CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
Přihlásit

Kalibrace IR senzoru filamentu (MMU2S)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFR

Aby nový IR senzor filamentu správně pracoval při použití s Multi Material Upgrade 2S, musí být před prvním použitím zkalibrován. Kalibrace IR senzoru je založena na pozici komínku (držáku IR senzoru) na extruderu. Tato kalibrace je čistě mechanická. V Manuálu k sestavení je varování a přesný postup je také popsán v tištěném manuálu k MMU2S, který jste obdrželi v balení s MMU.

Pokud nemáte Multi Material Upgrade 2S, tento průvodce není určen pro vás. Hledáte nejspíš článek Řešení problémů s IR senzorem filamentu (MK2.5S,MK3S).

Jak to vypadá

Dokonce i když v extruderu MMU2S není vložen žádný filament, je možné, že senzor si myslí opak. Podobně dokonce i během tisku se může stát, že ačkoliv je v extruderu zaveden filament, je možné, že jej senzor náhle přestane registrovat. Může si pak vyžádat výměnu filamentu nebo funkci 'Spool join', pokud jste ji povolili.

Od firmwaru verze 3.7.2 je tiskárna schopna otestovat funkcionalitu IR senzoru sama o sobě během Selftestu.

Jak to opravit

Předně se ujistěte, že máte v tiskárně nainstalovaný firmware verze 3.6.0 nebo vyšší. Vždy byste měli mít nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru pro svůj konkrétní model tiskárny.

Potřebujeme zkalibrovat pozici komínku, ve kterém je umístěn senzor filamentu. Modifikace MMU2S extruderu MK3S sestává ze 3 plastových částí: the FS-cover-mmu2s, IR-sensor-holder-mmu2s a IR-sensor-cover-mmu2s. Během následující procedury hýbejte pouze s IR-sensor-holder-mmu2s. Pro jednoduchost budeme této konkrétní části dál říkat "komínek".

 1. Odšroubujte Festo fitink PTFE trubičky vedoucí z MMU do extruderu.

 1. Otevřte LCD menu -> Podpora -> Senzor info a zaměřte se na hodnotu IR(Fil. Senzor). U verze firmwaru 3.10.0 a novějších je tato hodnota označována jako Fil. Senzor.
Hodnota IR senzoru (Fil. Senzoru) musí být stabilně 0, pokud není zaveden filament a stabilně 1, pokud v extruderu je zaveden filament.
 1. Povolte oba šrouby M3 na komínku. Posuňte komínek co nejvíce doleva, dokud se hodnota IR (Fil. Senzoru) nezmění na 0.
 2. Utáhněte šrouby M3 na komínku.
 3. Vsuňte nejmenší 1,5mm inbus (ideálně ten dlouhý, který je součástí skládačky MMU) do extruderu namísto filamentu (bez předehřevu), zatlačte jej mezi podávací kolečka, abyste pohnuli páčkou (nebojte se trochu přitlačit směrem dolů, abyste inbus dostali mezi kolečka). Pokud se hodnota IR senzoru (Fil. senzoru) změní na 1, kalibrace je provedena správně.
 4. Pokud hodnota IR senzoru (Fil. Senzoru) zůstane na 0, vytáhněte inbus z extruderu. Povolte šrouby M3 na komínku a posuňte komínek trochu doprava. Následně se vraťte ke kroku č. 4.
Zkontrolujte, zda v komínku nezbyly po tisku malé kousky filamentu. Ty je potřeba před připevněním IR senzoru vyčistit, protože IR senzor potřebuje mít čisté zorné pole.

Co dělat, když to nefunguje

Pamatujte, že důležité je také utažení šroubů přítlačné kladky (to jsou ty šrouby s pružinkami). Hlavička šroubu by měla být v rovině s tělem extruderu (extruder body), nebo lehce přečnívat na levé straně.
 • Pokud se hodnota zasekne na 0 nebo 1 a nemění se, možná jste přetáhli šroub M3x40, který slouží jako osa pro dvířka přítlačné kladky. Zkuste jej o něco povolit.

To samé platí pro přítlačný šroub M3x40 s pružinkou - hlava tohoto šroubu by měla být v rovině s extruder body.
 • Další šroub, který byste neměli přetáhnout, je šroub M2x8 procházející skrz IR senzor. Pokud je utažený, zkuste jej trochu povolit nebo ho naopak utáhněte, pokud je senzorová deska volná.
 • Taktéž zkontrolujte, zda není uvolněná deska IR senzoru. Pokud ano, může se mírně otáčet kolem šroubu, což ovlivní naměřené hodnoty. Deska IR senzoru musí být kolmo k páčce.
 • V případě, že senzor stále ukazuje hodnotu 1 i přesto, že je komínek posunut úplně doleva, měli byste se ujistit, že filament byl vysunut a správně vyměněn. Ujistěte se, že podávací kolečka jsou správně zarovnaná.
 • Může se stát, že bude nezbytné, abyste na vršku páčky vykrojili malý zářez (asi 0,5 mm) s pomocí modelářského nože (Exacto knife). Neodstraňujte více než 2 nebo 3 vrstvy filamentu! Velmi snadno se stane, že odstraníte příliš silnou vrstvu a senzor pak úplně přestane fungovat. Pak je potřeba vytisknout si novou přítlačnou kladku (idler). Předtím než se do toho pustíte proto raději zauvažujte, zda si nevytisknete jednu náhradní. Jinak pak budete muset odpojit napájecí kabel i signální kabel MMU2S abyste tiskárnu mohli využívat alespoň v běžném tiskovém módu pro jeden filament.

 

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás