PL
  • English
  • Čeština
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Czyszczenie dyszy nieudane (MK4, MK3.9)

Menu
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja a month ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEITFR

Aby uzyskać wydruki wysokiej jakości, ważne jest, aby dysza miała odpowiedni kontakt z powierzchnią druku. Jeśli tak się nie stanie, Original Prusa MK4 lub MK3.9 wyświetli komunikat: "Czyszczenie dyszy nie powiodło się". 

Jak to naprawić?

Czyszczenie dyszy

UWAGA: Nagrzane części mogą spowodować poważne oparzenia!

Sprawdź, czy na dyszy nie ma zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia na dyszy lub bloku grzejnym mogą wpływać na jej właściwości termiczne. Aby je wyczyścić, należy podgrzać dyszę do temperatury 250°C i pozostawić na trzy do pięciu minut, ponieważ pozostałości filamentu muszą zostać rozgrzane, aby można je było łatwiej usunąć.

Użyj małej mosiężnej szczotki, aby usunąć resztki starego plastiku przyklejone do dyszy i bloku grzejnego.

Unikaj kontaktu szczotki z przewodami hotendu, ponieważ może to spowodować zwarcie.

Uwaga: drukarka nadal jest rozgrzana do wysokiej temperatury! Poczekaj, aż gorące części ostygną do temperatury otoczenia. Potrwa to około 10 minut. Nie dotykaj nagrzanych elementów! Zawsze sprawdzaj aktualne temperatury na wyświetlaczu.

Czyszczenie arkusza druku

Upewnij się, że arkusz druku jest wolny od wszelkich zanieczyszczeń. W przypadku blachy gładkiej, teksturowanej lub satynowej, wyczyść ją alkoholem izopropylowym (IPA) o stężeniu 90% lub wyższym. 

Sprawdź, czy dysza nie jest poluzowana.

Przed przystąpieniem do dalszych czynności upewnij się, że drukarka jest CAŁKOWICIE SCHŁODZONA DO TEMPERATURY OTOCZENIA i WYŁĄCZONA

Dysza w Nextruderze musi być ustawiona na odpowiedniej wysokości i właściwie dokręcona. Aby to sprawdzić, poluzuj śruby radełkowane (nie wykręcaj ich całkowicie, wystarczy kilka obrotów) na boku radiatora i dociśnij dyszę do góry. Dokręć śruby radełkowane wyłącznie ręcznie, nie używaj żadnych narzędzi

Jeśli masz adapter dyszy, sprawdź ponownie jego montaż, aby upewnić się, że dysza nie została obniżona lub poluzowana podczas tej procedury. 

Sprawdź śruby mające wpływ na czujnik tensometryczny 

Upewnij się, że drukarka jest schłodzona do temperatury otoczenia i wyłączona przed przystąpieniem do manipulowania jej komponentami. 

Niektóre śruby Nextrudera, jeśli są zbyt mocno dokręcone, mogą generować dodatkowe siły, które mogą być wykrywane przez czujnik tensometryczny, wypaczając jego odczyty, a tym samym potencjalnie powodując problem. Sprawdź, czy lekkie poluzowanie następujących śrub, zachowując odpowiednie mocowanie części, może rozwiązać problem: 

  1. Lekko poluzuj dwie śruby mocujące wentylator hotendu. Jeśli to nie rozwiąże problemu, przejdź do następnego kroku. 
  2. Tymczasowo zdemontuj wentylator hotendu, wykręcając uprzednio wyregulowane śruby. Spowoduje to odsłonięcie radiatora/czujnika tensometrycznego. Następnie poluzuj bardzo lekko trzy śruby, które utrzymują radiator/czujnik tensometryczny na miejscu. 

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt