PL
 • English
 • Čeština
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
 • 日本語
Login

Rozwiązywanie problemów z PrusaLink

Menu
Ostatnia aktualizacja 2 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEESITFRJA

Ten przewodnik pomoże Ci rozwiązać najczęściej występujące problemy z PrusaLink i Prusa Connect w Twojej drukarce Original Prusa.

Original Prusa MK4, MK3.9, MK3.5, XL, MINI+, MINI

Stan połączenia Wi-Fi

W Original Prusa MK4, MK3.9, MK3.5, XL, MINI+ i MINI, status połączenia Wi-Fi jest wyświetlany w górnej części ekranu LCD i oznaczony ikoną:

 • Biała ikona (niebieska strzałka na poniższej ilustracji): wskazuje udane połączenie Wi-Fi.
 • Szara ikona: sieć Wi-Fi jest aktywna, ale nie jest połączona z punktem dostępu.

Aby uzyskać szczegółowy status połączenia, przejdź do menu Ustawienia > Sieć > Wi-Fi > Status. (pomarańczowa strzałka na poniższej ilustracji). Te statusy zapewniają wgląd w łączność Wi-Fi i sugestie rozwiązywania typowych problemów:

 • Połączono: drukarka pomyślnie połączyła się z siecią.
 • Brak połączenia: drukarka jest podłączona do punktu dostępu Wi-Fi, ale nie uzyskała adresu IP. Może to być spowodowane słabym sygnałem, zakłóceniami, brakiem serwera DHCP w sieci lub podobnymi problemami. Krótki brak połączenia może wystąpić jako część normalnego działania sieci, więc odczekanie trochę często rozwiązuje ten problem.
 • Brak AP: Drukarka nie jest połączona z żadnym punktem dostępowym Wi-Fi, prawdopodobnie z powodu słabego sygnału, nieprawidłowych danych uwierzytelniających lub problemów ze zgodnością (np. moduł Wi-Fi ESP drukarki może łączyć się tylko z Wi-Fi 2,4 GHz, a nie sieciami 5 GHz).
 • Błąd ESP: wskazuje awarię komunikacji między modułem Wi-Fi ESP a płytą główną drukarki, potencjalnie spowodowaną awarią firmware ESP lub problemem z połączeniem. Drukarka automatycznie zrestartuje moduł ESP, aby rozwiązać ten problem. Jeśli błąd będzie się powtarzał, konieczna może być interwencja użytkownika, np. ponowne podłączenie lub sflashowanie modułu ESP.
 • Brak: moduł ESP jest odłączony lub nie ma zainstalowanego odpowiedniego firmware.
 • Flash ESP: podłączony moduł ESP ma nieaktualny lub nieprawidłowy firmware i wymaga aktualizacji / ponownego flashowania.
  Wybierz pozycję "Konfiguracja modułu Wi-Fi" w tym samym menu. Drukarka automatycznie przeflashuje firmware modułu ESP w ramach kreatora konfiguracji.

 

MK4 / XL Wi-Fi connection status

Logowanie przez przeglądarkę nie działa

Spróbuj zalogować się używając innej przeglądarki. Niektóre przeglądarki mogą mieć problemy z logowaniem do PrusaLink. 

Drukarka nie może nawiązać połączenia (od ponad 8 minut)

Sprawdź dwukrotnie dane uwierzytelniające w pliku prusa_printer_settings.ini i wgraj je ponownie na pamięć USB. Upewnij się, że w żadnym polu nie ma spacji przed i po znaku =. Następujące znaki specjalne jako część identyfikatora SSID również spowodują, że połączenie nie zostanie nawiązane - upewnij się, że żaden z nich nie znajduje się w SSID: 

 • - (myślnik)
 • _ (podkreślnik)
 • ' (apostrof)
 • . (kropka)

 

W MINI/+ z firmware w wersji do 4.4.x plik prusa_printer_settings.ini może zawierać dodatkowy wiersz, upewnij się, że nie został on zmieniony (key_mgmt=WPA).

 

Original Prusa i3 MK3/S/+, MK2.5/S

Nieprawidłowy klucz X-Api-Key

Jeśli w PrusaSlicer wybrano PrusaLink , konieczne jest wprowadzenie klucza API. W PrusaLink 0.7.0 lub nowszym klucz API można znaleźć w Prusa Connect, w zakładce Ustawienia. W starszych wersjach jest on wyświetlany podczas kreatora PrusaLink. Alternatywnie, wybierz uwierzytelnianie HTTP digest i dodaj swoją nazwę użytkownika oraz hasło PrusaLink.

Błąd 500 internal server error

Ten błąd jest spowodowany nieprawidłowym zapisem numeru seryjnego drukarki w pamięci EEPROM płyty Einsy drukarki. Rozwiązaniem jest skopiowanie numeru seryjnego do pamięci EEPROM Einsy za pomocą następującej procedury: 

 1. Podłącz powerbank, ładowarkę USB lub inne źródło zasilania (z wyjątkiem komputera) do portu USB typu B drukarki.
 2. Po włączeniu drukarki naciśnij przycisk resetowania. 

Niektóre opcje w szczegółach drukarki są niedostępne

 • Upewnij się, że drukarka jest w trybie online i gotowa do pracy
 • Jeśli nie widzisz żadnych opcji, upewnij się, że masz poprawną wersję 0.6.1 obrazu PrusaLink na karcie SD w swoim RPi. W razie wątpliwości pobierz ponownie obraz karty SD z PrusaLink.

Komunikat “ERR: NO IP” na LCD

 • Poczekaj do 5 minut, czasami IP pojawia się później.
 • Upewnij się, że masz Wi-Fi w zasięgu i w paśmie 2,4 GHz.
  Wi-Fi 5 GHz nie jest obsługiwane.
 • Skonfiguruj ponownie kartę SD w RPi Imager. Upewnij się, że nazwa i hasło zostały wprowadzone poprawnie w ustawieniach RPi Imager.

Adres IP nie jest wyświetlany

 • Upewnij się, że opcja Port RPi w menu LCD -> Ustawienia -> Port RPi jest włączona. 
 • Sprawdź, czy zielona dioda LED świeci lub mruga w prawym dolnym rogu RPi.
  Jeśli zielona dioda LED nie świeci ani nie mruga RPi nie działa. Sprawdź lutowanie pinów i upewnij się, że są one wystarczająco długie. Możesz przetestować RPi podłączając go do zasilacza USB, ale upewnij się, że nie jest on wtedy podłączony pinami do płytki Einsy!
 • Sprawdź, czy komputer ma dostęp do karty SD. Jeśli to możliwe, spróbuj użyć innego komputera lub skonfiguruj ponownie kartę SD w RPi Imager.

Poświadczenia nie mogą zostać zapisane przez RPi Imager

Upewnij się, że sieć jest zabezpieczona hasłem. Sieć bez hasła nie może zostać zapisana w RPi Imager.

Biały/pusty ekran po zakończeniu działania kreatora

Upewnij się, że logujesz się prawidłowo do connect.prusa3d.com.

Zapomniany login/hasło do sieciowego interfejsu Link lub drukarka przypadkowo usunięta z Connect

Konieczne będzie ponowne przejście przez kreator. Usuń plik prusa_printer_settings.ini z folderu /home/pi i skonfiguruj ponownie kartę SD w RPi Imager.

Flashowanie zajmuje dużo czasu (ponad 20 minut)

 • Upewnij się, że używasz karty micro SD Class10 lub lepszej. Wolniejsze karty microSD flashują się wolniej.
 • Niektóre komputery, zwłaszcza starsze, mogą mieć wolne czytniki kart SD. Wypróbuj czytnik USB, jeśli jest dostępny.

Kreator działa wolno (ładowanie następnej strony trwa ponad 2 minuty)

 • PrusaLink może się jeszcze ładować. Poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.
 • Upewnij się, że komputer i drukarka są podłączone do tej samej sieci. Na przykład, jeśli komputer jest podłączony przewodem, a drukarka jest podłączona przez WiFi, może to powodować ten problem.

Wyświetlacz LCD pokazuje "Starting PrusaLink" od ponad 5 minut (MK3/S/+)

Powolne przesyłanie G-code do PrusaLink

Prędkość wysyłania jest ograniczona podczas drukowania, aby zapobiec wykorzystywaniu zbyt dużych zasobów drukarki podczas pracy.

Kreator nie może pobrać numeru seryjnego z drukarki (błąd uzyskania numeru SN)

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji firmware

Skontaktuj się z naszym Wsparciem Klienta, jeśli rozwiązanie z poprzedniego kroku nie usunęło problemu. 

Błąd nieprawidłowego tokena

Może się to zdarzyć, jeśli używasz PrusaLink na innej drukarce niż ta, na której został skonfigurowany. W takim przypadku wykonaj nową instalację PrusaLink.

Błąd nieobsługiwanego FW

Zaktualizuj firmware drukarki do najnowszej wersji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt