE stiskněte a podržet hlavní tlačítko dokud neuslyšíte pípnutí
 3. Uvolněte hlavní tlačítko

Pokud bylo vše provedeno správně, LCD displej nyní zobrazí volbu jazyka.

Úplné obnovení továrních nastavení

Úplná obnova továrního nastavení je trochu komplexnější, abychom se vyhnuli náhodným resetům. Po něm by totiž musela následovat 20 minut trvající kalibrace.

 1. Stiskněte a uvolněte tlačítko reset (označené "X" pod hlavním tlačítkem na LCD displeji)
 2. Jakmile na LCD uvidíte text "Original Prusa i3 Prusa Research",RYCHLE stiskněte a podržte hlavní tlačítko dokud neuslyšíte pípnutí
 3. Uvolněte hlavní tlačítko
 4. Okamžitě stiskněte a podržte hlavní tlačítko dokud neuslyšíte dvojité pípnutí
 5. Uvolněte hlavní tlačítko

Pokud bylo vše provedeno správně, LCD displej nyní zobrazí volbu jazyka.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás