CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Teplota vyhřívané podložky neodpovídá #12209 (MINI/MINI+)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFR

Co se stalo?

Tiskárna zobrazuje zprávu "Temp not matching - naměřená teplota neodpovídá očekávané hodnotě. Zkontrolujte, zda je termistor v kontaktu s vyhřívanou podložkou. V případě poškození jej vyměňte." pokud se naměřená teplota liší od očekávané pro vyhřívanou podložku.

K tomuto může dojít, pokud porucha termistoru na vyhřívané podložce způsobí, že tiskárna odečte teplotu v rozmezí několika stupňů od požadované teploty, ale nikoli samotnou požadovanou teplotu. Topení se bude nadále pokoušet ohřívat, ale požadovaná teplota nebude dosažena. Aby se zabránilo přehřátí, tiskárna vygeneruje chybu.

Chyba může znamenat problém s kabeláží, kabely topného tělesa či termistoru mohou být poškozené.

Ujistěte se, že teplota v místnosti, kde je tiskárna, není nižší než 15 ºC.

Vizuální kontrola

Zkontrolujte vyhřívanou podložku, kde se nachází termistor a topné těleso, zda nedošlo k přerušení vodičů od čidla nebo samotného topného tělesa. Zkuste opatrně rukou pohnout kabely, zatímco je tiskárna vypnutá. Pokud se některý z nich odpojil, vaše hledání skončilo a je třeba díl vyměnit. Nedoporučujeme tyto vodiče pájet, navíc u termistoru to změní jeho odpor a tím i údaje. Náhradní díly naleznete na našem e-shopu nebo se můžete obrátit na Podporu, kde vám pomohou.

Zkuste předehřát vyhřívanou podložku v LCD menu -> Ovládání -> Teploty -> Vyhřívaná podložka na 90 ºC. Po dosažení teploty přesuňte kabely ručně za vyhřívanou podložku a zkontrolujte, zda se chyba objeví. V případě, že se na hlavní obrazovce LCD zobrazí 0/0 u teploty vyhřívané podložky, zkontrolujte připojení kabelů k desce Buddy.

Uvolněte jeden šroub upevňující kryt (zakroužkovaný na obrázku níže), sejměte horní kryt kabelu a odklopte jej, abyste odhalili desku.

Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory pevně zasunuty do zásuvek podle obrázku níže. Zaměřte se především na kabely termistoru a topení (žluté šipky). Ačkoli je to nepravděpodobné, při přepravě nebo hrubé manipulaci mohlo dojít k uvolnění kabelů topného tělesa nebo termistoru.

Kontrola odporu

Tabulka níže popisuje správný odpor pro každý díl, a měřítko, na které byste měli nastavit měřič. Další podrobnější návod najdete zde Použití multimetru. Všechny termistory jsou dimenzovány na 100 kΩ při 25 °C. Abychom byli realističtí, při kolísající se teplotě mezi 20 °C a 30 °C můžete očekávat širší rozsah hodnot (~85-125 kΩ) než u topného tělesa.

V kabelu se mohou vyskytnout mikrotrhliny, které přeruší spoje pouze v určitých místech. Zkuste proto při měření kabelem pohnout a zjistěte, zda se hodnota výrazně změní.

SoučástkaOdporRozmezí Multimetru
Termistory (Podložka a hotend)[80 kΩ - 125 kΩ]200 kΩ
Vyhřívaná podložka[6.5 Ω - 7 Ω]200 Ω
Součástka by měla být při měření odporu studená (pokojová teplota) a odpojená od sítě!

Kde měřit

U každé komponenty existuje několik možností, my se zaměříme především na konektory. Měření se na LCD displeji multimetru zobrazí, jakmile se měřicí sondy dotknou součástky. Chcete-li získat správné a relevantní hodnoty, je třeba sondy přiložit právě na toto místo:

  • Termistory: kovové vložky v plastových konektorech

  • Kabely topení: šroubky upevňující kabely v konektoru

Hotend a vyhřívaná podložka mají stejný konektor. Ujistěte se, že jste změřili ten správný.

V případě, že zjistíte, že některé díly jsou vadné, objednejte si je prostřednictvím našeho e-shopu a poté postupujte podle servisních pokynů:

Jak vyměnit termistor vyhřívané podložky (MINI/MINI+)

Jak vyměnit vyhřívanou podložku (MINI/MINI+)

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás