CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Rozlitá pryskyřice (resin) (SL1)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFR

Jak se to může stát

Tiskárna SL1 má vestavěný senzor hladiny pryskyřice a může pozastavit tisk a zobrazit zprávu, pokud je pryskyřice příliš málo nebo příliš mnoho. Tím se zabrání rozlití pryskyřice během tisku při přeplnění vaničky.

Součástí tiskárny Original Prusa SL1 je ochranná vanička. Použijte ji při každém snímání výtisků, abyste zabránili odkapávání pryskyřice na zařízení. Displej LCD je také obklopen mělkým kanálkem, který zabraňuje vylití malého množství pryskyřice do tiskárny.

Rozlití pryskyřice do tiskárny je obvykle důsledkem nehody. Pokud k tomu dojde, okamžitě tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel. Pokud v zásobníku zůstala pryskyřice, přelijte ji před čištěním do láhve přes filtr. Pryskyřici, která zbyla ve vaničce, přelijte do lahve, ve které pryskyřici skladujete. Měly by to být lahve, které zcela blokují UV záření, například ty, v nichž je dodávána. To udělejte dříve, než začnete s čištěním. Vždy ji přelévejte přes filtr.

Vždy noste při práci s pryskyřicí rukavice.
Vylitou pryskyřici ukliďte co nejdříve, předtím než zatvrdne.

Čištění

Všechnu pryskyřici, kterou vidíte utřete papírovými ubrousky. Ujistěte se, že jste nezanechali ani kapku. S výjimkou citlivých povrchů, jako je obrazovka nebo akrylový kryt, můžete použít papírovou utěrku namočenou v isopropylalkoholu.

V případě většího rozlití pryskyřice nebo v případě, že vanička prosakuje, nejprve pryskyřici setřete papírovou utěrkou (namočte ji) a poté ji vyčistěte další papírovou utěrkou namočenou v isopropylalkoholu. Vyšroubujte osm šroubků držících spodní kryt a zkontrolujte, zda nejsou uvnitř tiskárny známky po rozlité pryskyřici. Zkontrolujte také, zda není mechanismus naklápění a senzor zanesen pryskyřicí. Použijte návod k montáži SL1 k přístupu k vnitřku tiskárny..

In case you find any resin on the main-board, motion controller, or UV LED, take pictures of the damage and contact our Support.

Po vyčištění tiskárny zkontrolujte, zda není poškozena fólie FEP, protože to může být příčinou úniku pryskyřice.

Pokud rozlitá pryskyřice stihla vytvrdnout, musíte ji velmi opatrně seškrábat. Pokud zatvrdla pryskyřice uvnitř tiskárny, ale neznečistila žádné pohyblivé části nebo elektroniku, není třeba ji čistit, protože by to mohlo způsobit další poškození. Vezměte prosím na vědomí, že na škody způsobené těmito činnostmi se nevztahuje záruka.

Pryskyřici namočenou do papírových utěrek doporučujeme vytvrdit pomocí vytvrzovacího stroje. Další možností je vystavit je slunečnímu záření a zlikvidovat je stejným způsobem jako plastový odpad.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás