CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Čištění trysky selhalo (XL)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 7 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFR

Pro dosažení dobré kvality výtisků je zásadní, aby byla správně nastavena vzdálenost mezi tryskou a tiskovým povrchem. Pokud toho není dosaženo, tiskárna zobrazí zprávu "čištění trysek se nezdařilo". 

Jak to spravit

Čištění trysky

UPOZORNĚNÍ: Předehřáté díly mohou způsobit vážné popáleniny!

Zkontrolujte, zda na trysce nejsou zbytky filamentu. Nečistoty na trysce nebo topném bloku mohou ovlivnit její tepelné vlastnosti. Chcete-li je vyčistit, zahřívejte trysku tři až pět minut na teplotu 250 °C, protože zbytky filamentu je třeba mírně zahřát, aby se daly snáze odstranit.

Pomocí malého mosazného kartáčku odstraňte všechny staré zbytky filamentu nalepené na trysku a topný blok.

Zabraňte kontaktu kartáčku s kabely hotendu, protože by mohlo dojít ke zkratu.

Upozornění: tiskárna má stále vysokou teplotu! Počkejte, až se horké díly ochladí na pokojovou teplotu. To trvá přibližně 10 minut.

Čištění ocelového tiskového plátu

Ujistěte se, že je ocelový tiskový plát čistý od jakýchkoliv nečistot. Hladký, zrnitý nebo saténový plát očistěte 90% nebo více procentním isopropylalkoholem (IPA).

Zkontrolujte, zda není tryska uvolněná.

Před dalším postupem se ujistěte, že je tiskárna DOSTATEČNĚ OCHLAZENÁ NA POKOJOVOU TEPLOTU. a vypnutá! 

Na tiskárně single-tool XL, po odstranění krytky dílu X-carriage, přidržte topný blok (ujistěte se, že tryska není předehřátá!), a pomocí klíče Torx TX8 , jak je znázorněno na obrázku, utáhněte stavěcí šroub. Při utahování nepoužívejte větší sílu, mohlo by dojít k poškození trubičky hotendu. Tryska musí být přibližně pod úhlem 35°-40° aby nedošlo k poškození kabelů hotendu.

U tiskárny multi-tool XL, určete nástrojovou hlavu (tool), u které je potřeba zkontrolovat tryska a nástroj zaparkujte. Podržte topný blok (ujistěte se, že není tryska předehřátá!), a použijte klíč Torx TX8 v části zobrazené na obrázku pro utáhnutí stavěcího šroubu. Nepoužívejte příliš velkou sílu, mohlo by dojít k poškození trubičky hotendu. Tryska musí být přibližně pod úhlem 35°- 40°, aby nedošlo k poškození kabelů hotendu.

Zkontrolujte pouzdra ložisek osy Z

Pouzdra ložisek osy Z jsou koncovým spínačem osy Z. Když je tiskárna v horní poloze, je důležité, aby mezi pouzdry ložisek osy Z a rámem vyhřívané podložky byla malá vůle.

Tímto způsobem může během procesu mesh bed leveling a postupů autohome dojít k ideálnímu množství drobných kontaktů mezi tryskou a tiskovým povrchem.

Příliš malá vůle může způsobit, že se zobrazí chybová hláška čištění trysky selhalo. V takovém případě, pro dosažení ideální vůle, mírně povolte šrouby, držící pouzdra ložisek na svém místě. 

Pokud se chybová hláška stále objevuje, znovu povolte uvedené šrouby. Dejte pozor, aby pouzdra ložisek osy Z byla stále dostatečně utažená a držela na svém místě.

Jakmile najdete ideální utažení šroubů, které funguje a drží pouzdra ložisek osy Z na svém místě, ponechte tuto změnu trvale. 

Nevyjímejte pouzdra ložisek z jejich místa! Došlo by k poškození tiskárny.
 
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás